logo

הטרדה מינית במקום ציבורי

על פי רוב, עבירות מין קורות בסתר, בחדרי חדרים. אולם כאשר מדובר בעבירת ההטרדה המינית, הבושה נעלמת וקורים מקרים רבים של הטרדה מינית במקום ציבורי. מה דינה של הטרדה מינית במקום ציבורי, ובמה היא נבדלת מהטרדה מינית במקום פרטי? מה העונש על הטרדה פומבית, והאם נפגעי העבירה זכאים לפיצויים? כל זאת ועוד, בהמשך המאמר.

 

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית במקום ציבורי הינה תופעה מצערת המאיימת על בריאות החברה ותקינותה. אולם כדי להבין באמת מה מוגדר כהטרדה מינית במקום ציבורי ומה לא ייחשב להטרדה, מה חוצה את הרף הפלילי ומה נותר בתחום האפור, חשוב להכיר תחילה את הגדרת הטרדה מינית באופן כללי, ומשם נמשיך אל הגדרת הטרדה מינית במקום ציבורי והשלכותיה.

הטרדה מינית מוגדרת בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדות מיניות, ככל אחת מההתנהגויות הבאות:

 1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים
 2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין
 3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם אשר הבהיר כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלו
 4. הצעות מיניות לאדם שהתנגד להצעות אלו
 5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם

 

כל אחת מההתנהגויות הללו רלוונטית לעניין הטרדות מיניות במקומות ציבוריים, במידת מה. אולם מעשים מגונים והתייחסויות מבזות ומשפילות למיניותו של אדם רלוונטיות במיוחד לעניין זה. לכן, נתמקד בהתנהגויות אלו.

 

מעשים מגונים בחוק העונשין

עבירת המעשים המגונים בחוק העונשין מתחלקת לשתי עבירות משנה – מעשים מגונים באדם אחר ומעשים מגונים בפומבי בפני אדם אחר. בשתי העבירות, מעשים מגונים מוגדרים כמעשים הנעשים לשם סיפוק, ביזוי או גירוי מיני, אולם היישום של כל אחת מהעבירות שונה. נקדים ונאמר כי עבירת המעשים המגונים בפומבי נוגעת באופן ישיר בהטרדות מיניות במקומות ציבוריים.

מעשה מגונה באדם אחר

כל מעשה הכולל מגע מיני באדם אחר שלא בהסכמתו המלאה, הנעשה לצורך ביזוי, גירוי או סיפוק מיני, יוגדר כמעשה מגונה באדם אחר. בהתאם, נגיעות מיניות, נשיקות כפויות או חיבוקים כפויים הינם מעשים מגונים הנעשים באדם אחר. מדובר בעבירת מין חמורה יחסית, אשר עונש הבסיס עליה עומד על 3 שנות מאסר.

מעשים מגונים באדם אחר יכולים בהחלט להיעשות גם במרחב הציבורי. מקומות הומי אדם, דוגמת הפגנות, הופעות ואפילו קניונים, הינם כר פורה להטרדות שכאלו. אדם נוגע, כאילו באקראי, במי שנמצאת בסמוך לו, מתחכך, לכאורה מפאת הצפיפות, וכדומה.

מעשים שכאלו הם אסורים וחמורים, אך בכל זאת, הם מצויים ברף התחתון ביותר של עבירות מעשה מגונה באדם אחר. לשם השוואה, גם אונס "יבש", כלומר בלי חדירה כלל, יהיה מוגדר כמעשה מגונה בנסיבות מחמירות. אם כן, המעשים אסורים בהחלט ובעייתיים מאוד, אך מכיוון שהם המקרים הקלים יחסית של מעשים מגונים באדם אחר, גם הענישה על מעשים אלו תהיה מקילה יחסית.

 

מעשה מגונה בפני אדם אחר

סעיף 349 לחוק העונשין קובע בזו הלשון: "העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו… דינו – מאסר שנה". החוק ממשיך וקובע כי "לענין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר." כלומר, כדי להרשיע אדם בעבירה זו, די בכך שהוא יגרום לאחר לבצע מעשה מגונה בפומבי אך אם הוא לא ביצע בעצמו מעשה שכזה.

חשוב לי לחדד את ההבדל המהותי שבין עבירת מעשה מגונה באדם אחר, לבין עבירת מעשה מגונה בפני אדם אחר. בעוד שעבירת המעשה המגונה באדם אחר כוללת בהכרח מגע ואינטראקציה ישירה בין הפוגע לנפגע, בעבירת מעשה מגונה בפומבי אין מגע בין השניים. ממילא, הפוגע לא פגע פיזית בנפגע, גם אם הפגיעה הנפשית בו חמורה מאוד.

שימו לב לארבעת מרכיבי עבירת מעשה מגונה בפני אדם אחר. אדם יורשע בעבירה זו רק אם הוא:

 • עושה מעשה מגונה
 • בפומבי
 • בפני אדם אחר
 • שלא בהסכמתו

 

כדי להרשיע אדם בעבירת מעשה מגונה בפני אדם אחר, על עובר העבירה למלא אחר כל התנאים האמורים. מי שהתפשט, למשל, בפני אדם אחר ובנוכחות אנשים נוספים, אונן בפומבי או גרם לאחר לאונן בפומבי, יורשע בעבירה זו.

אני רוצה להדגיש את דרישת הפומביות בעבירה. אדם יורשע בעבירה זו, בתנאי שהעבירה נעברה בפומבי, כלומר ברשות הרבים או במקום שניתן לראות מרשות הרבים. אם העבירה נעברה בצנעה ובסתר, לא ניתן יהיה להרשיע אדם לפי סעיפים אלו. ייתכן בהחלט שהתביעה תטען שבוצעו מעשים מגונים באדם אחר, אך היא לא תוכל להסתמך על עבירת מעשים מגונים בפני אדם אחר.

אם כן, מדובר בעבירת הטרדה מינית במקום ציבורי מובהקת. העונש על עבירה זו הוא שנת מאסר אחת בלבד. זאת, בניגוד לעונשים שנראה להלן על עבירות הטרדה מינית, שיכולים להגיע גם ל-2 שנות מאסר.

 

ביטול דרישת הפומביות

חשוב לשים לב כי בלא מעט מקרים, מתבטלת דרישת הפומביות. ניתן יהיה להרשיע אדם בביצוע עבירה זו גם אם היא לא בוצעה בפומבי, בתנאי ש:

 • הנפגע הוא קטין שלא הגיע לגיל 16;
 • העבירה בוצעה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות;

 

בכל פעם שהנפגע בן פחות מ-16 או שהעבירה נעברה תוך ניצול יחסי מרות, מתבטלת דרישת הפומביות. אף אם העבירה נעשתה בצנעה ובחדרי חדרים ניתן יהיה להרשיע בה את העבריין, למרות שלא מדובר יותר בהטרדה מינית במקום ציבורי.

 

התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם

התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם, ובכלל כך לנטייתו המינית, נחשבת להטרדה מינית. התייחסויות שכאלו נפוצות יחסית במרחב הציבורי. שריקות, קומפלימנטים מבזים על גופה של אישה ברחוב, קריאות "יא הומו" או "יא בתול" הן רק מקצת הדוגמאות שניתן לתת להטרדות מיניות במקומות ציבוריים מסוג התייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם.

למעשה, כאשר עוסקים בהטרדות מיניות במרחב הציבורי, עיקר העיסוק צריך להיות בעבירות אלו. זאת, לא מכיוון שהן הכי חמורות מבין ההטרדות המיניות, אלא כי הן הנפוצות ביותר המרעילות את החברה כולה. לכן, על אף שמדובר באמירות בלבד ללא השלכות מעשיות, בתי המשפט מתייחסים אל האמירות בחומרה ומטילים עונשים וקנסות בהתאם.

 

פיצויים על הטרדה מינית במקום ציבורי

נפגעות הטרדה מינית זכאיות לתבוע פיצויים מהמטריד. ביכולתן לתבוע עד 120 אלף שקלים כלל מבלי להוכיח שההטרדה גרמה להן לנזק כלשהו. עצם ההטרדה היא המזכה אותן בפיצויים. בית המשפט יפסוק את סכום הפיצויים בהתאם לחומרת ההטרדה ועוצמתה.

ממילא, גם נפגעות הטרדה מינית במקום ציבורי זכאיות לפיצויים. בעבירות מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, הפיצויים צפויים להיות משמעותיים. זאת, מכיוון שמדובר בהטרדה מינית חמורה וטראומטית. גם על עבירות התייחסות מבזה ומשפילה הנפגעות יקבלו את הפיצוי המגיע להן, אולם ככל הנראה הסכום יהיה צנוע יותר שכן הפגיעה נתפסת כחמורה פחות.

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית במקום ציבורי? זקוקים לייעוץ ולייצוג משפטי? אנו במשרד עו"ד אלעד שאול נשמח לסייע לכם. המשרד מתמחה בתיקי עבירות מין באופן כללי ובתיקי הטרדה מינית באופן ספציפי ובעל ניסיון עשיר בייצוג בתיקים אלו. פנו אלינו לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

מעשים מגונים בחוק העונשין

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית במקום ציבורי
העונש על הטרדה מינית במקום ציבורי תלוי בסוג ההטרדה המינית שבוצעה. ככל שמדובר בהטרדה מינית מסוג התייחסויות מבזות ומשפילות למיניותו של אדם וכן הצעות או התייחסויות מיניות חוזרות המופנות לאדם, ניתן יהיה להטיל על המטריד עד שנתיים מאסר. לעומת זאת, במקרים בהם מדובר במעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, העונשי וכל להגיע לשנת מאסר אחת בלבד.
בהחלט. עם זאת, עליהן להיות נפגעות ישירות של ההטרדה ולא עוברות אורח שסבלו מנזק משני. אולם ככל שהן אכן נפגעות העבירה, הנשים תהינה זכאיות לפיצויים בסכומים גבוהים ומשמעותיים.
על פי רוב, מקובל לייחס לעבירת מעשים מגונים בפומבי בפני אדם אחר שתי התנהגויות. הראשונה היא חשיפת איברי מין והתפשטות בפומבי. השנייה היא אוננות פומבית בפני אדם אחר. עם זאת, ייתכנו בהחלט גם התנהגויות נוספות העונות על דרישות הסעיף.
בפשטות, התשובה היא כן. שריקה ברחוב יכולה להיחשב להתייחסות מבזה למיניותה של עוברת האורח שהוטרדה מינית מהגבר השורק. אולם מכיוון שמעשה השריקה כולל אינטראקציה מינימלית עם המוטרדת, גבר שיהיה מיוצג על ידי עורך דין טוב יוכל לחמוק מהרשעה בקלות יחסית. לכן, חשוב שגם הנפגעת תהיה מיוצגת כראוי כדי שתוכל לממש את זכויותיה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן