logo

בעילה אסורה בהסכמה

בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין חמורה יחסית בדין הישראלי. בעילה אסורה היא בעילה של קטינה שטרם הגיעה לגיל ההסכמה אך הגיעה לבגרות מינית. סוגיית הבעילה האסורה בהסכמה מעוררת שאלות רבות וכוללת שטחים רבים של חוסר וודאות. רוצים לדעת יותר על עבירת הבעילה האסורה בהסכמה? מעוניינים לדעת כיצד להתנהל בתיקי בעילה אסורה? בדיוק לשם כך כתבתי עבורכם מדריך זה, הכולל את כל התשובות החשובות.

מהי בעילה אסורה בהסכמה?

בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין הקבועה בסעיף 346 לחוק העונשין. לפי הסעיף, קיום יחסי מין עם קטין או קטינה בגילאי 14 עד 16 הינם אסורים על פי חוק. מי שיבעל בעילה אסורה שכזו, צפוי למצוא את עצמו נענש בעונשי מאסר רציניים כאשר עונש המקסימום הקבוע לעבירה הוא 5 שנות מאסר.

ייתכן שאתם תוהים מדוע דווקא גילאים אלו נקבעו כגילאי הבעילה האסורה. התשובה היא שגיל 16 נקבע בדין הישראלי כגיל ההסכמה, כלומר כגיל אשר ממנו והלאה אישה יכולה לתת הסכמה חופשית לקיום יחסי מין הכוללים בעילה. הדין מניח כי לפני גיל זה, האישה לא יכולה באמת לתת את הסכמתה לקיום היחסים ולבעילה ומכיוון שכך הבעילה אסורה.

על פי רוב, בעילה שלא בהסכמה כדין נחשבת לאונס. עם זאת, ככל שהנערה הסכימה לבעילה, קשה לטעון שמדובר באונס. המעשה אמנם חמור, אך לא חמור כל כך כמו אונס. מנגד, כאשר הנבעלת היא עדיין ילדה שעוד לא הגיעה בכלל לבגרות מינית מלאה, להסכמה שלה אין כל ערך ולכן בעילתה תיחשב לאונס. 

גיל ההסכמה

הגיל שנקבע בחוק כגיל בו הילדה מגיעה לבגרות מינית מלאה הוא גיל 14. לאור קביעה זו, אם ילדה נבעלה לפני שהיא הגיעה לגיל 14 – מדובר באונס. זאת, ללא כל תלות בשאלת ההסכמה שלה לקיום היחסים. אולם מנגד, אם הנערה הגיעה לגיל 14 אך טרם הגיעה לגיל 16, גיל ההסכמה, הבעילה תיחשב לבעילה אסורה.

זו הייתה המחשבה שהנחתה את המחוקק כאשר הוא הגדיר את עבירת הבעילה האסורה בהסכמה. בסופו של דבר, בשורה התחתונה נקבע כי בעילה בהסכמה של קטינה בגילאי 14 עד 16 הינה בעילה אסורה ועונשה – עד 5 שנות מאסר.

יש להדגיש כי בעילה יכולה להיות בעילה אסורה בהסכמה, גם לאחר הגעתה של הנערה לגיל 16. אם מישהו שכב עם קטינה בגילאי 16 עד 18 תוך ניצול יחסי מרות בעבודה, יחסי תלות, יחסי חינוך, יחסי עבודה או תוך הבטחת נישואין שקרית, הבעילה תהיה בעילה אסורה ועונשה, גם כן, 5 שנות מאסר.

מקרים יוצאי דופן

חשוב לי להסב את תשומת ליבכם לכך, שישנם מקרים בהם גיל ההסכמה הוא לא 16 אלא גיל 21! זאת, כאשר מדובר בבעילה בין בני משפחה. החוק לא יכול לאסור באופן מוחלט על גילוי עריות וקיום יחסי מין בתוך המשפחה, אך הוא אכן מעלה את גיל ההסכמה בין בני משפחה לגיל 21. המשמעות היא שבעילה אסורה בתוך המשפחה היא כל בעילה של בת משפחה בגילאי 14 עד 21. 

החוק מגדיל לעשות ואף קובע עונש חמור הרבה יותר לבעילה אסורה בתוך המשפחה. בעוד שלבעילה אסורה בהסכמה שלא בין בני משפחה קבוע עונש מקסימום של 5 שנות מאסר, עונש המקסימום של בעילה אסורה בתוך המשפחה עומד על 16 שנות מאסר, בדומה לעונש המקסימום על עבירות אונס! 

לסיום עניין זה, אני רוצה לפרט לכם במדויק מי נחשבים לבני משפחה על פי החוק לעניין בעילה אסורה בהסכמה בין בני משפחה. ההגדרה לעניין זה שונה מההגדרה הרגילה בחוק לבעילה אסורה ואף מההגדרה הרגילה לעבירות גילוי עריות אחרות. זוהי הסיבה בגינה חשוב לי מאוד שתקראו בדקדוק מי הם בני המשפחה לעניין בעילה אסורה:

  • הורים
  • בני זוג של הורים אף אם הם לא נשואים להם
  • סבים וסבתות
  • אחים
  • הורים במשפחת אומנה
  • אחים חורגים ממשפחת אומנה

מי נחשבים כבני משפחה על פי החוק?

שימו לב כי גיסים, דודים ובני דודים לא כלולים בהגדרת בני המשפחה בהקשר של בעילה אסורה בהסכמה. בנוגע לעבירות אחרות, בני משפחה אלו יכללו בהגדרת בני משפחה.

אם כן, בעילה אסורה בהסכמה היא בעילה של קטינה בגילאי 14 עד 16 ועונש המקסימום שלה עומד על 5 שנות מאסר. בעילה של קטינה בגילאי 16 עד 18 תוך ניצול יחסי מרות תיחשב אף היא לבעילה אסורה. בעילה אסורה בהסכמה בין בני משפחה היא בעילה של נערה בגילאי 14 עד 21. העונש על בעילה שכזו, עד 21 שנות מאסר. 

לבסוף, דעו כי בעילה של אישה בוגרת תוך ניצול יחסי מרות בעבודה תיחשב לבעילה אסורה, אך העונש המקסימלי על בעילה זו אינו 5 שנות מאסר אלא 3 שנים בלבד. בכך, כיסינו את כל מקרי הבעילה האסורה.

מהי בעילת קטין?

שמעתי שיש לא מעט אנשים שחושבים כי בעילה אסורה היא בעילת קטין ואין הבדל אמיתי בין שני המונחים. אם קראתם עד לכאן, אתם וודאי יודעים שמדובר בטעות. ובכל זאת, חשוב לי להבהיר נקודה זו ולחדד את ההבדלים שבין בעילה אסורה לבעילת קטין. 

בעילת קטין היא, עלולה להוות עבירה על החוק. במקרים בהם הקטין טרם הגיע לגיל 14, מדובר באונס. במקרים בהם הקטין או הקטינה בני 14 עד 16, הבעילה תהיה בעילה אסורה. בעילת קטין או קטינה שמלאו להם 16, ללא ניצול כלשהו של יחסי מרות ובהסכמה מלאה, מותרת על פי דין. בעילת קטינה בגילאי 16 עד 18 תוך ניצול יחסי מרות, חינוך, השגחה או תלות, תיחשב אף היא לבעילה אסורה.

הקו בין בעילה בהסכמה לאונס

כאשר הבעילה היא לא בהסכמה מלאה, מדובר באונס. במקרים בהם הבעילה אינה בהסכמה וגיל הקטינה או הקטין אינו עולה על 16, מדובר באונס בנסיבות מחמירות אשר עונשו עד 16 שנות מאסר.

בעניין של בעילת קטין, חשוב לי להדגיש עבורכם את הסייג לאחריות פלילית על בעילת קטין. במקרים בהם גילו של הבועל אינו עולה ב-3 שנים על גילה של הנבעלת הבעילה לא תיחשב לבעילה אסורה או לאונס, אף אם הנבעלת היא קטינה שטרם הגיעה לגיל 16 או 14. כתוצאה מכך, יחסי מין בין קטינים שהם בני זוג, לא ייחשבו לעבירה פלילית על פי החוק.

מתי זאת לא עבירת מין?

זוג בגילאי 13 ו-15, למשל, יוכל לקיים יחסי מין מבלי שהדבר ייחשב לעבירה פלילית. אף אם לא מדובר בתופעה שכולם יאהבו, לא מדובר בעבירת מין. רק שימו לב – החוק קובע שלא מדובר בעבירה פלילית בתנאי שהבעילה נעשתה בהסכמה מלאה, מתוך יחסי חברות בין הצדדים וללא ניצול כלשהו של יחסי מרות.

מתי זאת עבירת מין פלילית?

אם, למשל, מדריך בן 16 בתנועת נוער בעל חניכה בת 14, ייתכן בהחלט שהמדריך יואשם בעבירה פלילית. זאת, מאחר שקיים חשד שהמדריך ניצל את מעמדו כדי לשכב עם החניכה. עם זאת, ככל שהוא יצליח להוכיח שהיחסים בוצעו מתוך אהבה בין בני הזוג וללא ניצול של המרות שלו כלפיה, הרי שלא יהיה מדובר בעבירת מין של בעילה אסורה.

בעילת קטינה בהסכמה

נוכל לסכם את כל ענייני בעילת הקטינה בהסכמה באופן הבא. כאשר פער הגילאים בין הבועל לבין הנבעלת אינו עולה על 3 שנים והבעילה נעשית מתוך יחסי חברות ובהסכמה מלאה, לא מדובר בעבירה פלילית. כאשר הקטינה בת פחות מ-14 והבועל גדול ממנה ביותר מ-3 שנים, הבעילה תיחשב לאונס. כאשר הקטינה הגיעה לגיל 14 אך עוד לא הגיעה לגיל 16, הבעילה תהיה בעילה אסורה. בגילאי 16 עד 18, הבעילה תהיה אסורה רק אם היא הושגה תוך ניצול יחסי מרות כלשהם.

מה נחשב בעילה

עבירת הבעילה האסורה היא עבירה בה הנפגעות הן נשים בלבד. זאת, מאחר שבעילה מוגדרת בחוק כהחדרת איבר או חפץ אל תוך איבר מינה של אישה. המשמעות היא שהכנסת אצבעות, צעצועי מין, איבר מין או כל דבר אחר אל תוך איבר מינה של האישה, נחשב לבעילה. אולם ללא חדירה לאיבר מינה, המעשה לא ייחשב לחדירה.

האם המשמעות היא שמותר לבעול נער בגילאי 14 עד 16? האם תוצאת ההגדרה היא שמין אוראלי, למשל, לא ייחשב לבעילה אסורה? בוודאי שלא. גם מעשים שכאלו ואחרים הינם אסורים על פי החוק. אלא שהם קבועים בסעיף החוק הבא, סעיף 347 לחוק העונשין, האוסר על ביצוע מעשה סדום אסור בהסכמה.

מעשה סדום

מעשה סדום מוגדר כהחדרת איבר או חפץ לפי הטבעת וכן כהחדרת איבר המין של אדם אל תוך הפה של הקטין. או הקטינה. לאור זאת, בעילה ומעשה סדום יכללו כל אחד מהמעשים הבאים, הרלוונטיים לגברים ונשים כאחד וכוללים מין וגינלי, אוראלי ואנאלי – החדרת איבר או חפץ לאיבר מינה של האישה או לפי הטבעת וכן החדרת איבר המין לתוך פיו של הנפגע או הנפגעת. כך, אנו מקבלים הגדרה רחבה יותר של בעילה ומעשה סדום שנראית סבירה והגיונית בהחלט.

בעילה אסורה בהסכמה חוק העונשין

לאור כל המידע שצברנו עד עכשיו, בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין הקבועה בחוק העונשין. עונשה – 5 שנות מאסר. בעילה אסורה בהסכמה היא בעילה של קטינה בגילאי 14 עד 16, בעילה של קטינה בגילאי 16 עד 18 תוך ניצול יחסי מרות או בעילה של בת משפחה בגילאי 14 עד 21. במקרה האחרון, העונש לא יעמוד על 5 שנות מאסר אלא על 16 שנות מאסר.

עבירת הבעילה האסורה בהסכמה קבועה בסעיף 346 לחוק העונשין. סעיף 347 אוסר על מעשי סדום אסורים – מעשי בעילה דרך פי הטבעת או דרך הפה. כך, החוק אוסר על בעילה אסורה של קטין ושל קטינה, וגינלית, אוראלית ואנאלית כאחד.

מה ההבדל בין בעילה אסורה בהסכמה לאונס

בהגדרות עבירות המין, חשוב להיות מדויקים ולשים לב לפרטים הקטנים. לכן, אני אחזור ואדגיש את ההבדלים שבין עבירת הבעילה האסורה לבין עבירת האונס. ישנם מספר הבדלים בין שתי העבירות. ראשית, בעילה אסורה בהסכמה היא בעילה של נערה בגילאי 14 עד 16. לעומת זאת, בעילה של קטינה מעל גיל 16 בהסכמה וללא ניצול יחסי מרות היא בעילה מותרת ומנגד, בעילה של קטינה שטרם הגיעה לגיל 14, תיחשב לאונס אף אם הילדה נתנה לכאורה את הסכמתה לבעילה זו.

הסכמה מול סירוב

כמו כן, בבעילה אסורה הקטינה נותנת את הסכמתה לבעילה. זאת, לעומת עבירת האונס בה הבעילה נעשית ללא הסכמה. בעילה של קטינה בגילאי 14 עד 16 שלא בהסכמתה תיחשב לאונס בנסיבות מחמירות. העונש על עבירה זו – עד 16 שנות מאסר.

ההבדלים העיקריים

אם כן, ניתן למנות שני הבדלים עיקריים בין עבירת הבעילה האסורה לבין עבירת האונס. ההבדל הראשון הוא ההבדל בגילאים. ההבדל השני הוא ההבדל בהסכמה. נסכם זאת בטבלה הבאה.

אונס

בעילה אסורה בהסכמה

 

אונס בכל מצב,

ללא הסכמה אונס בנסיבות מחמירות

לא רלוונטי

גיל 0 עד 14

בהיעדר הסכמה – אונס בנסיבות מחמירות 

בעילה אסורה אם הייתה הסכמה

14 עד 16

בהיעדר הסכמה – אונס שלא בנסיבות מחמירות

בעילה אסורה אם נוצלו יחסי מרות

16 עד 18

בהיעדר הסכמה – אונס שלא בנסיבות מחמירות

בעילה אסורה בתוך המשפחה

18 עד 21

בהיעדר הסכמה – אונס שלא בנסיבות מחמירות

בעילה אסורה אם הושגה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה

21 ומעלה

 גיל 0 עד 1414 עד 1616 עד 1818 עד 2121 ומעלה
בעילה אסורה בהסכמהלא רלוונטיבעילה אסורה אם הייתה הסכמהבעילה אסורה אם נוצלו יחסי מרותבעילה אסורה בתוך המשפחהבעילה אסורה אם הושגה תוך ניצול מרות ביחסי עבודה
אונס

אונס בכל מצב,

ללא הסכמה אונס בנסיבות מחמירות

בהיעדר הסכמה – אונס בנסיבות מחמירות בהיעדר הסכמה – אונס שלא בנסיבות מחמירותבהיעדר הסכמה – אונס שלא בנסיבות מחמירותבהיעדר הסכמה – אונס שלא בנסיבות מחמירות

 

בעילה אסורה בהסכמה – הגשת ערעור

מי שהואשם והורשע בבעילה אסורה, יוכל להגיש ערעור על ההרשעה. כידוע, ערעור לא יכול להיות על הממצאים העובדתיים אלא רק על ההחלטות המשפטיות. עובדה זו בקשר לערעורים מקשה על הגשת הערעור, שכן טענות דוגמת "לא ידעתי בת כמה היא כששכבתי איתה" לא יתבררו בשלב זה.

אולם בדיוק איפה שהדברים נהיים מסובכים, אני נכנס לתמונה. בעזרת הידע המשפטי שלי, הניסיון רב השנים וההיכרות הפנימית עם הפרקליטות, המשטרה ושאר רשויות האכיפה במדינה, וכן הודות לייעוץ השוטף שאני מקבלים משופטים בדימוס, אני אבנה עבורכם קו הגנה ואציג טיעונים חדים וברורים בערעור. הודות להם, נגיש את הערעור, נשנה את האישומים וייתכן בהחלט שאף נבטלם.

איך מוכיחים בעילה אסורה בהסכמה

בתור עורך דין עבירות מין, אחד מתחומי המומחיות שלי ושל שאר צוות המשרד הוא הוכחת בעילה אסורה בהסכמה. הוכחת העבירה מתחלקת לשני שלבים. השלב הראשון הוא הוכחת הבעילה עצמה. פעמים רבות עובר העבירה לא יתכחש לבעילה, מה שיקל על הוכחה זו. בפעמים אחרות, נסתייע בראיות מהשטח, עדויות ועוד כדי להוכיח את הבעילה.

הוכחת מודעות לביצוע העבירה

השלב השני בהוכחה הוא הוכחת המודעות של העבריין לביצוע העבירה. הבועל עלול לטעון, כפי שנשמע לא אחת גם על ידי אישי ציבור דוגמת אייל גולן, דור מיכה או עומר אצילי שהואשמו בבעילה אסורה, כי הם לא ידעו שמדובר בקטינות. האם טענת "לא ידעתי" תסייע להם?

אכן, כדי להרשיע אדם בעבירת מין חייבים להוכיח מודעות שלו לביצוע העבירה. אולם החוק קובע שגם עצימת עיניים נחשבת למודעות, כך שמי שהתעלם מרמזים או לא בדק דברים לעומק ייחשב למי שידע. לכן, טענת לא ידעתי לא תעזור כאשר היה מקום לחשוד בכך שמדובר בקטינות מתחת לגיל 16.

בדיקת ת"ז של קטינה אינה מספיקה

לאור זאת, האם בדיקת תעודת זהות של הקטינה תספיק כדי שהבעילה תהיה מותרת? עוברי עבירה רבים יטענו שכן. לעומתם, כאשר אני מוכיח בעילה אסורה, אני מוכיח שהסתמכות על תעודת זהות אינה מספיקה כלל וכלל, בעיקר כאשר הבועל הוא בן אדם מפורסם עם כוח והשפעה.

תעודות מזוייפות

לצערנו הרב, תעודות זהות מזויפות הינן נפוצות למדי ובכלל לא מסובך להשיג אותן. בהתחשב בכך, הצגת תעודת זהות לא מבטיחה שום דבר. לדעתי, גם אותם דמויות מפורסמות יודעות זאת והטענה משמשת אותם רק כדי להגן על עצמם מפני השלטונות. בדיקה מספיקה תהיה, למשל, בדיקה בדף האינסטגרם של הקטינה, שכן הסיכויים שגם שם היא משקרת בקשר לגילה הינם נמוכים יותר.

לסיום עניין הגשת תביעה

לסיכום, אנו נוכיח את הבעילה האסורה בשני שלבים. ראשית, נוכיח כי בוצעה בעילה. שנית, נוכיח שהעבריין היה מודע לביצוע העבירה או לכל הפחות בחר שלא לשאול שאלות כדי שלא לשמוע תשובות שהוא לא מעוניין בהן. כאמור, התנהגות שכזו אינה מספיקה. גם מי שהתעלם נחשב למי שידע וממילא לעבריין מין.

גיל ההסכמה והקשר לבעילה אסורה בהסכמה

אם הגעתם עד לכאן במאמר, אתם בוודאי יודעים מה הקשר בין גיל ההסכמה לבין בעילה אסורה. כאשר נבעלת קטינה שלא הגיעה לגיל ההסכמה, כלומר לגיל 16, הבעילה תיחשב לבעילה אסורה אף אם הקטינה נתנה לכאורה את הסכמתה לבעילה. כמו כן, כזכור, גיל ההסכמה ליחסי מין בתוך המשפחה לא עומד על 16 אלא על 21 וכל בעילה של בת משפחה בגילאי 14 עד 21 תיחשב לבעילה אסורה כאשר פער הגילאים בין בני הזוג עולה על 3 שנים.

פיצויים בגין בעילה אסורה בהסכמה

למרות שהקטינה נתנה לכאורה את הסכמתה לקיום היחסים, יחסי המין הללו עלולים בהחלט לפגוע בה ולגרום לה לנזק רב לאורך שנים. הנבעלת עלולה לאבד אמון בגברים, לחוות תסמינים פוסט טראומטיים, לסבול מנזקים פיזיים וכן מנזקים נפשיים. 

ככל שהנפגעת תוכיח את הפגיעה שנגרמה לה, הוכחה שאינה מורכבת במיוחד בהתחשב בנסיבות, נוכל לדרוש עבורה פיצויים במסגרת ההליך הפלילי. בית המשפט יוכל לפסוק לנפגעת פיצויים על סך 258 אלף שקלים לכל היותר עם הרשעת הנאשם וגזירת דינו, ללא צורך בפתיחת הליך נוסף. גובה הפיצויים ייקבע לפי הנזק והסבל שנגרמו לנפגעת במעשה הבעילה האסורה ולאחריו. 

אם נגרם לך נזק משמעותי מהבעילה האסורה, אני ממליץ שלא להסתפק בפיצויים במסגרת ההליך העונשי. את זכאית להגיש תביעה אזרחית כנגד הפוגע בה נוכל לתבוע פיצויים בכל סכום שהוא.

הליך הגשת התביעה

במקביל להליך הפלילי או לאחריו, תוכלי להגיש תביעת פיצויים כנגד האדם שפגע בך. במסגרת התביעה נוכיח את הנזק שנגרם לך וכן את הסבל שחווית בפגיעה ולאחריה. בית המשפט יפסוק פיצויים לטובתך בהתבסס על הנזק שנגרם.

לסיכום

לסיכום, בעילה אסורה בהסכמה היא עבירת מין חמורה, שעונשה 5 שנות מאסר במקרים רגילים ו-16 שנות מאסר לכל היותר כאשר הנפגעת היא בת משפחתו של הפוגע. לצד העונשים הפליליים, בית המשפט יוכל לחייב את הפוגע לשלם לנפגעת פיצויים.

מעורבים בתיקי בעילה אסורה? צריכים ייצוג משפטי? צרו איתנו קשר עוד היום לקבל ייעוץ דיסקרטי וללא התחייבות. אנו נעשה הכל כדי לשמור על כבודכם וכדי שתממשו את הזכויות המגיעות לכם.

שאלות ותשובות בנושא בעילה אסורה בהסכמה
בעילה אסורה היא בעילה של נערה בגילאי 14 עד 16 בהסכמה. כמו כן, בעילה של נערה בגילאי 16 עד 18 תיחשב אף היא לבעילה אסורה אם היא הושגה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך וכדומה. בעילה של אישה בוגרת תוך ניצול יחסי מרות בעבודה תיחשב לבעילה אסורה, אך העונש המקסימלי על בעילה זו אינו 5 שנות מאסר אלא 3 שנים בלבד.
בעילה אסורה בתוך המשפחה היא בעילה של צעירה או צעיר על ידי הוריהם, בני הזוג של הוריהם, הסבים והסבתות שלהם, אחיהם וכן הוריהם ואחיהם ממשפחת אומנה. הגילאים בהם בעילה שכזו תיחשב לבעילה אסורה הם 14 עד 21.
גיל ההסכמה הוא הגיל שממנו ניתן להסכים לקיום יחסי מין מלאים. בישראל, הגיל הקבוע לעניין זה הוא 16. ביחס ליחסי מין בתוך המשפחה, הגיל שנקבע הוא גיל 21 ולא גיל 16.
כדי להוכיח בעילה אסורה, התביעה תצטרך להוכיח שני רבדים – הרובד העובדתי והרובד התודעתי. ברובד העובדתי, התביעה תצטרך להוכיח כי בוצעה בעילה. ברובד התודעתי, התביעה תציג ראיות לפיהן הבועל ידע, או לפחות היה עליו לדעת, שמדובר בבעילה אסורה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול

עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי.

בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין.
כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה.
עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט.
לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.

עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
לקביעת פגישת ייעוץ דיסקרטית השאירו פרטים ואחזור אליכם
sidebar-image-elad-shaul
[brb_collection id=3890]
דילוג לתוכן