logo

עורך דין מעשים מגונים

הואשמתם בביצוע מעשים מגונים? זומנתם לחקירה במשטרה? פנו עוד היום אל עורך דין מעשים מגונים, שיגן עליכם ויעזור לכם למצות את זכויותיכם. הודות לשירותים המשפטיים שתקבלו, ייתכן בהחלט כי יימחקו האישומים כנגדכם או לפחות תקבלו הקלה משמעותית בעונש. מעוניינים לדעת עוד על עבירת המעשים המגונים ואיך מתגוננים מפני אישומים בביצוע העבירה? המשיכו לקרוא וגלו.

 

עבירת המעשים המגונים

עבירת המעשים המגונים קבועה בחוק העונשין הישראלי. מעשה מגונה מוגדר בתור "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים". כך, מגע מיני, הערות מיניות, אוננות בפני אחר ועוד מעשים, יוכלו להיחשב למעשים מגונים. מי שמבצע מעשה שכזה, צפויים לו עונשים משמעותיים. החוק עצמו מחלק בין מספר של עבירות מעשים מגונים. נכיר כעת כל אחת מהעבירות הללו.

 

1. מעשה מגונה באדם

העבירה הבסיסית ביותר מבין עבירות המעשים המגונים, היא עבירת המעשה המגונה באחר. מי שמבצע מעשה מגונה באחר שלא בהסכמתו של האחר אך בהיעדר נסיבות מחמירות – עונשו 3 שנות מאסר לכל היותר. כך, למשל, מי שנגע באיבר מוצנע של אישה שלא בהסכמתה יחשב למי שביצע בה מעשה מגונה והוא יוכל לקבל עונשי מאסר בפועל בעקבות מעשה זה.

 

2. מעשה מגונה באדם בנסיבות מחמירות

סעיף 348(א) לחוק העונשין קובע כי אם ביצעתם מעשה מגונה באדם אחר בנסיבות מחמירות, עונש המאסר יכול להגיע גם ל-7 שנים. הנסיבות המחמירות הן נסיבות בהן ההסכמה שניתנה לכאורה למעשה, אינה הסכמה אמיתית ואין לה תוקף. אלו הם התרחישים בהם ההסכמה לא מועילה והעונש יעמוד על 7 שנות מאסר:

  1. מרמה בזהות העושה או מהות המעשה
  2. המוטרדת היא קטינה שלא מלאו לה 14 שנה והמעשה בוצע בהסכמתה לכאורה
  3. המוטרדת מצויה במצב של חוסר הכרה מלאה ומצב זה נוצל כדי לקבל את הסכמתה למעשה
  4. המוטרדת סובלת מלקות שכלית או נפשית והלקות נוצלה כדי לקבל את הסכמתה

 

בכל אחד מהתרחישים הללו, המעשה המגונה ייחשב למעשה מגונה בנסיבות מחמירות אשר עונשו הוא 7 שנות מאסר. חשוב לי שתשימו לב לחלופה הראשונה שהצגנו – מרמה בזהות העושה או מהות המעשה. המשמעות היא שאם מישהו שיקר בקשר לזהותו כדי לקבל הסכמה למעשים מיניים, הוא ייחשב לעבריין מין. מי שטוען, למשל, שהוא רווק בעוד שבפועל הוא נשוי, ייחשב למי שעבר על עבירת מין זו בנסיבות מחמירות.

 

3. מעשה מגונה באדם בנסיבות מחמירות במיוחד

סעיף 348(ב) קובע שאם המעשה המגונה בוצע בנסיבות מחמירות במיוחד, עונש המאסר יעמוד על 10 שנים. הנסיבות בהן מעשה ייחשב למעשה מגונה בנסיבות מחמירות במיוחד הן:

  • התנהגות אלימה
  • גרימת חבלה בעקבות המעשה המגונה
  • ביצוע המעשה בקטינה שטרם מלאו לה 16 שנה שלא בהסכמתה
  • ביצוע המעשה תוך איומים בנשק קר (סכין למשל) או חם (דוגמת אקדח)
  • ביצוע המעשה תוך התעללות באישה במהלך המעשה, לפניו או לאחריו

 

בכל אחד מאותם מקרים, המעשה המגונה ייחשב למעשה מגונה בנסיבות מחמירות במיוחד שהעונש עליו יכול להגיע ל-10 שנות מאסר בפועל. כמובן שבעזרת עורך דין מעשים מגונים מיומן ומקצועי, העונש הצפוי יהיה מקל הרבה יותר. עורך דין מעשים מגונים יוכל להגן עליכם מפני האישומים ובמקרים רבים אף לזכות אתכם כליל מכלל האישומים.

 

4. מעשה מגונה בקטין

החוק ממשיך וקובע כי מי שביצע מעשה מגונה בקטין שמלאו לו 14 שנה תוך ניצול יחסי מרות בינו לבין הקטין, צפוי ל-4 שנות מאסר. גם כאן חשוב להדגיש שההגדרות והוכחתן אינן פשוטות ואני, בתור עורך דין למעשים מגונים, אוכל להוביל להקלה בעונש ואף לביטולו.

 

5. מעשה מגונה תוך ניצול יחסי מרות

מי שביצע מעשה מגונה באדם אחר תוך ניצול יחסי מרות דינו – מאסר שנתיים. כאן, הסכמה לא תעזור. מכיוון שכך, בוס שביצע מעשה מגונה באחת העובדות שלו, למשל, צפוי לעונש מאסר גם אם העובדת נתנה לכאורה את הסכמתה לביצוע המעשה המגונה. זאת, מכיוון שהחוק אוסר על יחסי מרות שכאלו בעקבות החשש שההסכמה נובעת ממניעים פסולים, דוגמת החשש לפיטורין.

 

6. מעשה מגונה בפומבי

הקבוצה השנייה של עבירות המעשה המגונה, היא קבוצת המעשים המגונים הנעשים בפני אחר. חשוב לי להדגיש לכם שבמעשים אלו עובר העבירה לא מבצע את המעשה באדם אחר, אלא בפניו. לדוגמה, מי שמאונן או אף סתם מתפשט בפומבי בפני אדם אחר, ייחשב למי שביצע מעשה מגונה בפומבי. עונשו של המבצע עבירה שכזו – עד שנת מאסר אחת. כאשר העבירה נעשית בפני חסר ישע על ידי מי שאחראי עליו, עונשו – עד שנתיים מאסר.

 

7. מעשה מגונה בפני קטין

מי שביצע מעשה מגונה שכזה בפני קטין שטרם מלאו לו 14 שנים, עונשו – עד 3 שנות מאסר. זאת, אף אם המעשה לא בוצע בפומבי אלא רק בפני הקטין.

 

8. מעשה מגונה בקטין שהוא בן משפחה

כאשר הקטין בפניו מבוצע המעשה המגונה הוא בן משפחה של מבצע המעשה, העונש יכול להיות חמור הרבה יותר. כאשר מדובר במעשה מגונה בנסיבות מחמירות, העונש יעמוד על 10 שנים. כאשר מדובר בנסיבות מחמירות במיוחד, העונש יוכל להגיע גם ל-15 שנים. בשאר המקרים, העונש יעמוד על 5 שנות מאסר. כאשר המעשה הוא בפני בן המשפחה הקטין, העונש יעמוד על 4 שנים במקום על 3.

העבירה העונש המקסימלי
מעשה מגונה בפומבי בפני אחר 1 שנת מאסר, בפני חסר ישע על ידי האחראי עליו – 2 שנים
מעשה מגונה באחר 3 שנות מאסר
מעשה מגונה בנסיבות מחמירות 7 שנות מאסר
מעשה מגונה בנסיבות מחמירות במיוחד 10 שנות מאסר
מעשה מגונה בקטין תוך ניצול יחסי מרות 4 שנות מאסר
מעשה מגונה תוך ניצול יחסי מרות 2 שנות מאסר
מעשה מגונה בפני קטין 3 שנות מאסר
מעשה מגונה בפני קטין שהוא בן משפחה בין 4 ל-15 שנות מאסר

 

הטרדה מינית

מעשה מגונה נחשב להטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדות מיניות. המשמעות היא שבית המשפט יוכל לפסוק פיצויים עד 120 אלף שקלים, גם ללא הוכחת נזק. הנפגעת תוכל להוכיח שבוצע בה המעשה המגונה ולזכות לפיצויים, גם מבלי להוכיח שנגרם לה נזק כלשהו. זוהי עוד סיבה בגינה חשוב לבחור עורך דין מעשים מגונים טוב שיגן עליכם גם מפני תשלום הפיצויים הגבוהים.

 

מה עושה עורך דין מעשים מגונים

עורך דין מעשים מגונים יגן עליכם מפני האישומים האמורים במספר דרכים. ראשית, עורך הדין למעשים מגונים יוכל לערער על העובדות ולטעון כי כלל לא בוצע המעשה המגונה.

ישנם מצבים בהם, כמובן, בלתי אפשרי לטעון טענה כזו שכן העובדות היבשות ברורות. באותם מקרים, יוכל עורך הדין לערער על ההסכמה. עורך הדין למעשים מגונים יטען כי המעשה בוצע בהסכמתה של האישה או לפחות לא בוצע בחוסר הסכמה מלאה. הגבולות של שאלת ההסכמה יכולים להיות אפורים ועורך הדין שלכם למעשים מגונים יוכל לנצל זאת.

לבסוף, עורך הדין למעשים מגונים יוכל לבחור בחתירה לעסקת טיעון עם הפרקליטות. אתם תודו בביצוע עבירה מופחתת והעונש שייגזר עליכם יהיה מקל במיוחד. ייתכן בהחלט שהעונש יסתכם בקנס כספי מופחת ובעונש מאסר על תנאי.

ישנן עוד טכניקות רבות וטובות להגנה על נאשמים בביצוע מעשים מגונים. אלו הן רק מספר שיטות בהן אוכל להיעזר בתור עורך דין למעשים מגונים, כדי להגן על הלקוחות שלי. כל מקרה לגופו ויש לבחור את קו ההגנה הטוב ביותר, אך העיקר שבסופו של יום נמצא את ההגנה הטובה ביותר עבור כל לקוח שתגן על זכויותיו ועל החירות שלו.

 

לסיכום

לסיכום, עבירות המעשים המגונים הן רבות ומגוונות ונעות בין עונש מאסר של שנה אחת לבין עונש מאסר מקסימלי של 15 שנה. זאת ועוד, מעשים מגונים נחשבים להטרדה מינית שניתן לפסוק בגינה פיצויים ללא הוכחת נזק בגובה של 120 אלף שקלים לכל היותר. אני עורך דין למעשים מגונים ולשאר עבירות המין. פנו אליי עוד היום לקבלת ייעוץ דיסקרטי ללא התחייבות והגנו על עצמכם ועל הזכויות שלכם.

עבירת המעשים המגונים

שאלות ותשובות בנושא עורך דין מעשים מגונים
עורך דין מעשים מגונים יכול להשתמש במגוון טקטיקות ואסטרטגיות כדי להגן על לקוחותיו. עורך הדין יוכל לערער על הממצאים העובדתיים של התביעה ולטעון כי כלל לא בוצע המעשה. כמו כן, הוא יוכל לערער על היסוד הנפשי – עורך הדין יטען כי לא הייתה כוונה לבצע עבירה שכן הייתה הסכמה בין הצדדים על ביצוע המעשה. לרשות עורך הדין כלים רבים נוספים כדי לבטל את האישומים או לפחות להפחית אותם. חשוב מאוד לבחור בעורך דין מיומן ומקצועי המתמחה בעבירות המין כדי שפעולותיו אכן יהיו אפקטיביות. רצוי לבחור בעורך דין יוצא פרקליטות המדינה, שכן תהיה לו היכרות פנימית עם המערכת ושיטות העבודה שלה.
עורך דין מעשים מגונים יוכל לסגור עבורכם עסקת טיעון, ככל שזה יהיה הדבר הנכון לעשות. עורך הדין ישקול את כל השיקולים הרלוונטיים וייתכן בהחלט כי עסקת טיעון תהיה האופציה המשתלמת ביותר עבור כל הצדדים. במסגרת עסקת הטיעון, תדרשו להודות בביצוע עבירה חמורה פחות מזו שנטען שביצעתם, וייגזר עליכם עונש מקל.
מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. מדובר בהגדרה רחבה יחסית שניתן לכלול בתוכה מעשים רבים. נגיעות מיניות, נשיקות ללא הסכמה, התערטלות פומבית וכן אוננות בפני אחר, ייחשבו למעשים מגונים. במקרים מסוימים גם הערות מיניות, אמירות חוזרות ונשנות ועוד יוכלו להיחשב גם כן למעשה מגונה.
החוק למניעת הטרדות מיניות קובע שמעשים מגונים נחשבים להטרדה מינית. המשמעות של הקביעה היא כי הנפגעת תוכל לתבוע פיצויים מהמטריד וכן לקבל במסגרת ההליך הפלילי פיצויים של 120 אלף שקלים, ללא הוכחת נזק.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן