logo

זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים, אלו העמוקים בתוך התת-מודע, עשויים לשמש כמפתח להבנת אירועים טראומטיים וקשורים, אך בו זמנית, להוות אתגר משפטי ופסיכולוגי מורכב. במאמר זה, נצעד לאורך מסלול מרתק, בו נבחן את המדע מאחורי זיכרונות אלו, השימוש בהם במשפט הפלילי, והאתגרים הכרוכים בכך.

 

זיכרונות מודחקים במשפט הפלילי

הגדרת "זיכרון מודחק"

זיכרון מודחק מוגדר כזיכרון טראומטי או כואב שהאדם אינו מכיר בו באופן מודע. זיכרונות אלו עשויים להידחק עמוק לתוך התת-מודע כתוצאה ממנגנוני הגנה פסיכולוגיים, במטרה להגן על האדם מפני מצוקה רגשית קשה. עם זאת, זיכרונות מודחקים יכולים לעלות שוב אל פני השטח במגוון דרכים, כגון חלומות, פלאשבקים, תסמינים גופניים, ואף אירועים טריגריים ספציפיים.

 

חשיבות הזיכרונות המודחקים במשפט הפלילי

זיכרונות מודחקים עשויים לשחק תפקיד משמעותי במשפט הפלילי, הן עבור התביעה והן עבור ההגנה. במקרים מסוימים, זיכרונות אלו עשויים להוות ראיות חיוניות להוכחת אשמתו של נאשם, כגון במקרים של תקיפה מינית או התעללות בילדים. במקרים אחרים, זיכרונות מודחקים עשויים לסייע לנאשם להוכיח את חפותו, כגון במקרים של טענת שווא לאונס או התעללות.

 

האתגרים הכרוכים בשימוש בזיכרונות מודחקים כראיות

השימוש בזיכרונות מודחקים כראיות במשפט הפלילי מעלה מספר אתגרים משמעותיים. ראשית, קשה מאוד לקבוע את אמינותם של זיכרונות אלו. זיכרונות מודחקים עשויים להיות פגיעים להשפעות פסיכולוגיות שונות ולכן קשה להבחין ביניהם לבין זיכרונות כוזבים. שנית, עצם העובדה שזיכרון מודחק אינו זמין באופן מודע מקשה על בחינתו וחיזוקו בבית המשפט. שלישית, השימוש בזיכרונות מודחקים עלול לעורר שאלות משפטיות ואתיות מורכבות, כגון זכויות הנאשם והגנה על חפים מפשע.

 

המדע מאחורי זיכרונות מודחקים

סוגים של זיכרונות מודחקים

ניתן לחלק זיכרונות מודחקים לשתי קטגוריות עיקריות:

 • זיכרונות טראומטיים: אלו זיכרונות של אירועים קשים ומטלטלים, כגון תקיפה מינית, התעללות, או אסון טבע. זיכרונות אלו עשויים להידחק עמוק לתוך התת-מודע כתוצאה מהטראומה שהם גורמים.
 • זיכרונות לא טראומטיים: אלו זיכרונות של אירועים שאינם טראומטיים לכאורה, אך עדיין עשויים להידחק לאור סיבות שונות, כגון רגשות אשמה, בושה, או פחד.

 

תהליכים פסיכולוגיים המעורבים בהדחקת זיכרונות

מספר מנגנוני הגנה פסיכולוגיים עשויים להיות מעורבים בהדחקת זיכרונות:

 • הכחשה: האדם מכחיש את קיומו של האירוע או את משמעותו.
 • הסטה: האדם מפנה את תשומת הלב שלו לדברים אחרים במקום להתמודד עם הזיכרון הקשה.
 • דיסוציאציה: האדם מנתק את עצמו מהזיכרון ומהרגשות הקשורים אליו.
 • הרחקה: האדם דוחק את הזיכרון עמוק לתוך התת-מודע.

 

גורמים המשפיעים על אמינות זיכרונות מודחקים

אמינותם של זיכרונות מודחקים מושפעת ממגוון גורמים, ביניהם:

 • גיל: ילדים צעירים נוטים יותר לשכוח אירועים טראומטיים ולפתח זיכרונות מודחקים בהשוואה למבוגרים.
 • טראומה: חומרת הטראומה עשויה להשפיע על יכולתו של האדם לשחזר את האירוע ועל אמינות הזיכרון.
 • זמן: ככל שזמן רב יותר חולף בין האירוע לבין שחזורו, כך גדל הסיכוי לזיכרונות כוזבים.
 • גורמים פסיכולוגיים: גורמים כגון סטרס, חרדה, ודיכאון עלולים להשפיע על אמינות הזיכרון.

 

חשוב לציין שאין דרך לקבוע בוודאות אם זיכרון מודחק הוא אמיתי או כוזב. ייתכן שמדובר בזיכרון אמיתי שעבר שינויים לאורך זמן, או בזיכרון כוזב שנוצר כתוצאה ממנגנוני הגנה פסיכולוגיים.

 

השימוש בזיכרונות מודחקים במשפט הפלילי

קבילות זיכרונות מודחקים כראיות

השימוש בזיכרונות מודחקים כראיות במשפט הפלילי הוא נושא מורכב ושנוי במחלוקת. בתי המשפט ברחבי העולם נוטים לגישה שונה בנוגע לקבילותם של זיכרונות אלו.

במדינות מסוימות, זיכרונות מודחקים נחשבים ראיות קבילות באופן עקרוני, תוך התחשבות בנסיבות הספציפיות של כל מקרה. במדינות אחרות, קבילותם מוגבלת יותר, ודורשת עמידה בתנאים מסוימים, כגון ראיות תומכות משמעותיות או חוות דעת מומחה.

 

התנגדויות לשימוש בזיכרונות מודחקים כראיות

קיימות מספר התנגדויות לשימוש בזיכרונות מודחקים כראיות במשפט הפלילי:

 • אמינות: זיכרונות מודחקים עשויים להיות פגיעים להשפעות פסיכולוגיות שונות, ולכן קשה לקבוע את אמינותם.
 • הטיה: זיכרונות מודחקים עשויים להיות מוטים על ידי רגשות, אמונות, וסוגסטיות של אחרים.
 • פגיעה בנאשם: השימוש בזיכרונות מודחקים עלול לפגוע בזכויות הנאשם, כגון הזכות להליך הוגן והזכות לחפות מפשע.

 

הנחיות משפטיות לשימוש בזיכרונות מודחקים

בשל האתגרים הכרוכים בשימוש בזיכרונות מודחקים כראיות, פותחו מספר הנחיות משפטיות שמטרתן להבטיח את השימוש בהם בצורה אחראית והוגנת:

 • הוכחת קיומו של זיכרון: על התביעה להוכיח שקיים זיכרון מודחק אמיתי, ולא זיכרון כוזב.
 • הוכחת אמינות הזיכרון: על התביעה להציג ראיות תומכות משמעותיות שמחזקות את אמינות הזיכרון.
 • חוות דעת מומחה: במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי להסתמך על חוות דעת מומחה בפסיכולוגיה או בתחומים רלוונטיים אחרים.
 • שמירה על זכויות הנאשם: בית המשפט חייב להקפיד על זכויות הנאשם, כגון הזכות לחקירה נגדית והזכות להציג ראיות סותרות.

 

עורך דין אלעד שאול

עורך דין אלעד שאול הוא מומחה מוביל בתחום המשפט הפלילי, בעל ניסיון רב בהתמודדות עם מקרים מורכבים בהם מעורבים זיכרונות מודחקים.

עורך דין שאול ידוע בגישתו המקצועית, יסודית, ורגישה, וביכולתו לנתח מקרים מורכבים תוך התחשבות בכל הגורמים הרלוונטיים. הוא שם דגש על הגנה על זכויות לקוחותיו ועל הבטחת הליך הוגן תוך חתירה לחקר האמת.

אם אתם מתמודדים עם תיק פלילי בו מעורבים זיכרונות מודחקים, חשוב לפנות לעורך דין מנוסה ומומחה בתחום.

התקשרו עוד היום לעורך דין אלעד שאול לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.

 

סיכום

עולם הזיכרונות המודחקים חושף מורכבות רבה והשפעות משמעותיות הן על חיי הנפש והן על עולם המשפט.

סוגי זיכרונות אלו נחקרו, תוך התמקדות בתהליכים הפסיכולוגיים המובילים להדחקתם. ישנם אתגרים רבים הכרוכים בהבחנה בין זיכרון אמיתי לזיכרון כוזב, והשפעתם של גורמים פסיכולוגיים על זיכרון.

השימוש בזיכרונות מודחקים כראיות במשפט הפלילי נבחן, תוך בחינת קבילותם, נסיבות שונות, והנחיות משפטיות רלוונטיות

זיכרונות מודחקים הם צוהר מורכב אל תוך הנפש והמשפט. הבנתם וחשיפתם בצורה אחראית ומקצועית עשויים לתרום רבות לחקר האמת, אך דורשים גישה זהירה ורגישה תוך התחשבות בכל הגורמים הרלוונטיים.

 

שאלות ותשובות בנושא זכרונות מודחקים

זיכרונות מודחקים עשויים לשמש כראיות במשפט הפלילי הן עבור התביעה והן עבור ההגנה.

 • עבור התביעה: זיכרונות אלו עשויים להוות ראיות חיוניות להוכחת אשמתו של נאשם, כגון במקרים של תקיפה מינית או התעללות בילדים.
 • עבור ההגנה: זיכרונות מודחקים עשויים לסייע לנאשם להוכיח את חפותו, כגון במקרים של טענת שווא לאונס או התעללות.

הבחנה בין זיכרון מודחק אמיתי לזיכרון כוזב היא משימה קשה, ואף מומחים בתחום הפסיכולוגיה עשויים להתקשות בה. יחד עם זאת, ישנם מספר גורמים שניתן לקחת בחשבון:

 • עקביות: זיכרון אמיתי נוטה להיות עקבי לאורך זמן, בעוד שזיכרון כוזב עשוי להשתנות או להתעוות.
 • פרטים: זיכרון אמיתי נוטה לכלול פרטים רבים ומדויקים, בעוד שזיכרון כוזב עשוי להיות כללי יותר או חסר פרטים חשובים.
 • רגשות: זיכרון אמיתי נוטה להיות מלווה ברגשות חזקים, בעוד שזיכרון כוזב עשוי להיות פחות רגשי.
 • התנהגות: זיכרון אמיתי עשוי להוביל לשינויים בהתנהגות האדם, בעוד שזיכרון כוזב עשוי שלא להשפיע על התנהגותו.

שימוש בזיכרונות מודחקים כראיות שווא עלול להוביל להשלכות הרסניות, הן עבור הנאשם והן עבור הקורבן.

 • עבור הנאשם: הרשעה שווא על סמך זיכרון מודחק עלולה להוביל לעונש מאסר ממושך, לפגיעה בשמו הטוב, ולטראומה נפשית קשה.
 • עבור הקורבן: זיכרון מודחק כוזב עלול להוביל לטיפול פסיכולוגי מיותר, לפגיעה באמון במערכת המשפט, ולעידוד הפוגע.

מומחים בתחום הפסיכולוגיה עשויים לשמש מספר תפקידים במשפטים בהם מעורבים זיכרונות מודחקים:

 • הערכת אמינות הזיכרון: מומחים אלו יכולים להעריך את אמינות זיכרון מודחק, תוך התחשבות בגורמים פסיכולוגיים שונים ובנסיבות המקרה.
 • הסבר מנגנוני זיכרון: מומחים אלו יכולים להסביר לבית המשפט כיצד זיכרון עובד, וכיצד זיכרונות מודחקים עשויים להיווצר.
 • הבחנה בין זיכרון אמיתי לזיכרון כוזב: מומחים אלו יכולים לסייע בהבחנה בין זיכרון מודחק אמיתי לזיכרון כוזב, תוך שימוש במבחנים ובכלים פסיכולוגיים שונים.
 • מתן חוות דעת: מומחים אלו יכולים לספק לבית המשפט חוות דעת מקצועית בנוגע לאמינות זיכרון מודחק, ועל ההשלכות הפסיכולוגיות של שימוש בזיכרון זה כראיה.
זכרונות מודחקים
זכרונות מודחקים

 

מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
עדות יחידה של נפגע עבירת מין

עדות יחידה של נפגע עבירת מין היא עניין מורכב ומאתגר. מצד אחד, חשוב להגן על קורבנות עבירות מין ולאפשר להם לקבל צדק. מצד שני, חשוב

פיצוי כספי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אירוע טראומטי המשפיע על חייהם של המעורבים בצורה מהותית, ומותיר אותם להתמודד עם השלכות נפשיות ורגשיות ארוכות טווח. המורכבות והאתגרים הרבים, הן

הטרדה מינית ברחוב

הטרדה מינית ברחוב נמנית על סוגי ההטרדות המיניות הנפוצות ביותר, אך בניגוד למקרים אחרים, בהטרדה מינית המתרחשת ברחוב קצת קשה יותר לטפל. במקרים כאלו עולות

הטרדה מינית בתחבורה ציבורית

בדרך לעבודה, בחזרה מהלימודים או לשאר סידורים, תחבורה ציבורית משמשת אותנו בשגרת החיים היומיומית. מטבע הדברים, אל הנסיעה שלנו מתלווים מגוון אנשים ולעיתים אף בצפיפות

פיצויים על הטרדה מינית בעבודה

העבודה היא חלק מהותי משגרת החיים של כולנו, ואך טבעי הדבר שכולנו נרגיש בטוחים ומוגנים במהלך יום העבודה שלנו. לצערנו, תופעת ההטרדות המיניות לא פסחה

הטרדה מינית בין כהן דת ומאמין

עבור אנשים מאמינים רבים, כהן הדת הוא הגורם המקשר בינם לבין האל, כשהוא מדריך ומכוון אותם בכל הנוגע להתנהגות הרצויה ודרכי האמונה. בהתאם לכך, לכהן

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן