logo

עורך דין מעשי סדום

כל עבירות המין מורכבות. עבירות מעשה סדום, הינן מורכבות במיוחד. בתיקים אלו מתעוררים ספקות רבים הנוגעים למאפיינים הייחודיים לעבירות מסוג זה, מה שהופך את פסיקת בית המשפט בתיקים אלו לבלתי צפויה ונתונה להשפעות שונות. מכיוון שכך, ובהתעלם מהשאלה באיזה צד של המתרס אתם, חשוב להיות מיוצגים על ידי עורך דין פלילי מהשורה הראשונה שייצג אתכם כראוי בהליכים אלו.

 

מה זה מעשי סדום?

רבים חושבים כי המושג מעשה סדום קשור בהכרח לעבירות מין וכי מעשה סדום הוא תמיד אסור ומהווה עבירה פלילית. לכן, אני אדגיש כבר בתחילת הדברים כי מדובר בשגיאה מוחלטת וכי על פי רוב מעשי סדום הינם מותרים וכשרים ואין עמם כל בעיה חוקית! לאחר שהבנו זאת, נוכל לדעת מה זה בעצם מעשה סדום.

חוק העונשין מבדיל, מבחינת המינוח ומבחינת העבירות הפליליות, בין יחסי מין וגינליים לבין יחסי מין אוראליים ואנאליים. מבחינת החוק, יחסי מין וגינליים נקראים בעילה. לעומת זאת, יחסי מין אנאליים ואוראליים נקראים מעשה סדום.

אם כן, מעשה סדום הינו שם כולל, בפי החוק, ליחסי מין אוראליים וכן ליחסי מין אנאליים. על פי רוב, כמובן, מעשים אלו מותרים והחוק לא מתערב בחיי המין הפרטיים של האזרחים. אולם כאשר יחסי מין שכאלו מבוצעים ללא הסכמה, תוך ניצול או בגיל הלא מתאים, הם ייחשבו לעבירות מין.

חשוב לי להדגיש כי יחסים אנאליים שמוגדרים בחוק כמעשי סדום, הם הגדרה של כל איבר או חפץ לתוך פי הטבעת. לעומת זאת, יחסים אוראליים שנחשבים למעשה סדום יכללו החדרה של איבר המין דווקא לתוך פיו של הנפגע. זכרו זאת כשנדון בעבירות מעשי סדום השונות.

 

מעשי סדום בנסיבות אינוס

כשם שמין וגינלי יכול להיחשב לאונס, כך גם מין אנאלי ואוראלי יכול להיחשב לאונס. חוק העונשין קובע באילו נסיבות מעשה סדום ייחשב לאונס:

  • מעשה סדום שלא בהסכמה חופשית
  • מעשה סדום בהסכמה שהושגה תוך מרמה לגבי זהות האנס או מהות המעשה
  • מעשה סדום עם קטין שלא מלאו לו 14 שנה
  • מעשה סדום בהסכמה שהושגה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה מלא או חלקי
  • מעשה סדום בהסכמה שהושגה תוך ניצול לקות שכלית או נפשית

 

מעשה סדום בכל אחת מהנסיבות הללו, ייחשב לאונס. נפרט אודות כל אחת מהנסיבות בנפרד.

 

מעשה סדום שלא בהסכמה חופשית

התרחיש הראשון הוא הקלאסי ביותר ומה שעולה לכולנו לראש כשמדברים על אונס. אדם תופס אדם אחר ומבצע בו את זממו המיני שלא בהסכמתו, או בהסכמה שהושגה בכפייה. זכרו, כמובן, שכדי שהמעשה אכן ייחשב לאונס יש לקיים חדירה אנאלית או אוראלית. אחרת, המעשה לא יוגדר כמעשה סדום והעבירה לא תהיה עבירת אינוס אלא עבירת מעשים מגונים.

 

מרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה

תרחיש נוסף שיחשב לאונס הוא תרחיש בו בוצעו מעשי סדום בהסכמה לכאורה, אלא שההסכמה הושגה במרמה לגבי זהות האנס או טיב המעשה שהוא מבצע. לא מסובך להבין מתי הסכמה מושגת במרמה לגבי זהות האנס. אדם טוען שהוא א' בעוד שבפועל הוא בכלל ב'. עם זאת, התשובה לשאלה איזה שקר נחשב למרמה לגבי מיהות העושה ואיזה לא, לא פשוטה כלל וכלל.

האם שקר לגבי השם נחשב למרמה? ומה עם טענה שאני רווק בעוד שבפועל אני נשוי? יש הבדל בין טענה כזו לבין טענה שאין לי ילדים בעוד שבפועל יש? מרמה לגבי ההשתייכות הדתית שלי עונה על הגדרות החוק?

כל אלו שאלות לא פשוטות בכלל שזכו לדיון בפסיקה, אולם התשובות אליהן אינן חד משמעיות ותלויות בנסיבות המקרה. לכן, חשוב כל כך להיות מיוצגים על ידי עורך דין מעשי סדום איכותי ומקצועי שידע כיצד להציג את העובדות בצורה נכונה מבחינה משפטית, שתוביל לתוצאות הרצויות.

 

אונס סטטוטורי

מקובל לחשוב על אונס כיחסי מין שבוצעו ללא הסכמה. אולם חוק העונשין קובע גם אונס סטטוטורי, כלומר אונס על פי החוק אף שמבחינה ציבורית המעשה לא נחשב בהכרח לאונס. על פי חוק העונשין, כל מעשי סדום עם קטין שלא מלאו לו 14 שנה, ייחשבו לאונס. זאת, ללא כל תלות בשאלת ההסכמה של הקטין.

נשאלת השאלה מה דינו של אדם שקיים מעשי סדום עם קטין שלא מלאו לו 14 שנה, ששיקר בקשר לגיל שלו. האם מעשה שכזה נחשב לאונס? התשובה הפשוטה היא שעבירות מין מצריכות מודעות ואם האדם לא ידע שמדובר בקטין שלא מלאו לו 14 שנה – הוא לא יורשע באונס.

אולם למעשה, התשובה מורכבת הרבה יותר. חוק העונשין קובע שגם עצימת עיניים נחשבת למודעות. המשמעות היא שלא מספיק "לא לדעת". נדרש לעשות בירור אקטיבי לגבי גילו של הילד, כדי שהמעשה לא ייחשב לאונס סטטוטורי.

כאן, אנחנו נכנסים שוב לשאלות בלי תשובה ברורה – מה נחשב לבירור מספיק? תעודת זהות? עמוד אינסטגרם? גם אלו שאלות משפטיות סבוכות המצריכות ייעוץ משפטי של עורך דין מעשי סדום מומחה.

 

ניצול לקות או חוסר הכרה

כאמור, גם מעשי סדום שהושגו תוך ניצול לקות שכלית או נפשית וכן ניצול של חוסר הכרה, ייחשבו לאונס. כאן, השאלה המרכזית היא שאלת הניצול – האם אכן המצב הקוגניטיבי הלקוי נוצל או שההסכמה הושגה ללא ניצול שכזה? עורך הדין שייצג אתכם ידאג להציג את השאלות כך שיובילו לתשובה הרצויה מבחינתכם.

 

אונס בנסיבות מחמירות

מעשי סדום יכולים להיחשב גם לאונס בנסיבות מחמירות. ההבדל בין אונס "רגיל" לבין אונס בנסיבות מחמירות הוא שאונס המקסימום על עבירות אינוס עומד על 16 שנות מאסר, בעוד שעל אונס בנסיבות מחמירות עונש המקסימום הוא 20 שנות מאסר. מעשה סדום ייחשב לאונס בנסיבות מחמירות בכל אחת מהנסיבות הבאות:

  • האונס בוצע תוך איומים בנשק חם או קר
  • הנאנס היה קטין שלא מלאו לו 16 שנה והוא לא הסכים למעשה
  • האונס בוצע תוך התעללות בקרבן בזמן המעשה, לפניו או לאחריו
  • האונס גרם לחבלה גופנית או נפשית לקרבן
  • האונס היה אונס קבוצתי

מעשי סדום אסורים

עבירת מעשה סדום נוספת היא עבירת מעשי סדום אסורים. מי שמבצע מעשה סדום עם קטין בגילאי 14 עד 16, ייחשב למי שביצע מעשי סדום אסורים. כך גם מי שביצע מעשי סדום בקטין בגילאי 16 עד 18, תוך ניצול יחסי מרות תלות או חינוך. העונש על עבירה זו עומד על 5 שנות מאסר.

ביצוע יחסי סדום עם אדם שמלאו לו 18, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות צבאי, ייחשב אף הוא למעשה סדום אסור. עם זאת, במקרה זה העונש מוגבל ל-3 שנות מאסר בלבד.

לבסוף, מעשי סדום שבוצעו בבן משפחה בגילאי 14 עד 21 ייחשבו אף הם למעשי סדום אסורים. עונשם – עד 16 שנות מאסר.

 

פיצויים על מעשי סדום

חשוב לי להדגיש נקודה שנפגעים רבים לא מודעים אליה – מי שנפגעו ממעשי סדום זכאים לפיצויים מהפוגע! הנפגעים יוכלו לקבל פיצוי של 258 אלף שקלים לכל היותר במסגרת ההליך הפלילי. כמו כן, נפגעי העבירות יוכלו להגיש תביעות אזרחיות כנגד הפוגעים ולתבוע סכומים גדולים יותר.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי מעשי סדום? זקוקים לייצוג משפטי? פנו אלינו לקבלת ייעוץ וייצוג מהשורה הראשונה, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. אנו נעשה הכל כדי להבטיח את זכויותיכם ולהשיב את כבודכם. בין אם הואשמת בעבירות מין או שחווית פגיעה מעבירה מינית – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

מעשי סדום בנסיבות אינוס

שאלות ותשובות בנושא עורך דין מעשי סדום
מעשה סדום הינו המינוח החוקי עבור מין אוראלי ומין אנאלי. זאת, בשונה מהמונח בעילה אשר משמש לתיאור מין וגינלי בין גבר לאישה.
מה פתאום! חוק העונשין לא מתערב בחיי המין הפרטיים של האזרחים וכאשר מעשי סדום מבוצעים בהסכמה ובין בגירים הם יהיו תמיד מותרים.
שתי עבירות מעשי סדום העיקריות הן עבירת האינוס ועבירת מעשה סדום אסור. עבירת האינוס כוללת אונס "רגיל" וכן אונס בנסיבות מחמירות. עבירת המעשה האסור כוללת מעשה אסור בקטינים לפני גיל ההסכמה, בקטינים תוך ניצול יחסי מרות, בבגירים תוך ניצול יחסי מרות בעבודה ומעשה סדום אסור בתוך המשפחה.
בוודאי. הנפגעים יוכלו לקבל פיצוי של 258 אלף שקלים לכל היותר במסגרת ההליך הפלילי וכן ביכולתם להגיש תביעה אזרחית כנגד הפוגע ולתבוע סכומים משמעותיים אף יותר.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
עורך דין פדופיליה

פדופיליה הינה הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת של משיכה לילדים שטרם הגיעו לבגרות מינית. עצם הפדופיליה אינה עבירה, כמובן. אולם כאשר אדם הסובל מפדופיליה פוגע מינית בילדים,

מה זה מעשה סדום?

סעיף 347ג לחוק העונשין מגדיר מה זה מעשה סדום: "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן