logo

התנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה

כולנו יודעים להגיד שהטרדות מיניות בעבודה הינן אסורות והחוק אף מתייחס אליהן בחומרה. אולם מה נחשב להטרדה מינית במקום העבודה? האם הסטנדרטים החלים במקום העבודה מחמירים יותר מהסטנדרטים החלים במרחב הציבורי? מה עושים אם הוטרדתם מינית בעבודה ואילו פיצויים מגיעים לכם על הטרדה זו? קראו וגלו את כל התשובות החשובות.

 

מה נחשב להטרדה מינית

החוק למניעת הטרדות מיניות מגדיר אילו מעשים ייחשבו להטרדה מינית. ניתן לחלק את התרחישים הנחשבים הטרדה ל-2 קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה היא קבוצת ההטרדה במעשים. סחיטה באיומים של מעשים מיניים וכן מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין, ייחשבו להטרדה מינית.

הקבוצה השנייה של התרחישים, הם קבוצת ההטרדות המיניות בדיבור. קבוצה זו כוללת שלושה סוגים של דיבורים הנחשבים להטרדה מינית:

  1. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר הניצע הביע את התנגדותו לאמירות אלו
  2. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם ביחס למיניות שלו, כאשר האדם הביע את התנגדותו להתייחסויות אלו
  3. התייחסויות מבזות ומשפילות הנוגעות למינו של אדם או לנטייתו המינית

 

כל אמירה העונה על ההגדרות הללו, תיחשב להטרדה מינית על כל המשתמע מכך. מדובר ברעיון מחודש יחסית שדיבורים בלבד נחשבים לעבירה פלילית אך למעשה רעיון זה הונחל כל כך בשנים האחרונות, עד שזה נראה כי איסור מעין זה תמיד היה כאן.

 

הטרדות מיניות במקום העבודה

החוק למניעת הטרדות מיניות מרחיב את המקרים של הטרדה מינית בדיבור במקום העבודה. על פי החוק, כאשר ההצעות המיניות או ההתייחסות המינית קורית במקום העבודה, היא אסורה אף אם האדם המוטרד לא הביע את התנגדותו לאמרות אלו. זאת, במקרים בהם מתעורר חשד לניצול יחסי מרות במקום העבודה.

אם כן, בעוד שבדרך כלל  האדם צריך להתנגד לאמירות כדי שהן ייחשבו להטרדה מינית, במקרים בהם יש ניצול יחסי מרות במקום עבודה אין צורך בהתנגדויות. לכן, אף אמרות שהיו בהסכמה לכאורה, ייחשבו להטרדה מינית.

כעת, לאחר שהבנו מהי ההגדרה של הטרדה מינית במקום העבודה, נוכל לצלול אל תוך ההתנהגויות שיחשבו להטרדה מינית במקום העבודה. חשוב לי להדגיש כי אני בכוונת מכוון אציג את המקרים המעורפלים יותר ובהחלט ישנם מקרים בהם ההטרדה המינית ברורה לחלוטין ואין לגביה כל מחלוקת. אולם דווקא מתוך אותם מקרי גבול נוכל להבין טוב יותר מה נחשב להטרדה מינית ואלו אף המקרים המגיעים, בסופו של דבר, לבית המשפט.

 

נגיעות בלתי הולמות

כפי שכולכם וודאי יודעים, נגיעות בלתי הולמות ייחשבו להטרדה מינית במקום העבודה. לכן, אם הבוס למשל בא ונוגע באחת העובדות, בישבן, בלחי או אפילו מעביר לה ליטוף על הגב, המעשה יכול בהחלט להיחשב להטרדה מינית. כמובן ששאלת ההטרדה תלויה בשאלת ההסכמה לנגיעות, אלא שכמו שאראה לכם מיד, שאלת ההסכמה במקומות עבודה היא שאלה מסובכת מאוד.

 

ניצול יחסי מרות

אני אתאר לכם את התרחיש הבא – עובדת מגיעה לבוס שלה לאחר שנים של עבודה מאומצת ומבקשת קידום או העלאה במשכורת. העובדת נדרשה לאזור אומץ רב כדי להניע את עצמה לבקש את ההעלאה מהבוס והיא סוף סוך עשתה זאת.

הבוס עונה לעובדת "כמובן, בשמחה". וממשיך "היית רוצה לצאת איתי לארוחת ערב?" העובדת מרגישה שהיא נדחקה לפינה. היא רק עכשיו ביקשה העלאה וזה עלול להיתפס כחצוף אם תסרב. לכן, היא עונה "בסדר… למה לא". בתגובה, הבוס מתקרב אליה ומנשק אותה על הלחי. העובדת לא מביעה כל התנגדות.

האם נשיקה זו נחשבת להטרדה מינית? ראינו כבר שנגיעות לא רצויות יכולות להיחשב להטרדה מינית. אולם האם הנשיקה באמת הייתה בלתי רצויה? הרי העובדת נתנה לכאורה את הסכמתה לנשיקה.

אתם וודאי מבינים שהסכמת העובדת היא לא הסכמה אמיתית. העובדת מסכימה רק כי מדובר בבוס שלה והיא כפופה לו במקום עבודתה. הסכמה שכזו, לפי החוק, היא לא הסכמה חופשית אלא הסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי מרות. מבחינת הדין בישראל, הסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי מרות – אינה הסכמה כלל.

אם כן, נשיקה שכזו תיחשב לנשיקה בהסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי מרות ומכיוון שכך מדובר בהטרדה מינית על כל המשתמע מכך. בהמשך דברינו נדון בהשלכות המדויקות של הגדרת מעשה כהטרדה מינית.

 

הוכחת יחסי מרות

הדין הישראלי קובע כלל – יחסים בין בוס לעובד או עובדת, חזקה עליהם שהם כוללים ניצול יחסי מרות. אם הבוס טוען שהיחסים היו בהסכמה מלאה וללא ניצול כלשהו של יחסי מרות, עליו החובה להוכיח זאת.

בכך חל היפוך מהכלל הפשוט, לפיו אם מאשימים אדם יש להוכיח מעל לכל ספק סביר את אשמתו. הכלל החדש קובע שבוס הנאשם בהטרדה מינית, יצטרך להוכיח מעל לספק סביר את חפותו.

לסיכום פרק זה, ראינו שנשיקה לעובדת תיחשב הטרדה מינית, אף אם היא נעשתה בהסכמה לכאורה. אם הבוס רוצה להוכיח את חפותו, עליו להוכיח שהנשיקה נעשתה ללא ניצול של יחסי מרות בינו לבין העובדת הכפופה לו.

 

הערות מיניות

א' נכנסת כל יום לעבודה. בדרך לדסק שלה, היא חולפת ליד המשרד של הבוס. כל יום הבוס מעיר לה "איך התלבשת יפה", "הבגדים ממש מתאימים לגזרה שלך", "איך הם מבליטים לך את הקימורים" ועוד הערות דומות. העובדת מתעלמת וממשיכה בדרכה.

אמירות שכאלו יכולות להיחשב בהחלט להטרדות מיניות. מדובר בהערות והתייחסויות מיניות. כזכור, במסגרת יחסי עבודה, העובדת לא נדרשת להביע התנגדות לאמירות. גם כאן, אם הבוס ירצה להוכיח את חפותו, הוא יצטרך להסביר מדוע אמרות אלו לא נאמרו תוך ניצול יחסי מרות אלא בהסכמה חופשית מלאה.

 

הצעות מיניות

גם הצעות מיניות יכולות להיחשב להטרדה מינית. כעת נניח שבסוף היום, הבוס שואל את א' "היית רוצה לצאת איתי לארוחת ערב?" א' עונה שהיא לא מעוניינת. למחרת, הבוס שואל אותה שוב. ביום השלישי, הוא גם מוסיף "אם את לא יכולה ארוחת ערב, אולי נעלה ישר אליי לדירה?".

אמרות אלו ייחשבו להצעות מיניות העונות על הגדרת הטרדה מינית. עם זאת, יש לשים לב גם לאופן בו דוחה א' את ההצעות. אם היא אומרת, למשל "וואי האמת ממש בא לי, אבל דווקא הערב קבעתי עם חברות", יהיה קשה יותר להוכיח שמדובר בהטרדה מינית. חשוב לי להדגיש – קשה, אך בהחלט אפשרי לאור החשש הממשי מניצול יחסי מרות וחובתו של הבוס להוכיח את חפותו במקום חובתה של הנפגעת להוכיח את אשמתו.

 

הטרדה מינית בעבודה – מה עושים עם זה

כעת, אני רוצה להבהיר לכם ולכן מה עושים אם חוויתם הטרדה מינית בעבודה. החוק מחייב את המעסיק למנות נציב הטרדות מיניות בכל מקום עבודה בו עובדים 25 עובדים ומעלה. כמו כן, המעסיק והנציב מחויבים לטפל כראוי בכל תלונה שתוגש אליהם.

מכיוון שכך, ככל שחוויתם הטרדה מינית במקום העבודה, פנו אל נציב ההטרדות במשרד. כך, ייפתח הליך משמעתי במקביל להליך הפלילי והאזרחי כנגד המטרידן. במסגרת ההליך המשמעתי, סביר בהחלט שלא תהיה למעסיק ברירה אלא לפטר את העובד. בהליך האזרחי תקבלו פיצויים מהמטרידן ובפלילי יוטלו עונשים עם העובד המטריד.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית במקום העבודה? זקוקים לייצוג משפטי? פנו אלינו במשרד עורכי דין עבירות מין אלעד שאול. אנו במשרד מתמחים בטיפול בתיקים אלו ונפעל למצות את זכויותיכם ולהשיב את כבודכם. כל זאת, תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

הטרדות מיניות במקום העבודה

שאלות ותשובות בנושא התנהגויות המהוות הטרדה מינית בעבודה
החוק למניעת הטרדות מיניות מחמיר עם הטרדות מיניות בעבודה, קובע חובות שעל המעסיק למלא ומגדיר את ההטרדות המיניות בצורה רחבה יותר. ההבדל הכי משמעותי הוא שבהטרדות מיניות בעבודה, המוטרדת לא צריכה להביע את התנגדותה לאמירות ולהצעות המיניות.
החוק קובע כי העונש על הטרדה מינית הוא שנתיים מאסר לכל היותר. זאת, אלא אם כן ההטרדה נחשבת למעשה מגונה או לסחיטה באיומים, אז העונשים יוכלו להיות משמעותיים יותר.
הטרדה מינית היא שם כולל להתנהגויות מיניות בלתי הולמות שהוגדרו כאסורות על פי חוק. מי שיורשע בהטרדה מינית צפוי לעונשים משמעותיים וכן הוא יחויב בתשלום פיצויים לא מבוטלים לנפגעות העבירה.
החוק מזכה את נפגעות העבירה בפיצוי של 120 אלף שקלים לכל היותר, ללא הוכחת נזק. מעבר לכך, נפגעים יוכלו לתבוע פיצוי תוך הוכחת הנזק שנגרם להם.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן