logo

ניצול יחסי מרות בצבא

הצבא הוא מקום היררכי בעיקרו. כלומר, תמיד יהיה בו צד חזק יותר וחלק יותר. מה זה אומר לגבי איסור ניצול יחסי מרות? איך ניצול יחסי מרות בצבא שונה מהאיסור על ניצול יחסי מרות בעולם הרגיל? מי בצבא אחראי על הטיפול בעבירות מעין אלה? ואל מי אפשר לפנות? כל הפרטים כאן לפניכם.

 

ניצול יחסי מרות

יחסי מרות זה מונח שמתאר מערכת יחסים שבעיקרה, כלומר מבוססת על אי שוויוניות. מה זה אומר? תמיד יהיה צד חזק יותר, באופן מובהק, וצד חלש יותר, באופן מובהק. זה יכול להיות מנהל ועובדת זוטרה, זה יכול להיות מרצה וסטודנטית, או מטפל ומטופלת.

ברור שיחסים היררכיים קיימים בעולם, ומחויבי המציאות. הבעיה מתחילה כשהצד החזק יותר, מתייחס, נוגע או מציע משהו שאינו ראוי, ואז מדובר במישור אחרי לגמרי, מעשה פלילי, שבוודאי אינו ראוי.

 

ניצול יחסי מרות בצבא

כולנו מכירים את התנאים המיוחדים ששוררים בצה"ל. אין מדובר בחברה אזרחית רגילה. החל מהגילאים הצעירים של המשרתים בצה"ל, יחסי המרות המובנים שיש בצבא כתוצאה מההיררכיה הברורה שיש בו, חוסר היכולת של חיילים לשלוט על התנאים של שירותם, וסדר יומם, וכמובן ביחידות סגורות, לינה משותפת לפעמים ושהיה ארוכה מאוד, במשך כמעט 24 שעות לאורך כל השבוע.

כשיש היררכיה ברורה כל כך, כשמפקדים מהווים מעין "אבא ואמא" של החיילים, ישנה סכנה גדולה עוד יותר שהם ינצלו את המצב לטובתם האישית. המערכת הצבאית צריכה לשים לב במיוחד כי כפי שכבר מובן, מדובר במערכת שהנושא הזה בוער במיוחד ביחס אליה. ישנם כבר לא מעט סיפורי אונס בצבא וקשרים בעיתיים בין מפקדים לפקודות, בהיסטוריה הקרובה והרחוקה, והצבא מנסה להילחם בתופעות מעין אלה, במגוון דרכים.

 

מה עושה הצבא בעניין הטרדה מינית בצבא?

היועצת לרמטכ"ל לענייני מגדר, ששמה היה בעבר יועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, היא האחראית בצבא על נושא ההטרדות מיניות בצבא, ובתוך זה כמובן גם כל נושא ניצול יחסי המרות בצבא. היוהל"מ (כאמור, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר) אחראית לקבוע את המדיניות בנוגע לכלל הסיפור של הטרדות מיניות בצבא, ואף לוודא שיחידות הצבא השונות עובדות לפי הנהלים.

 

הדין המשמעתי בצבא

גם בצה"ל מתייחסים בצורה רצינית ביותר לניצול יחסי המרות בצבא. לפי חוק, ובשל העובדה שמדובר בעבירה חמורה כל כך, הטיפול הוא במישור הפלילי, ולא דרך הציר המשמעתי, ואפשר להעמיד מפקד שהורשע בניצול יחסי מרות בצבא בפני בית דין צבאי.

במקרים חמורים פחות, כלומר, כשלא ברורה בדיוק מידת הניצול, או הקשר בין ה"צד החזק" ל"צד החלש" באופן שיוכל להצדיק הרשעה פלילית, יטפלו בכך בצבא דרך דין משמעתי. המטריד יועמד למשפט, דין משמעתי, בפני קצין מיוחד, שהוסמך לפסוק בעבירות ממין זה.

 

מה ההשלכות של טיפול בדין משמעתי?

אם קצין, למשל, נמצא אשם בדין משמעתי, אפשר להביא את המקרה בפני ועדה להתרת התחייבות של משרתי קבע בצה"ל, וזאת בהתאם להוראת הפיקוד העליון 3.0501 "שירות קבע בצה"ל". לפי ההוראה, ניתן להתיר את התחייבותו לשירות קבע של חייל, שהורשע בדין משמעתי בעבירה שיש בה חריגה מאמות המידה הנדרשות ממנו.

אחריות המפקד

מלבד יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, שהזכרנו לעיל, בוודאי שהאחריות על טיפול בחשדות לניצול יחסי מרות בצבא, נמצאת תחת סמכות כל אחד ואחד מהמפקדים ביחידתו. המפקד אחראי על כל דבר שמתרחש תחת פיקודו, ביחידה.

בכל יחידה יש ממונה על נושא ההטרדות המיניות, פרסום של שמם מחויב במשרדי היחידה ואף במדבקות בחדרי השירותים השונים. ממונה זה אחראי מטעם היוהל"ם לקבל תלונות ולטפל בהן ככל שישנן, וגם לערוך סמינרים, הרצאות וימי עיון, כדי להעלות את המודעות וההתנגדות לתופעות.

 

אפס סבלות בצבא כלפי ניצול יחסי מרות

הרמטכ"ל בשנת 3015, רא"ל גדי אייזנקוט, דיבר על הפגיעה הערכית שנגרמת לצה"ל בעקבות מערכות יחסים בין מפקד לפקודה, וכך אמר:"כל מערכת יחסים אינטימית בין מפקדים לפקודיהם היא בגדר חציית קו אדום מבחינה ערכית, ומחייבת נקיטת צעדים מיידים וחמורים.

ננהג במדיניות מחמירה וב'אפס סבלנות' כלפי כל מפקד שימעל באמון שניתן בו, נמצה כל הצעדים המשפטיים והפיקודיים האפשריים, ובהם צעדים שישפיעו קשות על המשך דרכו בצבא ועל זכויותיו הכלכליות". גם רא"ל אביב כוכבי, התייחס בטקס סיום קורס קצינים, בשנת 2021, לאחריות של מפקדי צה"ל להימנע מקיום מערכת יחסים אינטימית בין מפקד לפקוד.

הוא הזכיר, שגם אם נדמה שהיא מבוססת על הסכמה, בעניין זה אין תחום אפור. דברים אלה אף עוגנו לאחר מכן במצפן הרמטכ"ל מס' 17 – "ואהבת רעך כמוך".

 

ניגוד העניינים בצבא

הפסיקה במקרי ניצול יחסית מרות בצבא, קבע שעצם קיומם של קשרים אינטימיים בין מפקד לפקודה, מציבים את המפקד בניגוד עניינים, וזאת בשל חוסר היכולת לקבל החלטות ביחס לפקוד, לקבוע את תנאי שירותו, להעריך את תפקודו, ואף להמליץ על המשך תפקידיו, באופן אובייקטיבי.

גם אם נדמה שאפשר להבחין בין ההיבט המקצועי להיבט האישי, בסוף המבחן הוא מבחן הפונטציאל, ואין צורך לבחון הטיה של החלטות בפועל. אפשר לראות הרחבות על מבחנים אלו בבג"ץ 1284/99 פלונית נ' ראש המטה הכללי.

 

התנהגות שאינה הולמת

חשוב להגיד כי גם במקרים שאפשר יהיה להוכיח שהייתה הסכמה מלאה, עדיין ברמה הפיקודית, משרת הקבע, כפי שנכתב לעיל, יכול לשלם מחיר על הקשר הזה. הוא יכול לעמוד לדין משמעתי על עבירת "התנהגות שאינה הולמת" – מדובר בעבירה ייחודית לשיפוט והדין הצבאי, והיא מופיעה בחוק השיפוט בצבאי. בשל הבחנה זו, חשוב מאוד להבחין בין מקרים שהיה יחסי מרות בצבא, לבין מקרים שבהם גם היה ניצול של יחסים אלה.

 

בין אם הואשמת בעבירות ניצול יחסי מרות או שסבלת בעצמך מניצול – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

ניצול יחסי מרות בצבא

שאלות ותשובות בנושא ניצול יחסי מרות בצבא
כמו כל חשוד, יש לך זכויות, ועליך לדעת אותך, אחת מהזכויות היא ההתייעצות עם עורך דין. עוד לפני החקירה הראשונה, בקש מהחוקרים להתייעץ עם עורך דין, לצורך הבנת ההליך וגיבוש האסטרטגיה שלך להמשך.
עורך דין צבאי, שמכיר את ההליך המשפטי – צבאי, ובפרט בתחום העבירות הללו, של ניצול יחסי מרות בצבא, יכול לעשות את ההבדל בין זיכוי להרשעה. הוא ייעץ לך מה לומר בחקירה, אם לשתוק, כפי שמקובל לחשוב, או דווקא כן למסור את גרסתך, שתציג את הסיפור באור אחר, חיובי עבורך. הוא גם ייעץ לך האם להיענות להצעות להסדר טיעון, או דווקא להמשיך לנהל את ההליך.
תמיד כדאי להיעזר במשפחה, חברים, או סתם מכרים. כשהשיקולים החשובים הם כמובן, ניסיון, מקצועיות ואמינות. בסוף, רק עורך דין שתצליחו ליצור אתו קשר אישי, שמבוסס על אמון הדדי, יגרום לכם לעבור את התקופה הזאת בשלום ובאופן חיובי, יחסית.
אתם קצינים, או חיילים, שמתמודדים עם הליך או האשמה בניצול יחסי מרות בצבא? מומלץ לכם מאוד ליצור קשר עם משרד עו"ד אלעד שאול, משרד מקצוען ובעל ניסיון. המשרד כולל עורכי דין מנוסים, שמכירים את המערכת הצבאית ואת ההליך הפלילי בה. אם אתם מתלבטים מה נכון עבורכם כרגע? פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי ללא התחייבות.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן