logo

הטרדה מינית של קטינים

הטרדה מינית של קטינים הינה עבירה חמורה ומצערת. לא אחת, הילד לא ידע כלל לדברר את הפגיעה המינית שחווה והוא ידע להצביע על ההטרדה המינית רק שנים רבות לאחר האירוע. מה דינה של הטרדה מינית בקטינים? עד מתי ניתן להגיש תביעה על עבירות מין בקטינים. כל זאת ועוד – בהמשך המאמר.

 

מהי הטרדה מינית של קטינים?

הטרדה מינית מוגדרת ככל התנהגות מינית בלתי הולמת, פיזית או מילולית, הנעשית שלא בהסכמה. אולם החוק לא מסתפק בהסכמה סתם להתנהגות המינית, אלא דורש כי ההסכמה תהיה "חופשית ומרצון". החוק קובע כי הסכמה של קטין או קטינה שטרם מלאו להם 16 שנה, לא תהיה הסכמה חופשית ומרצון.

אשר על כן, גם אם קטינה נתנה את הסכמתה לכאורה להתנהגות מינית אך טרם מלאו לה 16 שנה, ההתנהגות עודנה תיחשב להטרדה מינית של קטינים. אם כן, ביחס לקטינים, כל התנהגות מינית בלתי הולמת יכולה להיחשב להטרדה מינית. זאת, אין אם המעשים או האמירות היו בהסכמה או שלא בהסכמה. הטרדה מינית של קטינים נחשבת לעבירה חמורה שיכולה להוביל לעונשים פליליים, כספיים ומשמעתיים.

הטרדה מינית של קטין במשפחה

לא אחת, עבירות מין בקטינים קורות בתוך המשפחה. הורה, אח גדול, גיס או בן משפחה אחר פוגע בבת משפחה צעירה. פגיעה מינית שכזו פוגעת בילדים במקום הבטוח ביותר שלהם, הלא הוא המרחב הביתי, ומערערת אצלם כל תחושת ביטחון ושייכות.

עבירת הטרדה מינית של קטין במשפחה הינה חמורה יותר מעבירת הטרדה מינית של קטין שאינו בן משפחה. על פי רוב, הטרדה מינית בתוך המשפחה תהיה הטרדה מינית פיזית מסוג מעשים מגונים. ככלל, העונשים המקסימליים על עבירת מעשים מגונים נעים בין שנת מאסר אחת לבין 7 שנות מאסר. אולם כאשר המעשים המגונים נעשים בקטין שהוא בן משפחתו של הפוגע, העונשים נעים בין 4 ל-15 שנים!

הטרדה מינית של קטין במשפחה – תקופת ההתיישנות

על פי סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי, תקופת ההתיישנות עבור רוב עבירות ההטרדה המינית עומדת על 10 שנים. כלומר, ניתן יהיה לפתוח בהליכים פליליים כנגד עובר העבירה עד 10 שנים לאחר קרות העבירה. תקופת ההתיישנות לעבירת הטרדה מינית מסוג מעשה מגונה בפני אדם אחר, עומדת על 5 שנים בלבד.

עם זאת, כאשר נפגע העבירה הוא קטין, תקופת ההתיישנות תתחיל עם הגיעו לגיל 18 בלבד. לכן, אם למשל פלונית נפגעה מהטרדה מינית בהיותה בת 11, תקופת ההתיישנות תתחיל רק מיום הגיעה לגיל 18 ותימשך 10 שנים. כך, תקופת ההתיישנות בפועל תעמוד לא על 10 שנים אלא על 17 שנה.

אולם במקרים בהם עבירת הטרדה מינית נעברת בתוך המשפחה, החוק נותן ארכה משמעותית מאוד לתקופת ההתיישנו. סעיף 354 לחוק העונשין מורה כי עבור עבירות הטרדה מינית בתוך המשפחה, תקופת ההתיישנות תחל רק עם הגיעו של הקטין לגיל 28!

תקופת ההתיישנות לעבירות הטרדה מינית בתוך המשפחה עומדת על 10 שנים. מכיוון שכך, ניתן יהיה לפתוח בהליכים פליליים כנגד אדם הפוגע בקטין שהוא בן משפחתו, עד להגיעו של הקטין לגיל 38! החוק מציב שני סייגים לפתיחה בהליכים פליליים לאחר שנים רבות כל כך:

  1. לא יוגש כתב אישום לאחר תום תקופת ההתיישנות הרגילה (הקטין בן 28 ומעלה) אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה;
  2. הרשעת הנאשם לא תתבסס על עדות הנפגע לבדו, אלא אם כן יש בחומר הראיות דבר מה לחיזוקה.

 

בסופו של דבר, ככל שהיועמ"ש נתן את ברכתו להגשת כתב האישום ויש בחומר הראיות כדי לחזק את העדות, הרי שניתן יהיה להגיש כתב אישום כנגד בן המשפחה שפגע מינית בקטין ולהרשיע אותו בעבירות אלו.

 

הטרדה מינית של קטינים – הליכים אזרחיים

כידוע, ניתן לפתוח גם בהליכים אזרחיים על הטרדה מינית. הנפגעת תוכל להגיש תביעת פיצויים נזיקית כנגד הפוגע בה. בית המשפט יפסוק פיצויים לטובת הנפגעת בהתאם לחומרת הפגיעה בה, עד לסכום של 120 אלף שקלים, מבלי שהנפגעת תצטרך להוכיח ולאמוד את הנזק שנגרם לה כתוצאה מהפגיעה המינית.

תקופת ההתיישנות לתביעות אזרחיות, עומדת על 7 שנים. כלומר, ניתן להגיש תביעה עד 7 שנים מיום קרות האירוע בגינו מוגשת התביעה. ככל שנפגע ההטרדה המינית היה קטין, מניין 7 השנים יתחיל רק עם הגיעו לגיל 18.

בדומה להליכים פליליים, גם בהליכים אזרחיים אם הפוגע הוא בן משפחתו של הקטין, תקופת ההתיישנות תתחיל בגיל 28 בלבד! המשמעות היא שניתן יהיה להגיש תביעות אזרחיות על עוולת הטרדה מינית של קטין במשפחה, עד להגיעו של הקטין לגיל 35.

הטרדה מינית – תקופות התיישנות

נפגע בגיר נפגע קטין נפגע קטין שהוא בן משפחה של הפוגע
תביעת הטרדה מינית אזרחית 7 שנים מיום ההטרדה עד גיל 25 עד גיל 35
הטרדה מינית – הליכים פליליים (מעשים מגונים) 10 שנים מיום ההטרדה

*כאשר העונש המקסימלי לעבירה לא מגיע ל-3 שנות מאסר, 5 שנים בלבד.

עד גיל 28 עד גיל 38

 

עבירות מין בקטינים

נוכחנו לדעת כי החוק מתייחס בחומרה לעבירות הטרדה מינית בקטינים. חשוב לי להדגיש שההחמרה לא חלה רק ביחס לעבירות הטרדה מינית, אלא לכל עבירות המין. נדגים זאת בעזרת עבירת האונס והבעילה האסורה. בעילה של אישה בוגרת, בהסכמתה, הינה מותרת על פי חוק.

לעומת זאת, כאשר הנבעלת היא קטינה בגילאי 16 עד 18 אך ההסכמה לבעילה הושגה תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, הבעילה תיחשב לבעילה אסורה והעונש על עבירה זו עד 5 שנות מאסר. הוא הדין גם כאשר הנבעלת היא קטינה בגילאי 14 עד 16, אף אם היא הסכימה מרצונה החופשי לבעילה. ככל שהנבעלת עוד לא הגיעה לגיל 14, הרי שהבעילה תיחשב לאונס! זאת, אף אם הקטינה היא זו שרצתה בקיום היחסים ויזמה אותם.

למרות שהבעילה הייתה בהסכמה, הבועל ייחשב לאנס ויעמוד לדין על מעשיו. אם כן, אנו רואים כי החוק מחמיר באופן כללי עם עבירות מין בקטינים, מתוך גישה לפיה קטינים הם אוכלוסיה פגיעה לעבירות מין ויש להגן עליהם מפני פגיעות שכאלו. הסכמתם של קטינים לא תועיל, לרוב, והמעשים עודם ייחשבו לעבירות מין.

 

סייג לאחריות פלילית

ייתכן כי קראתם את הדברים ונזכרתם בכם, או בחברים שלכם, בגילאי התיכון ותהיתם האם הקשרים שהיו לכם נחשבו לעבירה על החוק. התשובה היא, בפשטות, שלילית. חוק העונשין קובע במפורש סייג לאחריות פלילית, לפיו ככל שפער הגילאים אינו עולה על 3 שנים והמעשים המיניים נעשים מתוך יחסי רעות, הרי שהם לא ייחשבו לפליליים. לכן, ככל שהקשרים ענו על הגדרות אלו, הם לא נחשבים לעבירה פלילית.

 

עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית של קטינים? זקוקים לייעוץ ולייצוג משפטי? הגעתם אל המקום הנכון. אני, עו"ד אלעד שאול, מתמחה בדין הפלילי בכלל ובתיקי הטרדה מינית בפרט. ייצגתי מאות לקוחות מרוצים בתיקי הטרדות מיניות ואף שימשתי בעברי כפרקליט בפרקליטות תל אביב (פלילי), כך שאני מכיר את המערכת מבפנים ויודע כיצד לעבוד אל מולה. פנו אליי לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

הטרדה מינית של קטין במשפחה

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית של קטינים
כל התנהגות מינית בלתי ניאותה, בין אם מילולית ובין אם פיזית, תיחשב להטרדה מינית של קטינים. לרוב, הסכמתה של קטינה להתנהגות זו אינה רלוונטית (כל עוד היא אינה בת 16). זאת, אלא אם כן פער הגילאים שבין הצדדים אינו עולה על 3 שנים אז להסכמה למעשים המיניים חשיבות קריטית.
תביעה אזרחית ניתן להגיש במשך 7 שנים. אולם כאשר הנפגע קטין, מניין 7 השנים יתחיל רק מיום בו הנפגע יגיע לגיל 18, כלומר עד לגיל 25. אם הפגוע הוא בן משפחתו של הקטין, הרי שהנפגע יוכל להגיש תביעה עד לגיל 35!
תקופת ההתיישנות להטרדה מינית חמורה (פיזית) עומדת, לרוב, על 10 שנים. כאשר הנפגע קטין, תקופת ההתיישנות תתחיל רק מיום הגיעו של הקטין לבגרות ולכן ניתן יהיה להגיש תלונה עד להגיעו של הקטין לגיל 28. אם הפגיעה קרתה בתוך המשפחה, הנפגע יוכל להגיש תלונה עד להגיעו לגיל 38, אולם הגשת כתב אישום תהיה כפופה לאישורו של היועמ"ש לכך. תקופת ההתיישנות על עבירות הטרדה מינית מילולית עומדת על 5 שנים. אם הנפגע היה קטין, 5 השנים יתחילו להימנות מיום הגיעו לגיל 18, כך שניתן יהיה להגיש תלונה עד הגיעו לגיל 23.
כדי שקשר מיני בין קטינים יהיה חוקי, עליו לקיים שני תנאים בסיסיים. הראשון – פער הגילאים בין בני הזוג אינו עולה על 3 שנים. השני – היחסים נובעים מיחסי קרבה ורעות בין הצדדים, ללא יחסי מרות ובהסכמה מלאה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
הטרדה מינית אצל הגניקולוג

בין כותלי חדר הרופא, שם אמור לשרור אמון מוחלט, אורבת סכנה מפתיעה: הטרדה מינית על ידי גניקולוגים. תופעה חמורה זו, המושתקת פעמים רבות, פוגעת בנשים

פיזיותרפיסט הטרדה מינית

אתם הולכים לפיזיותרפיה כדי לשפר את בריאותכם הפיזית, אבל מה אם הטיפול עצמו הוא זה שפוגע בכם? כן, גם פיזיותרפיסטים יכולים להטריד מינית את מטופליהם,

עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

תלונת שווא על אונס

תלונה על עבירה פלילית היא אירוע חמור, שיכול להוביל להשלכות מרחיקות לכת על הנפגע, החשוד והחברה. אך מה קורה כאשר התלונה היא שקרית? בתקופה האחרונה,

הסכמה חופשית

הסכמה חופשית הוא מושג שקשור לעבירות מין, בפרט לעבירות האינוס, ומתאר מצב שבו אישה מסכימה מרצונה החופשי לקיים יחסי מין. ללא הסכמה חופשית יחסי המין

אונס קבוצתי

אונס קבוצתי הוא מעשה חמור מאוד שמוגדר כעבירה פלילית. עבירת אונס קבוצתי היא חלק מקבוצת עבירות האינוס אותן אפשר למצוא בסעיף 345 לחוק העונשין. הסעיף

עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן