logo

ניצול יחסי מרות פלילי

הסיפור של ניצול יחסי מרות, הוא סיפור שלעיתים יכול להיות מאוד ברור, ולפעמים נמצא בתחום אפור. לשאלה מתי ניצול יחסי מרות פלילי או לא, יש מספר תשובות, שתלויות במספר פרמטרים, ובעיקר בסוף בשאלה, עד כמה מערכת היחסים בין הצדדים אינה שוויונית, ולכן הקשר בין הצדדים, מורה ותלמיד, או מפקד וחייל, בעייתי, גם אם היה בהסכמה.

מה זה אומר ניצול יחסי מרות? באמת מה הגבול בין פלילי לבעייתי מבחינה ערכית? ואיך בוחרים את עורך הדין המתאים?

 

ניצול יחסי מרות

ההגדרה לניצול יחסי מרות , באופן כללי היא קיום של מערכת יחסים בין שני אנשים כשיש פער של כוח או השפעה ביניהם. כלומר, מעמדם אינו שוויוני, ולכן בהסכמה למערכת יחסים רומנטית בנוסף למערכת היחסים ההיררכית, יש בעייתיות. מה זה אומר מערכת יחסים היררכית? יחסים מין מורה לתלמיד, בין מפקד בצבא והפרודים שלו, וגם בין מעסיק לעובד או עובדת.

 

ניצול יחסי מרות פלילי

כאמור, ניצול יחסי מרות, נוגע לשאלה מה ההשלכות של יחסי המרות. השאלה שעומדת בבסיס הטענות לניצול, לפחות על פי הפסיקה היא האם השגת ההסכמה של הצד "החלש" לביצוע המעשים, אם זה קשר רומנטי, ואם זה כל דבר אחר, נעשתה על פי רצונו האמתי, או כתוצאה משימוש לרעה ביחסי המרות. כך לדברי השופטת דורית בייניש בעש"ם 4790/04 מדינת ישראל נ' בן חיים.

 

מה החוק אומר לגבי העניין?

בדרך כלל כשחוק העונשין, מדבר על יחסי מרות, הוא שם את זה בגדר נסיבות מחמירות במספר עבירות שונות. כך למשל,  ניתן לראות בסעיף 203 לחוק העונשין. גם עבירות המין החמורות יותר, כמו בעילה אסורה בהסכמה, שרכיב זה משנה את העונש הקבוע בחוק.

סעיף 346 כולל בתוכו איסור קיום יחסי מין בעת חשש ליחסי מרות. בסעיף 199 לחוק העונשין, עבירת הסרסור, אפשר לראות שהעונש חמור יותר במקרה של יחסי מרות, ועומד על שבע שנים. יש מקרים שהנסיבות המחמירות הללו מעלות את רף הענישה אפילו לעשר שנים.

 

מה זה אומר ניצול יחסי מרות לפי הפסיקה?

כאמור, השופטת בייניש בפסקה דינה בפרשת בן חיים, שהזכרנו כבר לעיל, מדברת על שני רכיבים שכולל המושג "ניצול יחסי מרות", הרכיב הראשון הוא קיומה של מרות, כלומר שליטה של צד אחד בצד השני. היא מציינת שאין מדובר רק ביחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד, אלא מידת שליטה שנקבעת באמות מידה אובייקטיביות.

רכיב נוסף, עליו מדברת השופטת בייניש הוא עניין הניצול, כלומר, "שימוש לרעה", או שימוש בסמכות ובכוח של הממונה כדי להשפיע על מעמדו או עתידו של הכפוף לו. וזאת כדי שיסכים לביצוע מעשים מיניים או כדי לכפות עליו כל רצון אחר.

 

התנהגויות שונות של ניצול יחסי מרות

בהמשך לכך, קובעת שם הפסיקה כי התנהגות שנחשבת כניצול יחסי מרות, ועולה לכדי עבירה פלילית, יכולה להיות מפורשת או מרומזת והיא יכולה להיות גם במישרין וגם בעקיפין. החל מאיום גלוי וישר, ועד דרך מרומזת יותר. כמובן שהבטחה להטבה בתנאי העבודה בתמורה לטובות הנאה בתחום המיני. בסוף העיקרון הוא אותו עיקרון, הסכמה שלא על פי הרצון האמיתי של הצד "החלש", אלא כתוצאה משימוש לרעה ביחסי המרות.

 

הסכמה שאינה הסכמה

גם אם הצד ה"חלש" לא הביע התנגדות למעשים מיניים שביצע הממונה עליו, זה לא מסייע לו להגנתו, משום שפער הכוחות הקיים בין הממונה לכפוף לו, למשל במקום העבודה, מונע מאוד מהמוטרד את היכולת להביע את היעדר ההסכמה שלו למעשים מיניים.

פסק דין נוסף שדיבר על ניצול יחסי מרות במסגרת הטרדה מינית הוא פסק דין טאפירו, עש"ם 1599/03 טאפירו נ' נציבות שירות המדינה, "קיומם של יחסי מרות בין המטריד והמוטרד וניצולם על- ידי המטריד, מקימים הנחה לפיה המוטרד לא נתן הסכמה מלאה וחופשית להתנהגותו של המטריד גם מבלי ש"הראה" את אי הסכמתו להתנהגות זו

(ראו עש"ם 2168/01 חמני נ' נציבות שירות המדינה, הוראות סעיף 3(א)(6) לחוק למניעת הטרדה מינית מונה את המצבים בהם המחוקק קבע כהנחה שמתקיימים יחסים בלתי שוויוניים בין המטריד למוטרד באופן שקיים חשש טבוע כי המוטרד יירתע מלהביע התנגדות להתנהגות המטרידה".

 

ההשוואה בין ניצול יחסי מרות – לחלשים אחרים בחברה

אחת הסיבות לכך שניצול יחסי מרות הוא מעשה העולה לכדי נסיבות מחמירות בדין הפלילי, היא ההשוואה בין ה"צד החלש" ביחסי המרות למספר חלשים אחרים בחברה, כפי שכתבה השופטת ורדה וירט לבנה, שופטת בית הדין הארצי לעבודה: "לא בכדי בחר המחוקק לכלול "עובד" באותה רשימה יחד עם – קטין, חסר ישע, מטופל במסגרת טיפול נפשי או רפואי,

אדם במסגרת שירות או תלמיד שאינו קטין – אשר לא יידרשו להראות, כי לא היו מעוניינים בהתנהגויות בעלות האופי המיני שנעשו כלפיהם תוך ניצול יחסי מרות. זאת, בשל מעמדם הנחות, יחסית, אשר יכול וירתיע אותם מלהראות לממונה עליהם שאינם מעוניינים באותם מעשים אשר לכאורה נדמה היה שהסכימו להם (ע"ע 274/06 פלונית נ' אלמוני)

 

בין יחסי מרות להיעדר מרות – יחסי השפעה

פסק דין חדש, מדצמבר 2022 קובע מושג חדש בתחום ההטרדות המיניות, "יחסי השפעה", מושג שעומד בעצם בין יחסי מרות, שהזכרנו, להיעדר מרות – צדדים שווים לגמרי, למשל עובדים באותה רמה. יחסי ההשפעה מתבטאים בניסיון ובמידת החשיבות המקצועית של העובדת.

בנוסף הם מתבטאים גם במקומו האישי של העובד בעבודה, הקשרים, השם והמוניטין שלו. פסק הדין קבע כי במקרה כזה, רף ההוכחה המוטל על המוטרדת נמוך מהרף המוטל במקרה שהוטרדה על ידי עובד במעמד זה לשלה (עע (ארצי) 35999-10-21 פלונית נ' חברה פלונית, ניתן ב-13 בדצמבר 2022.

 

בין אם הואשמת בעבירות ניצול יחסי מרות או שסבלת בעצמך מניצול – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

הסכמה שאינה הסכמה

שאלות ותשובות בנושא ניצול יחסי מרות פלילי
אם אתה חשוד בניצול יחסי מרות אתה צריך לפני החקירה להתייעץ עם עורך דין. מדובר בזכות שמגיעה לך ותתעקש עליה. אולי בסרטים נראה שעדיף לשתוק, אבל במציאות כדאי מאוד לדבר ולהציג את הגרסה שלך לאירועים. בדרך כל יש השפעה גדולה לגרסה.
אם ברור שמדובר בניצול יחסי מרות, לפי כל מה שכבר נכתב לעיל, מידת ההשפעה של הצד החזק יותר, הקשר בין שני הצדדים, והעובדה שמדובר במערכת יחסים לא שוויונית. כנראה שרוב הסיכויים שמדובר במעשה פלילי, שאם כלל גם מגע פיזי, העונש עליו חמור.
עורך דין מכיר את ההליך המשפטי, ידע לבחון את חומר הראיות, ולהמליץ ללקוח איך ואם בכלל כדאי לנהל את התיק. יש מקרים שאולי עדיף לחשוד, או הנאשם, אם כבר הוגש כתב אישום, לסיים את כל הסיפור בהסדר טיעון. לעומת מקרים אחרים שעדיף אולי כן ללכת עד הסוף ולנהל הליך של שמיעת ראיות. לשיקולכם.
נתקלתם בחשד לניצול יחסי מרות, אם מודאגים בגלל החשדות הללו? פנו למשרד עו"ד אלעד שאול. אם אתם מחפשים את השלב הבא שלכם בכל ההליך פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי ללא התחייבות. לאחר ההתייעצות, כמובן שתחליטו בעצמכם איך והאם אתם רוצים להמשיך.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן