logo

ניצול יחסי מרות בעבודה

הרבה מים עברו בירדן מאז שמעסיק ועובדת היו יכולים להיות בקשר רומנטי בעודם עובדים יחד, אחד תחת השני. היום מדובר ממש בעבירה פלילית. מה זה אומר ניצול יחסי מרות בעבודה. מה עושים במקרה שזומנו לחקירה באזהרה בחשד לעבירה כזו? איך בוחרים עורך דין? ומה מקור העבירה בכלל? כל הפרטים ממש כאן לפניכם.

 

מה זה ניצול יחסי מרות?

כשמדברים על ניצול יחסי מרות בעבודה, הכוונה למערכת יחסים בין שני אנשים, שיש לצד אחד שליטה או יכולת השפעה על הצד השני. כאשר הדוגמא הכי טובה לכך היא מעסיק ועובד, או כל זוג עובדים שיש ביניהם הבדלים היררכיים. צריך לומר שמדובר גם על השפעה באופן עקיף, כלומר, גם אם בעבודה מדובר בעובדת ומנהל, שאינו מנהלה הישיר, עדיין יכול להיחשב כניצול יחסי מרות בעבודה.

 

המקור החוקי לאיסור ניצול יחסי מרות

חוק העונשין, במספר סעיפים, מכניס את יחסי המרות כגורם מחמיר, וכנסיבות מחמירות במקרים שונים של עבירות מין. אם זה בסעיף 199 של סרסור, שהעונש חמור יותר במקרה של יחסי מרות, ועומד על שבע שנים. החוק קובע שבמקרים מסוימים זה אף יחשב כ"נסיבות מחמירות", והעונש יהיה אפילו עשר שנים.

כפי שניתן לראות בסעיף 203 לחוק העונשין. גם עבירות המין החמורות יותר, כמו בעילה אסורה בהסכמה, בסעיף 346 כולל בתוכו איסור קיום יחסי מין בעת חשש ליחסי מרות. בסעיפים נוספים, לאחר מכן, עבירות מין כאשר מעורב בהן יחסי מרות, הופכים לנסיבה מחמירה והעונש חמור יותר.

 

הטרדה מינית – ניצול יחסי מרות

החוק למניעת הטרדה מינית, שחוקק בשנת 1998, מגדיר בסעיף 3א(ג)(ג) מהן הצעות שנחשבות כהטרדה מינית, וביניהן גם פנייה למספר גורמים, שגם אם לא הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות, עדיין זה נחשב כהטרדה מינית בשל יחסי המרות. כלומר, הצעה או התייחסות, ל"עובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות".

 

המטרה של החוק

יהיה שיטענו כלפי איסור ניצול יחסי מרות בעבודה, כי מה רע בקשר בין שני אנשים בוגרים, בהסכמה? גם אם מדובר במקום עבודה, זו זכותם. התשובה היא שהנחת המחוקק היא שבמקרה של קשר במקרה שיש יחסי מרות, הקשר אינו שוויוני. בעל המרות יכול להשפיע על מעמד הכפופה לו ותנאי עבודתה. כך, שבמקרה והקשר יסתיים מסיבה כלשהי, הוא יוכל להשפיע על תנאיה העתידיים, ולהתנכל לה בצורות שונות.

 

המבחנים לניצול יחסי מרות

הפסיקה קבעה מספר אמות מידה אובייקטיביות לקביעת מידת הניצול של יחסי המרות. בנוסף, נקבע שאין חשיבות לשאלה מהו המגדר של הצד הבכיר ושל הצד הכפוף לו במערכת היחסים. המבחנים שנקבעו :

  • יוזמה – אם יוזם הקשר הוא הממונה, עולה חשד סביר שמדובר בניצול יחסי מרות בעבודה.
  • פער גילאים – במקרה שיש גם פער גילאים בין שני המעורבים, הסבירות שמדובר בניצול יחסי מרות גדלה אף היא.
  • השפעה על העובד – ככל שיש לממונה יכולת השפעה רבה ומשמעותית יותר על העובדת, מתקבל רושם של ניצול יחסי מרות באופן חזק יותר.
  • יוזמה על ידי העובדת – חשוב להדגיש שגם אם העובדת היא זו שיזמה את הקשר, עדיין החוק רואה בכך ניצול יחסי מרות בעבודה, בשל הפער ההיררכי שהוזכר כבר לעיל.

 

חזקת יחסי מרות – יש כזה דבר?

לפי הפסיקה והחוק, בעצם בכל מקרה שיש מערכת יחסים מינית בין בכיר, או ממונה לעובד או עובדת הכפופה לו, ישנה חזקה לקיום יחסי מרות. נטל ההוכחה עובר לצד הבכיר במערכת היחסים, שיצטרך להוכיח שאכן מערכת היחסים מתקיימת בהסכמה ובאופן הדדי בין שני הצדדים, ואין שום מימד כלשהו של ניצול. כאמור, גם אם העובד הוא זה שיזם, עדיין לא נשללת החזקה שמדובר ביחסי מרות.

דוגמא לכך ניתן לראות בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 274/06, שם נקבע שמערכת יחסים מינית בין ממונה לעובדת יכולה להיחשב כהטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות, וגם אם ישנם רצון והסכמה חופשיים שלא במסגרת העבודה, הם אינם מתיישבים אם רצון והסכמה שנובעים מניצול יחסי המרות שבעבודה, ואפשר לומר שאין באמת רצון אמתי. נטל ההוכחה עדיין על הצד החזק יותר שבסיפור.

 

השפעה עקיפה נחשבת כיחסי מרות

בפסיקה, עש"מ 1599/03 טאפירו נ' נציבות שירות המדינה, קבעה השופטת בייניש כי " בכל הנוגע לקביעת קיומם של יחסי מרות אין די בהתרשמות הסובייקטיבית בלבד בעיני הנפגע ממעשה ההטרדה המינית כדי לקבוע שנתקיימו יחסי מרות כאמור; הביטוי "יחסי מרות" בהוראת סעיף 3(א)(6) לחוק, אשר בהתקיימם אין מוטל על התביעה להוכיח כי הנפגע "הראה" היעדר הסכמה למעשים והביטויים המיניים,

מחייב בראש ובראשונה קביעת קיומם של יחסי מרות על-פי אמות מידה אובייקטיביות. קיומם של יחסי מרות בין המטריד למוטרד וניצולם על-ידי המטריד מקימים הנחה שלפיה המוטרד לא נתן הסכמה מלאה וחופשית להתנהגותו של המטריד גם בלי ש"הראה" את אי-הסכמתו להתנהגות זו , בנוסף קבעה שם כי "הפרשנות המקובלת למונח זה (יחסי מרות בעבודה)  לעניין יחסי ניצול בעבודה כוללת גם השפעה, סמכות ומרות עקיפה.

המונח אינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד".

 

משהו נוסף לגבי "יחסי השפעה"

חשוב לדעת כי אם במקום העבודה ישנם יחסי השפעה מובהקים, הרף שנדרש מהמוטרד, או ליתר דיוק, מהצד החלש בסיפור, להוכיח שלא היה מעוניין בהצעות או ההתייחסויות המיניות שהופנו לעברו, ככל שמדובר בכאלה, נמוך יותר מרף ההוכחה שנדרש בין חברים במעמד זהה בעבודה.

 

בין אם הואשמת בעבירות ניצול יחסי מרות או שסבלת בעצמך מניצול – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

המקור החוקי לאיסור ניצול יחסי מרות

שאלות ותשובות בנושא ניצול יחסי מרות בעבודה
לפני הכל, עליך לדעת את זכויותיך, מה זה אומר? שמומלץ לך מאוד לבקש להתייעץ עם עורך הדין. שיחת הטלפון הזו מגיעה לך בזכות מלאה, ואל תהסס להשתמש בה. חשודים רבים חושבים שיוכלו להסתדר בהתחלה, מדובר בטעות נפוצה, הגרסה הראשונית שלכם חשובה מאוד, לא תמיד כדאי לשמור על זכות השתיקה כפי שנהוג לחשוב, ומומלץ לכם להתייעץ עם עורך דין בנוגע לבחירת האסטרטגיה.
דבר ראשון, אתם צריכים למצוא עורך דין מהתחום הפלילי. התייעצו עם קרובי משפחה, עם חברים, ועם מכרים נוספים, הם בטוח שמעו על עורך דין מתאים. אם לא מצאתם, יכולים לחפש בעצמכם בכלי התקשורת, עורכי הדין המקצועיים והטובים בתחום יהיו שם, וצרו עימם קשר. 
כאמור, ההליך הפלילי מתחיל מרגע החקירה, לפחות ביחס אליך, כחשוד. כל מסמך, אמירה, או תמונה, חשוב כראיה. בנוסף, ישנם חוקים ברורים וזכויות המגיעות לחשוד. עורך דין שמתעסק בתחום, ידע לשמור על זכויות הלקוח, ידע לבחור איך בדיוק לנהל את התיק, לברור את הראיות המזכות, ואולי לבחון להגיע להסדר. כל אלה דברים שאדם שלא מצוי בתחום, יתקשה לעשות.
אם אתם מעורבים בתיקי שקשור לניצול יחסי מרות בעבודה, מומלץ לכם מאוד ליצור קשר עם משרד עו"ד אלעד שאול, שיטפל בכם במסירות, מקצוענות, ובעיקר בדיסקרטיות.  עורכי הדין במשרד בעל ניסיון בתחום עבירות המין באופן כללי, ובפרט בעלי ניסיון בהתנהלות הרשויות במקרים מעין אלה, בשל עבודתם בפרקליטות ובשירות המדינה בעבר. אם אתם מתלבטים מה נכון עבורכם כרגע? פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי ללא התחייבות. לאחריו, תוכלו להחליט מה לעשות באופן חכם יותר.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן