logo
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

פרסום שמו של הפוגע חיוני לצורך הגנה על שלום הציבור

פרסום שם הפוגע בעבירה פלילית הוא נושא טעון ומורכב, בעל השלכות חברתיות, משפטיות ואתיות נרחבות. מחד גיסא, פרסום זה עשוי לתרום להגנה על שלום הציבור על ידי הרתעה מפני עבירות עתידיות, שיקום הפוגע והעלאת מודעות ציבורית לחומרת הפגיעה. מאידך גיסא, פרסום שם הפוגע עלול לפגוע קשות בפרטיותו ובכבודו.

 

סקירת טענות בעד ונגד פרסום שם הפוגע

טענות בעד

 • הרתעה: פרסום שם הפוגע עשוי להרתיע פוטנציאליים מפני ביצוע עבירות, מתוך חשש לחשיפה ציבורית ולבושה.
 • מודעות: פרסום שם הפוגע עשוי להעלות את המודעות הציבורית לחומרתן של עבירות מסוימות ולהשפעתן על הקורבנות.

 

טענות נגד

 • פרטיות: פרסום שם הפוגע פוגע קשות בפרטיותו, בכבודו ובשמו.
 • פגיעה נפשית: חשיפת זהות הפוגע עלולה להוביל לפגיעה נפשית ורגשית נוספת, הן אצל הנפגע והן אצל בני משפחתו.
 • נקמה: במקרים מסוימים, פרסום שם הפוגע עלול להוביל לסיכון ביטחון הפוגע ומשפחתו מחשש לנקמה.

 

זכויות הפוגע

פרסום שמו של הפוגע בעבירה פלילית מעלה שאלות משמעותיות בנוגע לזכויותיו. שלוש זכויות מרכזיות עומדות על הפרק:

הזכות לפרטיות: לכל אדם זכות לפרטיות, הכוללת את הזכות לשלוט במידע הנוגע אליו ולקבוע מי ייחשף אליו. פרסום שם הפוגע פוגע קשות בזכות זו, וחושף את הפוגע לעיני כל, ללא הסכמתו.

הזכות לכבוד: לכל אדם זכות לכבוד, הכוללת את הזכות לשם טוב ולמוניטין. פרסום שם הפוגע, ובפרט במקרים של עבירות מין או עבירות אחרות שיש בהן קלון, עלול לפגוע קשות בשמו ובכבודו.

הזכות לאוטונומיה: לכל אדם זכות לאוטונומיה, הכוללת את הזכות לקבל החלטות בנוגע לחייו. פרסום שם הפוגע נוטל ממנו את הזכות לבחור האם לחשוף את זהותו, ועלול להוביל להשלכות שליליות רבות.

חשוב לציין כי זכויות אלו אינן מוחלטות, וניתן לפגוע בהן במקרים מסוימים ובהתאם למבחנים משפטיים. עם זאת, הפגיעה בזכויות אלו צריכה להיות מידתית, ויש להצדיק אותה בנסיבות מיוחדות.

 

הצורך באיזון

במקרים רבים, קיים מתח בין זכויות הפוגע לבין טובת הציבור. פרסום שם הפוגע עשוי לתרום להגנה על שלום הציבור, על ידי הרתעה מפני עבירות עתידיות, שיקום הנפגע והעלאת מודעות ציבורית.

עם זאת, יש לבחון את ההשלכות השונות של פרסום זה, תוך התחשבות בצרכים וברצונות של הפוגע, משפחתו והחברה בכללותה.

 

מקרים מיוחדים

עבירות מין

פרסום שם הפוגע בעבירות מין מעורר רגישות יתרה, הן בשל הפגיעה הקשה של הנפגע והן בשל החשש מפני סטיגמה ופגיעה נוספת. כתוצאה מכך, קיימת נטייה להגן ביתר שאת על פרטיותם של נפגעי עבירות מין.

 

קטינים

ילדים וקטינים זכאים להגנה מוגברת על פרטיותם, הן בשל גילם הצעיר והן בשל חוסר הבשלות שלהם. כתוצאה מכך, פרסום שם הפוגע הקטין אסור כמעט באופן מוחלט, אלא במקרים חריגים ובהתאם לצו בית משפט.

 

מקרים בהם יש חשיבות ציבורית לפרסום שם הפוגע

במקרים מסוימים, פרסום שם הפוגע עשוי להיות בעל חשיבות ציבורית, כגון:

 • כאשר הפוגע הוא איש ציבור או דמות מוכרת.
 • כאשר יש חשש ממשי מפני פגיעה נוספת מצד העבריין.
 • כאשר פרסום שם הפוגע עשוי לסייע בחקירה משטרתית או באיתור עבריינים נוספים.

 

במקרים אלו, יש לבחון בקפידה את ההשלכות השונות של פרסום שם הפוגע, תוך התחשבות בצרכים וברצונות של הפוגע, משפחתו והחברה בכללותה.

 

הצורך בגישות מותאמות

חשוב לציין כי אין גישה אחת אחידה בנוגע לפרסום שם הפוגע. יש להתאים את הגישה לכל מקרה ומקרה, תוך התחשבות בנסיבות הייחודיות ובשיקולים השונים.

 

עורך דין אלעד שאול: מגן על זכויות נפגעי עבירות

נפגעתם מעבירה? אל תתמודדו לבד! עורך דין אלעד שאול, מומחה בעל ניסיון רב בייצוג נפגעי עבירות פליליות, יעזור לכם להגן על זכויותיכם ולמצות את הדין עם הפוגע.

 

למה לבחור בעורך דין אלעד שאול?

 • ניסיון ומומחיות: עו"ד שאול צבר ניסיון רב בייצוג נפגעי עבירות מכל הסוגים, ביניהם עבירות מין, אלימות, רכוש ותאונות דרכים. הוא מכיר היטב את המערכת המשפטית ויודע כיצד לנווט בה בצורה יעילה ומיטבית.
 • רגישות ומקצועיות: עו"ד שאול מבין את הקשיים הרבים שעוברים נפגעי עבירות. הוא שם דגש על יחס אישי, תמיכה ורגישות לאורך כל התהליך המשפטי.
 • מחויבות לתוצאות: עו"ד שאול יפעל ללא לאות על מנת להבטיח לכם את הצדק המגיע לכם. הוא ילווה אתכם לאורך כל התהליך, החל מהגשת תלונה במשטרה ועד לייצוג בבית המשפט.

 

שירותי עורך דין אלעד שאול:

 • ייעוץ משפטי ראשוני ללא התחייבות
 • ייצוג בהליכי חקירה משטרתית
 • הגשת תביעות פליליות ואזרחיות
 • ייצוג בבית משפט
 • סיוע בהשגת פיצויים
 • ליווי ותמיכה לאורך כל התהליך

 

אל תתמודדו לבד! עו"ד אלעד שאול כאן בשבילכם!

 

סיכום

פרסום שם הפוגע בעבירה פלילית הוא נושא טעון ומורכב, בעל השלכות משמעותיות הן עבור הפוגע עצמו והן עבור החברה כולה.

הדיון העלה כי אין תשובה אחת נכונה וחד משמעית בנוגע לפרסום שם הפוגע. יש לבחון כל מקרה לגופו, תוך התחשבות בנסיבות הייחודיות ובשיקולים השונים.

עם זאת, ניתן להצביע על מספר עקרונות מנחים:

 • הגנה על פרטיות הנפגע: יש להגן ככל הניתן על פרטיותו של הנפגע, הן בשל הפגיעה הקשה שחווה והן בשל החשש מפני סטיגמה ופגיעה נוספת.
 • טובת הציבור: יש לבחון את הצורך הציבורי בחשיפת שם הפוגע, תוך התחשבות בשיקולים כגון הרתעה מפני עבירות עתידיות, שיקום הפוגע והעלאת מודעות ציבורית.
 • איזון בין זכויות הפרט לבין טובת הציבור: יש למצוא את האיזון הנכון בין זכויותיו של הפוגע לפרטיות ולכבוד לבין טובת הציבור.
 • שקיפות ודין וחשבון: יש לנהוג בשקיפות ובאחריות בעת פרסום שם הפוגע, תוך מתן דין וחשבון לציבור על ההחלטה ועל ההשלכות שלה.

 

שאלות ותשובות בנושא פרסום שמו של הפוגע חיוני לצורך הגנה על שלום הציבור

לא קיים חוק בישראל האוסר באופן מוחלט על פרסום שם הפוגע. עם זאת, קיימים חוקים ותקנות המגבילים את פרסום שמו של נפגע במקרים מסוימים, כגון עבירות מין ופגיעה בקטינים.

פרסום שם הפוגע מותר במקרים חריגים, כגון:

 • כאשר הפוגע הסכים לכך בכתב.
 • כאשר יש חשש ממשי לשלום הציבור.
 • כאשר פרסום שם הפוגע חיוני לצורך חקירה משטרתית.
 • כאשר בית המשפט התיר את פרסום שם הפוגע מטעמים מיוחדים.

במקרה שפורסם שם הפוגע שלא כדין, ניתן לפנות לבית המשפט ולבקש צו למניעת פרסום. כמו כן, ניתן לפנות למועצת העיתונות ולטעון כנגד הפרסום.

במקרים מסוימים, פרסום שם הפוגע עשוי דווקא להועיל לפוגע, כגון:

 • כאשר הפוגע מעוניין להעלות את המודעות לנושא מסוים.
 • כאשר פרסום שם הפוגע עשוי לעורר שאלות ציבוריות שעשויות להשפיע על גזר דינו.

 

פרסום שמו של הפוכע חיוני לצורך הגנה על שלום הציבור
פרסום שמו של הפוגע חיוני לצורך הגנה על שלום הציבור
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

תביעות אזרחיות בגין עבירות מין

עבירות מין הן פגיעה קשה ומרחיקת לכת בזכויותיהם ובכבודם של קורבנותיהן. הן גורמות נזק פיזי ונפשי משמעותי ופוגעות בתחושת הביטחון והחופש של הקורבן. לצד ההליך

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader
דילוג לתוכן