logo

הטרדה מינית בגן ילדים

בשנים האחרונות, עלו לכותרות לא מעט מקרים של התעללות בגני ילדים. לצערנו הרב, מקרים נפוצים לא פחות הם מקרי הטרדה מינית בגן ילדים. מה נחשב להטרדה מינית בגן ילדים? מה העונשים על הטרדה מינית בגן ילדים? האם ניתן לקבל פיצויים על הטרדה מינית בגן ילדים? כל זאת ועוד – בהמשך המאמר.

 

הטרדה מינית – הגדרה חוקית

ההגדרה להטרדה מינית מופיעה בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדות מיניות – 1996. החוק מגדיר כל אחת מההתנהגויות הבאות כהטרדה מינית:

 1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים
 2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין
 3. הצעות מיניות חוזרות לאדם, תוך סירובו להצעות
 4. התייחסויות מיניות חוזרות לאדם, תוך התנגדותו להתייחסויות
 5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם

 

אמנם כל אחת מההתנהגויות שהוצגו נחשבת להטרדה מינית, אך כאשר אנו עוסקים בגן ילדים רלוונטית במיוחד אחת מאותן התנהגויות – מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין. נעמיק בהתנהגות זו, בעונשים עליה ובפיצויים הניתנים בגינה.

 

מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין

מעשים מגונים מוגדרים בסעיפים 348 ו-349 לחוק העונשין. סעיף 348 מגדיר מעשים מגונים באופן הבא:

 "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

אם כן, כל מעשה הנעשה באדם אחר לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, נחשב למעשה מגונה. ייתכן שאתם תוהים אילו מעשים בפועל נחשבים למעשים מגונים על פי ההגדרה. אני אפרט כעת רשימה של מעשים המוגדרים כמעשים מגונים, אך חשוב לי להדגיש תחילה שתי נקודות.

ראשית, הרשימה שאציג כוללת מעשים מגונים ללא התייחסות ספציפית להטרדה מינית בגן ילדים אלא למעשים מגונים באופן כללי. שנית, מדובר בדוגמאות בלבד שאספתי מניסיוני בתחום, פסיקות בתי המשפט והספרות האקדמית. עם זאת, מדובר ברשימה חלקית בלבד וייתכנו מעשים נוספים שייחשבו למעשים מגונים לפי סעיף 348 לחוק העונשין. אם כן, מעשים מגונים הם:

 • נגיעות מיניות בלתי רצויות באדם אחר
 • אוננות לאדם אחר
 • נשיקה כפויה
 • חיבוק כפוי
 • מגע באיברים מוצנעים בהיעדר הסכמה
 • התחככות עם איבר המין באדם אחר

 

כאמור, מדובר ברשימה חלקית בלבד וכל מעשה הנעשה באדם אחר לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני ייחשב למעשה מגונה. כעת, אסביר אודות מעשים מגונים לפי סעיף 349 לחוק העונשין ולאחר מכן נעסוק במעשים מגונים הנחשבים להטרדה מינית בגן ילדים.

מעשה מגונה בפני אדם אחר

סעיף 348 לחוק העונשין עוסק במעשים מגונים שנעשו באדם אחר, כלומר תוך מגע באותו אדם. לעומת זאת, סעיף 349 לחוק עוסק במעשים מגונים שנעשו בפני אדם אחר, ללא כל מגע באותו אדם.

אוננות בפני אדם אחר, התפשטות בפני האחר, כפייה על האחר שיתפשט בפני המטריד או יאונן בפני המטריד, הן התנהגויות הנחשבות למעשה מגונה בפני אדם אחר ולעבירת מין על פי סעיף 349. עבירה זו הינה עבירת מין חמורה, אך חומרתה פחותה מחומרת עבירת המעשים המגונים פי סעיף 348.

 

הטרדה מינית בגן ילדים – מעשים מגונים

אילו מעשים מגונים עלולים להתבצע בגן ילדים, ועל ידי מי? התשובה היא, שלמרבה הצער, גם בגן ילדים קורים מקרים של נגיעות מיניות בילדים. הילדים כמובן לא מתנגדים למעשים אלו עקב חוסר הבנה של המעשים ואמון מלא שהם נותנים בצוות הגן. הצוות מנצל אמון זה כדי לגעת בילדים באופן מיני ולעיתים אף לבצע בהם מעשים מיניים ממש.

לא רק זאת אלא גם שישנם מקרים בהם המטריד מפשיט את הילדים ומבצע מעשים מגונים בפניהם. איש צוות מהגן או אדם הנמצא בגן מסיבות אחרות, כופה עצמו על ילד או תפשט בפניו ומבצע מעשים מגונים בפני הילד. כפי שאתם כבר יודעים, מעשה שכזה נחשב לעבירת מין לפי סעיף 349 חוק העונשין.

 

הטרדה מינית בגן ילדים  – עונשים

העונש על הטרדה מינית בגן ילדים חמור במיוחד. ככל שההטרדה המינית הייתה מעשה מגונה לפי סעיף 348 לחוק העונשין, כלומר הטרדה מינית מסוג מעשים מגונים באדם אחר, העונש על העבירה יוכל להגיע ל-10 שנות מאסר. הטרדה מינית של ילדים בגיל הרך נחשבת למעשה מגונה בנסיבות חמורות במיוחד והעונש – בהתאם.

העונש על הטרדה מינית לפי סעיף 349 לחוק העונשין, מעשה מגונה בפני אדם אחר, קל יותר באופן משמעותי אך עודנו חמור במיוחד. החוק קובע כי מי שמבצע מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו 16 שנה, דינו – עד 3 שנות מאסר. מדובר בעונש חמור ביותר, אך קל בהרבה, כמובן, מ-10 שנות מאסר.

 

פיצויים על הטרדה מינית בגן ילדים

הורי הילד שנפגע יוכלו לתבוע פיצויים מהמטריד. ביכולתם להגיש תביעה כנגד המטריד או לדרוש פיצויים לנפגע עבירה במסגרת ההליך הפליל המתנהל כנגדו. בית המשפט יוכל לפסוק לטובתם פיצוי על סך 120 אלף שקלים לכל היותר על עצם ההטרדה, מבלי שידרשו להוכיח שההטרדה גרמה להם לנזק כלשהו. אם יוכיחו מהו הנזק שנגרם מההטרדה, יוכלו לתבוע פיצויים רבים אף יותר.

כאמור, ניתן יהיה לקבל פיצויים גם במסגרת ההליך הפלילי המתנהל כנגד העבריין. למסלול זה יתרון משמעותי – לא תצטרכו לנהל תביעה בעצמכם והפרקליטות היא זו שתהיה אחראית על הוכחת אשמתו של הנאשם, תשלום אגרות לבית המשפט וכדומה.

עם זאת, למסלול הפיצויים לנפגעי עבירה שני חסרונות מרכזיים. ראשית, הפיצויים כפופים להרשעה של העבריין, בעוד שבהליך אזרחי ניתן היה לקבל פיצויים גם בהיעדר הרשעה. שנית, תקרת הפיצויים עומדת על 258 אלף שקלים – הנפגעים ומשפחותיהם לא יוכלו לקבל פיצוי גבוה מזה.

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בגן ילדים? זקוקים לייעוץ משפטי ולייצוג בתיק? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול. המשרד מתמחה בתיקי הטרדה מינית ויעניק לכם שירותים משפטיים מהשורה הראשונה בתחום. פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה, והחלו להגן על הזכויות שלכם!

הטרדה מינית בגן ילדים – מעשים מגונים

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית בגן ילדים
מעשים מגונים בילדי הגן ייחשבו להטרדה מינית בגן ילדים. מטבעם של דברים, צוות הגן נדרש לגעת רבות בילדים ואף במקרי הצורך להפשיט אותם, להחליף להם בגדים וכו'. אולם כאשר הנגיעות וההפשטות נעשות שלא לצורך מקצועי בלבד אלא מעורב בהן מימד מיני, המעשים ייחשבו למעשים מגונים ולהטרדה מינית בגן ילדים.
לא אחת, הילדים בגן כלל לא ידעו לזהות שהם חוו הטרדה מינית. מכיוון שכך, על הורי הילדים להפעיל חושים מחודדים, לנסות לקלוט התנהגויות חריגות אצל הילדים ואף לערוך ביקורי פתע בגן. אחרת, ההורים עלולים להתקשות לגלות על הטרדות מיניות שילדיהם חוו בגן הילדים.
העונש על הטרדה מינית בגן ילדים יכול להגיע ל-10 שנות מאסר, כאשר מדובר בהטרדה מינית מסוג מעשים מגונים לפי סעיף 348 לחוק העונשין. במקרים בהם ההטרדה נחשבת למעשה מגונה לפי סעיף 349 לחוק העונשין, העונש המקסימלי יעמוד על 3 שנות מאסר.
נפגעי ההטרדה ומשפחותיהם זכאים לפיצויים מהפוגע. בתי המשפט יוכלו לפסוק לטובתם פיצויים על סך 120 אלף שקלים ללא הוכחת נזק. כמו כן ביכולתם לקבל עד 258 אלף שקלים בהוכחת נזק במסגרת ההליך הפלילי המתנהל כנגד העבריין.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן