logo

עורך דין הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה מובילה להליכים פליליים, אזרחיים ומשמעתיים. כדי להשיג את התוצאות הרצויות בכל אחד מההליכים הללו, חשוב להיות מיוצגים על ידי עורכי דין מובילים בתחום שיוכלו לשמור על האינטרסים שלכם ולהציג אותם בפני בית המשפט. להלן נכיר את תחום ההטרדות המיניות בעבודה, את הוראות החוק בנושא ואת תפקידו של עורך הדין בהליכים אלו.

 

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית היא שם כולל להתנהגויות מיניות בלתי הולמות, האסורות על פי חוק. מי שמואשם בהטרדה מינית צפוי לעמוד בפני הליכים פליליים, אזרחיים וכאשר מדובר בהטרדות מיניות בעבודה, גם בפני הליכים משמעתיים. כעת, אפרוט לכם את ההתנהגויות הנחשבות להטרדה מינית, קודם כל באופן כללי ולאחר מכן באופן ספציפי ביחס להטרדות מיניות במקום העבודה.

 

התנהגויות המהוות הטרדה

ניתן לחלק את ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית לשתי קבוצות עיקריות. הראשונה – הטרדה מינית במעשים. השנייה, הטרדה מינית בדיבור. נעסוק בכל אחת מהקבוצות בנפרד.

הטרדה מינית במעשים

החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים, תיחשב להטרדה מינית. מי שיואשם בעבירת הסחיטה באיומים יואשם גם בהטרדה מינית, על כל המשתמע מכך.

בנוסף, החוק קובע שעבירות מעשים מגונים לפי חוק העונשין, ייחשבו אף הן להטרדות מיניות. לכן, מי שנאשם במעשים מגונים יואשם גם בהטרדה מינית. חשוב לי להסב את תשומת ליבכם לכך שעבירת המעשים המגונים מתחלקת לשתי עבירות – מעשים מגונים באדם אחר ומעשים מגונים בפומבי.

עבירת המעשים המגונים באדם אחר אוסרת על נגיעות ומעשים מיניים, שלא כוללים חדירה, וכן על כל התנהגות המערבת אדם אחר ונעשית ללא הסכמה חופשית ומרצון. מעשים מגונים בפומבי הם מעשים מיניים שהאדם מבצע בעצמו, באופן שאינו הולם את הפורום בו הוא נמצא.

אם כן, קבוצת ההטרדות המיניות בהתנהגות כוללת את ההתנהגויות הבאות:

  • סחיטה באיומים למעשים מיניים
  • מעשים מגונים באדם
  • מעשים מגונים בפומבי

 

הטרדה מינית בדיבור

הטרדות מיניות בדיבור כוללות את שלושת ההתנהגויות הבאות:

  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר הניצע הביע את התנגדותו להצעות אלו
  • התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, כאשר האדם הביע את התנגדותו לאמירות אלו
  • התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם או לנטייתו המינית

 

כל אחת מהאמירות הללו, תיחשב, בנסיבות מסוימות, להטרדה מינית. אני מניח שאתם שמים לב בעצמכם כי מדובר בהגדרות כוללניות ולא ספציפיות במיוחד, מה שפותח פתח למקרי ספק רבים בהם לא ברור אם מדובר בהטרדה מינית או לא.

שימו לב לצורך בהתנגדות לאמירות והצעות מיניות, כדי שאלו ייחשבו להטרדות מיניות. זכרו זאת, ונעבור לדון בהטרדות מיניות במקום העבודה, שם ההגדרות מחמירות יותר מההגדרות האמורות.

 

הטרדה מינית בעבודה – הגדרה

ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה מרחיבה יותר מההגדרה של הטרדה מינית שלא במקום העבודה. בהטרדות מיניות במקום העבודה, הנעשות תוך ניצול יחסי מרות, אין צורך בהתנגדות המוטרדת לאמירות או להצעות המיניות. עצם האמירות ייחשבו להטרדה אף אם העובדת לא הביעה את התנגדותה לכך.

הסיבה להגדרה מרחיבה זו היא החשש מניצול יחסי מרות בעבודה. חשבו למשל על עובדת שהבוס שלה מציע לה לצד לארוחת ערב, ואחר כך לעלות אליו בדירה. קיים חשש ממשי שהעובדת תסכים להצעה, או לפחות לא תדחה אותה בנחרצות, מתוך החשש למקום עבודתה ולמעמד שלה במשרד. לכן, היא אמנם תסכים לכאורה ליחסים, אך ההסכמה לא תהיה כנה.

ניצול יחסי מרות

הסכמה כמו זו שתוארה, נקראת הסכמה תוך ניצול יחסי מרות. הסכמה תוך ניצול יחסי מרות היא הסכמה שמושגת בעקבות פערי המעמדות שבין העובדת לבין הבוס. הסכמה שכזו אינה נחשבת להסכמה כלל בעיני החוק ולכן מי שאומר או כמובן מבצע מעשים מיניים עם עובדת תוך ניצול יחסי מרות, נחשב למי שהטריד אותה מינית.

החוק ממשיך וקובע כי אם עובדת התלוננה על הטרדה מינית והוכיחה כי המעשים בוצעו, הבוס יצטרך להוכיח שהמעשים לא בוצעו תוך ניצול יחסי מרות. חובת ההוכחה תהיה עליו, להוכיח שהוא לא הטריד, ולא על המתלוננת או על המשטרה להוכיח שהבוס אכן הטריד.

 

חובות המעסיק

החוק למניעת הטרדות מיניות מחייב את המעסיק לנקוט במספר צעדים, ולא הוא יתחייב בעצמו בתשלום פיצויים. ראשית, החוק דורש מהמעסיק לפרסם תקנון למניעת הטרדות מיניות במקום העבודה. שנית, על המעסיק למנות נציב הטרדות מיניות, אליו יפנו עובדים עם תלונות על הטרדות מיניות. הממונה על ההטרדות והמעסיק מחויבים לטפל בכל תלונה שתבוא לפתחם.

ככל שהוגשה תלונה כנגד עובד על הטרדה מינית, המעסיק והממונה על ההטרדות במקום העבודה יצטרכו למנוע את הישנות ההטרדה. לא אחת, המשמעות היא כי עליהם לפטר את העובד המטריד. זהו ההליך המשמעתי המתנהל כנגד מי שהואשמו בהטרדות מיניות בעבודה. הם עלולים למצוא את עצמם מפוטרים ממקום העבודה שלהם.

ההליך הפלילי

כאשר מוגשת תלונה במשטרה כנגד אדם על הטרדה מינית, המשטרה תפתח בחקירה נגדו. על סמך החקירה הפרקליטות תגיש כתב אישום כנגד הנאשם ויתנהל הליך פלילי בעניינו. עונשי המקסימום על עבירות הטרדה מינית בדיבור, עומדים על שנתיים מאסר.

כאשר ההטרדה המינית היא הטרדה מינית בהתנהגות, העונשים יכולים להיות משמעותיים הרבה יותר ולהגיע, בנסיבות קיצוניות, אף ל-10 שנות מאסר. אולם מדובר במקרים החריגים יחסית ולרוב העונשים הפליליים על הטרדות מיניות הינם קלים יותר.

 

ההליך האזרחי

הטרדה מינית היא לא רק עבירה פלילית אלא גם עוולה אזרחית. נפגעי ההטרדה המינית במקום העבודה יהיו זכאים לפיצויים על ההטרדה שחוו. החוק מזכה את הנפגעים בפיצוי של 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק! המשמעות היא שנפגעי העבירה יוכלו לתבוע סכום זה גם מבלי להוכיח שנגרם להם כל נזק. נפגעים יוכלו לקבל פיצוי זה גם במסגרת ההליך הפלילי.

 

תפקידו של עורך הדין

נוכחנו לדעת כי הגדרת הטרדה מינית בעבודה אינה ספציפית מאוד, נתונה לפרשנות ותלויה בהוכחת העובדות הדרושות לעניין וכן היחס הנפשי של הצדדים לאירוע. מדובר בהוכחות לא פשוטות בכלל הדורשות עבודה משפטית מאומצת.

עורך דין להטרדה מינית בעבודה ידאג להציג את העובדות ואת הסוגייה המשפטית בהתאם לצרכים שלכם ובהתאם לאמת. חייבים להגיד שהאמת נתונה לפרשנות במקרים רבים ועורך הדין יציג אותה לפי הפרשנות שאתם זקוקים לה.

אני, עו"ד אלעד שאול, בעל ניסיון רב בתיקי עבירות מין , בהליכים פליליים, אזרחיים ומשמעתיים כאחד. בעברי עבדתי בפרקליטות הצבאית, כך שאני מכיר את המערכת מבפנים ויודע כיצד להתמודד עימה. פנו אליי, ואייצג את האינטרס שלכם ואשמור על זכויותיכם בתיקי ההטרדה המינית.

הטרדה מינית בעבודה – הגדרה

שאלות ותשובות בנושא עורך דין הטרדה מינית בעבודה
נגיעות מיניות, התייחסויות חוזרות למיניות של עובדים ועובדות וכן הצעות מיניות, ייחשבו להטרדה מינית. יש לציין כי בעוד שבהטרדות מיניות באופן כללי דרושה התנגדות של המוטרדים לאמירות ולהצעות המיניות, בהטרדות מיניות בעבודה אין צורך בהתנגדויות שכאלו. 
העונש על הטרדה מינית בעבודה יהיה עונש פלילי, אזרחי ומשמעתי. ניתן לקבל עונשי מאסר על הטרדה מינית, בית המשפט יחייב את המטריד בתשלום קנסות וייתכן בהחלט כי המעסיק שלו ייאלץ לפטר את העובד.
בית המשפט יוכל לפסוק לנפגעות פיצוי של 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק. אולם על פי רוב, נפסק סכום של עשרות אלפי שקלים ולא מעבר לכך.
הטרדות מיניות בעבודה מזמנות שאלות פתוחות רבות, ללא תשובות חד משמעיות. עורך הדין יציג תשובות לשאלות אלו בהתאם לאינטרס שלכם, הלקוחות שלו, כך שפסיקת בית המשפט והערכאות המשמעתיות תהיה לטובתכם. 
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
נוהל למניעת הטרדה מינית

במקומות עבודה, קיימים נהלים נוקשים יחסית במטרה למנוע הטרדות מיניות. להלן אכיר לכם את הנוהל למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, את הדרכים לביצוע הנוהל בפועל

תקנון למניעת הטרדה מינית

כל מעסיק שלו 25 עובדים ומעלה, מחויב בפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית. מטרתו של התקנון להביא לידיעת העובדים את עיקרי המידע החשוב בתחום, להודיע להם

חוק הטרדה מינית והשפעתו בעבודה

חוק הטרדה מינית נחקק במטרה להתמודד עם תופעת ההטרדות בכלל, ועם תופעת ההטרדות במקום העבודה בפרט. כדי לעשות זאת, החוק מטיל חובות על המעסיק ועל

הטרדה מינית בריאיון עבודה

כמו שהטרדות מיניות בעבודה אינן עניין נדיר במיוחד, אף הטרדות מיניות בראיונות עבודה קורות לא מעט. פורמלית, בזמן ראיון עבודה, עוד לא מתקיימים יחסי עבודה

דוגמאות להטרדה מינית בעבודה

כולנו מכירים סיפורים על הטרדות מיניות בעבודה, על ניצול יחסי מרות ועל עונשים חמורים שהוטלו על מי שהורשעו בהטרדות מיניות במקום העבודה. אולם מה נחשב

תביעת הטרדה מינית בעבודה

תביעות הטרדה מינית בעבודה לשם קבלת פיצויים, פיטורי המטריד או במסגרת הליכים פליליים, הינן תביעות מורכבות וחשובות המאפשרות לעשות צדק עם הנפגעות ולהעמיד את המטרידים

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן