logo

עורך דין תקיפה מינית

אירועי תקיפה מינית הם אירועים מצערים וכואבים. כאשר קורים אירועים שכאלו, מתעוררות שאלות משפטיות רבות ולא אחת בכלל לא ברור איך צריך להגיב לאירועים אלו או באיזו עבירת מין בכלל מדובר. בדיוק כדי לדעת כיצד להתמודד עם האירועים ואיך נכון לפעול, מומלץ לכל המעורבים בתיקים לפנות לעורכי דין פליליים המתעסקים בתחום. המשיכו לקרוא ולו את כל המידע הנחוץ על תיקי תקיפה מינית.

 

עבירת התקיפה

חוק העונשין קובע כי תקיפה של אדם אחר היא עבירה פלילית. עונשה – עד שנתיים מאסר ולעיתים אף 3 שנות מאסר. אולם אם במהלך התקיפה בוצעו עבירות אחרות, העונש יוכל להיות חמור יותר בהתאם לעבירות האחרות שבוצעו.

כאשר עוסקים בתקיפה מינית, התקיפה בעצמה מובילה לפגיעה מינית ולביצוע עבירות מין. לכן, אני אגדיר מהי תקיפה מינית ואפרט לכם על עבירות המין השונות הרלוונטיות לתקיפה מינית. אולם חשוב לי שתזכרו כי ניתן להרשיע כל תוקף מינית גם בעבירת התקיפה, בנפרד מההרשעה בעבירות המין.

 

תקיפה מינית – העבירות הפליליות

חשוב לי שנגדיר, לפני הכל, מהי תקיפה מינית. ניתן להגדיר תקיפה מינית בשתי דרכים. הדרך הראשונה: כל אירוע של תקיפה פיזית שנעשה לצרכים מיניים. לפי הגדרה זו, בעילה בהסכמה לעולם לא תוגדר כתקיפה מינית.

הדרך השנייה בה ניתן להגדיר תקיפה מינית, מרחיבה יותר. לפי הגדרה זו, כל מעשה מיני אסור ייחשב לתקיפה מינית. גם אם קוימו יחסים בהסכמה אך היחסים אסורים, המעשה ייחשב לתקיפה מינית.

מקובל לפרש את המונח איפשהו באמצע בין שתי ההגדרות – נדרש אלמנט, אפילו מינימלי של תקיפה, אך לא נדרשת תקיפה אלימה של ממש. כל הפעלה של כוח, גם המינימלית ביותר, לצרכים מיניים – תיחשב לתקיפה מינית.

לפי הגדרה זו, ניתן למנות את עבירות המין שניתן לעבור עליהן בזמן תקיפה מינית. נמנה את העבירות השונות ולאחר מכן נדון בכל אחת מהן בנפרד. העבירות שעלולות להתרחש בזמן תקיפה מינית הן:

  • אונס וכן אונס בנסיבות מחמירות
  • מעשה סדום
  • מעשה מגונה
  • הטרדה מינית

 

אונס

אונס מוגדר בסעיף 345 לחוק העונשין. לפי סעיף זה, בעילה של אישה שלא בהסכמתה החופשית תיחשב לאונס. כמו כן, בעילה של אישה בהסכמה שהושגה במרמה או תוך ניצול לא כשר של מצב תודעתי, תיחשב אף היא לאונס. עם זאת, כזכור, בעילה בהסכמה לא תיחשב לתקיפה מינית גם כשמדובר באונס ולכן לעניין תקיפה מינית אונס שכזה פחות רלוונטי.

אם כן, תקיפה מינית שכוללת בעילה שלא בהסכמה חופשית תיחשב לאונס. נשמע פשוט, נכון? למעשה, מדובר בהגדרה מורכבת ומסובכת. חשבו על התרחיש הבא. גבר פונה לאישה באמצע הלילה ושואל אותה אם היא מעוניינת לקיים איתו יחסים. האישה חוששת שאם היא לא תסכים הוא יאנוס אותה בכל מקרה ואף יפגע בה פיזית. בעקבות זאת, היא מסכימה לקיום היחסים.

האם מדובר בהסכמה חופשית? מצד אחד, התביעה תטען כמובן שלא הייתה הסכמה חופשית. האישה הסכימה רק כי היא פחדה מתקיפה מינית. מצד שני, ההגנה תענה שהנפגעת לא הביעה התנגדות ואף נתנה את הסכמתה לקיום היחסים ולכן לא ניתן לטעון שלא הייתה פה הסכמה. תמיד הסכמה מושפעת מלחצים ופחדים תיאורטיים שלא הוכחו לא יוכלו לשלול את ההסכמה החופשית.

כפי שניתן לראות, שאלת ההסכמה החופשית כלל לא פשוטה להוכחה. אתם וודאי יודעים שגם עצם הוכחת התקיפה והבעילה אינה פשוטה כלל. התביעה תוכל להוכיח את הבעילה לפי הנסיבות השונות, ראיות שהיא תשיג ועדויות הנפגעת, אך ביסוס מעשה הבעילה מורכב מאוד. עם זאת, כמובן שהוכחה זו היא אפשרית ואכן קורית פעמים רבות.

כל הספקות וחוסר הוודאות בקשר לעבירות האונס, מוליכות למסקנה אחת – חשוב שכל מי שקשורים לתיקי אונס יהיו מיוצגים על ידי עורך דין פלילי מהשורה הראשונה! עורך הדין יוכל לדאוג לאינטרסים של לקוחותיו ולהוביל לכך שזכויותיהם ימומשו בבית המשפט על אף הספקות והדילמות השונות.

 

אונס בנסיבות מחמירות

חוק העונשין קובע כי אונס שגרם לחבלה או שבוצע תוך איומים בנשק, נחשב לאונס בנסיבות מחמירות. אונס שקרה במסגרת תקיפה מינית יגרום, פעמים רבות, לחבלה, והוא אף נעשה לעיתים תוך איומים בנשק קר או חם.

במקרים אלו, הנאשם יואשם באונס בנסיבות מחמירות. המשמעות היא שניתן יהיה לשפוט אותו ל-20 שנות מאסר, בעוד שעל אונס "רגיל" ניתן לקבל 16 שנה בלבד.

 

מעשה סדום

עבירות האונס כוללות תנאי בסיסי של בעילה. חשוב לי להסב את תשומת ליבכם לכך שרק מין וגינלי, כלומר מין שכולל החדרה של איבר או חפץ לתוך הנרתיק של האישה, נחשב לבעילה. האם המשמעות היא שמין אנאלי או אוראלי שלא בהסכמה לא ייחשב לאונס? התשובה לכך, כמובן, שלילית.

מין אוראלי ומין אנאלי נקראים בפי החוק "מעשה סדום". חוק העונשין קובע כי דינו של מעשה סדום כדין בעילה, כלומר החוק יוצר שוויון מוחלט בין בעילה לבין מעשה סדום. לכן, גם מין אוראלי או אנאלי ללא הסכמה חופשית ייחשב לאונס.

אני אדגיש כי מין וגינלי ואוראלי מוגדר כהחדרה של כל איבר או חפץ לפי הטבעת או לנרתיק. המשמעות היא שבנסיבות מסוימות, גם דחיפה של ציוד רפואי לתוך איברים אלו ייחשב לאונס או למעשה סדום בנסיבות אונס.

מנגד, מין אוראלי יוכל להיחשב למעשה סדום בנסיבות אונס רק אם איבר מין מוחדר לתוך פיו של הנפגע. ללא החדרה של איבר המין לפיו של הנפגע, המעשה לא ייחשב למעשה סדום אלא למעשה מגונה.

 

מעשה מגונה

עבירת המעשה המגונה מתחלקת לשתי עבירות משנה – המעשה המגונה באדם אחר והמעשה המגונה בפומבי. נדון בכל אחת מעבירות המשנה בנפרד.

 

מעשה מגונה באדם

מעשה מגונה באדם הוא כל מעשה מיני שלא כולל חדירה וגינלית, אנאלית או אוראלית. אתן לכם מספר דוגמאות למעשים מגונים באדם. נגיעה בישבן, נגיעה בחזה, מין "יבש", נשיקות לא רצויות וכדומה, ייחשבו למעשים מגונים. כך גם אם אדם הכריח נפגע לאונן לו, לגעת בו במקומות מוצנעים ועוד.

בכל אחד מהמקרים שהצגנו, לא הייתה בעילה של ממש. לכן, לא ניתן להחשיב את המקרים כאונס אלא כמעשה מגונה באדם. העונש על עבירות אלו הוא 3 שנות מאסר לכל היותר. אולם אם המעשה המגונה נעשה במסגרת תקיפה מינית אלימה וגרם לחבלה לנפגע, ניתן יהיה להטיל על הפוגע גם עונש מאסר של 10 שנים שכן מדובר במעשה מגונה באדם בנסיבות מחמירות.

 

מעשה מגונה בפומבי

מעשה מגונה בפומבי הוא מעשה מיני שנעשה בפני אדם אחר בפומבי. דוגמה קלאסית לעבירות שכאלו, בהן אני נתקל לא מעט, הן התפשטות מינית בפומבי וכן אוננות בפני אדם אחר במקומות ציבוריים.

עבירת המעשה המגונה בפומבי רלוונטית פחות לתקיפות מיניות, שכן הן לא כוללות תקיפה של ממש של האחר. עם זאת, לפי ההגדרה המרחיבה יותר לתקיפה מינית ניתן לראות גם בהן תקיפה מינית, שכן הפוגע כופה על אדם אחר לצפות בו מבצע מעשים מיניים שונים. ייתכן בהחלט כי מעשה שכזה נחשב לתקיפה מינית.

 

הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדות מיניות קובע שמעשים מגונים ייחשבו גם להטרדה מינית. מדובר בקביעה מטרידה במיוחד עבור מי שהואשמו במעשים מגונים. זאת, מאחר שהנפגעות יוכלו לתבוע מהם 120 אלף שקלים פיצוי, מבלי להוכיח שנגרם להן כל נזק.

תאמינו לי שקנס שכזה הוא משמעותי מאוד עבור הנאשמים ופוגע בהם קשות. העובדה שהנפגעות תוכלנה לקבל את הפיצויים הללו בקלות, משפיעה מאוד על הפוגעים.

בנוסף, החוק מגדיר סחיטה באיומים כהטרדה מינית. תקיפה מינית שתכלול סחיטה באיומים למעשה מיני, תיחשב אף היא להטרדה מינית. הנאשם יוכל להגיע לכלא וכן הוא יחויב בתשלום פיצויים לנפגעת ללא הוכחת נזק.

אלו הן, אם כן, עבירות התקיפה המינית השונות. נסכם את העבירות השונות בטבלה המפרטת אודות העבירה, משמעותה והעונש הצפוי לעבריין.

העבירה המשמעות העונש
אונס בעילה שלא בהסכמה חופשית עד 16 שנות מאסר
אונס בנסיבות מחמירות אונס שגרם לחבלה או נעשה באיומים עד 20 שנות מאסר
מעשה סדום אונס אוראלי או אנאלי עד 16 שנות מאסר או 20 בנסיבות מחמירות
מעשה מגונה באדם מעשים מיניים שלא כוללים חדירה עד 3 שנות מאסר או 10 בנסיבות מחמירות
מעשה מגונה בפומבי מעשים מיניים שלא כוללים מגע עד שנת מאסר, 3 בנסיבות מחמירות
הטרדה מינית מעשים מגונים או סחיטה מינית באיומים עד שנתיים מאסר כאשר לא מדובר במעשה מגונה וכן פיצויים עד 120 אלף ₪ ללא הוכחת נזק

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי תקיפה מינית? פנו אליי לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. אני אעשה הכל כדי לשמור על זכויותיכם ולהשיב את כבודכם, כאשר טובתכם תהיה אצלי מעל הכל.

יש לי ניסיון רב שנים בתחום הפלילי בכלל ובעבירות המין בפרט. בעברי עבדתי בפרקליטות, כך שאני מכיר אותה מבפנים ויודע כיצד לעבוד אל מולה או לצידה. אני ממליץ לכם בחום לפנות אליי, כדי שאוכל לסייע לכם ברגעי משבר אלו של חייכם.

 

בין אם הואשמת בעבירות מין או שחווית פגיעה מעבירה מינית – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

אונס

שאלות ותשובות בנושא עורך דין תקיפה מינית
ניתן להגדיר תקיפה מינית במספר דרכים. ההגדרה המדויקת ביותר היא הפעלת כוח כלשהו כלפי אדם אחר, מתוך מטרות מיניות. אין חובה שמעשה התקיפה יהיה חמור מאוד ויגרום לחבלות כלשהן, אך אכן צריכה לקרות תקיפה כדי שמעשה יוגדר כתקיפה מינית.
מי שתוקף מינית מישהי, עלול לעבור על עבירות מין רבות. ראשית, הוא יעבור על עבירת התקיפה. כמו כן, הוא מסתכן בביצוע עבירות אונס, מעשי סדום, מעשים מגונים והטרדה מינית.
העונש על תקיפה מינית תלוי בעבירה הספציפית שבוצעה. על עבירות קלות יחסית, דוגמת הטרדה מינית או תקיפה שלא גרמה לחבלה, ניתן לקבל שנתיים מאסר לכל היותר. על עבירות חמורות יותר, למשל אונס בנסיבות מחמירות, ניתן לשבת גם 20 שנה.
ניתן בהחלט לקבל פיצויים על תקיפה מינית. אם התקיפה נחשבת להטרדה, תוכלו לדרוש 120 אלף שקלים מבלי להוכיח שנגרם לכן נזק! על שאר העבירות תוכלו לדרוש 258 אלף שקלים במסגרת ההליך הפלילי וכן לתבוע תביעה אזרחית על סכומים גבוהים יותר, בעוולת תקיפה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן