logo

עבירות מין

עבירות מין הן עבירות הנחשבות כעבירות חמורות במיוחד, הכוללות פגיעה מינית, פיזית ונפשית. הרשעה בעבירות מין עשויה להוביל למתן עונשים כבדים, למשל פיצויים כספיים, הרשעה פלילית, מאסר בפועל ופגיעה בשמו הטוב של הנאשם. כל זאת, בהתאם לסיווגים השונים של העבירה ונסיבות המקרה.

עם זאת, לא כל חשד בעברת מין הוא מוצדק! אני נתקל במאות מקרים של תלונות שווא בעבירות מין המוגשות נגד חשודים חפים מפשע או שביצעו מעשה קל יותר מהמעשה המיוחס להם. אני רוצה לסקור יחד איתך את עבירות המין השונות, לרבות עבירות אונס, מעשים מגונים, תקיפה מינית, פדופיליה ועוד, ולהסביר לך עד כמה חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין עבירות מין המנוסה בייצוג חשודים ונאשמים במשטרה, בבית המשפט, ובהליכי משא ומתן מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

עבירות אינוס

עבירת האינוס קבועה בחוק העונשין והיא האחת העבירות הקשות והחמורות בספר החוקים הישראלי. הדבר מתבטא בעיקר בעונשים קשים המוטלים על נאשמים שהורשעו בעבירות אינוס. לכן, אם הואשמת בעבירת אינוס, אני ממליץ לך להיעזר בעורך דין עבירות מין מקצועי שיסייע לך להילחם על חפותך ולהגיע לתוצאה הטובה ביותר במצב הקשה אליו נקלעת.

חשוב לי שתבין מהי עבירת אינוס, תכיר את התנאים שצריכים להתקיים כדי להרשיע אותך בבית השמפט ואת ההשלכות הפוטנציאליות שיגרמו במידה שתורשע באונס.

 

הגדרת המושג בעילה

בחוק העונשין, נעשים סיווגים שונים לעבירות מין שונות. בשל כך, ראשית, עלינו להבין מה החוק רואה כבעילה. בהתאם, סעיף 345(ג) לחוק העונשין מגדיר זאת:

"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

בהתאם, מעשים שלא עומדים בהגדרה זו לא יחשבו כאינוס לפי סעיף זה. בהתאם, שימו לב שעורכי הדין ידעו לוודא כי האישום כנגדך הוא על העבירה הנכונה ולא חלילה שסיווגו אותה בצורה לקויה שמובילה לאישומים כבדים מאלו שאת/ה אמורים לעמוד לדין בגינם.

 

מה הם המעשים בגינם ניתן להרשיע אדם בעבירת האינוס

לפי סעיף 345(א) לחוק העונשין, כשמתקיימים התנאים הבאים, מדובר בעבירת האינוס:

 1. כשמתבצעת בעילה ללא הסכמה חופשית של האישה.
 2. כשמתבצעת בעילה, שלמרות שהושגה בהסכמה, היא נעשתה בעקבות מרמה לגבי מיהות העושה או לחלופין מרמה לגבי מהות המעשה.
 3. כשמתבצעת בעילה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, גם אם הבעילה היתה בהסכמה.
 4. כשמתבצעת בעילה באישה תוך כדי ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר שמונע מהאישה לתת הסכמה חופשית.
 5. כשמתבצעת בעילה באישה שמסווגת כחולה במחלת נפש או בלקות שכלית. זאת, כל עוד מוכיח כי בשל המחלה שלה או בשל לקותה השכלית לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

בכל אחד מחמשת התרחישים אשר מופיעים בחוק וצוינו לעיל, מדובר באונס. במסגרת כך, האונס צפוי להישלח למאסר למשך 16 שנים. 

 

אינוס בנסיבות מחמירות

יש לציין כי קיימות מספר נסיבות שמוגדרות כחמורות יותר מאלו שתוארו מעלה, שבגינן המאסר יגיע עד לתקופה של 20 שנה:

 1. האינוס נעשה בקטינה שטרם מלאו לה 16.
 2. האינוס נעשה באמצעות איום בנשק חם או קר.
 3. האינוס נעשה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או שהוביל להיריון.
 4. האינוס נעשה תוך כדי התעללות באישה לפני המעשה, בזמן המעשה, ואף לאחר המעשה.
 5. האינוס נעשה בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עימו לביצוע האינוס ביחד אחד או אחדים מהם.

 

לאור האמור לעיל, בין אם את/ה קורבן לתלונת שווא ובין אם אכן פגעת בקורבן אבל את/ה זקוק לטיפול ושיקום, אני ממליץ לך לפנות לעורך דין אלעד שאול, שילווה אותך לאורך התהליך.

 

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347 לחוק העונשין. למעשה, מדובר באקט שאינו שונה במובן הרחב מעבירת האינוס, אך הוא מופרד מעבירה זו בדרך כלל במסגרת המעשה. כך, אינוס כולל החדרת איבר המין של הגבר או חפץ לאיבר מינה של האישה, ואילו מעשה סדום מתייחס למעשה שנעשה באמצעות החדרה של איבר מין לפי הטבעת של אדם או לפיו (זכר או נקבה).

 

הגדרת המושג "מעשה סדום"

"מעשה סדום" הוא מעשה במסגרתו מתבצעת החדרה של איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם. 

 

העונשים בגין ביצוע מעשה סדום

מכיוון שמדובר באקט במאפיינים זהים לאקט האינוס, העונשים בגין מעשה סדום לרוב יהיו דומים לעונשים בגין אינוס. עם זאת, ניתן למצוא נקודות שוני המתבטאות בזמן המאסר:

 • מאסר של 16 או 20 שנה – בהתאם לנתונים של עבירת האינוס, בשינויים המתחייבים.
 • מאסר 5 שנים העושה מעשה סדום באדם בין גילאים 14-16 או בין 16-18 תוך ניצול יחסי מרות, חינוך או השגחה.
 • מאסר 3 שנים – העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו 18 שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות. 

 

גם במקרים של האשמות בגין מעשי סדום, אני יש לפנות לעורך דין העוסק בתחום עבירות המין אשר ידע להסביר לך את המצב בפניו את/ה עומד/ת ולבחון כיצד ניתן להפחית את כתבי האישום או לבטל אותם, הכל כתלות במקרה ובנסיבות.

 

מעשים מגונים

סעיף 348 לחוק העונשין מגדיר את עבירת המעשה המגונה. במסגרת פסקה זו נבקש להסביר לך אילו מעשים נכללים במסגרת המעשים המגונים ומה הענישה בגין ביצוע אותם מעשים.

 

הגדרת המושג "מעשה מגונה" 

"מעשה מגונה" הוא כל מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. הגדרת סעיף זה נעשתה בצורה רחבה מאד. זאת, במטרה להכיל בתוכה מספר רב ביותר של עבירות, כדי לצמצם את היכולת של אותם מעוולים לציין כי המעשה אותו הם ביצעו אינו נופל תחת הגדרה ספציפית. הלכה למעשה, מעשים מגונים יהיו כל מעשים שאינם נכנסים תחת ההגדרה של אונס או מעשה סדום (כמתואר לעיל).

 

ענישה בגין ביצוע מעשה מגונה

במסגרת החוק, מתבצעת חלוקה לשלושה סיווגים, שבגין כל אחד מהם ניתנים עונשים בדרגות חומרה שונות:

 • ענישה של 7 שנות מאסר – בדומה למתואר לעיל, ניתן למצוא פעולות שכאשר הן מתקיימות, הענישה תהא 7 שנות מאסר: לדוגמה כאשר מתבצע מעשה מגונה בעקבות מרמה; כאשר מתבצע מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים, גם אם הבעילה הייתה בהסכמה; כאשר מתבצע מעשה מגונה תוך כדי ניצול מצב של חוסר הכרה או מצב אחר אשר מונע מהאישה לתת הסכמה חופשית; כאשר מתבצע מעשה מגונה באישה שמסווגת כחולה במחלת נפש או בלקות שכלית. זאת, כל עוד מוכיח כי בשל המחלה שלה או בשל לקותה השכלית לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית; כאשר נעשה מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו, תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחת אחרים, או תוך איום באחד מאלו כלפי האדם או כלפי זולתו.
 • ענישה של 10 שנות מאסר מעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 16; מעשה מגונה באמצעות איום בנשק חם או קר; מעשה מגונה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או שהוביל להריון; מעשה מגונה תוך כדי התעללות באישה לפני המעשה, בזמן המעשה, ואף לאחר המעשה; מעשה מגונה בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עימו לביצוע האינוס ביחד אחד או אחדים מהם.
 • ענישה של 4 שנים – אדם שעושה מעשה מגונה בקטין שמלאו לו 14 שנים תוך ניצול של יחסי תלות, מרות, חינוך, השכחה, עבודה או שירות. 
 • ענישה של 3 שנות מאסר במידה שנעשה מעשה מגונה באדם ללא הסכמתו, אך שלא בנסיבות שצוינו לעיל בקטגוריה זו; מטפל נפשי או כהן דת שעושים מעשים מגונים באדם בן 18 ומעלה מעשים בנסיבות של מעשי סדום.
 • ענישה של 2 שנות מאסר – העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו 18, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

 

תקיפה מינית

תקיפה מינית עשויה להתייחס למגוון רחב של פעולות המתבצעות על ידי התוקף במטרה לייצר סיפוק מיני אצל התוקף או לחלופין לגרום להשפלה וביזוי של קורבן התקיפה. בתוך כך, ניתן למצוא את עבירות האינוס, מעשי סדום, ומעשים מגונים עליהם הרחבנו לעיל.

יש לציין שבין אם את/ה הצד הנאשם ובין אם את/ה קורבן העבירה, רצוי להתייעץ עם עורך דין מומחה שידע לתת לך ייעוץ מקצועי על הצעדים בהם עליך לנקוט במידה שהוגשה נגדכם תביעה או לחלופין שאת/ה מעוניינים לתבוע. כל זאת, יסייע לך להבין את מצב המשפטי שלך בצורה טובה וברורה יותר.

 

פדופיליה

פדופיליה היא מצב פסיכולוגי בו מבוגרים נמשכים לילדים צעירים, לרוב מתחת לגיל 13. בספר החוקים הישראלי אין עבירת פדופיליה והמילה אינה מופיעה כלל בחוק העונשין. בהתאם, ככל שמדובר רק במשיכה מינית ללא ביצוע מעשים מסוימים, נכון להיום אין אכיפה משפטית מכיוון שלא בוצע מעשה אשר עשוי להוביל לאישומים פליליים.

עם זאת, במרבית מדינות העולם נקבעים סף גילים שרק בהגיע אליהם ניתן להחשיב את המעשה המיני ככזה שנעשה תוך הסכמה וללא מעבר על החוק. בישראל, באופן ספציפי, אין סף הסכמה אחיד וסעיפי החוק השונים מגדירים גילים אחרים בהתאם לסוג הפעולה.

במסגרת כך, ניתן לראות כי בעילה או מעשה סדום שנעשה בהסכמה עם קטינה או קטין שטרם מלאו להם 14 יהיה עבירה שבגינה זמן המאסר הוא 16 שנים. יתרה מכך, אם מדובר באינוס – היינו, בעילה שאינה בהסכמה, העונש עולה ל-20 שנה. 

ניתן להבין כי פדופיליה שמדברת על גיל 13 ומטה אסורה בכל מצב, בין אם היא בהסכמה ובין אם לאו. יתרה מכך, גם במידה שמדובר במעשים מגונים ישנה ענישה כאשר הגיל נמוך מ-14 שנה והעונש צפוי להיות עד 7-10 שנות מאסר, בהתאם לנסיבות. 

לבסוף, יש לציין כי הפצת תמונות או סרטוני תועבה עם קטינים מתחת לגיל 18 יכולים להוביל למאסר של 5-7 שנים ואף החזקת חומרים אלו בלבד, ללא הפצתם יכולה להוביל לענישה של עד שנת מאסר אחת. 

 

פגיעה מינית (כללית ופגיעה מינית בילדים)

פגיעה מינית יכולה להיות למעשה כל פעולה מינית או ניסיון לפעולה מינית הנעשית באלימות או בכפיה מבלי שהקורבן נותן את הסכמתו לדבר. יצוין כי ישנם מקרים שגם אם ניתנת במסגרתם הסכמה, הדבר אסור ועשוי להוביל לענישה כבדה, לרוב כשמדובר בפגיעות בקטינים או בניצול יחסי מרות, בין אם המנוצל הוא קטין ובין אם הוא בגיר, בהתאם לנסיבות.

יצוין כי האוכלוסיות העומדות בסיכון הגבוה ביותר להיפגע מינית הן נשים. עם זאת, אין וודאות ביחס לאחוז הנשים אשר נפגעו מינית לאור חוסר הנכונות של אותן הנפגעות לדווח על האירוע לאור חשש מההשלכות שעלולות לכלול תיוג, ניכור או האשמת הקורבן. אוכלוסייה נוספת החשופה לפגיעות מיניות הם ילדים, כשלרוב מדובר בפגיעה מינית בתוך המשפחה. 

 

בעילה אסורה בהסכמה

כאמור, יש מצבים בהם למרות שהבעילה התרחשה בהסכמה מלאה של הצד השני, עדיין ניתן יהיה להחשיב את המעשה לאינוס. ישנם ככלל שלושה מצבים בהם חלה עבירה זו:

 1. כאשר אדם בועל קטינה מתחת לגיל 14, למרות שנתנה לו את הסכמתה.
 2. מצבים בהם הקטינה בין גילים 14-16 והיא אינה נשואה לנאשם.
 3. מצבים בהם האישה בין גילים 16-18 במקרים בהם נוצלו יחסי מרות מצד הבועל.
 4. מצבים בהם האישה היא מעל גיל 18 אך נוצלו יחסי מרות, שיכולים להתרחש בעבודה, בלימודים, במסגרת הצבאית ועוד. 

 

ניצול יחסי מרות

כשמדברים על יחסי מרות מדברים על עבירות המתרחשות במסגרת יחסים לא שוויוניים, שלצד אחד יש כוח והשפעה משמעותית על החיים של הצד השני. בפועל, יחסי מרות יכולים להתקיים במספר נרחב של מסגרות הכוללות עבודה, מסגרת צבאית, מסגרת חינוכית, מסגרת דתית ועוד.

לאור כך, במסגרת חוק העונשין הוגדרו מספר רחב של עונשים ביחס ליחסי מרות בגילאים השונים. יתרה מכך, הפסיקה הגדירה חזקה הניכרת "חזקת יחסי מרות" המיוחסת למסגרות עבודה בין מעסיק ועובד. בהתאם, ככל שמתקיימת מערכת יחסים אינטימית כזו, במידה שעולה תלונה על ניצול יחסי מרות, על הצד החזק (לרוב הבכיר) להוכיח כי היחסים נעשו בהסכמה מלאה. הדרך הטובה ביותר להפריך את החזקה היא לעדכן את הנהלת הארגון על הקשר. במידה שלא נעשה דיווח כזה, מתחזקת ההערכה כי התרחש ניצול מצד הגורם הבכיר.

לעיתים כשנעשות האשמות ביחד ליחסי מרות, מדובר בהאשמות שווא הנעשות כדי לייצר עמדת כוח למול המעסיק. אם זה המצב במקרה שלך, אני מפציר בך לפנות לעורך דין שיסייע לך להוכיח זאת ולוודא כי שמך לא נפגם לשווא. 

 

הטרדה מינית (כללית והטרדה מינית בעבודה)

הטרדה מינית היא פגיעה בכבודו של האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכות שלו לשוויון. בישראל, יש חוק ייעודי למקרים אלו, החוק למניעת הטרדה מינית, אשר מגדיר את המעשים האסורים שיחשבו כהטרדה:

 • סחיטה באיומים הכוללת אופי מיני.
 • ביצוע מעשים מגונים.
 • הצעות חוזרות שכוללות אופי מיני.
 • התייחסויות חוזרות הכוללות אופי מיני.
 • אמירות מבזות ומשפילות שכוללות אופי מיני.
 • פרסום תצלומים, סרטים או הקלטות המתמקדות במיניות שלו, בנסיבות בהן הפרסום עשוי להשפיל את האדם או לבזות אותו וכן לא ניתנה ההסכמה שלו לפרסום זה.
 • ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית.
 • התנכלות.

 

הליך הגשת תביעה

במסגרת מערכת החוקים בישראל, כשאת/ה עוברים או עוברות עבירות מין, המתלוננים יכולים לפנות לשני אפיקים משפטיים שונים – אפיק המשפט הפלילי ואפיק המשפט האזרחי:

 

ההליך הפלילי

כשהמתלונן או המתלוננת מחליטים להגיש תלונה על עבירות מין והטרדות מיניות למשטרה, המשטרה תחקור את התלונה ותעביר אותה לפרקליטות, במידה שימצא שהמעשים הם ברי תביעה. בהתאם, על הפרקליטות להחליט על בסיס הראיות האם להגיש כתב אישום, להגיע להסדר או לסגור את התיק. 

במידה שבידי התביעה ראיות חזקות יותר, כך עולה הסבירות להגשת כתב אישום. במידה שאתה עומד בפני כתב אישום, אני יודע שהמצב עשוי להיות מפחיד ומרתיע ולכן מומלץ לך לפנות לעורך דין מוקדם ככל הניתן, באופן שיסייע לך להימנע מהפרוצדורה שעלולה להיות לא נעימה וקשה. בהתאם, עורך הדין יסייע לך להבין מה תוכל לעשות כדי להתמודד עם המערכת המשפטית החזקה. 

 

ההליך האזרחי

פנייה לאפיק האזרחי נעשית על ידי תהליך בו התובעת היא האחראית על ניהול ההליך לצד עורך דין עבירות מין שמלווה אותה תוך ידע וניסיון בתחום. מטרת ההליך הזה אינו כליאה, אלא קבלת פיצויים כספיים ויכולת להעניש את התוקף בכלים נוספים שאינם בהכרח מאסר בפועל. בהקשר זה, יש לציין כי ישנה אפשרות כי אדם יצא זכאי בהליך הפלילי אך יורשע בהליך האזרחי ולהיפך. 

בהקשר זה, עורך דין עבירות מין מנוסה בתחום יידע לייעץ לך על המקרה שלך לגופו ולהסביר לך מה ההשלכות של הגשת תביעה – בין אם ביחס להתיישנות התביעה ובין אם ביחס לפרוצדורה הרלוונטית אליך.

 

הסדרים והסכמי טיעון (מחוץ לכותלי בית המשפט)

הסדרים והסכמי טיעון הם למעשה הסכמים בין התביעה לנאשמים בתהליך הפלילי. במסגרת תהליכים אלו, הנאשם מודה בעובדות שבגינן הוגש כתב האישום, בתמורה לשינוי כתב הטיעון ולרוב אף לעונש מופחת. היתרונות של הסדרים אלו הם שהם חוסכים זמן שיפוטי משמעותי ומשאבים כספיים לשני הצדדים.

כשמציעים לך הסדרי טיעון, יש להתייעץ עם עורך הדין שלך ולהבין האם זה האפיק הטוב ביותר עבורך או שמא ראוי שתתמודד עם האשמות ותקבל עונש קל יותר, או שלחלופין תמצא זכאי. 

 

פיצויים בגין הטרדה מינית

קיימים מספר נזקים שבגינם ניתן לתבוע פיצויים כספיים. אותם גורמים יכולים להיות עלויות הטיפול הנפשי בו הנפגעות נעזרות כדי להשתקם מעבירת המין, הפסדי השתכרות שנגרמו כתוצאה מאותו אירוע, נזקים בגין כאב וסבל (פיזיים ונפשיים), ועוד הוצאות רבות ונוספות.

בנוסף, ניתן לתבוע בבקשה לפיצוי של עד 120,000 שקלים ללא הוכחת נזק לאור הטרדה מינית, כשיהיו מקרים שאם התקיפה התבצעה מספר פעמים או כללה פעולות שונות, יפסקו פיצוי על כל מקרה בנפרד. 

בכל הקשור לפיצויים, אני ממליץ לך להבין את האפיקים אפשריים ולהבין כיצד ניתן להתמודד איתם או מולם. זאת, בהתאם לנסיבות הפרטניות שלך. 

 

סיכום

עבירות מין הם נושא טעון וקשה, ורצוי שיהיה עורך דין עבירות מין מנוסה לצידך, שילווה אותך הן בפן המשפטי והן בפן הנפשי והרגשי המתלווה לתהליך. משרד עורכי דין אלעד שאול ושות' הוא המשרד עבורך. עורך דין אלעד שאול הינו בעל תואר במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ויוצא פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי) ומשרדו מחזיק באמתחתו אין ספור סיפורי הצלחה בייצוג תיקי לקוחות. 

במסגרת ליווי המשרד, עורך דין אלעד שאול ינהג ברגישות, בדיסקרטיות מובטחת ובהתחייבות שלא לנקוט בפעולות מסוימות ללא הסכמה מוחלטת מצדך. כל זאת, על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר שתוביל לצדק והגינות המקסימלית. 

שאלות ותשובות בנושא עבירות מין
עבירות מין הן עבירות הנחשבות כעבירות חמורות במיוחד, הכוללות פגיעה מינית, פיזית ונפשית. הרשעה בעבירות מין עשויה להוביל למתן עונשים כבדים, למשל פיצויים כספיים, הרשעה פלילית, מאסר בפועל ופגיעה בשמו הטוב של הנאשם. כל זאת, בהתאם לסיווגים השונים של העבירה ונסיבות המקרה.
תקיפה מינית עשויה להתייחס למגוון רחב של פעולות המתבצעות על ידי התוקף במטרה לייצר סיפוק מיני אצל התוקף או לחלופין לגרום להשפלה וביזוי של קורבן התקיפה. בתוך כך, ניתן למצוא את עבירות האינוס, מעשי סדום, ומעשים מגונים עליהם הרחבנו לעיל
קיימים מספר נזקים שבגינם ניתן לתבוע פיצויים כספיים. אותם גורמים יכולים להיות עלויות הטיפול הנפשי בו הנפגעות נעזרות כדי להשתקם מעבירת המין, הפסדי השתכרות שנגרמו כתוצאה מאותו אירוע, נזקים בגין כאב וסבל (פיזיים ונפשיים), ועוד הוצאות רבות ונוספות.
עבירות מין הם נושא טעון וקשה, ורצוי שיהיה עורך דין עבירות מין מנוסה לצידך, שילווה אותך הן בפן המשפטי והן בפן הנפשי והרגשי המתלווה לתהליך. משרד עורכי דין אלעד שאול ושות' הוא המשרד עבורך. עורך דין אלעד שאול הינו בעל תואר במשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים ויוצא פרקליטות מחוז תל-אביב (פלילי) ומשרדו מחזיק באמתחתו אין ספור סיפורי הצלחה בייצוג תיקי לקוחות. 
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
הטרדה מינית אצל הגניקולוג

בין כותלי חדר הרופא, שם אמור לשרור אמון מוחלט, אורבת סכנה מפתיעה: הטרדה מינית על ידי גניקולוגים. תופעה חמורה זו, המושתקת פעמים רבות, פוגעת בנשים

פיזיותרפיסט הטרדה מינית

אתם הולכים לפיזיותרפיה כדי לשפר את בריאותכם הפיזית, אבל מה אם הטיפול עצמו הוא זה שפוגע בכם? כן, גם פיזיותרפיסטים יכולים להטריד מינית את מטופליהם,

תלונת שווא על אונס

תלונה על עבירה פלילית היא אירוע חמור, שיכול להוביל להשלכות מרחיקות לכת על הנפגע, החשוד והחברה. אך מה קורה כאשר התלונה היא שקרית? בתקופה האחרונה,

הסכמה חופשית

הסכמה חופשית הוא מושג שקשור לעבירות מין, בפרט לעבירות האינוס, ומתאר מצב שבו אישה מסכימה מרצונה החופשי לקיים יחסי מין. ללא הסכמה חופשית יחסי המין

אונס קבוצתי

אונס קבוצתי הוא מעשה חמור מאוד שמוגדר כעבירה פלילית. עבירת אונס קבוצתי היא חלק מקבוצת עבירות האינוס אותן אפשר למצוא בסעיף 345 לחוק העונשין. הסעיף

איסור פרסום בעבירות מין

איסור פרסום הוא הוראת חוק המגבילה את חופש הביטוי, ומחייבת את העיתונות ואמצעי התקשורת האחרים שלא לפרסם מידע מסוים. איסור הפרסום נועד להגן על אינטרסים

כתב אישום בעבירות מין

עבירות מין הן נושא מורכב וחשוב, שיכול להשפיע באופן משמעותי על חיי הנאשם, הקורבן, והחברה כולה. בתוך כך, כתב האישום בעבירות מין הוא מסמך משפטי

התיישנות עבירות מין בקטינים

עבירות מין בקטינים הן מעשים חמורים ובלתי נסבלים שפוגעים באזרחים הפגיעים ביותר שלנו. החוק בישראל מכיר בחומרתן של עבירות אלה באמצעות הטלת עונשים כבדים על

חקירה על עבירות מין

עבירות מין הן נושא חמור שיש להתייחס אליו ברצינות. חקירה על עבירות מין היא תהליך ארוך ומורכב, המאופיין באתגרים רבים. חשוב שכל נפגע עבירה מינית

טיפול משפטי בהטרדות מיניות

הטרדה מינית היא עבירה פלילית על פי חוק העונשין הישראלי. חוק זה מגדיר הטרדה מינית ככל מעשה, התנהגות או אמירה שיש בהם משמעות מינית ומטרתם

עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול

עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי.

בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין.
כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה.
עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט.
לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.

עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
לקביעת פגישת ייעוץ דיסקרטית השאירו פרטים ואחזור אליכם
sidebar-image-elad-shaul
דילוג לתוכן