logo

ניצול יחסי מרות – חובות מעסיק

האיסור על יחסי מרות די מוכר בציבור. קשר בין עובד למנהל, בין מורה לתלמיד, או בין כל דמות בכירה לדמות שעובדת תחתיה, הוא בעייתי. אבל יש משהו שפחות מוכר לעולם, ניצול יחסי מרות – חובות מעסיק. תופתעו לשמוע שהמסיק מחויב למספר דברים לפי חוק. מה המעסיק צריך לעשות? מה זה אומר בכלל ניצול יחסי מרות? ואיך מוצאים עורך דין כשאני צריך להתמודד עם זה? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

ניצול יחסי מרות

ניצול יחסי מרות זו הגדרה למערכת יחסים בין שני אנשים, כשלצד אחד שליטה או יכולת השפעה על הצד השני. כאשר הדוגמא הכי טובה לכך היא מעסיק ועובד, או כל זוג עובדים שיש ביניהם הבדלים היררכיים. צריך לומר שמדובר גם על השפעה באופן עקיף, כלומר, גם אם בעבודה מדובר בעובדת ומנהל, שאינו מנהלה הישיר, עדיין יכול להיחשב כניצול יחסי מרות בעבודה.

 

ניצול יחסי מרות – מה אומר החוק?

ישנם מספר סעיפים בתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) תשנ"ח, שמפרטים מה בדיוק החובות של המעסיק ביחס לניצול יחסי מרות במסגרת העבודה.

 

אחריות המעסיק

סעיף 7 לתקנות אומר כך:

" נוסף על איסור החל על המעסיק, כעל כל אדם, להטריד ולהתנכל, החוק מטיל עליו אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה; מעסיק צריך לנקוט אמצעים סבירים, כמפורט בתקנון זה, משלושה סוגים:

  1. מניעת הטרדה מינית.
  2. טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן.
  3. תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות, או עקב הגשת תלונה או הגשת תביעה על אלה.

עוד החוק אומר כי: "לפי החוק, מעסיק שלא נקט אמצעים כאמור בסעיף זה אחראי להטרדה מינית או להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה, וניתן לתבוע את המעסיק בתביעה אזרחית בשל כך".

 

אילו צעדי מנע המעסיק מחויב לבצע?

החוק בסעיף 8 קובע מספר צעדי מנע שהמעסיק חייב לבצע. הוא חייב לדרוש מכל ממונה ומכל עובד, להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה, ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע עשים כאמור, והכל כדי ליצור, יחד עם המעסיק, סביבת עבודה בלא הטרדה מינית והתנכלות. בנוסף, המעסיק דורש מכל ממונה מטעמו ליטול חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה.

דבר שלישי שהמעסיק נדרש אליו הוא דרישה מכל ממונה ומכל עובד להשתתף בפעולות הדרכה שנעשות מטעם המעסיק ועוסקות באיסור הטרדה מינית והתנכלות, ומניעתן. אפשרות נוספת היא לתת לעובדים להשתתף בפעילויות שמאורגנות גם על ידי גורמים אחרים, ובלבד שזה לא פוגע במהלכה התקין של העבודה.

 

שיתוף עם ארגון העובדים

סעיף 9 לתקנות, מדבר על שיתוף פעולה עם נציגות העובדים.

המעסיק משתף פעולה עם ארגון העובדים במקום העבודה. שיתוף הפעולה הזה מתבטא בפעולות הסברה והדרכה בנושאי איסור הטרדה מינית והתנכלות, ומניעתן. המעסיק יפרט מי זה ארגון העבודה שדואג לכך במקום, ומי הממונה שאחראי על כל נושאי ההטרדות המיניות ויחסי מרות במקום העבודה. זכותו של העובד גם לקבל מידע, ובין השאר לעיין בחוק ובתקנות, ועליו לפנות לאחראי על הנושא אם ברצונו באמת לעיין בחומר.

 

איזה מעשים נחשבים כהטרדה מינית גם כאשר מתבצעים ביחסי מרות?

  • סחיטה באיומים, אם זה לצורך כפיית מעשה מיני.
  • מעשים מגונים כפי שמפורט בסעיפים 348-349 לחוק העונשין.
  • הצעות חוזרות עם אופי מיני, שמופנות כלפי אדם שכבר הראה למטריד שהוא לא מעוניין.
  • התייחסויות חוזרות שמתמקדות במיניותו של אדם מסוים, ואותו אדם מסוים הראה למטריד שלא מעוניין בהן.
  • התייחסות מבזה או משפילה שמופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט, או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, באופן שעלול להשפילו.

 

מה קורה במקרה של הסכמה?

הנחת המחוקק, וכך אף נקבע בהליך עש"מ 2168/01 חמני נ' נציבות שירות המדינה, היא שבמקום שבו ישנם יחסי קרבה בין כפוף לבעל מרות, סביר להניח שהיחסים הם פרי ניצול המרות. ולכן גם אם ההתנהגות של הנפגעת, ה"צד החלש" בקשר, נראית כהסכמה, היא אינה באמת מעוניינת, אלא חוששת שבעל המרות יתנכל לה בשל סירובה. החזקה היא שעובדת כפופה לא רוצה בקשר כזה מרצונה החופשי והאמתי.

 

פערי כוח והפרשי גילאים ביחסי מרות

בהליך ס"ע 1319-07 אלמונית נ' פלוני נקבע שכל שיש הפרש גילאים גדול יותר בין הממונה לכפוף, וככל שלממונה יש יכולת השפעה ניכרת יותר על מעמדו או עתידו של העובד, וכמובן אם היוזמה למעשים המגונים נתונה ביד הממונה, יש בזה כדי לחזק את המסקנה שאכן המעשים שבוצעו עם יחסי מרות. וזאת למרות המחשבה שמדובר ברומן אמיתי.

 

הדרכים להתמודדות

על המעסיק מוטל חובה לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה בשל הטרדה מינית, ולטפל בה ביעילות, בנוסף, מעסיק שמעסיק יותר מ-25 עובדים, חייב לפרסם תקנון המכיל את עיקרי החוק. אפשר גם להגיש תביעת פיצויים ללא הוכחת נזק כנגד המטריד וגם כנגד מקום העבודה. בית הדין יקבע פיצויים של עד 120 אלף ₪.

 

דוגמא ליחסי מרות

אנחנו מדברים הרבה על קשר רומנטי, ואולי אף על יחסי מין, אבל לא תמיד יחסי מרות הם דווקא יחסי מין, גם קשר אישי, או בקשות שונות מצד הממונה ביחס לחייו האישיים מאת העובד שתחת הממונה, יכולים להיחשב כיחסי מרות.

הסיבה לכך היא העובדה שיכול להיות שהילד ירגיש כי אם לא יעשה את זה, תיפגע העבודה שלו. אם מדובר ביחסי עובד ומעביד בעסק משפחתי, מדובר כבר במקרה אחר, משום שכל חוסר הבנה הכי קטן, כשזה קורה בתוך המשפחה זה כבר בעייתי בהרבה.

 

בכל מקרה, בין אם הואשמת בעבירות ניצול יחסי מרות או שסבלת בעצמך מניצול – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

פערי כוח והפרשי גילאים ביחסי מרות

שאלות ותשובות בנושא ניצול יחסי מרות – חובות מעסיק
אם אתם מעסיק שזומן לחקירה בשל נושא זה, פנו מיד לעורך דין לענייני עבודה, או לעורך דין ספציפי שמתעסק בדיני מעסיקים. זכרו שהחקירה הראשונה יכולה לתת את קריאת הכיוון לכל התיק. מסיבה זו, לא תמיד כדאי לשתוק, לפעמים דווקא הצגת הגרסה מנקודת מבטך תהיה עדיפה.
עורך דין שמתמה בניצול יחסי מרות – חובות מעסיק, ידע להשיג עבורכם את התוצאה הטובה ביותר בהליך. הוא ידע מתי כן צריך להתווכח ולטעון, ומתי אין סיכוי. במקרה הצורך הוא גם ידע ללחוץ להגעה להסדר, או לחילופין דווקא לניהול התיק.
הדבר הכי טוב הוא להתייעץ עם חברים, קולגות, בני משפחה. בסוף, לאלו יש את הכי הרבה ידע מי עורכי דין שמבינים בעולם הזה. עורך דין כזה יצטרך להיות מקצועי, אמתי, ומסור למתמחה שיבוא אליו. בסוף, זה גם הרבה עניין של כימיה ביניכם לעורך הדין.
בכל תיק של ניצול יחסי מרות, בהקשר של חובות מעסיק, מוזמנים לפנות למשרד עו"ד אלעד שאול, שיפיץ כמובן אם טופלתם כמו שצריך. אם אתם מתלבטים מה נכון עבורכם כרגע? פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי ללא התחייבות. לאחריו, תוכלו להחליט מה לעשות באופן חכם יותר.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן