logo

גיל ההסכמה

גיל ההסכמה הוא רף משפטי שקובע גיל מסוים שבו אדם נחשב כבוגר מספיק בשביל לתת הסכמה חופשית לקיום יחסי מין או אקטים מיניים אחרים. המשמעות היא שמי שצעיר מגיל זה לא נחשב מבחינה חוקית כמי שיכול להבין בצורה מלאה את המשמעות של קיום יחסי מין, את ההשלכות הפיזיות והמנטליות של המעשים. בישראל גיל ההסכמה הוא 16, ומתחת לגיל 14 אסור באופן גורף לקיים מגע מיני.

קיום יחסי מין עם מישהו או מישהי שצעירים מגיל ההסכמה יחשב כעבירה פלילית. ישנן מספר עבירות שקשורות בגיל ההסכמה: אינוס, בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום. עבירות אלו נחשבות לחמורות ומי שמבצע אותן יכול לקבל עונשי מאסר כבדים. אם אתם מעורבים בעבירות שקשורות בגיל ההסכמה, אני ממליץ לכם לקרוא את המאמר הבא ולהבין טוב יותר מה המשמעות של קיום יחסי מין או מעשים אחרים עם אדם שגילו מתחת לגיל ההסכמה.

 

הסכמה חופשית

כמו שהסברתי, גיל ההסכמה הוא רף גילאי שנקבע בחוק ומתחתיו לא ניתן לתת הסכמה באופן חופשי ומלא. הסכמה חופשית וגיל ההסכמה קשורים אלו באלו, וחשוב להבין מהי הסכמה חופשית לפי החוק לפני שמבינים את המשמעות של גיל ההסכמה. המושג הסכמה חופשית קשור לעבירות מין, ובמיוחד לעבירות אינוס. לפי החוק קיום יחסי מין עם אישה שלא מסכימה בצורה חופשית יחשב לאונס.

הנושא הפך בשנים האחרונות למשמעותי בשיח בהקשר של יחסי מין והטרדות מיניות. הסכמה חופשית צריכה להתקבל אקטיבית, באופן ישיר. דוגמה פשוטה להבנה ולזיהוי למצב שבו אין הסכמה היא התנגדות ומאבק כנגד מי שמקיים יחסי מין. אבל ישנם מצבים שבהם גם שתיקה תיחשב להיעדר הסכמה. החוק מכיר בכך שלפעמים אישה שנמצאת במצב שבו היא לא מעוניינת לקיים יחסי מין תתקשה להתנגד בעקבות פחד, לחץ או קושי נפשי.

 

גיל ההסכמה בישראל

גיל ההסכמה בישראל הוא 16. המשמעות היא שמעל גיל 16 אדם יכול לתת הסכמה באופן חופשית. כלומר, החוק רואה את מי שגילו מבוגר מ-16 כבוגר ומסוגל לקבל החלטות עצמאיות, להבין את ההשלכות של קיום מגע מיני מכל סוג שהוא. קיום יחסי מין בהסכמה חופשית עם מי שעבר את הרף של גיל ההסכמה הוא חוקי.

החוק קובע רף גילאי נוסף, גיל 14. מתחת לגיל זה כל קיום של מגע מיני הוא אסור ויחשב ללא חוקי, וקיום יחסי מין ייחשב לאונס. גם אם קטינה שצעירה מגיל 14 תיתן את הסכמתה לקיים יחסי מין, אלו יחשבו לאונס. הסיבה לכך היא שבגלל גילה הצעיר לא ניתן לקבל את ההסכמה ולראות אותה כחופשית ואמיתית.

ההבדל בין גיל 14 לגיל 16 לפי החוק

בטווח שבין גיל 14 לגיל 16 ישנם תנאים מסוימים שאם הם מתקיימים ניתן לקיים יחסי מין בצורה חוקית. קודם כל, יחסי המין צריכים להתקיים בהסכמה מלאה וחופשית. שנית, הפער בין מי שמקיים את יחסי המין לא יכול להיות יותר גדול משלוש שנים. כלומר, אם מישהי שגילה 14 וחודש מקיימת יחסי מין עם מישהו שגילו 17 בדיוק, והיחסים התקיימו בהסכמה מלאה, המעשה יהיה חוקי. פער גדול מזה יחשב לאסור.

תנאי נוסף לכך שיחסי מין עם אדם שגילו מתחת ל-16 ומעל ל-14 היא שיחסי המין לא יהיו תוך ניצול מרות. יחסי מרות הם מצבים בהם יש לצד אחד שליטה, השפעה או סמכות על הצד השני. למשל, אם יחסי מין בין מנהל לבין עובד יכולים להיחשב כיחסי מרות. חשוב לציין שאין חשיבות למגדר של הצדדים ויחסי מרות יכולים להיות בין אישה לעובד שכפוף לה או בין גבר לעובדת שכפופה לו, בין אישה למישהי שהיא אחראית עליו ובין גבר למישהו שתחת סמכותו.

 

גיל ההסכמה ועבירות מין

גיל ההסכמה קשור לעבירות מין שונות שנמצאות בחוק העונשין. בין היתר, מדובר בעבירת האינוס, בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום. העבירות האלו חמורות ולכל אחת מהן נקבעה ענישה שונה.

עבירות אינוס

לפי סעיף 345 בחוק העונשין, אונס מוגדר כמצב שבו אדם בועל אישה שלא בהסכמתה החופשית. כלומר, קיום יחסי מין או החדרת איבר או חפץ לאיברי מין של אישה ללא הסכמתה החופשית אסור לפי החוק ונחשב לאונס. העונש על עבירת האינוס יכול להגיע עד ל-16 שנות מאסר וכן בית המשפט יכול להחליט שעל הפוגע לשלם לנאנסת פיצויים כספיים.

בהקשר לגיל ההסכמה, החוק אוסר על קיום בעילה עם קטינה מתחת לגיל 14. גם אם הקטינה נתנה את הסכמתה, ההסכמה לא תחשב לבעלת ערך מאחר והקטינה לא יכולה להבין את המשמעויות האמיתיות של המעשה. הדבר נכון גם במצבים שאותם תיארתי קודם, כאשר מדובר באישה שגילה מבוגר מ-14 וצעיר מ-16, כאשר הפרש הגילאים גדול משלוש שנים.

בנוסף, החוק קובע נסיבות מחמירות שבהם העונש יכול להגיע גם עד ל-20 שנות מאסר. אם מישהו מקיים יחסי מין עם קטינה מתחת לגיל ההסכמה, גיל 16, בנסיבות מסוימות. הנסיבות כוללות ניצול של קטינה חסרת הכרה, קטינה שנמצאת תחת השפעת סמים או אלכוהול או קטינה עם בעיה שכלית או נפשית.

בעילה אסורה בהסכמה

סעיף 346 קובע שבמצבים בהם אדם בועל קטינה שגילה מעל ל-14 אך קטן מ-16, והקטינה מסכימה לכך, יכול לקבל עונש מאסר של 5 שנים. בנוסף, אם אדם מקיים יחסי מין עם צעירה שגילה מעל ל-16 אבל עוד לא מלאו לה 18, והמעשה נעשה בניצול של יחסי מרות או תלות, גם אז מדובר בבעילה בהסכמה ובעונש מאסר שיכול להגיע עד לחמש שנים. יחסי מרות יכולים להיות כאמור בין מנהלת לעובד, בין מטפל למטופלת, בין מורה לתלמידה.

מעשה סדום

סעיף 347 קובע שהחדרת איבר גוף כלשהו או חפץ לפי הטבעת של אדם או לפה של אדם תיחשב למעשה סדום. אם מישהו מבצע מעשה סדום בקטין שגילו מעל 14 או מתחת ל-16 צפוי לקבל עונש של עד 5 שנות מאסר. בנוסף, אם גיל הקטין מעל 16 ומתחת ל-18 והמעשה נעשה תוך ניצול של יחסי מרות או תלות, העונש עד 5 שנות מאסר. בנסיבות מסוימות שנחשבות לחמורות, בית המשפט יכול לפסוק גם 20 שנות מאסר, בדומה לענישה על אונס

ייצוג משפטי בעבירות מין

עבירות מין ככלל ובפרט מצבים שבהם מעורב קטין מתחת לגיל ההסכמה חמורות מאוד. מי שיורשע בעבירות אלו עשוי לקבל עונשי מאסר כבדים וגם עונשים כספיים גבוהים. ההליך המשפטי יכול להיות מורכב וארוך, ואנחנו ממליצים לכם להיעזר באנשי מקצוע לשם כך.

אם אתם מעורבים בעבירות מין ייצוג על ידי עורך דין מקצועי בתחום יכול לעזור לכם למצות את זכויותיכם בדרך הטובה ביותר. אנחנו מזמינים אותכם ליצור קשר עם משרד עו"ד אלעד שאול, ואנחנו מבטיחים לכם שפנייתכם תטופל בצורה מקצועית, אנושית ודיסקרטית. עורכי הדין במשרד שלנו מכירים את המערכת היטב, מבפנים ומבחוץ, וכולם בוגרי הפרקליטות ויחידות משפט מדיניות אחרות שקשורות בתחום. אנחנו מזמינים אותם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי, ללא כל התחייבות.

גיל ההסכמה

מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
הבפיליה

הבפיליה היא הפרעה מינית קשה שיכולה להשפיע באופן משמעותי על חייו של אדם. אנשים עם הבפיליה עשויים להתמודד עם תחושות בושה, אשמה ובידוד. טיפול יעיל

פדופיליה

פדופיליה, הגדרתה כמשיכה מינית לילדים, מהווה תופעה חמורה בעלת השלכות הרסניות הן על הקורבנות והן על החברה כולה. מטרת המאמר היא לספק סקירה מקיפה ומעמיקה

גילוי עריות

גילוי עריות הוא מעשה חמור הפוגע קשות בקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה פיזית. קורבנות גילוי עריות סובלים לא פעם מטראומה קשה, תחושות אשמה, בושה,

פגיעה מינית בילדים

פגיעה מינית בילדים היא ללא ספק אחת הפגיעות הקשות שיש. היא פוגעת בקורבנותיה בצורה קשה ומותירה בהם צלקות פיזיות ונפשיות לכל החיים. במאמר זה, נבחן

עורך דין פדופיליה

פדופיליה הינה הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת של משיכה לילדים שטרם הגיעו לבגרות מינית. עצם הפדופיליה אינה עבירה, כמובן. אולם כאשר אדם הסובל מפדופיליה פוגע מינית בילדים,

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן