logo

ניצול יחסי מרות בהסכמה

אחת הטענות כלפי התומכות בקשר מיני בין שני אנשים שיש ביניהם יחסי מרות, היא שהיתה הסכמה. כלומר, לא היתה שום כפייה, והצד ה"חלש" הסכים, ואף יזם לעיתים את הקשר. מה זה אומר אם כך "ניצול יחסי מרות בהסכמה", מה ההגדרה של זה ומאיפה זה מגיע? ובעיקר, אם זימנו אותי לחקירה באזהרה על עבירת ניצול יחסי מרות בהסכמה, מה אני עושה? איך בוחרים עורך דין? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

 

ניצול יחסי מרות בהסכמה

אז מה הרציונל של האיסור על קיום יחסי מרות? הסיפור של יחסי מרות הוא במקרה שיש יחסי כוחות לא מאוזנים, בין בני זוג שבקשר רומנטי. זה יכול להיות במקרה של מקום עבודה, מורה ותלמיד, וגם יש סעיף בחוק שמדבר על קשר בין מטפל למטופל. הבעיה ביחסי כוחות שאינם שוויוניים, היא היכולת של האדם ה"חזק" יותר, לנצל את הצד החלש יותר.

 

המקור החוקי לאיסור ניצול יחסי מרות

חוק העונשין, קובע שהאיסור על קיום יחסים כשיש יחסי מרות, מהווה נסיבה מחמירה. ההשלכה של קביעה זו היא ההחמרה בעונש. כך,  שבמקרה שבנוסף לעבירה העיקרית, האירוע או הקשר הרומנטי התרחש כשיש פערי כוחות, ובעצם אפשר לטעון שיש יחסית מרות, העונש הופל להיות חמור יותר, בהרבה.

לדוגמא, בסעיף 199 של סרסור, אם מדובר בסרסור כשיש יחסי מרות מסיבה כלשהי, העונש עומד על שבע שנים. כך גם בסעיף 203 לחוק העונשין שם יחסי מרות גורמים לעונש המקסימלי לעמוד על 10 שנים. עבירה כמו בעילה אסורה בהסכמה, בסעיף 346 כוללת גם היא נסיבה של יחסי מרות.

 

ניצול יחסי מרות – הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, שחוקק בשנת 1998, מגדיר בסעיף 3א(ג)(ג) מהן הצעות שנחשבות כהטרדה מינית, וביניהן גם פנייה למספר גורמים, שגם אם לא הראה למטריד שאינו מעוניין בהצעות, עדיין זה נחשב כהטרדה מינית, בשל יחסי המרות.

כלומר, הצעה או התייחסות, ל"עובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות". המשמעות היא שניצול יחסי מרות בהסכמה, הוא מונח מאוד בעייתי, משום שהסכמה בעת פערי כוחות, מוטלת בספק, ולא ניתן לומר בהכרח שאכן היא מהווה הסכמה.

 

הפרמטרים לזיהוי ניצול יחסי מרות

על מנת לאבחן האם אכן התקיים ניצול לרעה של יחסי מרות:

  • פערי גילאים – אחת האינדיקציות לזיהוי ניצול לרעה, היא כמובן פער גילאים, שמשליך בהכרח על יחסי הכוחות. ככל שפער הגילאים יהיה גדול יותר, החשד לניצול יחסי מרות יהיה גבוה יותר.
  • פערי כוח – פערי כוח יכול להיות כאמור גם, כאמור, יחסי עובד ומעביד, או מנהל ועובדת זוטרה יותר. רופא ומטופל, מורה ותלמיד, או כל קשר אחר שבמהותו לא שוויוני.
  • יכולת להשפיע על חיי הצד ה"חלש" – אם לצד החזק, ישנה יכול להשפיע על חייו של הצד ה"חלש", גם אם מדובר על ההווה וגם אם מדובר על העתיד, כמובן שיש לזה השלכה על ההגדרה כניצול יחסי מרות. וכמובן שככל והיכולת הזאת גבוהה יותר, החשש לניצול גבוה יותר. בוודאי שאם היוזמה לקשר הגיעה מכיוון הצד החזק, החשש גם עולה.

 

חזקת יחסי המרות – יחסי מרות בהסכמה

החזקה קיימת בעיקר ביחסי עבודה בין מעסיק לעובד. שם ברור ששתי מערכות יחסים לא יכולות להתרחש באותו הזמן. ולכן על הבכיר יותר בעבודה להפריך את החזקה. אם זה בעזרת הודעה מראש על הקשר, או הפסקת אחד מהקשרים, העבודה או הקשר הרומנטי.

לגבי הסיפור של ההסכמה, השופטת בייניש, כבר קבעה בעש"מ 1599/03 טאפירו נ' נציבות שירות המדינה  כי קיומם של יחסי מרות בין המטריד למוטרד וניצולם על-ידי המטריד מקימים הנחה שלפיה המוטרד לא נתן הסכמה מלאה וחופשית להתנהגותו של המטריד גם בלי ש"הראה" את אי-הסכמתו להתנהגות זו , בנוסף קבעה שם כי "הפרשנות המקובלת למונח זה (יחסי מרות בעבודה)

לעניין יחסי ניצול בעבודה כוללת גם השפעה, סמכות ומרות עקיפה. המונח אינו מוגבל ליחסים של מעסיק או ממונה ישיר בלבד".

 

יחסי מרות בהסכמה

החוק נתן מספר דוגמאות ליחסי מרות פסולות, בהסכמה:

  • מורה המקיים יחסי מין עם תלמידתו בן השבע עשרה – אין חולק שגם אם היא מסכימה, יש פה משהו בעייתי. בעיקר בשל העובדה שמורה, בשלב זה של החיים שותף מאוד להחלטות הקשורות בעתיד התלמידה ובחיים שלה בהווה.
  • פסיכולוג ומטופלת – המחוקק זיהה שיש בעיה בכל הסיפור הטיפולי, ולכן קבע סעיף חוק מיוחד האוסר יחסים בין מטפל למטופל:

סעיף 347א(ב) לחוק  העונשין: "מטפל נפשי הבועל אישה או העושה מעשה סדום באדם, שמלאו להם שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן להם טיפול נפשי על ידו ועד תום שלוש שנים מסיום הטיפול כאמור, בהסכמה שהושגה תוך ניצול תלות נפשית ממשית בו, שמקורה בטיפול הנפשי שניתן להם על ידו, דינו – מאסר ארבע שנים; לענין סעיף זה יראו מעשים כאמור שנעשו על ידי מטפל נפשי שהוא פסיכולוג, פסיכיאטר או עובד סוציאלי,

או מי שמתחזה לאחד מאלה, במהלך התקופה שבה ניתן הטיפול הנפשי כאילו נעשו תוך ניצול תלות נפשית ממשית כאמור; חזקה זו לא תחול אם המעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי"

  • מעסיק – מעסיק או מנהל, שאחראי על עובדת זוטרה יותר, וביכולתו לפטרה אם ירצה, או להתנכל לה בכל אופן אחר.

 

בין אם הואשמת בעבירות ניצול יחסי מרות או שסבלת בעצמך מניצול – מומלץ לפנות מיד לעורך דין עבירות מין מנוסה.

המקור החוקי לאיסור ניצול יחסי מרות

שאלות ותשובות בנושא ניצול יחסי מרות בהסכמה
אם היו פערי כוחות בין הצדדים לקשר, והקשר לא שוויוני, גם אם הייתה הסכמה, ההנחה היא שההסכמה הזאת אינה בלב שלם, ותמיד יש בה ממד של הכרח כלשהו, בשל היכולת של צד אחד להשפיע על חייו ו"לנקום: בצד השני, במקרה שהקשר יכשל, או בכל סיטואציה אחרת, מורכבת.
הדבר החשוב ביותר כשבאים לחקירה באזהרה הוא הצורך לדעת את הזכויות שלך בתור חשוד. זה אומר שעליך לדרוש להתקשר לעורך דין על מנת להתייעץ לגבי החקירה. שים לב, ההליך הפלילי מורכב מראיות. במקרה ואכן בעתיד יוגש כתב אישום כנגדך, לחקירה הראשונה שלך במשטרה תהיה משמעות רבה. לא תמיד מומלץ לשתוק, כפי שמקובל לחשוב. להפך, לעיתים דווקא עתיד לתת את גרסתך, שתאיר את הסיפור באור חיובי, עבורך.
עורך דין שמתמחה בתחום הפלילי, ובפרט בעבירות מסוג זה, ניצול יחסי מרות בהסכמה, ידע לתכנן את ההליך הלאה, ולחשוב איך לנהל אותו בצורה המיטבית עבורך. הוא ידע לשאול את השאלות הנכונות בבית המשפט, ויגן על זכויותיך בעת החקירה ולפני הגשת כתב האישום.
אם אתם מעורבים בתיקי שקשור לניצול יחסי מרות בהסכמה, מומלץ לכם מאוד ליצור קשר עם משרד עו"ד אלעד שאול, שיטפל בכם במסירות, מקצוענות, ובעיקר בדיסקרטיות. בדיוק במצב כזה, כשאתם רוצים להוכיח שהמקרה היה בהסכמה, אתם צריכים עורכי דין שהיו בעבר בשירות הציבורי או הפרקליטות, ויודעים איך ההליך עובד. אם אתם מתלבטים מה נכון עבורכם כרגע? פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי ללא התחייבות. לאחריו, תוכלו להחליט מה לעשות באופן חכם יותר.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן