logo

מעשי סדום

חוק העונשין מגדיר אונס, בעילה אסורה ועבירות מין נוספות כהחדרת איבר או חפץ לתוך איבר מינה של האישה. האם המשמעות היא שאין איסור על אונס של גברים? האם מין אוראלי או אנאלי לא ייחשב לאונס? התשובה לכל השאלות הללו, היא כמובן שלילית. מין אוראלי או אנאלי נחשב ל"מעשי סדום" והחוק משווה בין מעשי סדום לבין בעילת אישה. בכל זאת, יכולים להיות מספר הבדלים בין השניים. המשיכו לקרוא וגלו את כל המידע החשוב בתחום.

 

מה זה מעשה סדום

מעשה סדום הינו מעשה של מין אנאלי או מין אוראלי, כלומר החדרת איבר או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר המין לתוך פיו של אדם. מעשי סדום אינם אסורים בהכרח, כמובן. בעבר, אכן היה איסור פלילי על קיום יחסים הומוסקסואליים! אולם איסור זה התבטל מזמן ולמעשה מעולם לא נאכף. אם כן, יחסי מין אוראליים וכן אנאליים מותרים, הן בין בני אותו המין והן ביחסים הטרוסקסואליים.

אלא שבדיוק כמו במקרים של בעילה, גם מעשה סדום יכול להיות אסור אם הוא נעשה שלא בהסכמה או שהוא נעשה מתחת לגיל ההסכמה. סעיף 347 לחוק העונשין קובע את עבירות מעשה סדום ולמעשה משווה את דין האונס ודין הבעילה האסורה לדין מעשה סדום.

מעשה סדום – מה החוק אומר?

תוהים למה הכוונה? אסביר לכם בפשטות. סעיף 346 קובע שבעילת קטינה בגילאי 14 עד 16 תיחשב לבעילה אסורה והעונש עליה עד 5 שנות מאסר. ומה עם מי שבועל קטין, מבצע מין אנאלי בקטינה בגילאים אלו או מבצע מין אוראלי עם קטין או קטינה? האם עכשיו לא מדובר בבעילה אסורה?

התשובה היא שאמנם לא מדובר בבעילה אסורה, אך מדובר במעשה סדום אסור. סעיף 347 מצטט במדויק את סעיף 346, אלא שבמקום המילה "הבועל", כתוב בסעיף "העושה מעשה סדום". כך, החוק יוצר מעמד שווה לעבירות הבעילה האסורה ולעבירות מעשה סדום.

החוק לא מסתפק בהשוואת הבעילה האסורה הבסיסית. סעיף 346 ממשיך וקובע כי מי שבועל קטינה שהגיעה לגיל ההסכמה, כלומר לגיל 16, אך עוד לא הגיעה לגיל 18 והבעילה נעשתה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחה שקרית לנישואין, דינו גם עד 5 שנות מאסר.

משפט בגין עבירת מעשה סדום

כפי שכבר יכולתם לנחש, סעיף 347 קובע את אותו הכלל בדיוק ביחס למעשי סדום אסורים. מי שביצע מעשה סדום באדם לא יוכל להתחמק מהמעשה ללא עונש. ככל שתוגש נגדו תלונה והפרקליטות תגיש נגדו כתב אישום, יתנהל כנגדו משפט בעבירת מעשי סדום אסורים תוך ניצול יחסי מרות.

סעיף 346 ממשיך וקובע שבעילת בגירה שמלאו לה 18, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות – אסורה. הפסיקה קבעה שחזקה על כל מערכת יחסים בין ממונה לכפופה לו במקום העבודה שהיא מתרחשת תוך ניצול יחסי מרות וחובת ההוכחה היא על הממונה להפריך את הניצול לכאורה.

סעיף 347, קובע כלל זהה לגבי מעשה סדום. ביצוע מעשה סדום בעובד תוך ניצול יחסי מרות אסור אף הוא על פי חוק והעונש על עבירה זו עומד על 3 שנות מאסר.

חוק העונשין

חוק העונשין מרחיב את תחולת עבירות המין בתוך המשפחה. כך, בעילה אסורה בתוך המשפחה אינה בעילה של קטינה בגילאי 14 עד 16 אלא של צעירה בגילאי 14 עד 21. לעניין זה, החוק משווה באותו סעיף בין עבירת הבעילה האסורה לבין עבירת מעשה סדום. אין כל הבדל בין בעילה אסורה בתוך המשפחה לבין מעשה סדום בתוך המשפחה. 

יחס החוק למעשה סדום ללא הסכמה

עד כאן, הרחבתי לכם בכל הקשור לעבירת מעשה סדום אסור – יחסי המין קוימו בהסכמה לכאורה, אך ההסכמה לא מספיקה והמעשה נחשב לעבירה פלילית. כעת, נמשיך לבחון את יחס החוק למעשה סדום ללא הסכמה, מעשה סדום שנחשב לאונס. אך לפני שנעבור לבחינה זו, חשוב לי להעיר הערה קצרה על המונח "מעשה סדום".

סדום ועמורה – ההקשר לסיפור התנכי

כולנו מכירים את סיפור סדום ועמורה. האל משחית ערים אלו שכן האנשים בהם "רעים וחטאים מאוד". במהלך הפיכת הערים עצמן, אנשי העיר רוצים לאנוס את שני המלאכים שהגיעו להפוך את העיר ומתארחים בביתו של לוט, כלומר רוצים לבצע בהם "מעשה סדום".

סיפור תנכי זה בשילוב המסורת הנוצרית שהוקיעה לחלוטין יחסים הומוסקסואליים, העניקו למעשי סדום את שמם כבר במאה ה-5 לספירה. באותה תקופה כתב יוסטיניאנוס, הקיסר הנוצרי של האימפריה הרומית, ספר חוקים מקיף בו כבר נעשה שימוש במונח "מעשה סדום".

לא קיים איסור חוקתי ליחסי מין הומוסקסואליים

אם כן, המונח משקף יחס שלילי לכל יחסי מין הומוסקסואליים, בין אם מדובר ביחסים אנאליים ובין אם מדובר ביחסים אוראליים. המונח נשאר איתנו עד היום, אך היחס למעשים אלו השתנה לחלוטין. כיום, אין כל איסור במדינות המערביות על קיום יחסים הומוסקסואלים וגם הסטיגמה החברתית על מעשים אלו פחתה במידה ניכרת.

לכן, חשוב לי תשימו לב לנקודה הבאה – על פי רוב, יחסי סדום הם מותרים על פי חוק! למרות השם המתעתע שמבטא עמדה שלילית כלפי יחסים אלו, הם מותרים ללא עוררין בכל המדינות המערביות וגם בישראל. כל מה שאסור הוא קיום יחסי מין לפני גיל ההסכמה, תוך ניצול יחסי מרות וכמובן שאסורים יחסי מין ללא הסכמה בכלל. לעניין זה, אין כל הבדל בין יחסים הטרוסקסואליים לבין יחסים הומוסקסואליים, הנקראים מעשי סדום.

 

מעשה סדום בנסיבות אינוס

כשם שהחוק השווה בין בעילה אסורה לבין מעשה סדום אסור, כך הוא משווה גם בין בעילת אונס לבין מעשה סדום של אונס. חוק העונשין קובע חמישה תרחישים בהם מעשה סדום ייחשב לאונס:

  • מעשה סדום ללא הסכמה חופשית של מושא המעשה.
  • מעשה סדום באדם שלא מלאו לו 14 שנה.
  • מעשה סדום שנעשה בהסכמה, אך ההסכמה הושגה במרמה לגבי זהות מבצע המעשה או לגבי מהות המעשה.
  • מעשה סדום שנעשה בהסכמה, אך ההסכמה הושגה תוך ניצול מצב של חוסר הכרה חלקית או מלאה.
  • מעשה סדום שנעשה בהסכמה, אך ההסכמה הושגה תוך ניצול מצב של לקות נפשית או שכלית של המסכים.

 

אונס לכל דבר ועניין

מעשה סדום בכל אחת מהנסיבות הללו, הוא מעשה סדום בנסיבות אינוס. מדובר בעבירה חמורה במיוחד שעונשה עד 16 שנות מאסר. למעשה, בתפיסה הציבורית, עבירה זו נחשבת לאונס לכל דבר ועניין וכשם שניתן לבצע אונס וגינלי, כך ניתן לבצע אונס אוראלי או אנאלי בבנים ובבנות כאחד.

אני רוצה להתעכב על כל אחת מהחלופות השונות לאונס במעשה סדום על פי חוק. לעיתים, הדברים יכולים להיות לא ברורים וחשוב לשים לב לדקויות שבכל חלופה.

חלופת חוסר ההסכמה החופשית

החלופה הראשונה היא חלופת חוסר ההסכמה החופשית. המקרה הפשוט כאן, הוא ברור למדי. אדם תופס בכוח אדם אחר ואונס אותו בניגוד לרצונו. אולם ייתכנו מקרים בהם שאלת ההסכמה ברורה פחות. נניח שאדם חזק וגדול ביקש מנער בן 16 לקיים איתו יחסים, הנער פוחד מהאדם הגדול למרות שזה לא איים עליו כלל והוא נענה לקיום היחסים. האם מדובר באונס? האם הבעילה הייתה בהסכמה חופשית? אלו שאלות מורכבות מאוד שעורך הדין שלכם יטפל בהן.

חלופת הגיל

החלופה השנייה היא חלופת הגיל. כל מעשה סדום בילד שלא מלאו לו 14 שנה, נחשב לאונס. עכשיו, נניח שאדם קיים יחסי מין עם ילד מפותח מאוד שנראה בן 16 לפחות למרות שהוא עוד לא בן 14, האם עדיין מדובר באונס? האם הייתה על האדם חובה לברר מה גילו של הילד? האם בדיקת תעודת זהות עונה על דרישת הבירור, גם אם המברר חושד שהתעודה מזויפת? גם כאן, עורך הדין יצטרך לברר שאלות אלו ולנהל את התיק בהתאם.

חלופת מעשה סדום במרמה

החלופה השלישית היא חלופת מעשה סדום במרמה. במקרה ידוע יחסית, אדם דרוזי נשוי התחזה לרווק יהודי וקיים יחסי מין מלאים עם אישה במשך תקופה ממושכת. בית המשפט פסק שהוא אנס אותה שכן ההסכמה הושגה במרמה לגבי זהות הבועל. כעת, נניח שלא מדובר במקרים חוזרים אלא במקרה חד פעמי. נניח שהשקר היה רק לגבי השם והמקצוע. האם עדיין מדובר במעשה סדום שהושג במרמה? גם זו שאלה קשה.

בחלופות האחרונות – הסכמה שהושגה תוך ניצול הכרה חלקית או ניצול ליקוי קוגניטיבי או נפשי, השאלה המשפטית החשובה היא האם ההסכמה אכן הושגה תוך ניצול ההכרה החלקית או הלקות הקוגניטיבית.

הקושי להכריע מתי מעשה סדום נחשב לאונס

נניח ששני אנשים נפגשו במסיבה, השתכרו כלוט וקיימו מעשה סדום. נניח אפילו שרק אחד מהם השתכר כך והגיע למצב שההכרה שלו כלל לא הייתה צלולה, בזמן שהשני היה צלול לחלוטין. האם ההסכמה למעשה סדום הושגה תוך ניצול ההכרה החלקית? ומה באשר לחולת מאניה דפרסיה שהסכימה לקיום היחסים?

כפי שבוודאי כבר הבנתם, למרות שהוראות החוק פשוטות וברורות המציאות בשטח מסובכת הרבה יותר. קשה להכריע מתי מעשה סדום נחשב לאונס ומתי לא. לכן, כאשר מעורבים בתיקי מעשה סדום בנסיבות אונס, חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מין.

 

מה ההבדל בין מעשה סדום למעשה מגונה

לבסוף, אני רוצה להבהיר לכם מה ההבדל בין מעשה סדום למעשה מגונה. כידוע, עבירת מעשה מגונה היא עבירת מין חמורה יחסית, אך קלה יותר מעבירת האונס ולרוב גם מעבירת הבעילה האסורה. מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם סיפוק, גירוי או ביזוי מיניים. נוטים להתייחס למגע מיני לא רצוי כמעשה מגונה.

אם כן, מעשה מגונה הינו מגע מיני בלתי רצוי. נשיקה בפה, נגיעה בישבן או יד בחזה יוכלו להיחשב למעשה מגונה והעונש על מעשים אלו יהיה משמעותי. ייתכן בהחלט שגם יחסי מין "יבשים", כלומר ללא חדירה, מציצה או מין אנאלי, ייחשבו למעשה מגונה.

מנגד, מעשה סדום הוא אך ורק מעשה הכולל מין אוראלי או אנאלי. כל עוד לא בוצע מעשה שכזה, המגע המיני ייחשב למעשה מגונה ולא למעשה סדום.

 

לסיכום

מעשה סדום הוא שם כולל למין אוראלי או אנאלי. כל החדרה של איבר או חפץ לפי הטבעת וכן החדרה של איבר המין לתוך פיו של אדם, נחשב למעשה סדום. ככלל, מעשי סדום הם מותרים על פי חוק ואין עליהם כל איסור. אולם כאשר הם מבוצעים בחוסר הסכמה או לא בגיל המתאים, הם יוכלו להיחשב לאונס או לבעילה אסורה. 

מעורבים בתיקי מעשה סדום? פנו אלי לייעוץ משפטי ללא התחייבות. אני אשמור על דיסקרטיות מלאה בכל הטיפול בתיק שלכם ואעשה כל מה שנדרש כדי לשמור על זכויותיכם ולהשיב את כבודכם.

אני, עו"ד אלעד שאול, עובד כבר שנים רבות בתחום ומתמחה בתיקי עבירות מין. בעברי הייתי עורך דין בפרקליטות כך שאני מכיר את המערכת מבפנים ויודע כיצד להתמודד אל מולה. כמו כן, לי ולמשרד כולו מייעצים באופן שוטף שופטים בדימוס, כדי שנוכל להבטיח עבורכם את הייצוג הטוב ביותר.

שאלות ותשובות בנושא מעשי סדום
מעשה סדום הוא שם כולל ליחסי מין אנאליים או אוראליים. בעוד שיחסי מין וגינליים נקראים בלשון החוק בעילה, יחסים הכוללים בעילה בפי הטבעת או מציצה נקראים מעשה סדום. חוק העונשין קובע כי העונשים על כל עבירות המין השונות זהות בין אם מדובר בבעילה ובין אם מדובר במעשה סדום. העונש על מעשי סדום אסורים אינו חמור ואינו קל יותר מהעונש על בעילה וגינלית.
למרות השם המתעתע, מעשי סדום הינם מותרים על פי חוק. החוק לא מתערב ביחסי המין הפרטיים של אנשים, כל עוד הם לא גורמים לנזק לזולתם. כל שנאסר הוא קיום מעשי סדום שלא בהסכמה, שלא בגיל המתאים, תוך ניצול יחסי מרות וכדומה. מעשי סדום בהסכמה חופשית מלאה בין מי שכשירים לתת את הסכמתם למעשים אלו – כשרים לחלוטין והחוק לא מתערב בהם.
מעשה מגונה הוא לא מעשה סדום! מעשה מגונה מוגדר ככל מעשה שנעשה לשם גירוי, ביזוי או סיפוק מינים. כך, אם אדם מכריח למשל אדם אחר לאונן לו, הוא מבצע מעשה מגונה. כך גם אם אדם נישק אישה בניגוד לרצונה, נגע בה וכדומה. אולם בכל אחד מאותם מקרים המעשה לא נחשב למעשה סדום.
תוכלו לבקש פיצויים במסגרת ההליך הפלילי. השופט יוכל לחייב את הנאשם לפצות אתכם ב-258 אלף שקלים לכל היותר, במסגרת גזר הדין שיגזור על העבריין. סכום הפיצוי ייקבע לפי הנזק והסבל שנגרמו לנפגע העבירה בזמן העבירה וכן כתוצאה ממנה לאורך זמן.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
עורך דין פדופיליה

פדופיליה הינה הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת של משיכה לילדים שטרם הגיעו לבגרות מינית. עצם הפדופיליה אינה עבירה, כמובן. אולם כאשר אדם הסובל מפדופיליה פוגע מינית בילדים,

עורך דין מעשי סדום

כל עבירות המין מורכבות. עבירות מעשה סדום, הינן מורכבות במיוחד. בתיקים אלו מתעוררים ספקות רבים הנוגעים למאפיינים הייחודיים לעבירות מסוג זה, מה שהופך את פסיקת

מה זה מעשה סדום?

סעיף 347ג לחוק העונשין מגדיר מה זה מעשה סדום: "החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול

עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי.

בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין.
כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה.
עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט.
לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.

עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
לקביעת פגישת ייעוץ דיסקרטית השאירו פרטים ואחזור אליכם
sidebar-image-elad-shaul
[brb_collection id=3890]
דילוג לתוכן