logo

הטרדה מינית בבית הספר

הטרדה מינית בבית הספר הינה הטרדה מינית חמורה במיוחד המבטאת שבירה של האמון הבסיסי ביותר של הילד. בית הספר אמור להיות מרחב בטוח ומעצים עבור הילדים שלנו והטרדה מינית במקום זה פוגעת בילד באופן חמור. מה נחשב להטרדה מינית בבית הספר? מי נחשב למטריד מינית בבית הספר? מה ההשלכות של הטרדה שכזו? כל זאת ועוד – בהמשך המאמר.

 

מה נחשב להטרדה מינית בבית הספר?

ראשית, אני רוצה להגדיר מה נחשב להטרדה מינית בבית הספר. החוק למניעת הטרדה מינית אמנם מציג הגדרה משפטית מפורטת להטרדה מינית, אך לא אייגע אתכם בהגדרה זו. בפשטות, כל התנהגות מינית בלתי הולמת תיחשב להטרדה מינית. זאת, בין אם מדובר בהתנהגות מילולית גרידא ובין אם מדובר בהתנהגות פיזית הכוללת מגע מיני לא רצוי.

ככלל, השאלה אם התנהגות מינית נחשבת להטרדה מינית תלויה במידה רבה בהסכמת מושא ההתנהגות להתנהגות המינית. ככל שאדם מסכים לדיבור מיני מסוים או לפחות לא מתנגד לו, הדיבור לא ייחשב להטרדה מינית מילולית. כך גם ביחס להטרדה מינית במעשים. אם האדם בו מבוצעים המעשים המינים חפץ בהם, הרי שהם לא ייחשבו להטרדה.

אולם בכל הנוגע להטרדה מינית בבית הספר, שאלת ההסכמה הרבה פחות רלוונטית. החוק, התקנות וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך מטילים מגבלות נוקשות על קשרים רומנטיים בבית הספר ואף אם יחס שכזה מתפתח בהסכמה הרי שהוא אסור ועלול להיחשב להטרדה מינית. בהמשך, אפרט אודות הקשרים הספציפיים האסורים ומתי הם ייחשבו להטרדה מינית.

כעת, נצלול אל ההטרדות המיניות עצמן בבית הספר. לאחר מכן, נעסוק בהשלכות של הטרדות מיניות אלו מהזווית הפלילית, הנזיקית והמשמעתית.

הטרדה מינית בין מורה לתלמיד

ההטרדה המינית החמורה ביותר בבית הספר, היא זו הקורית בין מורה לתלמיד. בין מורה לתלמיד מתפתחים יחסי אמון, חינוך ותלות. התלמיד סומך על המורה שלו, נותן בו אמון ומפתח תלות מסוימת במורה. כל אלו פוגעים בכושר השיפוט של התלמיד ביחס להצעות המגיעות ממורה שלו, גם בתחום המיני.

לאור כל האמור, החוק אוסר על כל קשר מיני בין תלמיד לבין מורה. זאת, אף בהתעלם משאלת הגיל של התלמיד או התלמידה. גם אם התלמיד הגיע לגיל 16, הלא הוא "גיל ההסכמה", כלומר הגיל ממנו והלאה החוק מכיר בהסכמתו של אדם למעשים מיניים, קשר שכזה יהיה אסור.

בשל כך, כל הצעה מינית או התייחסות מינית ממורה לתלמיד, תיחשב להטרדה מינית מילולית. זאת, בהתעלם מהשאלה האם התלמיד התנגד לאמירות המיניות או הביע חוסר עניין בהן. כמובן שכל מגע מיני שהוא, בהסכמה או שלא בהסכמה, ייחשב להטרדה מינית אף הוא. חשוב להדגיש כי אין הבדל אם המורה נגע בתלמידה, או שהוא גרם לה לגעת בו. התנהגות זו אף זו תיחשב להטרדה מינית בבית הספר והיא אסורה בתכלית האיסור.

 

הטרדה מינית בין איש צוות לתלמידה

ישנם מקרים בהם המטריד הוא לא מורה של התלמידה, אלא איש צוות אחר בבית הספר. איש או אשת הצוות יכולים להיות מזכירות, אחראי פינת חי, אחראי פעילויות חברתיות בבית הספר וכל איש צוות אחר שאינו מלמד את התלמידה באופן ישיר.

גם במקרים אלו, קשר מיני הינו אסור. עם זאת, כאן, לשאלת גילה של הנפגעת וטיב מערכת היחסים בין הפוגע לנפגעת, השלכות קריטיות. ככל שהתלמידה בת 16 ומעלה והקשר אינו כולל ניצול יחסי מרות כלשהם, ייתכן כי אף אם הוא אסור מלכתחילה, בדיעבד הוא לא ייחשב להטרדה מינית.

כך גם בנוגע להטרדה מינית מילולית. כל אימת שהמוטרד הינו קטין שלא מלאו לו 15 שנה, כל התייחסות או הצעה מינית חוזרת תיחשב להטרדה מינית. לעומת זאת, אם הקטין בן 15 ומעלה והאמירה נאמרה לא על ידי מורה ובהיעדר ניצול יחסי מרות למיניהם, הרי שהאמירה לא תיחשב בהכרח להטרדה מינית.

עם זאת, כמובן שככל שהתלמידה הביעה את התנגדותה לאמירות, הן תיחשבנה להטרדה מינית מילולית. כך גם אם האמירות המיניות הן מבזות ומשפילות, אז הן נחשבות להטרדה מינית אף בהיעדר התנגדות מצד התלמידה.

הטרדה מינית בין תלמידים

בשנים האחרונות, תופעת ההטרדה המינית בין תלמידים קטינים זכתה להכרה אף היא. אם בעבר נטו לייחס הטרדה מינית מצד תלמיד קטין ל"סקרנות מינית", כיום המערכת מכירה בכך שמדובר בהטרדה לכל דבר ועניין ובעבירת מין שנובעת מהתנהגות מינית בעייתית ולא מסקרנות.

הטיפול בתלמידים מטרידים מינית נעשה על ידי המשטרה, גורמי הרווחה והסעד והצוות החינוכי בבית הספר. הטיפול יכלול ליווי פסיכולוגי ונפשי לנפגע ולפוגע, בהתאם לחוזר המנכ"ל בנושא. במקרים בהם הפוגע הגיע לגיל האחריות הפלילית, כלומר הוא בן 12 ומעלה, המשטרה תפתח בחקירה כנגדו ובמקרי הצורך יוגש כתב אישום כנגדו על עבירותיו.

 

הפצת תמונות אינטימיות

הטרדה מינית שהפכה, לצערנו לנפוצה בבתי ספר היא הפצת תמונות אינטימיות של אחת התלמידות. הפצת תמונות שכאלו נחשבת להטרדה מינית חמורה מאוד, לפי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית – 1998, הקובע בזו הלשון:

"הטרדה מינית היא… פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום" (החוק למניעת הטרדה מינית 3 (א) (5א)) אם כן, פרסום תצלום או סרט אינטימי של אחת התלמידות ייחשב להטרדה מינית חמורה. לא רק זאת אלא גם שהפרסום ייחשב לפגיעה במזיד בפרטיות, עבירה פלילית חמורה שעלולה להוביל לענישה משמעותית.

 

הטרדה מינית בבית הספר –  השלכות

להטרדה מינית בבית הספר 3 השלכות עיקריות – השלכה פלילית, השלכה נזיקית והשלכה משמעתית. אסביר בקצרה אודות כל אחת מההשלכות הללו.

השלכות פליליות

להטרדה מינית בבית הספר עלולות להיות השלכות פליליות משמעותית. הטרדה מינית הינה עבירה פלילית, אשר עלולה להוביל לעונשי מאסר בפועל משמעותיים. משך המאסר משתנה בהתאם לנסיבות העבירה ולנסיבות המקרה הספציפי. עם זאת, ככל שיוטלו עונשי מאסר, הם ינועו, על פי רוב, בין מספר חודשים למספר שנים בודדות.

מעבר לכך, מניסיוני, בית המשפט מטיל עונשי מאסר על תנאי, קנסות ועבודות שירות על פוגעים במקרים הקלים יותר. גזר הדין בפועל תלוי, במידה רבה, באיכות הייצוג המשפטי של הנאשם. ככלל, יחסו של בית המשפט למורים מטרידים חמור יותר מהיחס לאנשי צוות היקפיים או לתלמידים שפגעו מינית בחבריהם.

 

השלכות נזיקיות

נפגעי ונפגעות הטרדה מינית זכאים להגיש תביעות פיצויים כנגד מי שפגע בהם. ככל שיוכיחו את עצם ההטרדה המינית, בית המשפט יפסוק פיצויים לטובתם בהתאם לחומרת ההטרדה. הפיצויים יוכלו להגיע לסכומים של עשרות אלפי שקלים ואף למעלה מכך. גם כאן, למיטב ניסיוני, לאיכות הייצוג המשפטי השפעה דרמטית על פסיקת בית המשפט.

 

השלכות משמעתיות

לבסוף, לעבירות הטרדה מינית בבית הספר השלכות משמעתיות. מורה שנאשם בהטרדה מינית לא ימשיך, על פי רוב, בעבודתו בבית הספר. כך גם באשר לאיש צוות שאינו מורה ואף ביחס לתלמיד שהורשע בהטרדה מינית ויורחק מהתלמיד בו הוא פגע.

 

משרד עו"ד אלעד שאול ושות'

מעורבים בתיקי הטרדה מינית בבית הספר? זקוקים לייצוג משפטי בתחום? פנו אלינו אל משרד עו"ד אלעד שאול ושות'. משרדנו מתמחה בתיקי הטרדות מיניות וייצג מאות לקוחות מרוצים בתחום. עורכי הדין שלנו יעניקו לכם שירות מהשורה הראשונה. צרו קשר לקביעת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

הטרדה מינית בין מורה לתלמיד

שאלות ותשובות בנושא הטרדה מינית בבית הספר
כל התנהגות מינית בלתי רצויה בבית הספר, תיחשב להטרדה מינית. זאת, בין אם ההתנהגות היא מילולית בלבד ובין אם היא כוללת מגע פיזי. ככל שהמוטרדת היא תלמידה, על פי רוב, השאלה אם היא הסכימה או לא להתנהגות הינה פחות רלוונטית שכן כל קשר רומנטי בין הצוות לתלמידים הינו אסור ונחשב להטרדה מינית.
להטרדה מינית בבית הספר שלוש השלכות עיקריות – השלכה פלילית, השלכה נזיקית והשלכה משמעתית. ההשלכה הפלילית היא הגשת פתיחה בחקירה והגשת כתב אישום כנגד המטריד, מה שיוביל לא אחת לעונשי מאסר בפועל כנגד המטריד. הנפגעת אף תוכל להגיש תביעת נזיקין כנגד המטריד וככל הנראה הוא לא יוכל להמשיך בעבודתו בבית הספר.
בוודאי. נפגעות הטרדה מינית יכולות להגיש תביעה אזרחית כנגד הפוגע. ככל שתצליחו להוכיח את הפגיעה, בית המשפט יפסוק לטובתכן פיצויים בהתאם לחומרת הפגיעה.
ככל שהופצה תמונה מינית שלך בווטסאפ הכיתתי או בכל פלטפורמה אחרת, הרי שהוטרדת מינית בבית הספר. תוכלי להגיש תלונה ותביעה כנגד מפיצי התמונה. פני אל עו"ד פלילי המתעסק בתחום לייעוץ תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן