logo

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן בהתמודדות עם הסיטואציה עצמה והן עם התהליך המשפטי ומפגש חוזר מול הגורמים המעורבים, מביאים פעמים רבות את הצדדים להגיע להסכם פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית.

 

הטרדה מינית – תהליך ההתמודדות המורכב

תופעת ההטרדות המיניות אינה תופעה נדירה למדי לצערנו, כאשר המקרים של הטרדות מיניות יכולים להתרחש במגוון מקומות (עבודה, צבא, מקומות ציבוריים ועוד) ובמגוון סיטואציות (הערות בעלות אופי מיני, נגיעות, איומים ועוד). המתמודדים מול תופעת ההטרדות המיניות נאלצים להתמודד עם המקרה בשני מישורים עיקריים:

 

התמודדות עם המקרה עצמו

המקרה של הטרדה מינית מותיר את הנפגעים מבולבלים וחסרי אונים, כאשר עליהם להתמודד הן עם הנזקים הגופניים שפעמים רבות נגרמים להם והן עם ההתמודדות הרגשית הכרוכה בעיכול הסיטואציה עצמה וההשלכות הפסיכולוגיות – נפשיות ארוכות הטווח.

 

התמודדות עם תהליך התביעה

הטרדה מינית נחשבת לעוולה פלילית וכן עוולה אזרחית, כך שניתן להגיש בגינה תביעה ולדרוש פיצויים בהתאם. תהליך התביעה עצמו דורש אף הוא התמודדות מורכבת של הצדדים המעורבים, הן מבחינת המפגש החוזר מול הצדדים והן מבחינת הבירוקרטיה הרבה של התהליך.

 

מהו סך הפיצויים שניתן לקבל בגין הטרדה מינית?

כפי שהזכרנו לעיל, הטרדה מינית היא עוולה פלילית וכן עוולה אזרחית ובהתאם לכך, סך הפיצויים שניתן לקבל בגין הטרדה מינית נחלק לשתי קטגוריות עיקריות:

 

פיצויים בהליך פלילי

במסגרת ההליך הפלילי ניתן יהיה לקבל פיצויים מקסימליים בסך של 258,000 ₪.

 

פיצויים בהליך אזרחי

במסגרת ההליך האזרחי, אין מגבלה על סכום התביעה, סכום אשר צריך לשקף את כלל הנזקים שנגרמו לנפגע. יחד עם זאת, החוק מעמיד לרשות הנפגע את האפשרות לקבל פיצויים עד לסכום מקסימלי של 120,000 ₪ ללא הוכחת נזק ובגין כל מעשה הטרדה.

 

תהליך התביעה בגין הטרדה מינית

בכדי לקבל את הפיצויים המגיעים לכם, יש להגיש תביעה פלילית / אזרחית בהתאם, כאשר תהליך התביעה מורכב מהשלבים הבאים:

 

איסוף ראיות

איסוף ראיות וכל תיעוד רלוונטי אחר למקרה ההטרדה המינית הוא השלב הראשון והבסיסי בתהליך הגשת התביעה, שכן הראיות והתיעודים הרלוונטיים מהווים את התשתית לביסוס עילת התביעה.

 

פנייה לשירותיו של עו"ד מומחה

לאחר שאספנו את כלל הראיות והתיעודים הרלוונטיים למקרה, יש לפנות בהקדם לשירותיו של משרד עו"ד מקצועי ומנוסה בתחום ההטרדות המיניות – משרד עורכי דין אלעד שאול ושות', שיבחן היטב את פרטי המקרה וימליץ לכם על האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם ועל דרכי הפעולה המומלצות.

 

ניהול התביעה

את התביעה ניתן להגיש באחת מהמסגרות העיקריות הבאות: בית המשפט (השלום או המחוזי – בהתאם לסכומי התביעה הנדונים), בית המשפט לענייני עבודה (במידה ומקרה ההטרדה התרחש בעבודה) וביטוח לאומי. לאחר הגשת התביעה וקבלת כתב הגנה, מתנהל תהליך הדיונים ובסופו, תתקבל ההחלטה וסך הפיצויים המגיעים לכם.

 

מהו פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית?

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית מהווה מעין הסכם פשרה בין הצדדים המעורבים, כך שלא נדרש לערב את בית המשפט בתהליך. מדובר בפתרון יעיל ונוח, אשר במקרים רבים מצליח להביא לסיום הפרשה בהליך מהיר ויעיל יותר.

מה ההיגיון העומד מאחורי פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית?

ההיגיון העומד מאחורי פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית מתחלק לשני נושאים עיקריים:

 

קיצור הליכים

בכדי לקצר תהליכים ולמנוע סחבת בירוקרטית מיותרת, הצדדים המעורבים מעדיפים לעיתים להגיע להסכם פשרה, הסכם המקובל גם בדיונים משפטיים אחרים שאינם נוגעים להטרדות מיניות.

 

התמודדות רגשית

מלבד הבירוקרטיה הרבה של התהליך המשפטי, לתהליך המשפטי יש גם השפעות נלוות על המעורבים, הנדרשים להיפגש שוב במסגרת הדיונים המשפטיים, אז צפה ועולה שוב סערת הרגשות. כך, הסכם פיצוי כספי בעקבות הטרדה מינית מאפשר לצדדים להגיע להסכמה מהירה ולהימנע ממפגשים חוזרים ובלתי נעימים בין הצדדים.

 

מהם היתרונות של פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית?

לפיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית קיימים מספר יתרונות בולטים, הן עבור המוטרד והן עבור המטריד:

 

יתרונות הפיצוי הכספי המוסכם עבור המוטרד

לצד היתרונות הברורים הטמונים בהליך המהיר והתמודדות הרגשית הנחסכת מהמוטרד, להסכם פיצוי כספי קיים יתרון בולט נוסף עבור המוטרד והוא פיזור הערפל הכרוך סביב התהליך המשפטי, אשר גם אם יוכרע לטובת המטריד, לא בהכרח יכלול פיצויים בסך המבוקש.

 

יתרונות הפיצוי הכספי המוסכם עבור המטריד

להסכם הפיצוי הכספי קיים גם יתרון ברור עבור המטריד, כאשר במסגרת ההסכם המהיר נחסך מהמטריד אפשרות החשיפה הפומבית, כשהוא יכול לסגור את ההסכם וכספי הפיצויים בצורה דיסקרטית.

 

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית – כיצד מתנהל התהליך?

תהליך פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית הוא תהליך משא ומתן המתנהל בין עורכי הדין של הצדדים המעורבים. כאן חשוב להדגיש כי במסגרת תהליך המשא ומתן האדם הנפגע כלל אינו חשוף למטריד, כאשר הצדדים מתעדכנים באמצעות עורכי הדין שלהם ומאשרים בפניהם את סכום הפיצוי המוסכם אליו הגיעו בהליך המשא ומתן.

 

בחירת עורך דין מקצועי לניהול תהליך פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

כפי שניתן להבין, לעורך דין הטרדה מינית קיים תפקיד חשוב ומהותי בכל תהליך ניהול התביעה והגעה לסך כספי הפיצויים המיטבי ביותר עבור הצד אותו הוא מייצג. לפיכך, חשוב לבחור בשירותיו של משרד עורכי דין מקצועי ומנוסה בתחום, בעל מוניטין מוכח ויכולת ניהול משא ומתן מיטבית. במסגרת ניסיוננו רב השנים בתביעות הטרדה מינית והגעה להסכמי פיצויים אולטימטיביים, אנחנו יכולים להעניק לכם את השירותים המשפטיים המקצועיים והמקיפים ביותר, בדרך להשגת התוצאות הטובות ביותר עבורכם.

שאלות ותשובות בנושא פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית
מעצם היותה עוולה פלילית וכן עוולה אזרחית, סך הפיצויים שניתן לקבל בגין הטרדה מינית מתחלק בהתאם למסגרת בה התביעה נדונה, כאשר במסגרת הליך פלילי ניתן יהיה לקבל פיצוי מקסימלי עד לסך 258,000 ₪ ואילו במסגרת הליך אזרחי אין הגבלה על סכום הפיצוי, כאשר ניתן יהיה לקבל סכום מקסימלי של 120,000 ₪ גם ללא הוכחת נזק.
פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית מהווה מעין הסכם פשרה בין הצדדים המעורבים, כך שלא נדרש לערב את בית המשפט בתהליך. מדובר בפתרון יעיל ונוח, המתנהל בין עורכי הדין של הצדדים, כאשר מלבד הטיפול המהיר והיעיל יש להליך זה יתרונות נוספים כמו – פיזור הערפל הכרוך סביב התהליך המשפטי וניהול ההליך באופן דיסקרטי.
בכדי למקסם את סך הפיצוי הכספי המוסכם חשוב להיעזר בשירותיו של משרד עורכי דין מקצועי ומנוסה בתחום ההטרדות המיניות ולהגיע מוכנים ככל האפשר מבחינת חומרי הראיות והתיעודים הרלוונטיים, אשר יסייעו לבסס תשתית ראייתית התומכת בטענותיכם.
חשיבות שירותיו המשפטיים של עורך הדין המעורב בתהליך מחייבת אותנו לבחור בעורך הדין המקצועי והאיכותי ביותר, אותו יש לבחור על פי פרמטרים על ניסיון רב שנים, מקצועיות, מוניטין מוכח ויכולת ניהול משא ומתן מיטבית.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן