logo

הטרדה מינית בין חברים

גבולות ביחסי חברות יכולים להיות עניין חמקמק. המונח "Friends With Benefits" הינו מונח מוכר ונפוץ המתאר מערכות יחסים חבריות לא רומנטיות, הכוללות קשר מיני מסוים. אולם מה שנחשב ל-Benefits, יתרונות, עבור אחד, עלול להיחשב להטרדה עבור אחר. איפה עובר הגבול בין יחסי חברות לבין הטרדה מינית בין חברים? מה העונשים על הטרדה מינית שכזו? כל זאת ועוד – להלן.

 

שאלת ההסכמה

על פי הדין במדינת ישראל, והתפיסה המערבית באופן כללי, השאלה החשובה ביותר שיש לשאול ביחס לחוקיותם וכשרותם של מעשים מיניים, היא שאלת ההסכמה. ככל שמעשים מיניים נעשים בהסכמה, הרי שהם כשרים וחוקיים ואין לחוק כל עניין בהם. מאידך, מעשים מיניים שנעשים בהיעדר הסכמה ייחשבו לאסורים ולעבירות מין. החוק מתייחס בחומרה לעבירות שכאלו והענישה על העבירות – בהתאם.

הסכמה חופשית ומרצון

החוק לא מסתפק בהסכמה פשוטה לצורך הכשרת מעשים מיניים. על ההסכמה להיות הסכמה חופשית ומרצון. הסכמה שאינה כזו, לא תיחשב להסכמה כלל. כך, הסכמה של עובדת לקיום יחסים עם המעביד שלה, למשל, נחשבת להסכמה שהושגה תוך ניצול יחסי מרות וממילא אינה הסכמה חופשית ומרצון. לכן, היחסים יהיו אסורים.

 

הסכמה ליחסים בין חברים

גם כאשר עוסקים בהטרדה מינית בין חברים, יש לברר האם הייתה הסכמה למעשים המיניים. בהתקיים הסכמה חופשית ומרצון, המעשים יהיו מותרים. מנגד, ככל שהחברה לא הסכימה במפורש למעשים אלו, הרי שהם ייחשבו להטרדה מינית. להלן נבין אילו מעשים בדיוק מוגדרים כהטרדה מינית ומה ההשלכות של הטרדות אלו.

 

הטרדה מינית בין חברים לעומת בני זוג

האם יש הבדל בין הטרדה מינית בין חברים לבין הטרדה מינית בין בני זוג? התשובה לשאלה זו יכולה להיות חיובית. ההבדל המרכזי בין שני המקרים הוא בנקודת המוצא שלנו, בתור מי שבוחנים האם התרחשה הטרדה מינית אם לאו.

בקרב בני זוג המקיימים קשר רומנטי, ניתן לצאת מנקודת מוצא שיש לבני הזוג הסכמה מכללא מסוימת למעשים מיניים. לאור זאת, אם אדם מנשק את אשתו כשהוא חוזר מהעבודה, לא נניח שמדובר בהטרדה מינית אף אם היא לא הסכימה במפורש לנשיקה.

כך אף אם הוא נגע באיבר מוצנע שלה. טיב הקשר הרומנטי מאפשר לנו לצאת מנקודת מוצא לפיה בהיעדר סיבות לחשוב אחרת, המעשים ייעשו בהסכמה חופשית.

לעומת זאת, כאשר לא מדובר בבני זוג אלא בחברים שאין ביניהם קשר מיני, לא נוכל לצאת מאותה נקודת מוצא. אם אדם הגיע למפגש עם החבר'ה, הבחין בחברתו הטובה עימה אין לו קשר מיני ונישק אותה בפיה מבלי שהיא הסכימה לכך במפורש, המעשה יכול בהחלט להיחשב להטרדה מינית. זאת, מכיוון שבהיעדר הסכמה מפורשת למעשים, המעשים ייחשבו לאסורים.

הבדל זה הוא הבדל קריטי ומהותי, שיכול להכריע האם תביעת הטרדה מינית תתקבל אם לאו. למעשה, ההבדל בנקודות המוצא הופך את נטל ההוכחה. כאן, מחובתו של החבר להוכיח כי המעשים היו בהסכמה. זוהי כמובן לא חובתה של המוטרדת להוכיח כי היא לא הסכימה למעשים.

 

מה נחשב להטרדה מינית בין חברים

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדות מיניות קובע אילו התנהגויות נחשבות להטרדה מינית. החוק מגדיר כל אחת מ-5 ההתנהגויות הבאות כהטרדה מינית:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מגונים
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין
  3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם שהביע את התנגדותו להתייחסויות אלו
  4. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם שהביע את התנגדותו להצעות אלו
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם ובכלל כך לנטייתו המינית

 

מבין כל 5 ההתנהגויות, 3 התנהגויות רלוונטיות במיוחד לתיקי הטרדה מינית בין חברים – מעשים מגונים, התייחסויות מיניות חוזרות והצעות מיניות חוזרות. נפרט אודות כל אחת מאותן התנהגויות.

מעשים מגונים בין חברים

מעשים מגונים בין חברים הם לרוב מקרים של חציית גבול. חבר שלא מיטיב להבין אילו התנהגויות מקובלות ורצויות ואילו אסורות. כך, למשל, לגיטימי לחלוטין שאדם יחבק חברה כשהוא פוגש אותה. כמובן שחיבוק זה לא ייחשב, ככל שהוא נעשה בהסכמה, להטרדה מינית. לעומת זאת, ככל שתצטרף לחיבוק נשיקה בפה או אולי מגע בישבן, המעשה בהחלט יכול להיחשב להטרדה, אף שהוא נעשה בין חברים.

באותם מקרים, נחצה הגבול שבין התחום החברי לתחום המיני. כאמור, עבור לא מעט אנשים גבול מטושטש זה עלול להיות מבלבל ולא חד משמעי. על כן, ההמלצה המוחלטת והגורפת היא להתרחק מהגבול ולשמור על עצמכם מפני כל התנהגות שעלולה, בנסיבות מסוימות, להיחשב להטרדה. על כל פנים, אין לבצע כל מעשה מיני שהוא בין חברים ללא הסכמה מפורשת.

מעשים מגונים בין חברים יכולים גם להיות מעשים מגונים לפי סעיף 349 לחוק העונשין, כלומר מעשים מגונים שלא כוללים מגע פיזי. חשבו על המקרה הבא. חברים הולכים יחדיו למסיבת בריכה ונמצאים כולם בבגדי ים. הלבוש, גם ככה מינימלי מאוד. לפתע, אחת מבנות החבורה מתפשטת לחלוטין בפני אחד מהחבר'ה. גם מעשה שכזה, בהיעדר הסכמה, ייחשב להטרדה מינית בין חברים ויש להישמר מפניו.

 

התייחסויות והצעות מיניות

התייחסויות חוזרות למיניות של חבר או חברה וכן הצעות מיניות חוזרות לחברה, נחשבות להטרדה מינית. זאת, בתנאי שהחברה הביעה את התנגדותה להצעות ולהתייחסויות אלו. אם, למשל, חבר שאל את חברתו הקרובה האם היא תהיה מעוניינת לשנות את טיב היחסים ביניהם ולהפוך את הקשר לרומנטי והיא סירבה, למחרת שב ושאל אותה האם תרצה להכניס מימד מיני לקשר ביניהם והיא התמידה בסירובה ובכל זאת החבר שב ושאל אותה שאלה, ההצעות תיחשבנה להטרדה מינית.

 

העונש על הטרדה מינית

העונשים על הטרדה מינית יכולים להיות עונשי מאסר ממושכים, לשנתיים ואף למעלה מכך. עם זאת, כל המקרים שהוצגו הינם מקרים קלים יחסית של הטרדה מינית והסיכויים שייגזרו על המטריד תקופות מאסר בפועל – נמוכים. סביר יותר שיוטלו על המטריד עבודות שירות ועונשי מאסר על תנאי.

עם זאת, כמובן שייתכנו מקרים חמורים של הטרדות מיניות בין חברים. ככל שעבירות ההטרדה תהינה חמורות, ייתכנו כמובן עונשי מאסר בפועל ממושכים.

פיצויים לנפגעות ההטרדה

נפגעות ההטרדה המינית זכאיות לפיצויים מהמטריד. בית המשפט יוכל לפסוק פיצוי של 120 אלף שקלים לכל היותר מבלי שהנפגעות תצטרכנה להוכיח את נזקן. עצם הפגיעה המינית תזכה אותן בפיצויים. סכום הפיצויים יותאם לעוצמת הפגיעה. פגיעה חמורה יותר תוביל לפיצויים רבים יותר.

אני אספר, על פי מיטב ניסיוני ופסיקות בית המשפט, כי במקרים בהם הנפגעות מיוצגות על ידי עו"ד מומחים בתחום, הפיצויים גבוהים מאוד באופן יחסי. מנגד, בהיעדר ייצוג איכותי, הפיצויים עלולים להיות מינימליים יחסית.

 

משרד עו"ד אלעד שאול

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בין חברים? זקוקים לייעוץ משפטי ולייצוג בתיק? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול. המשרד מתמחה בתיקי הטרדה מינית ויעניק לכם שירותים משפטיים מהשורה הראשונה בתחום. פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה, והחלו להגן על הזכויות שלכם!

מעשים מגונים בין חברים

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית בין חברים
מגע מיני לא רצוי, התייחסויות מיניות חוזרות והצעות מיניות חוזרות, ייחשבו להטרדה מינית בין בני זוג. זאת, בהיעדר הסכמה מפורשת למגע המיני ובתנאי שהחברה המוטרדת הביעה את התנגדותה להצעות ולהתייחסויות המיניות.
העונש על הטרדה מינית בין חברים יכול להגיע גם לשנתיים מאסר. אולם על פי רוב, הטרדות מיניות בין חברים לא יהיו הטרדות מיניות חמורות מאוד. במקרים אלו, עונשי המאסר יעמדו על חודשים בודדים או שיומרו במאסר על תנאי ועבודות שירות.
שאלת ההסכמה למעשים מיניים במסגרת יחסי חברות, הינה שאלה סבוכה מאוד. עם זאת, הסכמה למעשים מיניים פעם אחת אינה משליכה על הסכמות בעתיד. לא תוכלו להסתמך על ההסכמה הזאת לצורך ביצוע מעשים מיניים נוספים. על כן, יש לקבל הסכמה מפורשת למעשים בכל פעם מחדש.
בוודאי. זכותך החוקית לקבל פיצויים על הפגיעה שחווית. כדי לקבל את הפיצויים, תצטרכי להגיש תביעה כנגד החבר שהטריד. לחלופין, תוכלי לבקש פיצויים לנפגעת עבירה במסגרת הליך פלילי המתנהל כנגד החברה שהטריד. לכל מסלול לקבלת הפיצויים יתרונות וחסרונות ומומלץ להתייעץ עם עורך הדין לפני ההכרעה על דרך הפעולה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן