logo

עורך דין אונס

תיקי אונס הם מהתיקים הקשים והמורכבים ביותר בעולם עבירות המין. התשובות לשאלות כמו מה נחשב לאונס ומה לא, מתי הסכמה היא הסכמה חופשית והאם טענת "לא ידעתי" יכולה לסייע לנאשם אינן ברורות כלל ותלויות בשלל גורמים.

כתוצאה מכך, הרשעות באונס אינן פשוטות ולעבודתו של עורך הדין הפלילי משמעות רבה בתיקים אלו. רוצים לדעת עוד על עבירות האונס ותפקידו של עורך הדין? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות החשובות.

 

מה מוגדר כאונס

אונס מוגדר בסעיף 345 לחוק העונשין. החוק מגדיר מספר מעשים כאונס וקובע כי העונש המקסימלי על מעשים אלו הוא 16 שנות מאסר.

המקרה הראשון שמוגדר כאונס על פי החוק, הוא בעילה שלא בהסכמה חופשית. למעשה, כל המקרים הנוספים שנכתבו בסעיף הם מקרים פרטיים בהם החוק מניח כי ההסכמה לבעילה היא לא באמת הסכמה חופשית. מכיוון שלא מדובר בהסכמה חופשית, הבעילה תיחשב לאונס.

כעת, אני אפרט לכם מהם חמשת התרחישים שיחשבו לאונס על פי החוק. לאחר מכן, נדון בכל תרחיש ותרחיש ונבין מהן השאלות החשובות שיש לשאול לגביו.

אם כן, אונס מוגדר על פי החוק כבעילה שנעשתה בנסיבות הבאות:

 1. בעילה שלא בהסכמה חופשית
 2. בעילה בהסכמה, אך ההסכמה הושגה במרמה לגבי זהות הבועל או מהות מעשה הבעילה
 3. בעילה בהסכמה של ילדה בת פחות מ-14
 4. בעילה בהסכמה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה חלקי או מלא של הנבעלת
 5. בעילה בהסכמה תוך ניצול לקות נפשית או שכלית של הנבעלת

 

לפני שנצלול אל תוך התרחישים הספציפיים, חשוב לי להבהיר לכם מה נחשב לבעילה לפי החוק. חוק העונשין מגדיר "בעילה" כהחדרה של איבר או חפץ לתוך איבר מינה של האישה. עם זאת, בהמשך, החוק קובע כי כל ההוראות הנוגעות לאונס יחולו גם על "מעשה סדום". מעשה סדום הוא מין אוראלי או מין אנאלי, כך שכל מין אוראלי, אנאלי או וגינלי הכולל חדירה יוגדר כאונס.

בעניין זה, יש לשים לב כי מין אוראלי יוגדר כאונס רק אם הוחדר איבר מין אל תוך פיו של הנאנס. זאת, בניגוד למין אנאלי או וגינלי שם החדרה של כל חפץ תיחשב לאונס. לכן, בתיקי מין אוראלי, אם התביעה לא הצליחה להוכיח החדרה של איבר המין לפיו של הנפגע, הנאשם לא יורשע באונס.

עכשיו, לאחר שהבנתם מה זה בעילה ומתי גם מעשה סדום נחשב לאונס, נוכל להתעמק בכל אחד מהמקרים שנקבעו בחוק כאונס.

 

בעילה שלא בהסכמה חופשית

בעבר, כדי להרשיע אדם באונס בעקבות בעילה שלא בהסכמה, היה על התביעה להוכיח כי הנבעלת התנגדה לבעילה. כיום, הגישה בבתי המשפט התהפכה. לא צריך להוכיח שהנבעלת התנגדה, אלא מספיק להוכיח שהיא לא הסכימה.

עדיין, ישנם מקרים רבים הנמצאים על הגבול וכלל לא ברור אם הייתה הסכמה לקיום היחסים או לא. תארו למשל את המקרה הבא. שני בני זוג בסוף יום. הגבר מתחיל ללטף את חברתו, לגעת בה והיא לא מתנגדת. בשלב מסוים הוא משכיב אותה על המיטה ובועל אותה. החברה עייפה מאוד, היא לא מעוניינת בקיום היחסים אך היא לא מתנגדת שכן היא יודעת כיצד בן זוגה יגיב והיא חוששת להתמודד עם התגובה הכעוסה.

האם יחסי המין היו שלא בהסכמה חופשית? האישה לא הביעה כל התנגדות, שקלה את השיקולים שלה והגיעה למסקנה שהיא מוכנה לקיים יחסים למרות שהיא לא באמת רוצה בהם. כמו שלא רוצים תמיד לקום לעבודה ובכל זאת עושים זאת מהסכמה חופשית, כך לעיתים גם מקיימים יחסים "כי צריך" ולא כי הכי רוצים עכשיו.

מצד שני, התביעה תטען כמובן כי האישה חשה מאוימת ולכן הסכימה, כך שההסכמה כלל לא חופשית. כמו כן, היא לא הסכימה למעשה הראשוני של הבעילה וגם אם לאחר מכן היא התרצתה, ראשית המעשה הייתה שלא בהסכמה.

למעשה, אני צריך לבשר לכם כי אין תשובה חד משמעית לשאלות אלו. הכל תלוי באופן הצגת הדברים בבית המשפט ובשיקול דעתו של השופט. לכן, חשוב שהמעורבים בתיקי אונס יקבלו את הייצוג הטוב ביותר כדי להבטיח את האינטרס שלהם.

 

בעילת קטינה מתחת לגיל 14

כפי שראינו, כל בעילה של קטינה מתחת לגיל 14 נחשבת לאונס. כאן, שאלת ידיעת הגיל היא הספק העיקרי. חשוב לי שתדעו כי החוק קובע שמי שעצם את עיניו, כלומר התעלם מהשאלות הקריטיות ובחר שלא לברר כמו שצריך מה גילה של הקטינה, ייחשב כמי שידע מה גילה וממילא ייחשב לאנס. ועדיין, כמובן, קיימים מקרים רבים בהם לא ברור האם נערך בירור מספיק של הגיל.

 

בעילה תוך מרמה לגבי זהות הבועל

החוק קובע שמי שמשקר בנוגע לזהותו, נחשב לאנס. אולם מה נחשב לשקר? אם אני בן 34 ואמרתי שאני בן 30, אני נחשב אנס? ומה אם אמרתי שאני יהודי בעוד שאני למעשה לא יהודי? ומה לגבי שקרים בקשר לסטטוס – בזוגיות, נשוי, גרוש וכדומה?

ישנם כמובן שקרים ברורים בהם המעשה ייחשב לאונס. מצד שני, ישנם שקרים שאין כל ספק כי הם לא מספיקים. אני מסב את תשומת ליבכם לאותם מקרי ביניים. אלו הם המקרים שמגיעים בדרך כלל לבית המשפט ובהם הכי חשוב להשקיע בייצוג המשפטי על ידי עורך דין לעבירות אונס.

 

בעילה תוך מרמה לגבי עצם המעשה

איך אפשר לרמות לגבי מעשה הבעילה אתם תוהים? התשובה פשוטה. נניח, למשל, כי גניקולוג טוען בפני מטופלת שעליו להכניס את ידו לאיבר מינה לצורך הבדיקה. בפועל, הוא עושה זאת לשם סיפוקו האישי. לפי הסעיף, ייתכן בהחלט שמדובר באונס, שכן בוצעה בעילה בהסכמה שהושגה במרמה לגבי מהות מעשה הבעילה.

 

בעילה תוך ניצול חוסר הכרה או ליקוי שכלי או נפשי

במקרים אלו, שאלת הסיבתיות דרושה הוכחה. האם ההסכמה אכן הושגה תוך ניצול הלקות או שהיא לא קשורה אליה? סביב שאלות אלו יכול לסוב חלק משמעותי מאוד מהדיון המשפטי. זאת, כמובן, מלבד הדיון בעובדות עצמן ובהוכחתן.

 

אונס בנסיבות מחמירות

החוק ממשיך וקובע באילו מקרים אונס יהיה אונס בנסיבות מחמירות, ועונש המאסר יעמוד על 20 שנה ולא על 16. המקרים הם:

 • אונס של קטינה שלא מלאו לה 16 שנה שלא בהסכמתה
 • אונס תוך איומים בנשק חם או קר
 • אונס שגרם לחבלה
 • אונס שגרם להיריון
 • אונס שכולל התעללות בזמן המעשה, לפניו או לאחריו
 • אונס קבוצתי

 

בכל אחד מאותם מקרים, האונס ייחשב לאונס בנסיבות מחמירות. הענישה, תוחמר בהתאם.

 

פיצויים על אונס

חשוב לי להבהיר לכם ולכן כי נפגעות זכאיות לפיצויים משמעותיים מאוד על הפגיעה המינית שהן חוו. במסגרת ההליך הפלילי הן יוכלו לקבל פיצוי בסכום של 258 אלף שקלים לכל היותר. ככל שהנפגעות תהיינה מעוניינות בכך, ניתן יהיה לפתוח בהליך אזרחי נפרד לתביעת סכומים משמעותיים יותר.

 

עורך דין אונס – מה תפקידו

מה תפקידו של עורך דין בעבירות אינוס? עורך הדין יוכיח את העובדות הטעונות הוכחה לטובת לקוחותיו, יחתור להסדרים שירצו את כל הצדדים, ישמור על כבודו של הלקוח וידאג למימוש זכויותיו. הכל, כמובן, על פי חוקי המשחק ותוך שמירה מוחלטת על הוראות החוק השונות.

מעורבים בתיקי אונס? פנו אליי לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני וללא התחייבות. אני עו"ד אלעד שאול, בוגר הפרקליטות ובעל היכרות מעמיקה עם המערכות וניסיון רב בניהול תיקים לצידן או כנגדן. כמו כן, אני, כמו כל צוות המשרד, מסתייע בייעוץ שוטף משופתים בדימוס. הכל – למענכם ובשבילכם.

 

בין אם הואשמת בעבירות מין או שחווית פגיעה מעבירה מינית – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

בעילה שלא בהסכמה חופשית

שאלות ותשובות בנושא עורך דין אונס
יחסי מין ייחשבו לאונס כאשר הם כללו חדירה וגינלית, אנאלית או אוראלית והיחסים קרו, כמובן, שלא בהסכמה חופשית. כמו כן, הסכמה שהושגה במרמה לגבי זהות הבועל או טיב המעשה תיחשב גם לאונס. בדומה, הסכמה שהושגה תוך ניצול מצב קוגניטיבי, הכרתי או נפשי לקוי, לא תיחשב להסכמה חופשית והבעילה תיחשב לאונס. לבסוף, כל בעילה של קטינה שלא מלאו לה 14 היא אונס.
אונס בנסיבות מחמירות הוא אונס שנעשה בנסיבות מסוימות שהופכות אותו לחמור במיוחד ומגדילות את העונש ל-20 שנות מאסר. הנסיבות הן – הנאנסת היא קטינה שלא מלאו לה 16 שנה, האונס כלל איומים בנשק, האונס גרם לחבלה או להיריון, האונס כלל התעללות או שמדובר באונס קבוצתי.
נפגעי עבירות פליליות יכולים לקבל פיצוי של 258 אלף שקלים לכל היותר, במסגרת ההליך הפלילי. הפיצויים ייקבעו לפי הנזק והסבל שנגרם לנפגעים. כמו כן, נפגעות אונס תוכלנה לפתוח בהליך אזרחי נפרד לקבלת פיצויים בסכומים גדולים יותר.
פעמים רבות התביעה לא מצליחה להוכיח שקרתה בעילה אך כן מצליחה להוכיח קשר מיני שלא בהסכמה. במקרים אלו, יכולה להיסגר עסקת טיעון במסגרתה הנאשם יודה בביצוע מעשה מגונה ויקבל עונש מקל מאוד. עסקה שכזו הוצעה לנשיא לשעבר קצב, במסגרתה התבקש להודות במעשה המגונה ולקבל עונש מאסר על תנאי. קצב סירב לעסקה ונידון למאסר ממושך בפועל על עבירת אונס. כמובן שייתכנו עסקאות טיעון רבות נוספות. הכל, לפי נסיבות המקרה הספציפי.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מה ההגדרה של אונס

אונס הוא מעשה חמור מאוד שמוגדר בישראל כעבירה פלילית. סעיף 345 בחוק העונשין מגדיר מספר מצבים שנחשבים אונס, או לפי לשון החוק ל"אינוס". אדם שעובר

הגשת תביעה על אונס

עבירות האינוס הן מספר עבירות מין חמורות מאוד. העבירות נמצאות בחוק העונשין, בסעיף 345, שמפרט מצבים שונים שמוגדים כאינוס. מי שעובר על עבירות אלה, ייחשב

אינוס במרמה

עבירות אינוס הן קבוצת עבירות מין חמורות לפי סעיף 345 לחוק העונשין. אדם שמבצע עבירות אינוס צפוי לעונשי מאסר כבדים מאוד במסגרת הליך פלילי ולתשלומי

עורך דין פדופיליה

פדופיליה הינה הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת של משיכה לילדים שטרם הגיעו לבגרות מינית. עצם הפדופיליה אינה עבירה, כמובן. אולם כאשר אדם הסובל מפדופיליה פוגע מינית בילדים,

עורך דין תקיפה מינית

אירועי תקיפה מינית הם אירועים מצערים וכואבים. כאשר קורים אירועים שכאלו, מתעוררות שאלות משפטיות רבות ולא אחת בכלל לא ברור איך צריך להגיב לאירועים אלו

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן