logo

עבירות אונס

עבירות אונס הן קבוצת עבירות הקבועות בחוק העונשין, שמי שעובר אותן נחשב לאנס ומסתכן בעונשי מאסר כבדים. הגדרות החוק לעיתים לא ברורות ולא חד משמעיות מספיק. מכיוון שכך, אני ממליץ לכם להמשיך לקרוא את המאמר ולהכיר טוב יותר את עבירות האונס השונות, ואת העונשים השונים הקבועים לעבירות אלו. 

 

מה ההגדרה של אונס?

אונס מוגדר בחוק העונשין בסעיף 345 לחוק. החוק קובע, באופן כללי, כי ההגדרה של אונס היא בעילה שלא ברצון חופשי. כאשר מישהו בועל מישהי שלא מתוך הסכמה חופשית של האישה – הוא אונס אותה ועובר על עבירת האונס. החוק לא מסתפק בהגדרה כללית זו ומונה חמישה מצבים בהם בעילה תיחשב לאינוס לפי החוק:

 • בעילה שלא בהסכמתה החופשית של האישה
 • בעילה בהסכמה שהושגה במרמה לגבי זהות הבועל או טיב מעשה הבעילה
 • בעילה בהסכמה אך הנבעלת היא קטינה שלא מלאו לה 14 שנה
 • בעילה בהסכמה שהושגה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה חלקי או מלא של האישה או כל מצב אחר שמונע ממנה לתת הסכמה חופשית מרצון
 • בעילה בהסכמה שהושגה תוך ניצול לקות נפשית או שכלית של הנבעלת, כאשר הלקות מונעת ממנה לתת הסכמה חופשית אמיתית.

בהמשך המאמר אפרט לכם אודות כל אחד מהתרחישים השונים שיכולים להיחשב לאונס, באילו מקרים ספציפיים הבעילה אכן תיחשב לאונס ובאילו מקרים לא. כבר בשלב זה, חשוב לי להדגיש את הנקודה הבאה – על פי הדין הישראלי, כל החדרה של איבר או של חפץ לאיבר מינה של האישה – נחשבת לאונס! גם החדרה של אצבעות, חפצים ואף כלים גניקולוגיים – יכולה להיחשב לאונס על פי החוק.

 

אונס – מה החוק אומר?

הבנו אם כן מהו אונס ובגדול אתם כבר יודעים מתי בעילה תיחשב לאונס. אולם מהו העונש על עבירות האינוס? את התשובה יש לחלק לשניים – עונש פלילי ועונש כספי.

העונש הפלילי הקבוע לעבירות האינוס נע בין 16 שנות מאסר לכל היותר באונס "רגיל" לבין עונש מקסימום של 20 שנות מאסר באונס בנסיבות מחמירות. מדובר באחת מהעבירות החמורות ביותר בדין הישראלי וממילא גם העונשים על עבירה זו, משמעותיים.

הענישה של האנס לא מסתכמת בעונשי המאסר. בית המשפט יוכל לחייב אותו, במסגרת ההליך הפלילי, לשלם פיצויים לנאנסת. בית המשפט יוכל לפסוק לטובת הנאנסת פיצויים עד לגובה של 258 אלף שקלים! פיצויים גבוהים אף יותר תוכל הנאנסת לקבל אם היא תחליט להגיש תביעה אזרחית נפרדת כנגד האנס. עם זאת, במסגרת ההליך הפלילי הפיצויים מוגבלים לסכום זה – סכום נכבד במיוחד שמגיע לך!

 

הגשת תביעה על אונס

כאמור, ניתן לנהל תיקי אונס בשני מישורים – המישור הפלילי והמישור האזרחי. מי שחוותה אונס, תוכל להגיש תלונה למשטרה ואף רצוי בהחלט שתעשה כן. המשטרה תפתח בחקירה כנגד האנס, תחקור את המקרה ותעביר את ממצאי החקירה לפרקליטות. הפרקליטות תגיש כתב אישום כנגד האנס בו היא תדרוש מבית המשפט לגזור על האנס עונשי מאסר ואף לפסוק פיצויים לטובת הנפגעת.

כדי שהנפגעת אכן תקבל את הפיצויים המגיעים לה, כדאי שהיא תעיד במשפט כך שבית המשפט ישמע ממנה בגוף ראשון על הנזק שנגרם לה ועל הסבל שחוות בעקבות האונס. עם זאת, מדובר כמובן בעדות קשה ומורכבת וייתכן בהחלט שהאישה לא תהיה מעוניינת להעיד. במקרים אלו, עורך הדין שלה יעשה כל שביכולתו כדי להוכיח את הסבל שנגרם לה, הוכחה שאינה קשה במיוחד, כך שהיא תזכה בפיצויים כמה שיותר גבוהים.

במקביל, האישה תוכל גם להגיש תביעה על אינוס לבית המשפט. לשם כך, היא תצטרך להוכיח שהאנס ביצע עוולה שגרמה לה לנזק. העוולה שביצע האנס היא כמובן עוולת התקיפה. על הנזק, נראה שאין צורך לפרט. לאור זאת, בית המשפט יוכל לפסוק לטובת האישה פיצויים שאף עולים על 258 אלף השקלים שהיא זכאית להם מההליך הפלילי.

הפיצוי שייפסק לטובת הנפגעת, נקבע לפי הנזק שנגרם לה ולפי הסבל שחוותה. לאור זאת, ככל שהנפגעות סובלות מפוסט טראומה או מכל השלכה אחרת בעקבות האונס, רצוי להוכיח זאת. הוכחה שכזו תגדיל משמעותית את סכום הפיצויים שהנפגעות זכאיות לו.

אינוס במרמה

כפי שאתם וודאי זוכרים, הצגתי לכם לעיל את החלופות השונות להגדרת אונס לפי החוק. האפשרות השנייה הייתה "בעילה בהסכמה שהושגה במרמה לגבי זהות הבועל או טיב מעשה הבעילה". ללא ספק מדובר במשפט מבלבל יחסית שקשה לעמוד על משמעותו מקריאה ראשונה. מבולבלים? אל תדאגו. אני כאן כדי להסביר.

למעשה, הוראת חוק זו מגלמת בתוכה שני תרחישים שייחשבו לאונס. הראשון – מרמה ביחס לזהות הבועל. המשמעות היא שאם מישהו שיקר לגבי הזהות שלו והודות לכך האישה הסכימה להיבעל לו, הרי שמדובר באונס. תרחיש שכזה קורה לא אחת כאשר אנשים משקרים שהם רווקים בעוד שבפועל הם נשואים. שקר לגבי סטטוס נישואין יכול להיחשב למרמה בזהות העושה וממילא לאונס.

התרחיש השני הוא מרמה לגבי טיב המעשה. איך אפשר לרמות בקשר לבעילה אתם תוהים? תתפלאו לדעת שזה פחות מסובך משחשבתם. כזכור, גם החדרה של חפץ נחשבת לאונס ולא רק של איבר המין. בהתאם לכך, חשבו על גניקולוג שמשקר לאישה כי הוא צריך להחדיר לה מכשיר רפואי כלשהו, לצורך ביצוע פרוצדורה רפואית. בפועל, ההחדרה היא לא רפואית אלא מינית. מקרה שכזה, למשל, יוגדר כאונס תוך מרמה לגבי טיב מעשה הבעילה.

אינוס בהסכמה

אינוס בהסכמה – יש דבר כזה?! אם קראתם את כל המאמר עד כאן, אתם בוודאי יודעים כי התשובה היא בהחלט כן. יחסי מין שהושגו בהסכמה, אך תוך ניצול לקות שכלית או נפשית, מצב של חוסר הכרה, מרמה לגבי זהות העושה או טיב המעשה וכן כאשר הגיל של המסכימה קטן מ-14 – יחסי המין ייחשבו לאונס למרות שהם היו בהסכמה לכאורה.

כל אותם מצבים בהם הסכמה לא עוזרת והבעילה עודנה תיחשב לאונס, הם מקרים בהם ההסכמה היא לא באמת הסכמה חופשית. החוק מניח, למשל, שילדה בת 10 לא יכולה באמת לתת הסכמה ליחסי מין וכך גם מי שסובלת מפיגור שכלי או מחלות נפש קשות. מי ששכב עם מישהי כזאת תוך ניצול של ההסכמה לכאורה שלה, ייחשב למי שאנס אותה וביצע אינוס בהסכמה.

אונס קטינות

בהמשך לפרק הקודם במאמר, כל יחסי מין עם קטינה שלא הגיעה לגיל 14 ייחשבו לאונס, גם אם הם היו לכאורה בהסכמה. יכול להיות שאתם נזכרים בעצמכם עכשיו ותוהים – האם היחסים שקיימנו בגיל 13 נחשבים לאונס?

התשובה לשאלה זו היא שלילית. חוק העונשין קובע כי כל עוד פער הגילאים בין בני זוג לא עולה על 3 שנים והיחסים בוצעו בהסכמה מלאה ומתוך יחסי חברות, היחסים לא יהיו אסורים אף אם גילה של הנבעלת קטן מ-14. אולם ככל שפער הגילאים היה יותר מ-3 שנים, מדובר בהחלט בעבירת אונס. כך, למשל, גבר בן 17 וחודש למשל ששוכב עם קטינה בת 13 ו-11 חודשים, נחשב למי שאנס אותה.

אונס בנסיבות מחמירות

עד כאן דיברנו על אונס קטינות בהסכמה לכאורה. אולם כאשר אדם שוכב עם קטינה ללא הסכמתה, האונס נחשב לאונס בנסיבות מחמירות ועונשו – 20 שנות מאסר. לעניין זה, הגיל הרלוונטי הוא גיל ההסכמה, כלומר גיל 16, ולא גיל 14 כמו באונס שלא בנסיבות מחמירות.

כאשר עוסקים באונס קטינות, לא ניתן להתעלם מסוגיית ההתיישנות. על פי רוב, תקופת ההתיישנות של עבירות פליליות עומדת על 10 שנים. המשמעות היא שאם גנבתי כסף, למשל, וחלפו עשר שנים מיום הגניבה, לא ניתן יהיה להגיש נגדי כתב אישום על גניבה זו.

חוק העונשין קובע חריג לכלל ההתיישנות, חריג עבירות המין בקטינים. תקופת ההתיישנות מתחילה עבור קטינים שבוצעו בהם עבירות מין שונות רק בהגיעם לגיל 28. כלומר, עד גיל 38 הם יוכלו להגיש תלונות למשטרה על האונס שבוצע בהם בזמן שהיו קטינים.

עם זאת, החוק מסייג במידת מה את יכולת ההרשעה של אדם על סמך תלונה מאוחרת כל כך. תחשבו על זה – יש משהו לא מובן מאליו בכך שניתן להרשיע אדם על עבירה שביצע לפני 25-35 שנים. לאור זאת, החוק קובע כי כתב אישום יוגש לאחר הגיעו של הקטין לגיל 28, רק באישור היועץ המשפטי לממשלה. בפועל, לא מדובר במשוכה משמעותית מידי.

 

חובת ההוכחה

משוכה נוספת שהחוק מציב לתביעות מאוחרות כל כך, היא יכולת ההרשעה של הנאשם על סמך עדותו של המתלונן בלבד. החוק קובע שלא ניתן יהיה להרשיע את הנאשם על בסיס התלונה לבדה, אלא אם כן יש בראיות ממצאים שמחזקים את גרסתו של המתלונן.
אינוס חוק העונשין
בשלב זה, לאחר שקראתם את כל האמור, נראה שאתם מכירים טוב את עבירות האינוס לפי חוק העונשין. אתם יודעים שאונס מוגדר כבעילה שהושגה שלא בהסכמה חופשית וכי לא כל הסכמה היא הסכמה חופשית. כך, למשל, הסכמה שהושגה במרמה או הסכמה של קטינה שלא הגיעה לגיל 14 – לא תיחשב להסכמה והבועל בעילה תוך ניצול הסכמה שכזו יעבור על עבירת האינוס.

 

העונשים הקבועים בחוק

העונש המקסימלי על עבירת אינוס שלא בנסיבות מחמירות עומד על 16 שנות מאסר. בהתקיים נסיבות מחמירות, העונש יוכל להגיע גם ל-20 שנות מאסר. הנסיבות המחמירות הקבועות בחוק הן:

 • בעילת קטינה שלא מלאו לה 16 שנים שלא בהסכמתה החופשית
 • בעילת אישה שהושגה תוך איום בנשק חם או בנשק קר
 • בעילה שגרמה לחבלה גופנית או נפשית
 • בעילה שהובילה להיריון
 • בעילה שכללה התעללות באישה במהלך הבעילה, לפניה או לאחריה
 • אונס קבוצתי או אונס בנוכחות אחרים

בכל אחד מאותם המצבים המוזכרים, האונס ייחשב לאונס בנסיבות מחמירות. העונש בהתאם וכך גם גובה הפיצויים שייפסקו לטובת הנפגעת.

 

מה ההבדל בין אינוס לאונס

לקראת סיום, אני רואה לנכון להבהיר לכם הבהרה מושגית. מה ההבדל בין אינוס לאונס? למעשה, ההבדל הוא בעיקר לשוני. אינוס הוא שם כולל לעבירות הקבועות בחוק. אונס הוא תיאור של המעשה שנעשה בפועל. עם זאת, יש שיטענו כי גם יש הבדל משמעותי ביותר בין שני המונחים. לטענתם, מי שבעל מישהי תוך מרמה לגבי הזהות שלו עבר על עבירת האינוס, אך קשה לקרוא לו אנס שביצע אונס לאור המשמעות החברתית של המילה.

אם כן, ניתן להתייחס לשתי המילים כשני צדדים של אותו מטבע. אולם ניתן להתייחס אליהן גם כהגדרה החוקית של האונס וההגדרה הציבורית של אונס, כאשר על פי רוב ההגדרה הציבורית מחמירה פחות מההגדרה החוקית.

 

ייצוג עבירת אונס

שני צדדי המתרס זקוקים לייצוג בתיקי עבירת אונס. הנפגעת זקוקה לייצוג כדי להבטיח את האינטרס שלה שכולל ענישה משמעותית לנאשם וכן קבלת פיצויים כספיים. הנאשם זקוק לייצוג כדי להבטיח את זכויותיו, את הוכחת חפותו ככל שהוא חף מפשע או את הוכחת החומרה הפחותה של העבירה ככל שהעבירה שעבר פחות חמורה מהעבירה המוצגת, וכדי להגן עליו מעונשי מאסר וקנסות כבדים.

מכיוון שזהו המצב, רצוי בהחלט שגם הנפגעת וגם הפוגע ייצרו קשר עם עורכי דין פליליים המתמחים בתיקי אונס. עדיף שעורך הדין אליו פונים יהיה יוצא פרקליטות המדינה, שכן הוא יכיר את המערכת מבפנים ויידע כיצד להתמודד אל מולה.

 

פיצויים בגין עבירות אונס

כפי שכבר ראינו, הנפגעת זכאית לפיצויים של יותר מרבע מיליון שקל במסגרת ההליך הפלילי! פיצוי גדול עוד יותר יגיע לה אם היא תבחר להגיש תביעה אזרחית כנגד האנס. מי שתפעל בצורה נכונה ותתנהל באופן שהצגנו לעיל, תוכל לזכות בפיצויים רבים.

בעניין הפיצויים חשוב לי להבהיר את הנקודה הבאה. הפיצויים אמנם לא יבטלו את האונס ולא יקלו על הסבל שלכן, אולם בכל זאת הן יעזרו לכן להשתקם ולהחזיר את החיים שלכן למסלול הנכון, להשקיע בעצמכן ובטיפולים הנחוצים לכן וכן יענישו את העבריין שמגיע לו להיענש. זוהי הסיבה בגינה תביעת פיצויים בהליך היא חשובה והכרחית.

 

לסיכום

אם אתם מעורבים בתיקי אונס, רצוי ליצור קשר עם  משרד עו"ד אלעד שאול, שיטפל בכם בדיסקרטיות ובמקצוענות. כלל עורכי הדין במשרד הם בוגרי הפרקליטות ושאר זרועות המשפט המדיניות, כך שאנו מכירים את המערכת מבפנים ויודעים כיצד להתמודד איתה.

מתלבטים מה נכון עבורכם כרגע? פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי ללא התחייבות. לאחריו, תוכלו להחליט מה לעשות באופן חכם יותר.

שאלות ותשובות בנושא עבירות אונס
אונס מוגדר כבעילה ללא הסכמה חופשית של האישה הנבעלת. הסכמה חופשית היא רק הסכמה שנעשתה תוך מודעות, תוך ידיעה מול מי היא עומדת ומה המעשה שהוא מבצע בה וכאשר האישה במצב הכרתי שמאפשר לה לתת הסכמה שכזו. כמו כן, כדי שלהסכמה יהיה תוקף, על האישה להיות בת למעלה מ-14. בעילה של ילדה שהיא עוד לא בת 14, תיחשב בהכרח לאונס, אלא אם כן הבועל גדול ממנה בפחות מ-3 שנים.
עונש המקסימום על אונס עומד על 16 שנות מאסר. עם זאת, כאשר האונס מבוצע בנסיבות מחמירות עונש המאסר יכול להגיע גם ל-20 שנה. זאת, כמובן, מלבד הפיצויים שבית המשפט יוכל לחייב בהם את האנס. גובה הפיצויים המקסימלי שיוכל להיפסק במסגרת ההליך הפלילי עומד על 258 אלף שקלים – קצת יותר מרבע מיליון שקל.
החוק לא מכיר בנסיבות מקלות באונס. עם זאת, ישנם נסיבות כלליות מקלות, דוגמת מצבו הנפשי של האנס או הרקע ממנו הוא בא. שיקולים שכאלו אמורים להשפיע על גזר הדין שיגזור השופט על הנאשם ולהקל במעט על עונשו.
מי שנאנסה תוכל לקבל פיצויים מהאנס, בגובה של 258 אלף שקלים לכל היותר, במהלך ההליך הפלילי ללא צורך בפתיחה בהליך אזרחי נפרד. אולם אם הנפגעת רוצה לתבוע סכומי כסף גדולים יותר, עליה להגיש תביעה אזרחית רגילה בה היא תקבל פיצויים לפי הנזק שנגרם לה ולפי הסבל שחוותה. סכומי הפיצויים הללו יכולים להיות משמעותיים בהחלט.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מה ההגדרה של אונס

אונס הוא מעשה חמור מאוד שמוגדר בישראל כעבירה פלילית. סעיף 345 בחוק העונשין מגדיר מספר מצבים שנחשבים אונס, או לפי לשון החוק ל"אינוס". אדם שעובר

הגשת תביעה על אונס

עבירות האינוס הן מספר עבירות מין חמורות מאוד. העבירות נמצאות בחוק העונשין, בסעיף 345, שמפרט מצבים שונים שמוגדים כאינוס. מי שעובר על עבירות אלה, ייחשב

אינוס במרמה

עבירות אינוס הן קבוצת עבירות מין חמורות לפי סעיף 345 לחוק העונשין. אדם שמבצע עבירות אינוס צפוי לעונשי מאסר כבדים מאוד במסגרת הליך פלילי ולתשלומי

עורך דין פדופיליה

פדופיליה הינה הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת של משיכה לילדים שטרם הגיעו לבגרות מינית. עצם הפדופיליה אינה עבירה, כמובן. אולם כאשר אדם הסובל מפדופיליה פוגע מינית בילדים,

עורך דין תקיפה מינית

אירועי תקיפה מינית הם אירועים מצערים וכואבים. כאשר קורים אירועים שכאלו, מתעוררות שאלות משפטיות רבות ולא אחת בכלל לא ברור איך צריך להגיב לאירועים אלו

עורך דין אונס

תיקי אונס הם מהתיקים הקשים והמורכבים ביותר בעולם עבירות המין. התשובות לשאלות כמו מה נחשב לאונס ומה לא, מתי הסכמה היא הסכמה חופשית והאם טענת

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול

עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי.

בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין.
כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה.
עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט.
לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.

עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
לקביעת פגישת ייעוץ דיסקרטית השאירו פרטים ואחזור אליכם
sidebar-image-elad-shaul
[brb_collection id=3890]
דילוג לתוכן