logo

פיצויים בגין הטרדה מינית

כשאדם נאשם בביצוע הטרדה מינית, קיימים לרוב שני ערוצים משפטיים מקבילים – הראשון, הוא האפיק הפלילי אשר במסגרתו המדינה היא התובעת ומטרתה להביא להרשעה של הנאשם. במסגרת כך, אם המדינה מצליחה להוכיח כי אכן התבצעו ההטרדות המיניות הנטענות, הנאשם צפוי לקבל עונשים שלרוב כוללים זמן מאסר. האפיק המקביל, הרלוונטי לנושא הפיצויים בגין הטרדות מיניות הוא תביעה בהליך אזרחי. לרוב, מטרת אפיק זה הוא להשיג פיצויים בגין הטרדה מינית  שישולמו לתובע. אני כאן בשבילכם כדי להסביר לכם על ההליך האזרחי על הפיצויים אותם נפגעים עשויים לקבל בעקבות הטרדות מיניות.

הטרדות מיניות – הגדרה וסוגים

הטרדות מיניות הן התנהגויות אשר פוגעות בכבוד האדם, בחירות שלו ובזכות שלו לשוויון. התנהגויות אלו יכולות להופיע במספר רב של דרכים, אשר יכולים לכלול: מעשים מגונים, התייחסויות חוזרות בעלות אופי  מיני, פרסום תצלומים מיניים של אדם, סחיטה באיומים בעלת אופי מיני, השפלה על רקע מיני ועוד.

כיום, הפסיקה הישראלית דנה רבות בקווים המנחים בין הטרדות מיניות לבין חיזורים לגיטימיים, כאשר לעיתים רבות המקרים אינם כה ברורים. לאור כך, קיימות תביעות רבות אשר מפנות אצבע מאשימה כלפי צדדים בטענה כי ביצעו בהם הטרדות מיניות. מכיוון שהטרדה מינית היא עבירה פלילית – במידה שהתובע מתלונן, ניתן לפנות להגיש כתב אישום.

במקביל לאפיק הפלילי, המוטרד יכול להגיש תביעת פיצויים נגד המטריד ולבקש פיצוי כספי בגין העוול שנעשה לו / לה במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית. בהתאם, ניתן להגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית בעבודה או הטרדה מינית שלא במסגרת העבודה.

ההבדלים בין תהליך פלילי ותהליך אזרחי בהטרדות מיניות

התהליך האזרחי בהטרדות מיניות הוא למעשה ציר משפטי אשר מבוסס על דיני הנזיקין, שבסופו אפשר להחליט כי מטילים סנקציה שבמסגרתה על המטריד לשלם פיצויים בגין הטרדה מינית. לרוב, הקביעה מה גובה הפיצוי תקבע על ידי השופטים בבית המשפט, כתלות בסוג ההטרדה המינית, הנזק שנגרם למוטרד ועוד פרמטרים חיצוניים.

כאשר מדברים על ההבדלים המרכזיים בין התהליך הפלילי והתהליך המרכזי – לרוב, הדבר יתמצא בעונש. בהתאם, בהליך הפלילי העונשים יכולים לנוע בין פיצויים למוטרדים, מאסר על תנאי ועבודות שירות ולהגיע עד למאסר בפועל. מנגד, בתהליך האזרחי, הסנקציה המרכזית היא פיצויים בגין הטרדות מיניות למוטרדים.

יצוין כי בין ההליכים קיימים מספר הבדלים נוספים אשר כוללים את מטרת ההליך, המעמד שנותנים לנפגעים בתור תובעים או עדים, נטלי הוכחה ועוד.

החסמים שבהגשת תביעות בהליך האזרחי

התהליך האזרחי של תביעות בגין הטרדות מיניות מתנהל בבית משפט, וככזה, הוא כפוף לחוקים ולסט הכללים של התהליך המשפטי הרגיל. פעמים רבות, הצדדים עלולים להרגיש כי השפה המשפטית והדרישות הנוקשות של הדין הישראלי מובילים לקושי בהתמודדות מול החוויות שהם עברו.

במקביל, יש לציין כי במסגרת התביעה האזרחית יש צורך בתשלום אגרה שנעה בין 495 שקלים לסכום של 891 שקלים וסכומים נוספים לעורכי דין, עדים מומחים, פסיכולוגים, רופאים ואף פסיכיאטרים. לאור כך, אני ממליץ לכם לקחת עורכי דין אשר מומחים בתחום ההגנה על נפגעות הטרדה מינית אשר ידעו לתווך לכם את הקשיים הצפויים בהינתן הגשת תביעה.

לחלופין, במידה שאתם הצד הנאשם, מומלץ לקחת עורך דין שמכיר את מגבלות המערכת וידע להנגיש לכם את התהליך בצורה הברורה והקלה ביותר, אשר תסייע לכם להבין את השלכות התביעה כנגדכם ואילו פעולות הם הנכונות ביותר עבורכם במסגרת הנסיבות הקיימות והספציפיות שלכם.

סוגי הפיצויים בגין הטרדות מיניות

במאמר זה נדבר על סוגי הפיצויים שניתן לקבל בגין הטרדות מיניות, כאשר המיקוד יהיה בהליך המשפט האזרחי, אשר הוא ההליך המרכזי שנועד לספק פיצויים בגין הטרדות מיניות למתלוננת:

פיצויים באמצעות הסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט

אנשים רבים מואשמים בהטרדות מיניות ולא מעוניינים שיתנהל משפט פומבי וציבורי בעניינם מטעמים שונים. בין טעמים אלו ניתן למצוא אמונה כי המעשה שיוחס למואשמים אינו עולה כדי הטרדה מינית ולכן הם לא רוצים ששמם יפורסם בפסקי דין אשר מתארים מקרים שאינם נכונים בראות עיניהם. בנוסף, ייתכן שאותם נאשמים רוצים להימנע מהליך פומבי וארוך שעשוי לגזול מהם זמן רב, גם אם בסוף יוכרע לטובתם.

במקרים אחרים, ייתכן שהנאשמים אכן מכירים בעובדה שביצעו עוולה מסוימת כלפי אדם אחר והם מעוניינים להגיע להסדר חיצוני אשר לא כולל בית משפט ולפצות את הנפגע בגין הטרדה מינית באופן שיאפשר לו/ לה להמשיך את חייהם מבלי להיגרר להליך ארוך ומייגע.

יצוין כי גם מהצד השני, נפגעים ונפגעות רבים לא מעוניינים להתעמת עם הנאשם בבית המשפט ולעבור את התהליך הארוך והפולשני במסגרתו הם צריכים להוכיח כי הם נפגעו מהטרדה מינית, אלא הם מעוניינים לקבל פיצוי שישקף את הפגיעה שלהם ולהמשיך עם חייהם.

לאור כך, קיימים מקרים רבים בהם הצדדים מחליטים כי ראוי להגיע להסדר פיצויים עצמאי וחיצוני לתהליך אשר מתבצע בבית המשפט. באופן זה, ניתן לפתור את ההליך בפן האזרחי בתצורה שקטה בה שני הצדדים לא צריכים להגיע לדיונים ארוכים ומסובכים מול שופטים, המצריכים שמיעת ראיות וטיעונים.

כלומר, קיימת האפשרות שעורכי הדין של הצדדים יגיעו להסדר בו הנאשם ישלם פיצוי המוסכם על ידי שני הצדדים ובכך למעשה יסתיים התהליך עבור שניהם בכך שצד אחד משלם פיצויים והצד האחר מקבל אותם ומסכים לבטל את התביעה.

במידה שזו הדרך שמתאימה לכם, בין אם אתם הצד שמעוניין לתבוע ובין אם אתם הצד הנתבע, אני ממליץ לקבל ייעוץ מקצועי מעורכי דין אשר בקיאים בתחום ויוכלו לספק לכם את המעטפת המקצועית ולהסביר לכם את ההשלכות של בחירה בדרך זו.

פיצויים כספיים על הטרדה מינית

כאשר חווים הטרדה מינית ניתן לתבוע פיצויים בגין מספר רב פגיעות אשר יכולים להגיע לגובה של מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך. למשל, ניתן לבקש פיצויים בגין נזקים נפשיים שנגרמו כתוצאה מההטרדה והצריכו טיפולים פסיכולוגיים ופסיכיאטריים. לצד זאת, ניתן לתבוע פיצויים בגין החסרת ימי עבודה, אובדן כושר עבודה גורף, לתבוע פיצויים בגין כאב וסבל ועוד.

כאשר מגישים תביעת פיצויים בגין הטרדה מינית, בדומה לתביעות אחרות במשפט האזרחי, נטל ההוכחה מוטל על הטוען לביצוע דבר העבירה. לכן, במרבית המקרים יש צורך לספק ראיות אשר יאפשרו לשופטים בבית המשפט לקבוע שאכן נעברה עבירת הטרדות מיניות.

בהתאם, ראוי לקחת עורך דין אשר מכיר את התחום וידע לייצג אתכם בצורה הטובה ביותר ולכמת את הנזקים שנגרמו כתוצאה מההטרדה המינית אותה חוויתם.

פיצויים כספיים על הטרדה מינית ללא הוכחת נזק

בדין הישראלי, ניתן למצוא מספר מקומות בחוק, אשר מייחדים מקרים ספציפיים ומאפשרים לשופטים לפסוק "פיצויים עונשיים", אשר הם למעשה פיצויים ללא הוכחת נזק. בהתאם, הסדרים אלו בחוק מאפשרים לתובעים, המוטרדים בענייננו, לקבל פיצויים על הנזקים אשר נגרמו להם. כל זאת, ללא צורך שיוכיחו את נזקיהם בהתאם לדרישות הדין האזרחי הנזיקי.

מכיוון שמדובר בחריג, אשר מאפשר לקבל פיצוי עונשי במסגרת המשפט האזרחי, קיימים מקומות מועטים למדי בחוק אשר מאפשרים לקבל פיצוי מסוג זה. בפועל, ניתן לקבל זאת במקרים מסוימים של ביצוע לשון הרע, תחומי קניין הרוחני, הפרת הגנת הפרטיות וכן במקרים כגון פיצויים בגין הטרדות מיניות.

לפי החוק למניעת הטרדה מינית, נקבע כי ניתן להסמיך את בית המשפט ולאפשר לו לפסוק פיצויים עונשיים בגין הטרדות מיניות, בגובה מרבי עד 120,000 שקלים. כל זאת, מבלי צורך להוכיח נזק. הרציונל למתן פיצויים מסוג זה, לפי דברי ההסבר לחוק, נובע מכך שהטרדה מינית מובילה לנזק לכבודו של האדם המוטרד, לנזק לביטחון העצמי שלו וכן פוגעת בזכות שלו לאיכות חיים סבירה במסגרות השונות. בפועל, נקבע כי הנזקים הללו טבועים בעצם ההתנהגות המטרידה ולאור כך כאשר מוכיחים כי התקיימה ההתנהגות, הלכה למעשה מוכיחים כי נגרם נזק אינהרנטי.

לסיכום חלק זה, אם חוויתם הטרדה מינית, אתם יכולים לקבל פיצויים ללא הוכחת נזק שיכולים להגיע לגובה של עד 120,000 שקלים, ובמקרים מסוימים אפילו לקבל פיצוי כפול במידה שחוויתם התנכלות לצד הטרדה מינית זו.

פיצויים בגין הטרדות מיניות בעבודה

כאשר מדברים על הטרדה מינית בעבודה, מדובר על הטרדה מינית שנעשית תוך כדי ניצול של יחסי מרות בין המנהלים לבין העובדים שלהם, כאשר לרוב מדובר על העובדים אשר נמצאים בכפיפות ישירה לבעל סמכות. במסגרת כך, לרוב בעל הסמכות משתמש בעובדה שהוא גורם בכיר מהעובדים הכפופים לו כדי לבצע פעולות בעלות אופי מיני או מתנכל על העובדים הזוטרים ממנו.

בהתאם, במצבים אלו המוטרדים לעיתים מרגישים כי אין להם את האפשרות להתנגד ולפיכך הם נאלצים "לזרום" עם הפעולות של הגורם האמון עליהם מחשש כי יפוטרו או שיופלו אם לא יעשו כן.

לתובעים יש שתי אפשרויות במסגרת תביעת הפיצויים שלהם בגין הטרדה מינית בעבודה:

פיצויים רגילים – פיצויים בגין הטרדות מיניות יכולים לכלול בקשה לקבל סכומים אשר תלויים בנזק שנגרם לכל מתלונן ומתלוננת ביחס לחומרת ההטרדות המיניות אשר טוענים להן. בהתאם, ניתן לתבוע בקשה לפיצויים על טיפולים אצל גורמים מומחים (פסיכולוגיים, פסיכיאטרים וכו'), פיצויים על אובדן כושר עבודה, פיצויים בגין כאב וסבל ועוד.

פיצויים עונשיים – במסגרת פיצויים עונשיים, כאמור, לא נדרשים בהוכחת נזק, בדומה לאמור לעיל. במסגרת כך, ניתן לקבל פיצויים עד גובה של 120,000 שקלים ללא צורך בהוכחה של הנזק. כל זאת, בשיקול דעת של בית המשפט.

יש לציין כי במקרים של הטרדה מינית במקום העבודה, נטל ההוכחה משתנה ועל העובד או העובדת המוטרדים לכאורה לשאת רק בנטל הוכחה ראשוני לגבי התקיימות מעשה הטרדה מינית בעבודה מצד הגורם האמון עליהם. במידה שהם מצליחים להוכיח את אותו נטל הוכחה ראשוני, נטל ההוכחה עובר לגורם המטריד לכאורה להוכיח כי האינטראקציה בין הצדדים לא הייתה כחלק מניצול סמכות שיש לו במקום העבודה.

יש להדגיש כי קיימים מקרים רבים שמערכת היחסים הראשונית בין הצדדים הייתה בהסכמה, וזו לא דווחה על ידי הצדדים לגורמים האחראים במקום העבודה. לכן, אם אתם במצב בו אתם במערכת יחסים עם גורם אשר נמצא בדרג נמוך משלכם, ההמלצה היא להקדים תרופה למכה ולוודא כי הגורמים הרלוונטיים חשופים למערכת היחסים.

סוגי הפיצויים האפשריים המתקבלים מהתהליך

למעט הסכומים אשר ניתנים ללא הוכחת נזק, אשר מסתכמים בגובה של עד 120,000 שקלים, קשה להעריך את סכום הכסף שעשוי להינתן בתביעה על הטרדה מינית שכן הוא יכול להשתנות מאוד בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה. בית המשפט ישקול מספר גורמים בעת קביעת גובה הפיצויים לפסוק, כגון:

חומרת ההטרדה וההשפעה שהייתה לה על הנפגעים.
הוצאות רפואיות של הנפגע או הנפגעת ושאר כספים הקשורים להטרדה. במסגרת כך, ניתן לדרוש פיצויים בגין הוצאות על טיפולים רפואיים, פסיכולוגיים, תרופתיים ועוד. לשם כך, רצוי להסתייע בחוות דעת של רופאים מומחים.
אובדן השכר וכושר השתכרות של הנפגעים בהטרדה. יצוין כי תביעה זו יכולה אף להיות גם להורי הקורבן, במידה שהתובע הינו קטין.
מצוקה רגשית של הקורבן, כולל חרדה, דיכאון ובעיות נפשיות אחרות שנגרמו מההטרדה.
יתכן שהעלות של כל טיפול או ייעוץ לנפגע היה צורך כתוצאה מההטרדה.
פיצויים עונשיים אם בית המשפט מצא שהעבריין פעל בזדון או בזלזול פזיז בזכויות הקורבן.

כמו כן, ראוי לציין שתביעות הטרדה מיניות יכולות להיות מורכבות והוכחת נזקים יכולה להיות מאתגרת. חשוב להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום המשפט הזה כדי לקבל הערכה מקדימה בגין גובה הפיצוי שהתובעות עשויות לקבל. זאת, בין אם אתם התובעים ובין אם אתם הנתבעים.

הכנה לתביעה בגין הטרדות מיניות

לרוב, התביעה האזרחית בגין הטרדות מיניות מוגשת בהתאם לדרך הגשת תביעה שגרתית בתחום הנזיקין. בהתאם, ההגשה לבית משפט השלום או לבית המשפט המחוזי נקבעת לפי הסכום בגינו התביעה מוגשת.

במסגרת התביעה ישנם מספר שיקולים שראוי שתיקחו בחשבון:

אם אתם לא מעוניינים שהתביעה תהיה פומבית, ניתן לבקש במסגרת הליך התביעה עצמה, בעזרת עורך הדין שמלווה אתכם, כי הדיונים ביחס לתביעה יערכו בדלתיים סגורות (כלומר באופן שאינו פומבי), ביחד עם צו איסור פרסום.
אם אתם חוששים כי הנתבע לא ישלם לכם את הכספים הנדרשים במסגרת התביעה או לחלופין לא יגיע לבית המשפט, ניתן לבקש צווים זמניים אשר יובילו לכך שהוא / היא לא יוכלו להבריח נכסים או לצאת מהארץ.
פנייה לגורמי מקצוע – כאמור, מעבר לפנייה לעורך דין אשר מתמחה בתחום, יש מקרים בהם תרצו לקבל אסמכתאות של גורמי מקצוע ביחס לפגיעה שספגתם בגין ההטרדה המינית הנטענת ולכן כדאי להיערך מראש עם המסמכים הללו לפני הגשת התביעה.

הגשת תהליך התביעה בגין הטרדות מיניות

ניתן להגיש את כתב התביעה בגין הטרדות מיניות לבית המשפט וכתב ההגנה יוגש תוך חודשיים, כלומר 60 ימים. במידה שהנתבע לא הגיש כתב הגנה, ניתן לבקש שיתקבל פסק דין ללא הגנה. לכן, אנחנו ממליצים לאנשים אשר נתבעים בביצוע הטרדה מינית לוודא כי הם מכירים את השלבים הפרוצדורליים כדי שלא ייווצר מצב כי לאור אי הגשת כתב הגנה יינתן פסק דין שיכול שלא לשקף נכונה את המקרה.

לאחר שלבים אלו ושלבי מענה על שאלונים וגילויי מסמכים אשר מתרחשים כסדר מהפרוצדורה הרגילה של סדר דין אזרחי, הנתבע שמואשם בהטרדה מינית רשאי לספק חוות דעת רפואית מטעמו. במסגרת כך, ניתן לזמן את התובע שטוען להטרדה מינית לבדיקה על ידי גורמים מומחים מטעם הנתבע.

הזמנים הרלוונטיים להגשת התביעה בגין הטרדות מיניות

בישראל יש חוקים ספציפיים אשר חלים על עבירות שונות, במסגרתם מוגדר מתי חלה על האירוע התיישנות. במקרים של הטרדות מיניות, ניתן להגיש תביעה תוך שבע שנים מהיום בו התרחש המקרה, אלא אם מדובר בקטין שאז מירוץ ההתיישנות מתחיל לרוץ רק רגע היות הקטין בן 18.

לסיכום

במידה שאתם מעוניינים לתבוע בגין הטרדות מיניות בתהליך אזרחי במטרה לקבל פיצויים, ניתן לפנות למספר אפיקים שונים. לכל אחד מהאפשרויות שהוצגו לעיל יש יתרונות וחסרונות ואנחנו ממליצים לכם להבין אם הדרך הנכונה ביותר עבורכם היא באמצעות פנייה לבית המשפט במטרה לקבל פיצויים או לחלופין בחירה בניסיון לבצע הסדר חיצוני שנעשה בין הצדדים במסגרת הסדרי פיצויים מחוץ לכותלי בית המשפט.

בכל מקרה, ההמלצה המשמעותית ביותר עבור שני הצדדים היא לפנות לעורך דין הטרדות מיניות מקצועי המתמחה בענייני פיצויים בגין הטרדות מיניות. עורך הדין יוכל לייעץ לכם בנושא, ויסייע לכם להבין מהי האסטרטגיה הנכונה ביותר עבור המקרה הספציפי שלכם, בהתאם לנסיבות הרלוונטיות אותן אתם חווים.

צרו קשר היום. דיסקרטיות וחשאיות מקסימלית מובטחת.

שאלות ותשובות בנושא פיצויים בגין הטרדה מינית
הטרדות מיניות הן התנהגויות אשר פוגעות בכבוד האדם, בחירות שלו ובזכות שלו לשוויון. התנהגויות אלו יכולות להופיע במספר רב של דרכים, אשר יכולים לכלול: מעשים מגונים, התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, פרסום תצלומים מיניים של אדם, סחיטה באיומים בעלת אופי מיני, השפלה על רקע מיני ועוד.
התהליך האזרחי של תביעות בגין הטרדות מיניות מתנהל בבית משפט, וככזה, הוא כפוף לחוקים ולסט הכללים של התהליך המשפטי הרגיל, אשר לעיתים לא מובן לאנשים שאינם משפטנים. בנוסף, יש צורך בתשלום אגרה.
התשובה היא שלא, ושבמפתיע, תביעות רבות מסתיימות בהסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט. הסיבה לכך נובעת בדרך כלל מרצון הדדי של שני הצדדים לסיים את התביעה מבלי שהיא תהיה חשופה לעיני כל לאור המורכבות והמטען שכרוך בתהליך הזה. לאור כך, אם אתם חושבים שהתהליך המשפטי הוא לא התהליך הנכון ביותר עבורכם, אני ממליץ לכם לדבר עם עורך דין שיסייע לכם לנסות להגיע להסדר פיצויים בגין הטרדות מיניות שלא יצריך דיונים בבית משפט, ויאפשר לעשות זאת בהסכם בין הצדדים.
בדין הישראלי, ניתן למצוא מספר מקומות בחוק, אשר מייחדים מקרים ספציפיים ומאפשרים לשופטים לפסוק "פיצויים עונשיים", אשר הם למעשה פיצויים ללא הוכחת נזק. בהתאם, הסדרים אלו בחוק מאפשרים לתובעים, המוטרדים בענייננו, לקבל פיצויים על הנזקים אשר נגרמו להם. כל זאת, ללא צורך שיוכיחו את נזקיהם בהתאם לדרישות הדין האזרחי הנזיקי. לפי החוק למניעת הטרדה מינית, נקבע כי ניתן להסמיך את בית המשפט ולאפשר לו לפסוק פיצויים עונשיים בגין הטרדות מיניות, בגובה מרבי עד 120,000 שקלים. כל זאת, מבלי צורך להוכיח נזק.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול

עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי.

בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין.
כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה.
עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט.
לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.

עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
לקביעת פגישת ייעוץ דיסקרטית השאירו פרטים ואחזור אליכם
sidebar-image-elad-shaul
[brb_collection id=3890]
דילוג לתוכן