logo

הטרדה מינית סביבתית

הטרדה מינית סביבתית – מה זה אומר? האם הטרדה מינית סביבתית נחשבת להטרדה מינית על פי חוק ואחריותו של מי למנוע הטרדה מינית שכזו? הטרדה מינית סביבתית הינה תופעה הזוכה להכרה משמעותית יחסית בשנים האחרונות ואף לטיפול מצדם של בתי המשפט, המתאימים בין החוק למציאות. להלן נעסוק בהטרדה זו ובהשלכותיה.

 

מה זה הטרדה מינית סביבתית?

הטרדה מינית סביבתית הינו מונח המתאר הטרדה מינית שאינה מופנית כלפי אדם ספציפי. סביבה רעילה מינית היא סביבה בה מתרחשת הטרדה מינית סביבתית. הסביבה המטרידה יכולה להיות קבוצת ווטסאפ, המשרד בעבודה ואפילו הכיתה בתיכון או באוניברסיטה.

כך, אם למשל בקבוצת הווטסאפ של המשרד עוברות תמונות עירום, בדיחות גסות והערות מיניות שונות, הקבוצה נגועה בהטרדה מינית סביבתית.  כמו כן, משרד בו אנשים מדברים באופן חופשי על המיניות שלהם ושל שאר העובדים באופן שגורם לאחרים להרגיש שלא בנוח, הוא משרד הלוקה בהטרדה מינית סביבתית.

האם הטרדה מינית אסורה על פי חוק?

על פי פשט הלשון של החוק למניעת הטרדות מיניות, נראה שצריכה להיות כתובת ברורה להתנהגות כדי שהיא תיחשב להטרדה מינית. הטרדה מינית סביבתית אינה זוכה להכרה מפורשת בלשון החוק. עם זאת, פסיקות בית המשפט העליון ובית הדין לעבודה בשנים האחרונות, הכירו גם בהטרדה מינית סביבתית כהטרדה העונה על הגדרות החוק.

משמעות הפסיקות של בית המשפט היא שהטרדה מינית סביבתית הינה אסורה, למרות שאין מוטרד או מוטרדת ספציפיים כלפיהם מופנית ההטרדה. עצם הרעלת המרחב הציבורי, ולעניין זה אין הבדל בין מרחב וירטואלי לבין מרחב פיזי, נחשבת להטרדה מינית.

 

מהן חובות המעסיק ביחס להטרדה מינית סביבתית?

החוק למניעת הטרדות מיניות מטיל על מעסיקים חובה – לעשות כל שביכולתם כדי למנוע הטרדות מיניות במשרד וכן כדי למנוע את הישנות ההטרדות במקרה שהתרחשה הטרדה במשרד. לאור האמור לעיל, חובה זו של המעסיקים חלה גם ביחס למניעת הטרדה מינית סביבתית. מחובתם של מעסיקים למנוע הטרדות מיניות סביבתיות במשרד שלהם.

במסגרת חובתו למנוע הטרדה מינית במשרד, על המעסיק לפרסם תקנון למניעת הטרדות מיניות, למנות אחראי על הטרדות מיניות במשרד, אליו ייגשו עובדים עם תלונות על הטרדות מיניות וכן עליו לעשות ככל שביכולתו כדי למנוע מהטרדות מיניות לחזור על עצמם.

פיטורי העובד המטריד

אם כן, ככל שמגיעה לממונה על ההטרדות תלונה על הטרדה מינית סביבתית, מחובתו לטפל בה. הממונה יערוך בירור לתלונה, יזמן עדים רלוונטיים, יאסוף ראיות ויעביר דו"ח של ממצאיו וכן המלצות לפעולה למעסיק. אם המעסיק יבחר לקבל את התלונה, הוא יצטרך לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד המטריד.

כזכור, מטרת הצעדים היא למנוע את הישנות ההטרדה. לא אחת, האופציה היחידה שנותרת למעסיק היא לפטר את העובד המטריד. ההנחה היא שככל שהעובד המטריד לא יפוטר, סכנת ההטרדה המינית הסביבתית תמשיך לרחף בחלל.

 

מעסיק שלא מילא חובתו

מעסיק שלא מילא אחר חובתו למנוע הטרדה מינית סביבתית בעבודה – מה דינו? החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי במצבים אלו, המעסיק עצמו ייחשב למי שביצע עוולה אזרחית של הטרדה מינית. המשמעות היא שניתן יהיה לתבוע את המעסיק ולקבל ממנו פיצויים. לא אחת, תיקים שכאלו נגמרים בפיצוי קולקטיבי לכל העובדים, למעט אלו שהטרידו בפועל, על ההטרדה הסביבתית שחוו.

 

פיצויים לנפגעי העבירה

ידוע כי נפגעת הטרדה מינית זכאית לפיצויים מהפוגע. אולם האם ניתן לקבל פיצויים גם על הטרדה מינית סביבתית? שהרי, בעבירה זו אין בהכרח פוגע מרכזי ואף קשה להצביע על נפגעים ספציפיים מהעבירה.

התשובה היא שאכן נוצרת בסיטואציה זו מורכבות משפטית מסוימת, אולם עם עורך דין טוב מספיק נפגעי העבירה בהחלט יוכלו לקבל פיצויים. הפוגעים יסווגו בתור אלו שגרמו לסביבת העבודה להיות רעילה ומינית. הנפגעים, יהיו אלו שנאלצו לסבול סביבה זו, בניגוד לרצונם.

כמו כן, עורך הדין ירכז את מאמציו לקבלת פיצויים אל מול המעסיק –  המעסיק הרי היה מחויב למנוע את ההטרדה המינית ומרגע שלא מנע אותה ולא נקט בצעדים הדרושים כדי למנוע אותה, הרי שניתן לחייב אף אותו בתשלום פיצויים לנפגעי העבירה.

 

עונשים על הטרדה מינית סביבתית

גם בממד הענישה, הטרדה מינית סביבתית יוצרת בעיה מסוימת. הניחו את המקרה הבא. רחל הינה עובדת חרוצה במשרד רואי חשבון. בדרכה למשרד היא חולפת על פני 3 מנהלים שלה וכן יושבת בקרבת מספר עובדים נוספים.

ביום ראשון, בדרכה למשרדה, המנהל הישיר שלה העיר לה הערה מינית על הלבוש שלה. ביום שלמחרת, היא שמעה הערה שכזו מהמנהל של המחלקה כולה. ביום הבא, המנהל השלישי הוא זה שהשמיע את ההערה. עד לסוף השבוע היא הוטרדה שוב מהעובדים שאיתה.

הבעיה הגדולה במקרה זה היא, שאף אחד מהמנהלים והעובדים לא מקיים בעצמו את כל יסודות עבירת ההטרדה המינית. העובדת עצמה אכן נפגעה מהטרדה מינית סביבתית, שכן כל המעשים יחדיו עולים לכדי הטרדה מינית. אולם כל מטריד בנפרד לא הטריד אותה מינית על פי הגדרות החוק. האם המשמעות היא שלא ניתן יהיה להטיל עונש על אף אחד מהמטרידים?

בדוגמה שהוצגה, אכן יהיה קשה מאוד להטיל עונשים פליליים על המנהלים והעובדים שהטרידו סביבתית את רחל. אלא שבמציאות, נדיר מאוד שכל מנהל ועובד יטריד את רחל פעם אחת בלבד. בפועל, סביר בהחלט שמי שהטריד פעם אחת – יטריד פעמים נוספות. ככל שההטרדות יתרחשו מספר פעמים, המטריד יקיים את כל יסודות העבירה וניתן יהיה להרשיע אותו.

אולם מעבר לכך, ניתן יהיה לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד הפוגעים הסביבתיים. אף אם הם לא מקיימים את כל יסודות העילה הפלילית, המעסיק יצטרך להשעות ואולי אף לפטר את אותם עובדים, כדי למנוע מצב בו ההטרדות המיניות הסביבתיות ממשיכות להתרחש במשרד.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית סביבתית? מתלבטים האם ניתן להגיש תביעה על הטרדה מינית סביבתית שהתרחשה בסביבתכם? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול לקבלת ייעוץ וייצוג. המשרד מתמחה בתיקי הטרדה מינית ויעניק לכם שירותים משפטיים מהשורה הראשונה בתחום. צרו קשר עם המשרד לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות והפסיקו לוותר על הזכויות שלכם.

פיצויים לנפגעי העבירה

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית סביבתית
הטרדה מינית סביבתית הינו מונח המתאר הטרדה מינית שאינה מופנית כלפי אדם ספציפי, אלא נובעת מהסביבה הנוהגת באופן מיני בלתי הולם. סביבה רעילה מינית היא סביבה בה מתרחשת הטרדה מינית סביבתית. הסביבה המטרידה יכולה להיות קבוצת ווטסאפ, המשרד בעבודה ואפילו הכיתה בתיכון או באוניברסיטה.
בשנים האחרונות, בתי המשפט קבעו כי גם הטרדה מינית סביבתית יכולה להיחשב להטרדה מינית על פי החוק. עם זאת, היא תצטרך לחצות רף חומרה מסוים כדי שבית המשפט יכיר בה, ירשיע על פיה ויפסוק לאורה פיצויים לנפגעי העבירה.
הפוגעים הם אלו המפיצים את הרעל המיני לסביבה. מי ששולח תמונות עירום בווטסאפ של החבר'ה, משתף באופן בלתי רצוי בחוויותיו המיניות או מתבדח על חשבון מיניותם של שאר העובדים, הוא הפוגע. שאר החברים בסביבה שאינם מעוניינים בתופעות אלו, הם נפגעי העבירה.
הענישה המשמעותית ביותר שניתן להטיל על הטרדה מינית סביבתית, היא ענישה מנהלית. על המטרידים יוטלו עונשי השעיה ואף פיטורים, במטרה למנוע את המשך ההטרדה המינית הסביבתית. לעיתים, המטרידים אף יתחייבו בתשלום פיצויים לנפגעים ובעונשי מאסר.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן