logo
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תקנון למניעת הטרדה מינית

כל מעסיק שלו 25 עובדים ומעלה, מחויב בפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית. מטרתו של התקנון להביא לידיעת העובדים את עיקרי המידע החשוב בתחום, להודיע להם מי האחראי על תחום ההטרדות במשרד ומהם פרטי יצירת הקשר עימו. אי פרסום תקנון מהווה עבירה פלילית. העונש על אי פרסום הוא קנס. המשיכו לקרוא וגלו מהן עיקרי הוראות התקנון, מה מטרתן ומה הסנקציות על אי מילוי ההוראות.

 

חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית

הטרדות מיניות קורות בכל מקום. אולם יש מקומות בהם קיים חשש מוגבר להטרדות. מקום העבודה, הוא אחד מאותם מקומות. בשל כך, החוק קבע מספר הוראות במטרה להתמודד עם תופעת ההטרדות המיניות בעבודה וכדי למנוע את התרחשותן של הטרדות שכאלו.

החוק מטיל חובות על המעסיק שעליו לבצע כדי למנוע הטרדות במשרד. ראשית, על המעסיק למנות אחראי על תחום ההטרדות המיניות במשרד. האחראי ישמע תלונות ויערוך את הבירורים הדרושים. שנית, מחובתו של המעסיק להעמיק בכל בירור ולמנוע את הישנות ההטרדה. לבסוף, המעסיק נדרש לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

 

הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית

התקנון למניעת ההטרדה המינית שיפרסם המעסיק, כולל שלושה פרקים עיקריים. הפרק הראשון הוא פרק הביאור לגבי ההתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית. הפרק השני הוא פרק חובות המעביד בנדון. הפרק השלישי והאחרון מפרט כיצד יש להגיש תלונה ובאיזה אופן יתנהל תהליך בירורה של התלונה.

אם כן, אלו הם עיקרי התקנון כפי שמופיע בתקנון הממשלתי לדוגמה המשמש את רוב בתי העסק בישראל:

  1. פירוט הוראות החוק הרלוונטיות
  2. פירוט חובות המעסיק
  3. פירוט אופן הגשת התלונה
  4. פירוט הטיפול בבקשה
  5. שם האחראי על הטרדות מיניות ודרכי יצירת קשר איתו

מהי הטרדה מינית בעבודה

על פי החוק, חמש התנהגויות שונות יכולות להיחשב להטרדה מינית. חמש התנהגויות אלו הן:

  • סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים
  • מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין
  • הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם
  • התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם לרבות לנטייתו המינית

 

בנוסף, התקנון יפרט על איסור ההתנכלות. איסור ההתנכלות הוא איסור לפגוע בצורה כלשהי במישהי בעקבות כך שהיא הגישה, או מתכננת להגיש, תלונה על הטרדה מינית. האיסור על התנכלות הוא קריטי במיוחד במקומות עבודה, בהם אפשר בקלות להתנגד לעובדת שהגישה תלונה על הטרדה מינית.

לסיום פרק זה, החוק מציג דוגמאות להתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית. ראשית, החוק מציין מגע מיני כהתנהגות שתיחשב להטרדה. לכך הוא מוסיף חשיפה של איברים מוצנעים שתיחשב אף היא, בנסיבות המתאימות, כהטרדה מינית.

כמו כן, בראשית הפרק ובמהלכו, מודגשים העונשים על הטרדה מינית – עד שנתיים מאסר. זאת, אלא אם כן מדובר בתצלום הפוגע בפרטיות אז העונש יוכל להגיע לשלוש שנות מאסר. מעבר לכך, בתקנון יופיע גם העונש על התנכלות – עד שלוש שנות מאסר.

 

הטרדה מינית בעבודה לעומת הטרדה "רגילה"

אני רוצה להסב את תשומת ליבכם להבדל חשוב בין הטרדות מיניות בעבודה לבין הטרדות מיניות שלא בעבודה. בהטרדות מיניות שלא בעבודה, נדרשת התנגדות של המוטרד לאמרות או להצעות המיניות כדי שהדבר ייחשב להטרדה. לעומת זאת, בהטרדות מיניות בעבודה, אין כל דרישה להתנגדות מצד העובדת המוטרדת.

 

חובות המעביד

הפרק הבא בתקנון הוא פרק חובות המעביד למניעת הטרדה מינית. התקנון במקום העבודה יצטרך לפרט מהן חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. חובת המעביד היא, בראש ובראשונה, לעשות מה שביכולתו כדי למנוע את התרחשותן של הטרדות מיניות במקום העבודה. זוהי חובת העל ממנה נגזרות כל החובות האחרות.

מעבר לכך, על המעסיק למנות אחראי על תחום ההטרדות המיניות במשרד. אליו יופנו תלונות על פי דרך מקובלת ותלונות אלו יזכו לבירור. בנוסף, על המעסיק לדאוג להדרכות למניעת הטרדה מינית, לפרסם את התקנון למניעת הטרדות מיניות באופן גדול ובולט, לדרוש מכל עובד ועובד להימנע מהטרדות לסוגיהן ושוב – לטפל בתלונות שהוגשו.

כל חובות המעביד יפורטו בתקנון. חשוב מאוד שהעובד ידע מהן חובות המעביד למניעת הטרדה מינית, שכן אם המעביד לא עמד בהן העובד יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים גם כנגד המעסיק.

הליך הגשת תלונה

הפרק הבא עוסק בהליך הגשת תלונה ובאופן בירורה. העובד שנפגע מהטרדה יפנה לאחראי ויספר לו על ההטרדה. כפי שכתוב בתקנון למניעת הטרדה מינית, רצוי מאוד שהתלונה תהיה מגובה כמה שיותר בעדויות, בתצלומים ובכל ראיה אחרת שתוכל לחזק את אמיתות התלונה. על פי התקנון למניעת הטרדה מינית, לא מדובר כלל בחובה חוקית אך סיכויי תלונה מגובה ישתפרו באופן משמעותי.

 

בירור תלונה על ההטרדה

התקנון למניעת הטרדות מיניות ממשיך ומפרט כיצד על האחראי לברר את התלונה. על פי התקנון למניעת הטרדות מיניות, האחראי מחויב לאמת את הראיות והעדויות, לחקור את הנושא ולהכריע האם יש ממש בטענות העובד. עם תום הבירור, האחראי יעלה את הממצאים על הכתב, יצרף להם המלצות לפעולה ויעביר למעביד.

אציין עוד כי התקנון קובע שפקח עם נגיעה אישית בהליך לא יוכל לטפל בו. אם, למשל, התלונה היא כנגדו או כנגד חברו הקרוב, האחראי ייאלץ לפסול את עצמו וימונה במקומו ממלא מקום האחראי, אחראי אחר או המעסיק לטיפול בהליך.

 

טיפול המעביד בתלונה

לאחר מסירת ממצאי הבירור למעביד, המעביד יהיה מחויב לטפל בתלונה. במקרים בהם יש פוטנציאל לקרקע לטענות, המעביד מחויב לנקוט בצעדים למניעת הישנות ההטרדה. במקרים בהם אין קרקע מוצקה דיה, המעסיק יוכל לסגור את ההליכים מבלי להגיש כתב אישום. על כל פנים, המעסיק מחויב להודיע למתלונן אודות סטטוס הטיפול בבקשה.

 

מתי מפרסמים תקנון למניעת הטרדה מינית

תקנון למניעת הטרדה מינית חייב להיות מפורסם, כל הזמן, בכל מקום בו עובדים לפחות 25 עובדים. מעסיק שלא יפרסם את התקנון ייחשב למי שעבר עבירה פלילית. העונש על עבירה פלילית זו הוא קנס. בכל שבוע שיחלוף מבלי שהמעסיק פרסם תקנון למניעת הטרדות מיניות, ניתן יהיה להטיל עליו קנס נוסף.

אי פרסום תקנון – השלכות

כפי שכבר ראינו, אי פרסום של התקנון מהווה עבירה פלילית. מעבר לכך, מעסיק שלא פרסם תקנון ייחשב למי שביצע בעצמו הטרדה מינית לצורך תביעה אזרחית! המשמעות היא שהעובד שהוטרד יוכל להגיש תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה גם כנגד המעסיק ולא רק כנגד העובד שהטריד בפועל.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בעבודה? לא בטוחים אם פורסם תקנון כמו שצריך? פנו אלינו במשרד עו"ד עבירות מין אלעד שאול, לקבלת ייעוץ משפטי מהשורה הראשונה מעורכי הדין הטובים ביותר בתחום ההטרדות המיניות.

הוראות התקנון למניעת הטרדה מינית

שאלות ותשובות בנושא תקנון למניעת הטרדה מינית
כאשר ישנם 25 עובדים ומעלה במקום העבודה, חובה לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית. לא ניתן להסיר את התקנון או לפרסם אותו לאחר זמן. מרגע שישנם 25 עובדים במשרד, מחובתו של המעסיק לפרסם תקנון הכולל פרטי יצירת קשר עדכניים.
העונש הבסיסי על אי פרסום תקנון הוא קנס שבועי. עונש משמעותי יותר על מעסיקים שעובדים שלהם הוטרדו, והמעסיקים לא מילאו את חובתם למניעת ההטרדות ובכלל כך לא פרסמו תקנון למניעת ההטרדות המיניות.
התקנון מתחיל בהוראות החוק החשובות. משם, הוא ממשיך אל חובות המעסיק. לאחר מכן, מפורטות הדרכים להגשת תלונה וכן אופי בירור התלונה אצל המעסיק. לבסוף, יפורסם שמו של האחראי על ההטרדות המיניות וכן פרטי יצירת קשר עדכניים עימו.
לשמחתכם, באתרים הממשלתיים מפורסם תקנון לדוגמה. כל שתצטרכו הוא לבצע את ההתאמות הנדרשות למקום העבודה שלכם, להדפיס והנה יש לכם תקנון למניעת הטרדות מיניות בעבודה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

הטרדה מינית בין כהן דת ומאמין

עבור אנשים מאמינים רבים, כהן הדת הוא הגורם המקשר בינם לבין האל, כשהוא מדריך ומכוון אותם בכל הנוגע להתנהגות הרצויה ודרכי האמונה. בהתאם לכך, לכהן

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader
דילוג לתוכן