logo

חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

חוק הטרדה מינית נחקק במטרה להתמודד עם תופעת ההטרדות בכלל, ועם תופעת ההטרדות במקום העבודה בפרט. כדי לעשות זאת, החוק מטיל חובות על המעסיק ועל העובדים ואף מרחיב את סל המקרים הנחשבים להטרדה מינית במקום העבודה. להלן אציג לכם את הוראות החוק החשובות ואת ההשפעה שלהן על מקום העבודה שלכם.

 

חוק הטרדה מינית והוראותיו

החוק למניעת הטרדות מיניות – 1998, הינו חוק שנחקק במטרה להיאבק בתופעת ההטרדות המיניות. התייחסויות מיניות, הצעות מיניות ואפילו מגע מיני ללא הסכמה היו עניין שבשגרה בישראל. המחוקק הישראלי הציב יעד להפחית את ההטרדות המיניות ולשם כך נחקק החוק.

 

התנהגויות הנחשבות להטרדה

החוק מגדיר אילו התנהגויות נחשבות להטרדה. סעיף 3 לחוק קובע כי כל אחת מההתנהגויות הבאות תיחשב להטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים
  2. מעשים מגונים כפי שאלו מוגדרים בחוק העונשין
  3. הצעות מיניות חוזרות כאשר הניצע הביע את התנגדותו להצעות אלו
  4. התייחסויות חוזרות למיניותו של האדם כאשר האדם הביע את התנגדותו להצעות אלו
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של האדם או לנטייתו המינית

 

כל אחת מחמש ההתנהגויות האלו, תיחשב להטרדה מינית. ניתן לחלק את ההתנהגויות לשתי קטגוריות עיקריות. האחת, הטרדה במעשים. השנייה, הטרדה בדיבורים. כפי שנראה בהמשך, החוק מרחיב את ההגדרות האמורות כאשר מדובר בהטרדות במקום העבודה.

העונשים על הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי הטרדה מינית הינה עבירה פלילית שעונשה – עד שנתיים מאסר לכל היותר. זאת, אלא אם כן ההתנהגות נחשבת גם למעשים מגונים או לסחיטה באיומים, אז העונשים יכולים להיות חמורים יותר בהתאם להוראות חוק העונשין.

בנוסף, לפי חוק הטרדה מינית, הטרדה מינית תיחשב גם לעוולה אזרחית. כלומר, הנפגעת תוכל לתבוע פיצויים מהמטריד. החוק אף מקל עם התובעות ומזכה אותן בפיצויים ללא הוכחת נזק.

 

פיצויים ללא הוכחת נזק

בדרך כלל, כדי לקבל פיצויים אתם נדרשים להוכיח את הנזק שנגרם לכם. לעומת זאת, בחוק הטרדה מינית, תוכלו לקבל פיצוי של 120 אלף שקלים לכל היותר מבלי שתידרשו להוכיח שנגרם לכם כל נזק שהוא. עצם ההטרדה מזכה בפיצויים, גם אם היא לא גרמה לנזק מוחשי.

בהמשך המאמר ניווכח כי העונש על הטרדה מינית בעבודה יכול להיות פיטורין. לא מדובר בעונש של ממש אלא בהשלכה של המעשה, אך זו עודנה תוצאה מענישה של מעשה ההטרדה.

 

הטרדות מיניות במקום העבודה

חוק הטרדה מינית קובע הוראות חמורות יותר, בכל הקשור להטרדות מיניות בעבודה. כזכור, התייחסויות מיניות חוזרות והצעות מיניות חוזרות ייחשבו להטרדה מינית כאשר האדם המוטרד הביע את התנגדותו לאמירות אלו.

כאשר ההצעות או האמרות נאמרות מפי בוס לעובדת שלו, אין כל דרישה שהעובדת תביע את התנגדותה לאמירות. עצם ההצעות וההתייחסויות המיניות ייחשבו להטרדה מינית.

בנוסף, מגע מיני ייחשב להטרדה מינית אף אם העובדת לכאורה הסכימה אליו. זאת, במקרים בהם קיים חשש לניצול יחסי מרות, כלומר שהעובדת הסכימה למגע המיני לא כי היא חפצה בו אלא כי היא חששה מההשלכות של אי הסכמה על מקומה בעבודה.

אם כן, התנהגויות נחשבות להטרדה מינית בעבודה אף אם המוטרדת הסכימה להן לכאורה או לא התנגדה להתנהגויות אלו. בכך, החוק מחמיר באופן משמעותי עם הטרדות מיניות במקום העבודה.

 

חובות המעביד

מעבר להחמרה בהתנהגויות האסורות, החוק אף מטיל חובות נוקשות על המעביד אותן הוא חייב למלא. אחרת, גם הוא יהיה חשוף לתביעת פיצויים מהמתלוננת.

עוד לפני שנצלול אל תוך החובות השונות, חשוב לי להדגיש לכן שאם חוויתן הטרדה מינית בעבודה ואתן חושבות שהבוס לא מילא את חובותיו למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, הגישו תביעה כנגדו! מדובר בכספים שלכן שמגיעים לכן על הפגיעה שחוויתן וכפי שנראה מיד התביעה אף לא תוכל להשפיע על מקומכן במשרד.

התקנת תקנון

לפי חוק הטרדה מינית, המעסיק מחויבת לפרסם תקנון למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה. ככל שבמקום מצויים 25 עובדים לפחות, המעסיק יצטרך לפרסם תקנון המפרט את עיקרי הוראות החוק ביחס להטרדה מינית, יודע מי הממונה על ההטרדות המיניות במשרד וכיצד על העובדים לפעול במידה שהם נפגעו מהטרדה.

אי פרסום תקנון הטרדות מיניות במקום העבודה מהווה עבירה פלילית. המעביד ייקנס על כך שלא פרסם תקנון וכל שבוע בו לא יפורסם התקנון יוביל לקנס נוסף.

 

ממונה על הטרדות מיניות

מעבר לתקנון, מחובתו של המעסיק למנות ממונה על הטרדות מיניות במקום העבודה, אליו יפנה כל מי שנפגע מהטרדה מינית. הממונה ישמע את התלונות ויטפל בהן ביחד עם המעסיק. הממונה והמעסיק מחויבים לטפל בכל תלונה שתגיע אליהם בכובד ראש וביסודיות.

 

טיפול בתלונות

כאמור, הממונה והמעסיק מחויבים לטפל בתלונות המגיעות אליהם ולא ניתן לטאטא את התלונות ולהעלים אותן. על המעסיק לעשות "כל שביכולתו", כלשון החוק, כדי למנוע מצב בו הטרדה מינית שכזו קורית שוב.

המשמעות הפרקטית של חובה זו היא כי פעמים רבות, על המעסיק לפטר את העובד שהטריד. פיטורי העובד הינה דרך מיטבית ולעיתים אף דרך יחידה למנוע את הישנות העבירה ולכן לא תהיה למעסיק ברירה אלא לפטר את העובד שסרח.

 

תשלום פיצויים

מעסיק שלא מילא את חובותיו אלו, ייחשב למי שביצע בעצמו עוולה אזרחית של הטרדה מינית. המשמעות היא שניתן יהיה לחייב גם אותו בתשלום פיצויים לנפגעת וכל עוד הסכום הנתבע נמוך מ-120 אלף שקלים, הנפגעת לא תצטרך להוכיח שנגרם לה נזק.

 

איסור התנכלות

עובדות רבות לא מגישות תביעות הטרדה מינית, מתוך חשש למקום עבודתן ולעתידן המקצועי. מכיוון שכך, אני רוצה להכיר לכן את סעיף 3 (ב) לחוק האוסר על התנכלות. התנכלות מוגדרת כפגיעה באדם בעקבות תלונה או תביעה שהגיש על הטרדה מינית. המשמעות היא שפיטורי עובדת או הימנעות מלקדם אותה בעקבות תלונה שהיא הגישה ייחשבו להתנכלות מצד המעסיק.

העונש על התנכלות עומד על 3 שנות מאסר לכל היותר – שנה יותר מהעונש על מעשה ההטרדה עצמו! בנוסף, התנכלות נחשבת לעוולה אזרחית והמתנכל יחויב בתשלום פיצויים משמעותיים לנפגעת.

הוכחת התנכלות

אני רוצה להדגיש שהוכחת התנכלות אינה עסק פשוט כלל וכלל. צריך להוכיח שאי הקידום בעבודה נובע מתוך התנכלות שכזו, עקב התלונה על ההטרדה המינית. מכיוון שכך, חשוב לבחור בעורך דין המתעסק בתחום להגשת תביעה על הטרדה מינית והתנכלות, שיוכל להוכיח נקודה זו.

 

עורך דין אלעד שאול

אני, עו"ד אלעד שאול, בעל ניסיון רב בתיקי עבירות מין בכלל ובתיקי הטרדות מיניות בפרט. כשאני מייצג את הלקוחות שלי, טובתם נמצאת אצלי מעל הכל ואני דואג לשמור על הזכויות שלהם ולהשיב את כבודם. פנו אליי לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה בהתאם לאינטרס שלכם.

העונשים על הטרדה מינית

שאלות ותשובות בנושא חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה
חוק הטרדות מיניות מטפל בהטרדות מיניות בעבודה משני כיוונים עיקריים. הכיוון הראשון הוא הרחבת ההתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית ומניעת מצבים של ניצול יחסי מרות. הכיוון השני הוא הטלת חובות על המעביד כדי ליצור סביבת עבודה ללא הטרדות מיניות.
על פי חוק הטרדות מיניות, המעסיק מחויב לפרסם תקנון למניעת הטרדות, למנות ממונה ולטפל במלוא הרצינות בכל תלונה על הטרדה שהוגשה. אם בוצעה הטרדה במקום העבודה, עליו לעשות כל שביכולתו כדי למנוע ממנה להתרחש שוב.
פיטורי עובדת שהתלוננה על הטרדה מינית הם המקרה הקלאסי ביותר של התנכלות. המעביד מתנכל לעובדת בעקבות התלונה שהגישה ומפטר אותה. מקרה מסובך יותר הוא מקרה בו עובדת לא מקודמת בעבודה בעקבות תלונתה במשטרה. במקרים אלו, עורך הדין יוכיח קשר סיבתי בין חוסר הקידום לבין התלונה וההתנהגות תיחשב להתנכלות.
חוק הטרדות מיניות מזכה את הנפגעות בפיצוי של עד 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק. אולם מניסיון רב שנים בבית המשפט אני יכול להגיד לכם שהפיצויים על פי רוב עומדים על עשרות אלפי שקלים. בנסיבות חמורות, ייפסקו פיצויים של 120 אלף שקלים ואף למעלה מכך.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
נוהל למניעת הטרדה מינית

במקומות עבודה, קיימים נהלים נוקשים יחסית במטרה למנוע הטרדות מיניות. להלן אכיר לכם את הנוהל למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, את הדרכים לביצוע הנוהל בפועל

תקנון למניעת הטרדה מינית

כל מעסיק שלו 25 עובדים ומעלה, מחויב בפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית. מטרתו של התקנון להביא לידיעת העובדים את עיקרי המידע החשוב בתחום, להודיע להם

הטרדה מינית בריאיון עבודה

כמו שהטרדות מיניות בעבודה אינן עניין נדיר במיוחד, אף הטרדות מיניות בראיונות עבודה קורות לא מעט. פורמלית, בזמן ראיון עבודה, עוד לא מתקיימים יחסי עבודה

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

כולנו מכירים סיפורים על הטרדות מיניות בעבודה, על ניצול יחסי מרות ועל עונשים חמורים שהוטלו על מי שהורשעו בהטרדות מיניות במקום העבודה. אולם מה נחשב

עורך דין הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה מובילה להליכים פליליים, אזרחיים ומשמעתיים. כדי להשיג את התוצאות הרצויות בכל אחד מההליכים הללו, חשוב להיות מיוצגים על ידי עורכי דין מובילים

תביעת הטרדה מינית בעבודה

תביעות הטרדה מינית בעבודה לשם קבלת פיצויים, פיטורי המטריד או במסגרת הליכים פליליים, הינן תביעות מורכבות וחשובות המאפשרות לעשות צדק עם הנפגעות ולהעמיד את המטרידים

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן