logo

תנאי שימוש

אתר האינטרנט של משרד עורכי הדין אלעד שאול ושות' מצוי בבעלותה הבלעדית של חברת אלעד שאול, חברת עורכי דין (להלן: "המשרד") ופועל תחת שם המתחם www.ese.co.il (להלן: "האתר").

 

כללי

 1. שימוש באתר מכל סוג כפוף להסכמת הגולש לתנאי השימוש באתר. אנו מבקשים מכך לקרוא את תנאי השימוש בטרם השימוש באתר, לרבות קריאה, עיון, צפייה או עשיית שימוש מכל סוג באתר או במידע המצוי בו.
 2. המשרד שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול חובה על המשרד או מי מטעמו לקבל רשות לכך ו/או לפרסם הודעה על כך. על הגולש לבקר בעמוד זה לפני כל שימוש באתר על מנת להתעדכן בנוסח העדכני של תנאי השימוש.
 3. השימוש באתר כפוף כל דין וחוק. הגולש מתחייב לעשות באתר שימוש התואם את הוראות החוק ומבלי לפגוע במי מהן.

 

האתר ותוכנו

 1. המשרד עוסק במשפט פלילי, צווארון לבן, משפט מנהלי, הגנת הפרטיות ודיני סייבר בדגש על עבירות מחשב. התכנים המופיעים באתר נכתב בעמל רב על ידי עורכי הדין במשרד ו/או מי מטעמם, מתוך רצון וכוונה להנגיש מידע משפטי ראשוני וכללי לגולשי האתר.
 2. התוכן המשפטי המצוי באתר הינו כללי ולא יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטני ו/או חוות דעת משפטית. המשרד לא יישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם לגולש שיבחר לפעול בהתבסס על התוכן המפורסם באתר. בכל סוגיה משפטית יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני, מעמיק ומותאם אישים באמצעות עורך דין הבקיא בדין הספציפי הרלוונטי לעניינכם.
 3. מטבע הדברים, נכונות התוכן המפורסם באתר הוא נכון למועד כתיבתו ו/או פרסומו. אנו עושים מאמצים על מנת לשמור על התוכן עדכני ואיכותי, יחד עם זאת, ייתכנו עדכוני חקיקה, פסיקה, נהלים, הנחיות וכיוצא באלו – שלא יבואו לידי ביטוי בתוכן המפורסם באתר. באחריות הגולש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי עדכני ומותאם אישית ולא להסתמך על פרסומים באתר וברחבי הרשת בכלל.
 4. עשיית שימוש ו/או הסתמכות על התוכן המפורסם באתר נעשה באחריות הגולש בלבד, המשרד לא יישא באחריות מכל סוג לנזקים שיגרמו לגולש מעשותו כן. הגולש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד בגין עשיית שימוש בתוכן המפורסם באתר.
 5. חלק מהתכנים המפורסמים באתר כוללים הפניה ו/או ניתוב של הגולש לאתרי אינטרנט חיצוניים שאינם בשליטתנו, לרבות כתבות באתרי חדשות, מאמרי דעה, אתרים משפטיים, אתרי ממשל וספקי שירותים. המשרד לא נושא באחריות מכל סוג לכל נזק שיגרם לגולש מעצם השימוש באתרי האינטרנט החיצוניים לאתר המשרד.
 6. אין לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר, לרבות מאמרים, פוסטים, כתבות, תמונות, סרטונים, אלמנטים או כל תוכן אחר – מבלי שהתקבלה הסכמת המשרד בכתב ומראש.
 7. התוכן, התמונות, הסרטונים והמדיה המוצגים באתר הם רכושו הבלעדי של המשרד ומוגנים מכוח זכויות יוצרים. אין לעשות בהם כל שימוש, לרבות העתקה, הפצה, עריכה, הצגה בפומבי או כל שימוש אחר, מבלי שהתקבל אישור לכך מראש ובכתב מאת המשרד.

 

פרטיות

 1. אנו עושים כל מאמץ סביר על מנת לשמור על פרטיות הגולש. למדיניות הפרטיות המלאה של האתר ניתן לעבור לעמוד מדיניות הפרטיות.
דילוג לתוכן