logo

הטרדה מינית בצה"ל

תופעת ההטרדות המיניות בצה"ל הינה תופעה בעייתית ומצערת, הפוגעת בחוסנו של צה"ל ובתפיסתו כצבא העם. עם זאת, לא כל קשר מיני או התבטאות מינית בשירות הצבאי נחשבת להטרדה מינית ולא אחת התנהגויות שאין בהן כל דופי נתפסות, בטעות, כהטרדות מיניות. מה מוגדר, אם כן, כהטרדות מיניות בצה"ל ואילו קשרים מותרים במסגרת הצבאית?

 

האיסור החוקי על הטרדה מינית בצה"ל

אני רוצה לפתוח בהבהרה חשובה לגבי המקור החוקי האוסר על הטרדה מינית בצה"ל. בעוד שבחברה האזרחית מקורו של האיסור הוא בחוק למניעת הטרדה מינית בלבד, בצה"ל מצטרפת לחוק פקודת האיסור על הטרדות מיניות בצה"ל.

פקודת האיסור על הטרדות מיניות בצה"ל הינה פקודה משמעתית פנים צבאית, המסדירה את האיסור על הטרדות מיניות, הטיפול במטרידים וצעדים שינקוט הצבא למניעת הטרדות מיניות מלכתחילה. אמשיך בסקירת הוראות החוק והפקודה העיקריות כדי שנבין מה נכלל באיסור על הטרדה מינית בצה"ל.

 

הוראות החוק והפקודה

כל התנהגות מינית בלתי ניאותה, בין אם היא מילולית ובין אם היא מתבטאת במעשים, עלולה להיחשב להטרדה מינית. עם זאת, ברצוני להביא את עיקרי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, המגדיר בדיוק רב יותר מה נחשב להטרדה מינית. הטרדה מינית מוגדרת, אם כן, ככל אחת מההתנהגויות הבאות:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם אשר הראה את התנגדותו להצעות אלו;
  4. התייחסויות מיניות  חוזרות המופנות לאדם אשר הראה את התנגדותו להתייחסויות אלו;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם ובכלל כך לנטייתו המינית.
    • פרסום והפצת תמונות אינטימיות של אדם ללא אישורו נחשב להטרדה מינית לפי סעיף זה וכן לפגיעה במזיד בפרטיותו.

 

כל התנהגות שנופלת תחת אחת מההגדרות המוצגות, תיחשב להטרדה מינית. אולם החוק לא מסתפק בכך ומרחיב את ההגדרה ביחס לחיילים בשירות צבאי.

במקרים בהם ההטרדה מגיעה מצדו של מפקד בצה"ל כלפי חיילת שלו, לא יהיה עוד צורך בכך שהחיילת תביע את התנגדותה לאמירות המיניות או למעשים המגונים. עצם המעשים והאמירות ייחשבו להטרדה מינית בפני עצמם, ללא תלות בתגובתה ובהסכמתה של החיילת לאמירות המיניות או למעשים המינים.

 

יחסים מותרים בצה"ל

אילו יחסים מותרים במסגרת השירות הצבאי ואילו אסורים? כמובן שכל קשר מיני הנופל לאחת מההגדרות שהוצגו הינו אסור. כמו כן, הצבא אוסר באופן גורף על קשרים מיניים בין מפקדים לבין פקודיהם. מנגד, קשר בין חיילים שאין ביניהם יחסי מרות יהיה כשר ולא ייחשב להטרדה מינית. זאת, אף אם מדובר בקשר מזדמן וחד פעמי, בתנאי שהכל נעשה בהסכמה חופשית ומרצון.

כמו כן, לחייל מותר גם "להתחיל" עם חיילת ולהציע לה הצעה בעלת אופי מיני, ככל שהחיילת לא הביעה את התנגדותה להצעות ובתנאי שהחייל יחדל מלהציע הצעות שכאלו אם החיילת תראה כי היא אינה מעוניינת בהן.

 

הטרדה מינית בצה"ל – עונשים והשלכות

לא אחת אני נתקל בלקוחות הסבורים כי הטרדה מינית אמנם אסורה על פי חוק, אך העונשים על עבירה זו קלים למדי. אני רוצה להבהיר כי מדובר בטעות מוחלטת. הטרדה מינית עלולה להוביל לעונשים חמורים במיוחד. למעשה, חומרת הענישה בפועל תלויה במידה רבה באיכות הייצוג של הנפגעת ושל הנאשם.

 

עונש פלילי

העונש הפלילי על עבירות הטרדה מינית מילולית עומד על שנתיים מאסר לכל היותר. הטרדה מינית החורגת מהגבול המילולי עלולה להוביל לענישה חמורה עוד יותר ותלויה בנסיבות העבירה. ככלל, העונש המקסימלי יעמוד על מאסר בפועל של מספר שנים בודדות.

חשוב לי להדגיש כי מדובר בעונש מקסימלי, בעוד שבפועל פסיקות בית המשפט נוטות לגזור על הנאשמים עונשים קלים יותר שלא מגיעים לרמת הענישה המקסימלית. עם זאת, לבתי המשפט בהחלט נתונה הסמכות להטיל עונשים אלו וכאמור, העונש בפועל יהיה תלוי לא מעט באיכות הייצוג המשפטי של הצדדים.

 

פיצוי כספי

נפגעי ונפגעות הטרדה מינית זכאים לפיצויים מהפוגע בהם. הנפגעים יגישו תביעה לבית המשפט וככל שהם יוכיחו את הפגיעה שחוו, בית המשפט יפסוק פיצויים לטובתם.

בניגוד לכלל הרגיל, בתביעות הטרדה מינית הפיצויים לא ייפסקו בהתאם לחומרת הנזק אלא בהתאם לחומרת הפגיעה. כלומר, בית המשפט לא יעריך את הנזק שנגרם לנפגע ויפסוק פיצוי בשווי הנזק, אלא יעריך מהי חומרתה של ההטרדה המינית ויפסוק פיצוי באופן המשקף את חומרת הפגיעה. ככל שההטרדה אכן גרמה לנזקים ממשיים לנפגע, בית המשפט יוכל לפסוק פיצוי נוסף כנגד נזקים אלו.

 

דין משמעתי

סעיף 7 לפקודת האיסור על הטרדות מיניות בצה"ל מוסיף שני כלים להתמודדות עם הטרדה מינית בצה"ל – הליך משמעתי וצעדים פיקודיים. ככל שהחייל המטריד משרת בשירות קבע, הרי שניתן יהיה לבטל לו את החתימה ולשחררו מצה"ל, שזו המקבילה הצבאית של פיטורין. כמו כן, המפקד יוכל להטיל עונשים משמעתיים על החייל ואף להדיח אותו מהיחידה בה הוא משרת.

 

חובות צה"ל למניעת הטרדה מינית

פקודת האיסור על הטרדות מיניות בצה"ל מטילה על הצבא חובות למניעת הטרדה מינית בשירות הצבאי. אפרט בקצרה מהן החובות שעל הצבא לעמוד בהן למניעת הטרדה מינית בשטחו. על הצבא לפרסם בבסיסים תקנונים למניעת הטרדה מינית, למנות מש"קית או קצינת ת"ש לאחראית על הטרדות מיניות בבסיס אליה יגיעו תלונות על הטרדות וכן להעניק טיפול ומענה סוציאלי לכל חייל שיתלונן על הטרדה מינית שחווה בשירותו.

כמו כן, הפקודה מאפשרת ליוהל"ן, הלא היא היחידה הממונה על ההטרדות המיניות בצה"ל, להעביר חייל שהתלונן על הטרדה לבסיס אחר כדי למנוע את המשך הטרדתו.

 

הטרדה מינית חיילות

חיילות שנפגעו מהטרדה מינית יהיו זכאיות לפתוח בצעדים פליליים, משמעתיים ואזרחיים כנגד המטריד, כפי שהוצג לעיל. אני רוצה להבהיר כי חיילת היא לא רק מי שנמצאת כיום בשירות סדיר. גם מלש"בית, חיילת בדח"ש ומשרתת מילואים, יכולה להיחשב לחיילת לעניין הטרדה מינית.

 

הטרדה מינית במילואים

הטרדה מינית של משרתת מילואים, בזמן שירות פעיל, נחשבת להטרדה מינית בצה"ל לכל דבר ועניין.

 

הטרדה מינית בטירונות

תקופת הטירונות היא אחת התקופות הרגישות והקשות ביותר בשירותו של כל חייל, העושה את צעדיו הראשונים במערכת הצבאית אותה הוא לומד להכיר. החייל נחשף לראשונה ליחסי מפקד – פקוד ולחובת הציות שלו לפקודות מפקדיו. כל אלו הופכים את הטירונות לתקופה מועדת לפורענות מבחינת הטרדות מיניות. משכך, יש לשים לב כי לא מתרחש ניצול יחסי מרות בתקופה זו למטרות מיניות בלתי הולמות.

 

משרד עו"ד אלעד שאול ושות'

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בצה"ל? זקוקים לייעוץ ולייצוג משפטי? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. משרדנו מתמחה בתיקי הטרדות מיניות וייצג מאות לקוחות מרוצים בנושאים אלו. צרו קשר לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה מלאה על דיסקרטיות. זכרו – ההכרעה המשפטית בתיקים אלו, תלויה במידה רבה באיכות הייצוג המשפטי שלכם. על איכות הייצוג, לא מתפשרים.

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית בצה"ל
הטרדה מינית בצה"ל מוגדרת כהטרדה מינית הקורית במהלך השירות הצבאי או בתוך המסגרת הצבאית. מעשים מיניים בלתי רצויים, סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים וכן דיבור מיני שאינו רצוי ייחשבו להטרדה מינית.
חשוב לדעת כי לא רק חיילים בשירות סדיר נחשבים לחיילים לעניין הטרדה מינית בצה"ל. גם משרתי מילואים, מלש"בים וחיילים בשל"ת ייחשבו לחיילים בנסיבות המתאימות וניתן יהיה לנקוט כנגד המטריד בצעדים משמעתיים ופיקודיים.
העונש על הטרדה מינית בצה"ל מחולק ל-4 מרכיבים: העונש הפלילי, העונש הכספי, העונש המשמעתי והעונש הפיקודי. במסגרת העונש הפלילי, ניתן יהיה להטיל עונשי מאסר ממושכים על המטריד. בעונש הכספי, בית המשפט יוכל לחייב את המטריד בתשלום פיצויים לנפגעת. כנגד המטריד יינקטו צעדים משמעתיים דוגמת הדחה משירות קבע ולבסוף אף ניתן יהיה להעניש אותו ברמה הפיקודית.
בוודאי. בית המשפט יוכל לפסוק לטובתך פיצוי עד לגובה של 120 אלף שקלים. גובה הפיצוי ייקבע לפי חומרת העבירה ותוצאותיה. עם זאת, לא כל דבר נחשב להטרדה מינית ולעיתים מה שנתפס על ידי צד אחד כהטרדה, לא יוגדר כהטרדה מינית בבית המשפט וממילא לא יוביל לתשלום פיצויים.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן