logo

הטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה

באוניברסיטאות ובמכללות מצויה אוכלוסיה מגוונת של צעירים וצעירות, סטודנטים ואנשי סגל. המפגשים האנושיים באקדמיה מזמנים קשרים נפלאים בין אנשים, אך לצערנו הרב גם הטרדות מיניות באוניברסיטאות ובמכללות. מה נחשב להטרדה מינית באקדמיה ואילו צעדים יינקטו כנגד המטריד? המשיכו לקרוא ומצאו את כל התשובות.

 

הטרדה מינית – הגדרה

כולנו מכירים את המונח "הטרדה מינית" ואף עושים בו שימוש נפוץ יחסית. עם זאת, ברצוני להתעכב לכמה רגעים על ההגדרה המדויקת של הטרדות מיניות. זאת, מכיוון שאני נתקל בלא מעט בלבול בנושא וחשוב שאבהיר את הדברים לפני שנתקדם אל הטרדות מיניות באוניברסיטאות ובמכללות באופן ספציפי.

הטרדה מינית מוגדרת בסעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית – 1998, ככל אחת מההתנהגויות הבאות:

  1. סחיטה באיומים לביצוע מעשים מיניים;
  2. מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין;
  3. התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם אשר הראה כי אינו מעוניין בהתייחסויות אלו;
  4. הצעות מיניות חוזרות המופנות לאדם אשר הראה כי אינו מעוניין בהצעות אלו;
  5. התייחסות מבזה או משפילה למיניותו של אדם.

 

כל התנהגות הנופלת תחת אחת מההגדרות הללו, תיחשב להטרדה מינית. כמובן שהתנהגויות רבות אינן נופלות במדויק לאחת מהקטגוריות האמורות ומתפתח דיון משפטי סביב הגדרת ההתנהגות כהטרדה מינית. אנו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות' ייצגנו שורה ארוכה של לקוחות במקרים בהם לא היה ברור אם התנהגות חוסה תחת אחת ההגדרות אם לאו. בעזרת עבודה משפטית נכונה ומדוקדקת הובלנו את בית המשפט להכרעה הרצויה בעניין.

 

מה נחשב להטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה?

כבר בשלב זה אני רוצה להדגיש כי עיקר העיסוק שלנו יהיה בהטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה מצד חבר סגל כלפי סטודנט או סטודנטית תוך ניצול יחסי מרות. זאת, מאחר שהטרדה מינית בין סטודנטים אינה שונה באופייה מכל הטרדה מינית שהיא. הטרדה מינית באקדמיה מצד מרצה כלפי תלמידה, לעומת זאת, מצדיקה עיסוק מיוחד בנושא.

החוק מרחיב את הגדרת ההטרדה המינית כאשר זו קורית באקדמיה תוך ניצול יחסי מרות מצד חבר סגל כלפי סטודנט או סטודנטית. כפי שנראה מיד, כאשר המטריד הוא מרצה והנפגעת הינה סטודנטית, ההתנהגויות המוגדרות כהטרדה מינית מתרחבות.

סעיף 3(6)(ה) לחוק למניעת הטרדות מיניות קובע כי באותם מקרים בהם חבר סגל מטריד באופן מילולי תלמיד באקדמיה, אין צורך שהתלמיד יביע את התנגדותו לאמירות המיניות. ההצעות המיניות וההתייחסויות למיניותו של הסטודנט מוגדרות כהטרדה מינית, ללא תלות בתגובתו של הסטודנט לאותן אמירות. זאת, בניגוד לכלל הרגיל לפיו האמירות נחשבות להטרדה מינית רק אם המוטרד הראה כי אינו מעוניין באותן אמירות מיניות.

 

מעשים מגונים באקדמיה

לצערנו, הטרדות מיניות באקדמיה לא מסתכמות בהטרדות מיניות מילוליות. לא אחת, הטרדות מיניות באוניברסיטאות ובמכללות הינן הטרדות מיניות מסוג "מעשים מגונים כהגדרתם בחוק העונשין". חוק העונשין מגדיר מעשים מגונים כמעשים הנעשים לשם ביזוי גירוי או סיפוק מיני באדם אחר, שלא בהסכמתו.

ההכרעה האם מעשה מיני נחשב למעשה לגיטימי או למעשה מגונה תלויה, במידה רבה, בשאלת ההסכמה למעשה. במקרים בהם המעשים נעשו בהסכמה, הרי שמדובר במעשים כשרים שאינם מעשים מגונים. לעומת זאת, מעשים מיניים שלא נעשים בהסכמה, ייחשבו למעשים מגונים.

החוק לא מסתפק בהסכמה סתם כדי להכשיר מעשים מיניים. על ההסכמה להיות הסכמה חופשית ומרצון. הסכמה שאינה הסכמה חופשית ומרצון, לא תועיל כלל. כאשר מרצה מבצע מעשים מיניים בסטודנטית, יש לבחון האם המעשים נעשו בהסכמה. לאחר מכן, צריך לברר האם הסכמתה של הסטודנטית למעשים הייתה הסכמה חופשית ומרצון או שמא ההסכמה הושגה תוך ניצול יחסי מרות מצדו של המרצה באקדמיה.

ייתכן בהחלט שהסכמתה של הסטודנטית למעשים המיניים הושגה תוך ניצול יחסי מרות מצדו של המרצה ובמקרים אלו הסכמתה לא מספיקה כדי להכשיר את המעשים המיניים. המעשים עודם ייחשבו למעשים מגונים ולהטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה האסורה על פי חוק.

 

הטרדה מינית באקדמיה – נקיטת צעדים

לאחר שהבנו מה מוגדר כהטרדה מינית באקדמיה, יש לברר אילו צעדים יינקטו כנגד מי שהטריד מינית באוניברסיטה או במכללה. הצעדים שינקטו מתחלקים לשלושה מישורים – המישור הפלילי, המישור האזרחי והמישור המשמעתי.

 

הליכים משמעתיים

ראשית, הנפגעת תוכל להגיש תלונה לאחראית על הטרדות מיניות במוסד האקדמי בו היא לומדת. האחראית, יחד עם הצוות האמון על הנושא, תעניק לנפגעת תמיכה וסיוע נפשי במטרה להתמודד עם ההטרדה שחוותה. במקביל, האחראית על הטרדות מיניות במוסד האקדמי תפתח בבירור על התלונה.

במסגרת הבירור, האחראית תחקור את כל המעורבים בדבר. האחראית תזמן אליה את החשוד בהטרדה, את הנפגעת ואת העדים לאירוע במטרה להתרשם משאירע. ככל שישנו תיעוד נוסף להטרדה, דוגמת סרט צילום ממצלמות אבטחה, האחראית תעיין גם בו במסגרת בירור התלונה.

עם תום הבירור, האחראית תכתוב דו"ח סיכום לתלונה ותגבש המלצות פעולה. הדו"ח וההמלצות יועברו להנהלת האוניברסיטה, המוגדרת כמעסיקה של המטריד. ההנהלה תכריע, בהתבסס על הדו"ח ועל המלצת האחראית, באילו צעדים משמעתיים ראוי לנקוט כנגד המרצה המטריד. לא אחת, החוק לא מותיר להנהלה ברירה אלא לפטר או להשעות את המרצה.

 

הליכים פליליים

בנוסף, הנפגעת תוכל להגיש תלונה פלילית במשטרה כנגד המטריד. המשטרה תפתח בחקירה ויוגשו כתבי אישום כנגד המרצה שהטריד אותה באקדמיה. בית המשפט יוכל לגזור על המרצה עונשי מאסר בפועל בהתבסס על כתב האישום. עם זאת, לא כל דיון על הטרדה מינית נגמר בעונשי מאסר בפועל והעונשים שיוטלו על המטריד תלויים, במידה רבה, באיכות הייצוג המשפטי שלו.

 

הליכים אזרחיים

לבסוף, ביכולתה של הנפגעת להגיש תביעה אזרחית לקבלת פיצויים מהמרצה המטריד. בית המשפט יוכל לפסוק לטובתה פיצויים ללא הוכחת נזק, עד לסכום של 120 אלף שקלים. סכום הפיצויים שייפסק בפועל, תלוי בחומרת העבירה ובתוצאותיה.

גם כאן, סכום הפיצוי שייפסק בפועל, אם בכלל, תלוי באיכות הייצוג המשפטי של כל אחד מהצדדים. משרדנו ייצג מאות לקוחות מרוצים בתביעות פיצויים על הטרדה מינית, הוכיח את טענותיהם בבית המשפט והוביל לפסיקה הרצויה בעניינם. נפגעת העבירה תוכל לפתוח בכל ההליכים האמורים, בחלקם או באף אחד מהם. מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום ולהכריע אילו צעדים יובילו לתוצאה האפקטיבית ביותר מבחינתה של הנפגעת.

 

משרד עו"ד אלעד שאול ושות'

מעורבים בתיקי הטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה? זקוקים לייעוץ ולייצוג משפטי בנושא? פנו אלינו במשרד עו"ד אלעד שאול ושות'. משרדנו מתמחה בתיקי הטרדות מיניות וייצג מאות לקוחות מרוצים בתיקים אלו. צרו קשר לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה מלאה על דיסקרטיות. זכרו – ההכרעה המשפטית בתיקים אלו, תלויה במידה רבה באיכות הייצוג המשפטי שלכם. על איכות הייצוג, לא מתפשרים.

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה
דיבורים מיניים בלתי רצויים, התייחסויות למיניותה של סטודנטית, נגיעות מיניות בלתי רצויות ושאר מעשים מיניים הנעשים שלא בהסכמה, ייחשבו להטרדה מינית. כאשר הם נעשים בתוך האקדמיה או בין מרצה לסטודנטית, הם ייחשבו להטרדה מינית באוניברסיטה או במכללה.
הטרדה מינית באקדמיה עלולה לכלול ניצול יחסי מרות מצד הסגל כלפי הסטודנטים. בשל כך, לא נצרך שהסטודנטים החווים הטרדה מינית מילולית יביעו את התנגדותם לאמירות המיניות המגיעות מהמרצים שלהם. כמו כן, במקרים של מעשים מגונים מצד מרצה, יש לבדוק אם הסכמתה של הסטודנטית למעשים לא נבעה מניצול יחסי מרות מצדו של המרצה.
לא ניתן לקבוע במסמרות האם הזמנה של מרצה הביתה נחשבת להטרדה מינית. יש לבחון כל מקרה לפי נסיבות העניין. לעיתים, הסטודנטית תחווה מצדה הטרדה מינית למרות שמבחינתו של המרצה לא התרחשה כל הטרדה שהיא. מומלץ לשני הצדדים, במקרים שכאלו, ליצור קשר עם עו"ד המתעסק בתחום ולקבל חוות דעת מקצועית וקונקרטית בנושא.
נפגעות הטרדה מינית באקדמיה זכאיות לפיצויים מהפוגע. זאת, כמובן, בתנאי שאכן מדובר בהטרדה מינית. נפגעת ההטרדה תוכל להגיש תביעה אזרחית כנגד המטריד וככל שהיא תוכיח את הפגיעה, בית המשפט יפסוק פיצויים לטובתה בהתאם לחומרת הפגיעה שהיא חוותה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך

מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן