logo

הטרדה מינית בין בני זוג

במשך מאות שנים, שררה בעולם המשפטי תפיסה לפיה לא יכולות להתרחש עבירות מין בין בני זוג. מעשים מיניים הינם לגיטימיים ורצויים במסגרת זוגית ולעולם הם לא ייחשבו להטרדה מינית. אלא שבעשרות שנים האחרונות, חלחלה למשפט ההבנה כי מדובר בתפיסה שגויה וכל עבירות המין יכולות לקרות אף במסגרת הזוגית. מתי מתרחשת הטרדה מינית בין בני זוג? ומה העונש עליה? כל זאת ועוד – בהמשך המאמר.

 

הטרדה מינית – הגדרה חוקית

כדי לדעת מתי קורית הטרדה מינית בין בני זוג, יש להבין תחילה מה בכלל מוגדר כהטרדה מינית על פי החוק. שהרי, כולנו מכירים את המונח הטרדה מינית אך רבים מאיתנו לא בדיוק יודעים מה הוא אומר, מה ייחשב להטרדה מינית ומה לא ייחשב להטרדה מינית. לכן, נפתח בהצגת ההגדרה החוקית להטרדה מינית ומשם נמשיך אל עבירת ההטרדה המינית בין בני זוג.

הטרדה מינית מוגדרת בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדות מיניות. הסעיף מגדיר הטרדה מינית ככל אחת מההתנהגויות הבאות:

 1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
 2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
 3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם, אשר הביע את התנגדותו להתייחסויות אלו;
 4. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם שהביע התנגדותו להצעות המיניות;
 5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם

 

מבין ההתנהגויות האמורות, הרלוונטיות ביותר לענייננו הן הסחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים, המעשים המגונים וההתייחסות המבזה ומשפילה למיניותו של אדם. התייחסויות חוזרות והצעות מיניות חוזרות פחות רלוונטיות בהקשר זוגי, אם כי גם להן יכול להיות מקום.

 

סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים

החוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי סחיטה באיומים, כהגדרתה בחוק העונשין, לביצוע מעשים מיניים – הינה הטרדה מינית. סעיף 428 לחוק העונשין מגדיר סחיטה באיומים באופן הבא:

" המאיים על אדם בכתב, בעל פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו או בגוף אדם אחר, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם, או מאיים על אדם לפרסם או להימנע מפרסם דבר הנוגע לו או לאדם אחר, או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשות מעשה או להימנע ממעשה שהוא רשאי לעשותו"

אם כן, סחיטה באיומים מוגדרת כאיום ב:

 • פגיעה גופנית
 • פגיעה בחירות
 • פגיעה ברכוש ובפרנסה
 • פגיעה בשם הטוב של המאוימת ובצנעת הפרט (למשל – הפצת תמונות עירום)
 • פרסום דבר הנוגע לאותו אדם שיפגע בו
 • מטיל אימה על אדם בדרך אחרת

 

במסגרת הזוגית, קיים חשש מהותי לפיו מי מבני הזוג יהיה מעוניין בקיום יחסי מין בעוד שבן הזוג השני לא יהיה מעוניין בקיום היחסים. בפעם הראשונה, הדבר ייתפס כנורמלי וחריג. אולם לאחר זמן מסוים בו בן הזוג הסרבן יתמיד בסירובו לקיום היחסים, בן הזוג המעוניין בקיום היחסים יסחט באיומים את הסרבן לקיום יחסים.

בן הזוג המעוניין ביחסי המין יגיד לבן או בת זוגו כי במערכת זוגית צריך לקיים יחסי מין ואם הסרבן יתמיד בסירובו, "אני לא יודע מה אני אעשה לך". אמרה כזו יכולה להתפרש כאיום לאלימות. לחלופין, בן הזוג יגיד לבת זוגו המסרבת לקיים יחסים כי אם היא תתמיד בסירובה, הוא יחסום לה את כרטיס האשראי, ידיר אותה מאירועים פומביים וכדומה.

כל התנהגות שכזו, מוגדרת כסחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים וכן כהטרדה מינית בין בני זוג. מדובר בעבירת ההטרדה המינית מהסוג החמור ביותר. העונש עליה – עד 7 שנות מאסר. אם בת הזוג נכנעה לאיומים ובני הזוג אכן קיימו יחסי מין כתוצאה מהאיום, העונש יוכל להגיע גם ל-9 שנות מאסר.

מעשים מגונים

מעשים מגונים הינם מעשים מיניים, שאינם כוללים בעילה מלאה, הנעשים שלא בהסכמה. האם בין בני זוג יכולים להתבצע מעשים מגונים?

מדובר בשאלה מורכבת ולא פשוטה. בפשטות, התשובה היא חיובית. יכולים להתרחש מעשים מגונים בין בני זוג. אלא שרף החומרה למעשים אלו בין בני זוג, גבוה הרבה יותר ממקרה בו לא מדובר בבני זוג. נגיעות ללא הסכמה, למשל, נחשבות באופן מובהק למעשים מגונים כאשר הן קורות שלא בהקשר זוגי. לעומת זאת, לא מצופה מבן זוג לשאול את זוגתו כל פעם לפני שהוא מניח עליה יד אם היא מסכימה למגע ומעוניינת בו.

במסגרת הזוגית ניתן לצאת מנקודת הנחה מסוימת ומסויגת, לפיה חזקה על בני הזוג כי הם מסכימים למגע המיני ומעוניינים בו. אולם ככל שהובעה התנגדות למעשים ובן הזוג כפה את עצמו בכל זאת על בת זוגו, המעשה ייחשב למעשה מגונה ולעיתים אף למעשה מגונה בנסיבות מחמירות. נסתייע בדוגמה כדי להבין בדיוק במה מדובר.

תארו לעצמכם מצב בו בעל מתקרב לאשתו ומתחיל לנשק אותה. עד כאן – לגיטימי לחלוטין. אלא שבשלב זה, האישה הודיעה לבעל כי היא אינה מעוניינת במגע. הבעל ניסה לשכנע אותה ולגרום לה לרצות בנשיקה ובמגע. אשתו, מצדה, התמידה בסירובה. בשלב זה, הבעל תפס אותה בכוח ונישק אותה, בניגוד מובהק לרצונה.

מעשה שכזה ייחשב למעשה מגונה וייתכן שאף למעשה מגונה בנסיבות מחמירות. לפיכך, המעשה מוגדר כהטרדה מינית בין בני זוג. העונש על מעשה מגונה הוא עד 3 שנות מאסר. העונש על מעשה מגונה בנסיבות מחמירות – עד 7 שנות מאסר. אם כן, מדובר במקרה נוסף של הטרדה מינית חמורה בין בני זוג.

 

התייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם

במסגרת זוגית, קיים חשש להתעללות נפשית של בן זוג בבת זוגו, ולהיפך כמובן. הערות מבזות על מיניותה של בת הזוג, על ביצועיה הלקויים, גופה הרופס וכדומה, נחשבות להטרדה מינית בין בני זוג. מכיוון שמדובר באמירות בלבד ולא במעשים בפועל, היחס להטרדה מינית בין בני זוג שכזו חמור פחות מהיחס להטרדות המיניות הקודמות, אך עדיין מדובר בעבירה חמורה במיוחד. העונש עליה – עד שנתיים מאסר.

 

הטרדה מינית בין בני זוג – סיכום

לסיכום, הטרדה מינית בין בני זוג הינה מציאות אפשרית ומצערת. הטרדה מיני בין בני זוג יכולה להתרחש תוך סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים, במעשים מגונים או בהתייחסות מבזה ומשפילה למיניותו של אדם. בכל אחד מהמקרים, מדובר בהטרדה מינית חמורה והעונשים – בהתאם.

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בין בני זוג? זקוקים לייעוץ ולייצוג משפטי? אנו במשרד עו"ד אלעד שאול נשמח לסייע לכם. המשרד מתמחה בתיקי עבירות מין באופן כללי ובתיקי הטרדה מינית באופן ספציפי ובעל ניסיון עשיר בייצוג בתיקים אלו. פנו אלינו לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

מעשים מגונים

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית בין בני זוג
בהחלט כן. בן זוג יכול להטריד את בת זוגו, ולהיפך. לא רק זאת אלא גם שהטרדות מיניות בין בני זוג יהיו, פעמים רבות, הטרדות מיניות חמורות מסוג סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים או מעשים מגונים בנסיבות מחמירות.
העונש על הטרדה מינית בין בני זוג משתנה בהתאם לנסיבות המקרה. ככלל, עונשי המקסימום על העבירה ינועו בין 2 ל-7 שנות מאסר. בית המשפט יגזור את דינו של המטריד על פי חומרת מעשיו והנזקים שנגרמו מהמעשים.
ניתן להבחין בין הטרדות מיניות אלו בנקודת המוצא שלנו לבחינת המקרה. כאשר ההטרדה קורית שלא במערכת יחסים זוגית, נצא מנקודת מוצא לפיה בהיעדר הסכמה מפורשת למעשים המיניים – הם אסורים. לעומת זאת, במסגרת זוגית, ניתן להניח שיש הסכמה למעשים גם ללא הסכמה מפורשת, אלא אם כן יש סיבה לחשוב אחרת.
כמו כל נפגעות הטרדה מינית, גם מי שנפגעו מבן זוגם זכאיות לפיצויים. לרוב, הן יתבעו פיצויים אלו ככל שההטרדה המינית הובילה לפרידה של בני הזוג ולפירוק החבילה. 
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן