logo

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה על מקומות העבודה. במקרה שחוויתם הטרדה מינית במקום עבודתכם, הרי שעומדת לכם הזכות להגיש תביעה ולדרוש פיצויים על הטרדה מינית בעבודה בהתאם.

 

הטרדה מינית במקום העבודה

תופעת ההטרדות המיניות היא לצערנו תופעה שכיחה למדי, היכולה להתרחש במגוון סיטואציות ומקומות שונים. איסור ההטרדה המינית מוגן בחוק למניעת הטרדה מינית, הכולל תחתיו מגוון התנהגויות ואמירות העלולות להתפרש כהטרדה מינית וזאת במידה ומתקיימים שני העקרונות המרכזיים הבאים: הישנות ההתייחסות המטרידה והבעת אי הסכמה של המוטרד.

הטרדה מינית יכולה כאמור להתרחש בכל מקום, כאשר אחד המקומות השכיחים בהם היא מתרחשת היא במקום העבודה, בו אנחנו מבלים לרוב את מרבית שעות היממה. הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להתרחש הן על ידי קולגות, חברי צוות ועמיתים אחרים לעבודה והן על ידי מנהלים וגורמים אחרים בעלי סמכות, מקרים המוכרים גם בשם ניצול יחסי מרות.

 

הטרדה מינית וניצול יחסי מרות במקום העבודה

ניצול יחסי מרות במקום העבודה בין גורם בעל סמכות (אחראי, ראש צוות, מנהל וכדומה) לבין עובדיו, מתייחסים לאפשרות של אותו גורם בעל סמכות לנצל לרעה את תפקידו ויכולתו להשפיע, באופן ישיר או עקיף, על עתידו המקצועי או התעסוקתי של העובד וכאשר מדובר בניצול לצורך קבלת טובות הנאה מיניות, הרי שמדובר בהטרדה מינית לכל דבר ועניין.

על פי קוד ההתנהגות המקובל והמצופה ממנהלים במקום עבודתם, ראוי להימנע מיחסים אינטימיים עם העובדים וככל ואלו אכן מתקיימים, יש לנקוט באמצעים הבאים:

חובת דיווח

על הצד הבכיר בקשר לדווח בזמן אמת לממונים עליו אודות הקשר הרומנטי.

ניתוק והרחקה

על הממונה או ההנהלה לפעול ככל שביכולתם בכדי לנתק ולהרחיק את הקשר המקצועי שבין המנהל לעובד.

בירור קיומה של הטרדה מינית

על המעסיק מוטלת האחריות לברר האם התרחשה הטרדה מינית בקשר, מתוך כוונה לשלול אותה ואת השלכותיה האפשריות על מקום העבודה.

 

הטרדה מינית במקום העבודה – למי מתלוננים?

הטרדה מינית בכלל והטרדה מינית במקום העבודה היא רגע בהחלט לא נעים, המותיר אותנו מבולבלים וחסרי אונים. במידה וחוויתם הטרדה מינית במקום העבודה, יש להפנות את התלונה לגורם האחראי במקום העבודה על נושא ההטרדות המיניות, כאשר פרטי הקשר וכל תהליך ההתנהלות המקובל בעת הגשת התלונה צריכים להיות מפורטים בתקנון למניעת הטרדה מינית, תקנות אשר צריך להיות מפורסם במקום גלוי לעין במקום העבודה.

 

הטרדה מינית במקום העבודה – מה תפקידו של הממונה על הנושא?

על פי התקנות למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, תפקידו של הממונה על הנושא במקום העבודה הוא:

  1. עדכון המתלונן באשר לאופן הטיפול בתלונה.
  2. בירור מעמיק של התלונה מול כלל הגורמים הרלוונטיים תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של המעורבים.
  3. לפעול ככל הניתן להרחקה בין הצדדים המעורבים.
  4. להגיש למעסיק סיכום בכתב של התלונה והמלצות להמשך טיפול.

 

מה ההבדל בין חיזור לגיטימי להטרדה מינית?

מטבע הדברים, במקום העבודה אנחנו יוצרים קשרים חברתיים, אשר לעיתים מתפתחים לכדי קשרים רומנטיים. כיצד אם כן ניתן להבדיל בין חיזור לגיטימי להטרדה מינית? התשובה לשאלה זו היא אובייקטיבית והיא נמדדת לרוב על פי מבחן "האדם הסביר" (כיצד אדם נורמטיבי היה אמור להתנהג) והסיטואציה הנדונה.  

 

הגשת תביעה ודרישת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית במקום העבודה היא העבירה בעלת אופי פלילי וכן אזרחי. בשל כך, ניתן להגיש תביעה פלילית וכן אזרחית כנגד הגורם המטריד ולדרוש פיצויים בהתאם. את התביעה יש להגיש לבית המשפט המחוזי או השלום וזאת בהתאם לסך הפיצויים המשוער בכתב התביעה, כאשר תביעה במסגרת סדר הדין האזרחי תוגש בבית הדין האזורי לעבודה.

כך או כך, את תביעת הפיצויים על הטרדה מינית במקום העבודה מומלץ להגיש עם משרד עו"ד מקצועי ומנוסה בתחום – משרד עורכי דין אלעד שאול ושות ועל מנת למקסם ולייעל את עבודתו של עורך הדין בתהליך ביסוס הראיות ובניית תשתית מוצקה שתתמוך בטענותיכם, חשוב ומומלץ לאסוף ולשמור את כלל הראיות והתיעודים הרלוונטיים למקרה – הקלטות, צילומים, תיעוד התכתבויות, מסמכים רפואיים רלוונטיים ככל ונגרמו לכם נזקים מההטרדה וכל חומר רלוונטי אחר.

 

מה גובה פיצויים על הטרדה מינית בעבודה שניתן לקבל?

כעיקרון, שאלת גובה פיצויים על הטרדה מינית במקום העבודה היא מאוד אינדיווידואלית ותלויה בפרטי המקרה והנזק שנגרם. עם זאת, אחד המאפיינים הייחודיים של תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה הוא היכולת של בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים עד לסך של 120,000 ₪ לטובת הנפגע וזאת גם מבלי להוכיח שנגרם נזק.

את הפיצויים הללו ניתן לתבוע הן מהמטריד עצמו והן ממקום העבודה באופן נפרד, כאשר לעניין תביעת מקום העבודה, יידרש להוכיח כי מקום העבודה לא נקט באמצעים הסבירים למניעת מעשי ההטרדה ו/או לא טיפל כראוי בתלונות הנוגעות להטרדה המינית. כמו כן, ככל ומדובר במעשי הטרדה נפרדים, ניתן יהיה לתבוע את מלוא הפיצוי הכספי בגין כל מעשה הטרדה.

 

תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה עם עורך דין עבירות מין

תהליך תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה הוא תהליך מורכב ומאתגר, הן מבחינת ההתמודדות הנפשית והן מהבחינה המשפטית – בירוקרטית ובכדי לצלוח את התהליך בצורה מיטבית, חשוב שיהיה לצידנו עורך דין מקצועי ומיומן בתחום, אשר באמצעות הידע, הניסיון וההיכרות המעמיקה את מערכת המשפט, יוכל לסייע לנו למקסם את הפיצויים המגיעים לנו. במסגרת ניסיוננו רב השנים בתביעות הטרדה מינית, אנחנו מסוגלים להעניק לך את התוצאות המיטביות שיביאו לפיצויים מקסימליים המגיעים לך על פי חוק.

שאלות ותשובות בנושא פיצויים על הטרדה מינית בעבודה
הצעד הנכון ביותר הוא להתייעץ בהקדם האפשרי עם עורך דין פלילי הבקיא בדיני עבירות מין.
אחד המאפיינים הייחודיים של תביעת פיצויים על הטרדה מינית בעבודה הוא היכולת של בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים עד לסך של 120,000 ₪ לטובת הנפגע וזאת גם מבלי להוכיח שנגרם נזק.
עפ"י החוק למניעת הטרדה מינית לתובע יש שני מסלולי פיצוי אפשריים: פיצוי ללא הוכחת נזק ופיצוי "עם הוכחת נזק". בתביעה ניתן לשלב בין שניהם.
להטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה יש מספר מאפיינים ייחודיים, אלו העיקריים שבהם: במסגרת יחסי העבודה החוק מוותר על הדרישה שההצעות וההתייחסויות יהיו חוזרות (סעיפים 4,3 הנ"ל ) – די בהצעה או התייחסות אחת. במסגרת יחסי העבודה החוק מוותר על הדרישה שהאדם אליו הופנו ההצעות או ההתייחסויות יראה למטריד שאינו מעוניין בהן (סעיפים 4,3 הנ"ל). הוויתור על הדרישה הזו הוא בייחס לכל מערכות יחסי המרות (ר' פירוט במאמרים נפרדים באתר זה). במסגרת יחסי העבודה נוספות דרישות חוקיות כמו מינוי אחראית למניעת הטרדה מינית, תקנון למניעת הטרדה מינית, פעולות הסברה והדרכה בענין הטרדה מינית, מנגנון בירור תלונה על הטרדה מינית ועוד (ר' פירוט במאמרים נפרדים באתר זה). החוק דורש דרישות אלו גם ביחס למערכת להשכלת בוגרים כמו אוניברסיטה וביחס לגוף ספורט. מעסיק שלא מקיים את הוראות החוק (והתקנות) יהיה כפוף לסנקציות חוקיות שונות ובין היתר אחריות המעסיק ביחד עם העובד שהטריד מינית, לפצות את מי שהוטרדו מינית.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן