logo

תביעת הטרדה מינית בעבודה

תביעות הטרדה מינית בעבודה לשם קבלת פיצויים, פיטורי המטריד או במסגרת הליכים פליליים, הינן תביעות מורכבות וחשובות המאפשרות לעשות צדק עם הנפגעות ולהעמיד את המטרידים על מקומם. עם זאת, לעיתים תביעות אלו משמשות לאיומים ולהפחדות ואין בהן כל ממש. הוכחת תביעות הטרדה מינית הינה סבוכה במיוחד. הדבר נכון ביתר שאת במקום העבודה. לכן, המחוקק קבע הוראות מיוחדות החלות במקום העבודה, כדי להקל על קושי זה.

 

מהי הטרדה מינית

המונח הטרדה מינית הינו מונח המתאר קבוצת התנהגויות מיניות פסולות, האסורות על פי חוק ומהוות עבירה פלילית ועוולה אזרחית. ההתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית הן:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין
  3. הצעות מיניות חוזרות לאדם שהביע את התנגדותו להצעות אלו
  4. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם שהביע את התנגדותו להתייחסויות אלו
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם או לנטייתו המינית

 

כל אחת מההתנהגויות הללו, תיחשב להטרדה מינית. המשמעות היא שהערות מיניות וכמובן מגע מיני, ייחשבו להטרדה מינית. כפי שנראה מיד, החוק מרחיב את ההתנהגויות כאשר מדובר בתביעות על הטרדות מיניות בעבודה.

 

הליך תביעת הטרדה מינית בעבודה

במקרים בהם ההטרדה המינית קורית במקום העבודה ובין המטריד לבין המוטרדת מתקיימים יחסי מרות, החוק מרחיב את הגדרות ההטרדה המינית. במקרים אלו, לא יהיה צורך שהמוטרדת תביע את התנגדותה להצעות או להתייחסויות המיניות. הוכחת אמירת האמרות לבדה מספיקה כדי להרשיע בעבירת הטרדה מינית בעבודה.

חובת ההוכחה

הכלל המשפטי הפשוט קובע כי על התביעה להוכיח שקוימה עבירה או שבוצעה עוולה כדי להעניש את העבריין. אולם בתביעות הטרדה מינית בעבודה, חל היפוך בנטל ההוכחה. לאחר שהתביעה תוכיח כי המעשים המטרידים אכן קרו, היא לא תצטרך להביא ראיות לכך שהמעשים לא היו בהסכמה. במקום זאת, אם הנאשם ירצה לטעון שהמעשים היו בהסכמה ללא ניצול יחסי מרות, עליו החובה להוכיח זאת.

 

תביעת הטרדה מינית בעבודה – השלכות

חשוב לי שתשימו לב כי לתביעות הטרדה מינית בעבודה ארבע השלכות עיקריות. שלוש מהן נוגעות למטריד עצמו ואחת למעביד במקום העבודה. ארבע ההשלכות הן:

  • עונשים פליליים (כולל מאסר)
  • תשלומי פיצויים מהמטריד
  • תשלומי פיצויים מהמעסיק
  • פיטורי המטריד מעבודתו

עונש פלילי

החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית. העונש על עבירה זו – עד שנתיים מאסר. אני אציין כי במקרים בהם ההטרדה היא מסוג מעשים מגונים או סחיטה באיומים, העונשים יכולים להיות גבוהים יותר בהתאם לחוק העונשין.

 

פיצויים מהמטריד

נפגעות הטרדה מינית זכאיות לפיצויים ממי שהטריד אותן. אני רוצה להדגיש כי החוק מעניק זכות ייחודית לנפגעות הטרדות מיניות – ביכולתן לתבוע פיצויים עד לסכום של 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק!

בעוד שהכלל הפשוט קובע שיש להוכיח נזק כדי לקבל פיצויים, בתביעות הטרדות מיניות, כמו גם בתביעות לשון הרע, המחוקק הכריע שהנפגעים והנפגעות יוכלו להסתפק בהוכחת מעשה ההטרדה ולא יצטרכו להוכיח נזק כדי לקבל פיצויים.

הפיצויים שיתקבלו בפועל ייקבעו בהתאם לחומרת ההטרדה המינית. על הטרדות מיניות חוזרות וחמורות, בית המשפט יפסוק פיצויים המתקרבים לרף העליון של 120 אלף שקלים. על הטרדות שנתפסות כחמורות פחות, ייפסקו פיצויים של אלפים בודדים בלבד. על פי ניסיוני, תובעות שהיו מיוצגות על ידי עורכי דין לתביעות הטרדה מינית בעבודה זכו לפיצויים של עשרות אלפי שקלים, גם על הטרדות קלות יחסית.

 

פיצויים מהמעסיק

כפי שמיד נראה, על המעסיק חלות מספר חובות במטרה למנוע הטרדות מיניות במקום העבודה. מעסיק שלא מילא חובות אלו בצורה מספקת, יתחייב בתשלום פיצויים לנפגעת ההטרדה. עם זאת, אני רוצה להבהיר שתי נקודות בקשר לפיצויים אלו.

ראשית, הפיצויים יהיו פיצויים משלימים לפיצויים מהמטריד עצמו אך בית המשפט לא יפסוק כפל פיצויים. הנפגעת לא תוכל, למשל, לקבל 100 אלף שקלים מהמטריד ועוד 50 אלף מהמעביד שכן היא תחרוג מתקרת הפיצויים ללא הוכחת נזק.

שנית, פיצויים מהמעסיק בטענת הטרדה מינית תובעים בבית הדין לעבודה ולא במסגרת ההליך הפלילי. זאת, בניגוד לפיצויים מהמטריד עצמו אותם תוכלו לקבל כחלק מההליך הפלילי כנגדו וללא צורך בהגשת תביעת הטרדה מינית בעבודה נפרדת כנגדו.

 

פיטורין מהעבודה

להלן אעסוק בחובות המעביד למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. אחת החובות העיקריות שלו היא מניעת הישנות ההטרדה המינית במקום העבודה, כלומר אם כבר קרתה הטרדה, הוא חייב למנוע מצב בו היא תקרה שוב. על פי רוב, המשמעות הפרקטית של חובה זו היא פיטורי העובד שהטריד. אם עובד הטריד עובדת אחרת, למעסיק לא יהיה מנוס אלא לפטר את העובד שהטריד.

לסיכום פרק זה, אצרף לכם טבלת השלכות ועונשים על מעשי הטרדה מינית. מדובר בטבלה תמציתית בהחלט שלא ממצה את הנושא, אך אני מקווה כי היא תרכז עבורכם את עיקרי הדברים בצורה ברורה ונוחה.

 

השלכות ההטרדה המינית

ההשלכה הסבר קצר
1 עונשים פליליים עד שנתיים מאסר, ייתכנו עונשים כבדים יותר בעבירות מעשים מגונים וסחיטה באיומים
2 פיצויים מהמטרידן עד 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק, ניתן לקבל במסגרת ההליך הפלילי
3 פיצויים מהמעסיק עד 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק, תביעה נפרדת בבית הדין לעבודה
4 פיטורין מהעבודה חובת המעסיק לאחר היוודע מקרה ההטרדה

 

חובות המעסיק

הבטחתי לכם שניגע בחובות המעסיק ביחס למקרי הטרדה מינית בעבודה. חובות המעסיק בנושאי הטרדה מינית הן 3 – פרסום תקנון, מינוי ממונה על הטרדות וטיפול בהטרדות מיניות במקום העבודה.

הממונה על ההטרדות המיניות

מעסיק ימנה עובד לממונה על ההטרדות המיניות במקום העבודה. עובדים שהוטרדו יפנו אל המעסיק וככל שיכול להיות ממש בטענות העובדים, הממונה יהיה מחויב לטפל בתלונה.

 

פרסום תקנון

מעסיק מחויב לפרסם תקנון למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה, ככל שישנם לפחות 25 עובדים במקום עבודתו. התקנון יכלול את עיקרי הוראות החוק ביחס להטרדה מינית וכן מידע אודות הממונה על ההטרדות המיניות במקום העבודה והליכי בירור התלונות בבית העסק.

 

טיפול בתלונות

המעסיק והממונה מחויבים לטפל בתלונות על הטרדה מינית במקום העבודה. חובתם העיקרית היא מניעת מקרים של הישנות ההטרדה. לא אחת, המשמעות היא שעל המעסיק לפטר את העובד אף אם מדובר בעובד חרוץ ומצטיין. עם זאת, אני אספר לכם כי מעסיקים שיוצגו על ידי עורכי דין לתביעות הטרדה מינית בעבודה מהשורה הראשונה, הצליחו לקיים את דרישות החוק והתקנות מבלי לפטר את העובד.

 

לסיכום

לסיכום, תביעות הטרדה מינית בעבודה יהיו תביעות לענישה פלילית, לפיצויים אזרחיים או לפיטורי העובד שהטריד. כפי שראינו, בתביעות הטרדה מינית הכוללות ניצול יחסי מרות, אין צורך להוכיח התנגדות של המוטרדת לאמירות ולהצעות המיניות. כמו כן, במקום שהתובעת תוכיח שהיא לא הסכימה למעשים הנתבע יצטרך להוכיח כי הם נעשו בהסכמה וללא ניצול של יחסי המרות.

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בעבודה? זקוקים לייצוג משפטי מהשורה הראשונה בתחום? אני, עו"ד אלעד שאול, בוגר הפרקליטות ובעל ניסיון רב בתחום, אשמח לעמוד לשירותכם. פנו אליי לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות. אני מבטיח לפעול למען ייצוג האינטרס שלכם, שמירה על זכויותיכם והשבת כבודכם. הכל, כמובן, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

הליך תביעת הטרדה מינית בעבודה

שאלות ותשובות בנושא תביעת הטרדה מינית בעבודה
נפגעות הטרדה מינית בעבודה יוכלו לתבוע פיצויים מהמטריד. החוק קובע כי הן זכאיות לתבוע עד 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק! כלומר, ביכולתן להגיש תביעה לפיצויים עד לסכום זה מבלי שיהיה עליהן להוכיח כי נגרם להן נזק כלשהו. די בכך שההטרדה התרחשה, כדי לזכות אותן בפיצויים.
תביעה לפיצויים ניתן להגיש לא רק כנגד המטריד, אלא גם כנגד המעסיק. זאת, במקרים בהם המעסיק לא עמד בחובותיו למניעת הטרדות מיניות בעבודה. במקרים אלו, גם נגדו תוכלו להגיש תביעה לפיצויים על הטרדה מינית בעבודה.
הטרדה מינית היא לא רק עוולה אזרחית אלא גם עבירה פלילית. המשמעות היא שהפרקליטות תוכל להגיש כתב אישום כנגד המטריד ובית המשפט יגזור עליו עד שנתיים מאסר. במקרים בהם ההטרדה היא גם מעשה מגונה או סחיטה באיומים, העונשים אף יכולים להיות חמורים יותר.
פעמים רבות כן, אך לא בהכרח. מחובתו של המעסיק למנוע את הישנות ההטרדה המינית במקום העבודה ולרוב המשמעות היא כי עליו לפטר את המטריד. עם זאת, ישנם מקרים בהם צעדים דרמטיים פחות יספיקו כדי למנוע את הישנות ההטרדה ולא יהיה צורך בפיטורי המטריד.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
נוהל למניעת הטרדה מינית

במקומות עבודה, קיימים נהלים נוקשים יחסית במטרה למנוע הטרדות מיניות. להלן אכיר לכם את הנוהל למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, את הדרכים לביצוע הנוהל בפועל

תקנון למניעת הטרדה מינית

כל מעסיק שלו 25 עובדים ומעלה, מחויב בפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית. מטרתו של התקנון להביא לידיעת העובדים את עיקרי המידע החשוב בתחום, להודיע להם

חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

חוק הטרדה מינית נחקק במטרה להתמודד עם תופעת ההטרדות בכלל, ועם תופעת ההטרדות במקום העבודה בפרט. כדי לעשות זאת, החוק מטיל חובות על המעסיק ועל

הטרדה מינית בריאיון עבודה

כמו שהטרדות מיניות בעבודה אינן עניין נדיר במיוחד, אף הטרדות מיניות בראיונות עבודה קורות לא מעט. פורמלית, בזמן ראיון עבודה, עוד לא מתקיימים יחסי עבודה

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

כולנו מכירים סיפורים על הטרדות מיניות בעבודה, על ניצול יחסי מרות ועל עונשים חמורים שהוטלו על מי שהורשעו בהטרדות מיניות במקום העבודה. אולם מה נחשב

עורך דין הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה מובילה להליכים פליליים, אזרחיים ומשמעתיים. כדי להשיג את התוצאות הרצויות בכל אחד מההליכים הללו, חשוב להיות מיוצגים על ידי עורכי דין מובילים

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן