logo

הטרדה מינית חובות מעסיק

על מעסיק במקום עבודה מוטלות חובות למניעת הטרדה מינית בקרב העובדים. חובות אלו קבועות בחוק ובתקנות למניעת הטרדה מינית ומעסיק שלא עומד בחובותיו מסתכן בקנסות ובתביעות משמעותיות. מהן חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית? מה ההשלכות של הטרדה מינית חובות מעסיק? מה לעשות אם נפגעתי מהטרדה מינית בעבודה? כל זאת ועוד – בהמשך המאמר.

 

מהן חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית מטיל מספר חובות על המעסיק, במטרה למנוע הטרדה מינית במקום העבודה. החובות העיקריות שהחוק מטיל על מעסיקים הן:

  1. פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית;
  2. הבאת תוכנו של התקנון לידיעת העובדים;
  3. מינוי אחראי על הטרדות מיניות במקום העבודה;
  4. בירור תלונות שיוגשו על הטרדה מינית;
  5. נקיטת כל הצעדים הדרושים במטרה למנוע הישנות של הטרדה מינית.

 

אפתח מאמר זה בטבלה המסכמת מראש את חובות המעסיק. לאחר מכן, נעסוק בכל חובה בנפרד. לבסוף, אפרט אודות ההשלכות של אי עמידה בחובות אלו.

חובות המעסיק – טבלה

החובה משמעותה השלכות
פרסום תקנון על המעסיק לפרסם תקנון המפרט אודות עיקרי הוראות החוק בדבר הטרדה מינית, איסור הטרדה מינית במקומות עבודה, האחראי על הטרדות מיניות במקום העבודה ודרכי התקשרות עימו אי פרסום תקנון מהווה עבירה וניתן יהיה להטיל קנס על המעסיק בכל שבוע בו לא פרסם את הקנס
הבאת התקנון לידיעת העובדים על המעסיק להביא את תוכנו של התקנון לידיעת העובדים בנסיבות מסוימות קנס
מינוי אחראי על הטרדות מיניות על המעסיק למנות אדם לאחראי על הטרדות מיניות במשרד, אליו יוגשו תלונות על הטרדה עוולה אזרחית של הטרדה מינית ועוולה אזרחית לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (היחשפות לתביעת פיצויים מנפגעות הטרדה)
בירור כל התלונות על המעסיק והאחראי לברר כל תלונה שתוגש. לא ניתן לטאטא מתחת לשולחן תלונות שהוגשו על הטרדה מינית עוולה אזרחית של הטרדה מינית ועוולה אזרחית לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (היחשפות לתביעת פיצויים מנפגעות הטרדה)
נקיטת כל הצעדים הדרושים על המעסיק לעשות כל שביכולתו כדי למנוע את הישנותה של ההטרדה המינית במקום העבודה עוולה אזרחית של הטרדה מינית ועוולה אזרחית לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (היחשפות לתביעת פיצויים מנפגעות הטרדה)

 

פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית

החוק קובע כי מעסיק חייב לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה. אני רוצה להדגיש כי החובה חלה רק אם מועסקים במקום העבודה 25 עובדים ומעלה. כמו כן, ניתן למצוא בקלות באתרים הממשלתיים תקנון לדוגמה. מעסיקים יכולים להדפיס תקנון זה, למלא את פרטי העסק שלהם והאחראי במקום העבודה על ההטרדות המיניות, ולפרסם תקנון זה.

מרכיבי התקנון

התקנון למניעת הטרדות מיניות מורכב מ-5 פרקים. החוק מעניק גמישות מסוימת בעיצוב התקנון, אולם לאור הנוחות והיעילות של התקנון לדוגמה אתמקד במבנה שלו מתוך הנחה שמרבית התקנונים, גם אם הם לא זהים לתקנון זה, מתבססים עליו במידה ניכרת.

בפרק הראשון לתקנון, המעסיקים יפרטו אודות איסור הטרדה מינית ומה כלול באיסור זה. כמו כן, ייכתב בפרק בדבר איסור ההתנכלות, כלומר הענקת יחס שלילי כלשהו למי שהגיש תלונה על הטרדה מינית. הפרק הבא בתקנון יפרט אודות חובותיו למניעת הטרדה מינית. חובות אלו הן, כמובן, החובות בהן אנו דנים במאמר זה. הפרק השלישי לתקנון יעסוק בהליך הגשת תלונה.

סעיפי הפרק ימליצו לעובדים לתעד ככל הניתן את ההטרדה ויידעו אותם בדבר אפשרותם לפתוח בהליכים פליליים, אזרחיים או משמעתיים כנגד הפוגע בהם. הפרק הרביעי עוסק בשלבי בירור התלונה על ידי המעביד. אכתוב בהרחבה אודות שלבים אלו להלן. לבסוף, על המעסיק לפרסם את שמו של האחראי על הטרדות מיניות במקום העבודה ודרכי ההתקשרות עימו. כך, העובדים שנפגעו יוכלו לפנות אל האחראי ולהגיש תלונות על הטרדה מינית.

 

הבאת תוכנו של התקנון לידיעת העובדים

מעסיק מחויב לערוך פעולות הסברה והדרכה בנושא מניעת הטרדות מיניות במקום עבודה. זאת, אף אם במקום העבודה עובדים פחות מ-25 עובדים. הבאת התקנון למניעת הטרדה מינית לידיעת כל העובדים נחשב, על פי רוב, לפעולת הסברה מינימלית אך מספיקה. לכן, אני ממליץ למעסיקים להקפיד על התקנות, לתלות את התקנון במקום מרכזי ולדאוג שכל העובדים יקראו אותו.

 

אי פרסום התקנון – עבירה

מעסיק שלא מפרסם את התקנון למניעת הטרדה מינית עובר על הוראות החוק. גובהו של הקנס יעמוד לכל היותר על 14,400 שקלים. בכל שבוע שיחלוף מבלי שהמעסיק יפרסם את התקנון, יוטל עליו קנס על סך 1,400 שקלים נוספים.

 

מינוי אחראי על הטרדות מיניות בעבודה

מחובתו של המעסיק למנות אדם שיהיה אחראי על הטרדות מיניות בעבודה. התקנות מפצירות במעסיקים למנות אישה לתפקיד זה, ככל שהדבר אפשרי. האחראית יכולה להיות אחת מעובדות העסק. אל אותה עובדת יגיעו כל התלונות על הטרדה מינית. מחובתה של האחראית לערוך בירור על כל תלונה שתגיע אליה. הבירור יכלול זימון של הנוגעים בדבר ואיסוף ראיות.

לבסוף, תגיש האחראית למעסיק מסמך המסכם את הראיות שאספה ואת המלצותיה לגבי פעולתו הראויה של המעסיק.

 

נקיטת צעדים למניעת ההטרדה

המעסיק יקבל את ממצאיה ואת המלצותיה של האחראית על כל תלונה שהוגשה. כעת, המעסיק מחויב לנקוט באמצעים על סמך מה שהוגש לו. ככל שיש בתלונה ממש, מחובתו של המעסיק לעשות כל שביכולתו כדי למנוע מצב בו ההטרדה קורית בפעם השנייה ולתקן את הפגיעה שנגרמה למתלוננת בעקבות ההטרדה.

אני רוצה להדגיש שמדובר בניסוח חריג במיוחד של החוק. לרוב, המחוקק בוחר בלשון "מאמצים סבירים" ודומותיה. הלשון "כל שביכולתו" הינה חריגה ומטילה חובה משמעותית על המעסיק. לכן, לא אחת, למעסיק לא תהיה ברירה אלא לפטר את העובד שהטריד מינית או לפחות להעבירו לעבוד במקום עבודה אחר, מרוחק מהנפגעת.

מעסיק שלא עמד בחובותיו

סעיף 7 (ג) לחוק למניעת הטרדה מינית קובע כי מעסיק שלא יעמוד בחובות אלו ייחשב למי שביצע בעצמו עוולה אזרחית של הטרדה מינית! כלומר, נפגעות הטרדה מינית במקום העבודה יוכלו להגיש תביעת פיצויים כנגד המעסיק שלא עמד בחובותיו. התביעה תוגש לבית הדין לעבודה, שם ייערך בירור האם המעסיק אכן לא עמד בחובותיו הקבועות בחוק.

 

משרד עו"ד אלעד שאול ושות'

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בעבודה? סבורים שהמעסיק לא עמד בחובותיו למניעת הטרדה מינית זו? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. המשרד מתמחה בתחום הפלילי ושירת מאות לקוחות מרוצים בתיקי הטרדות מיניות. צרו קשר לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית חובות מעסיק
חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית הן פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית והבאתו לידיעת העובדים, מינוי אחראי שיברר כל תלונה על הטרדה מינית וטיפול בתלונות באופן שימנע את הישנותן של ההטרדות וירפא, ככל הניתן, את הנזק שהן גרמו.
מעסיק שלא עומד בחובותיו העיקריות למניעת הטרדה מינית ייחשב למי שביצע בעצמו עוולה אזרחית של הטרדה מינית. המשמעות היא שנפגעות הטרדה מינית במקום העבודה תוכלנה להגיש גם כנגד המעסיק תביעת פיצויים על ההטרדה המינית שחוו.
תקנון למניעת הטרדה מינית במקום העבודה יהיה מורכב מ-5 פרקים, ואלו הם: האיסור על הטרדה מינית, חובות המעסיק, דרך הגשת תלונה, בירור התלונה אצל המעסיק ופרטי האחראי על הטרדות מיניות.
עונשו של מעסיק שלא פרסם תקנון זה הוא קנס על סך 14,400 שקלים. בנוסף, יוטל עליו קנס על סך 1,400 שקלים על כל שבוע נוסף שיחלוף מבלי שפרסם את התקנון. חשוב לי להזכיר שוב כי חובת פרסום התקנון כפופה לכך שמועסקים אצל המעסיק 25 עובדים לכל הפחות.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן