logo

סרסרות למעשי זנות

במדינת ישראל, חל איסור על פי החוק, בעיסוק או ניסיון לסרסרות למעשה זנות. המחוקק קבע כי תחום העיסוק בזנות משתייך לעבירות נגד המוסר ומשום כך, ישנה סמכות בלעדית להגשת כתב אישום בתחום ובעניינים הללו לפרקליטות בלבד. סמכות חוקית ניתנת לקצין משטרה להוציא צו סגירה מנהלי וזאת כאשר קיים חשד מבוסס שמקום מסוים מציע ומשמש למתן שירותי מין.

מהי עבירת סרסרות?

סרסור מוגדר כמי שהמחייה שלו כולה או חלק ממנה, בין אם שבדרך קבע או שמדובר בפרק זמן מסוים או תקופה כלשהי, מבוססת ונשענת על רווחים של אדם שעוסק באופן מעשי ופעיל בזנות וכן כל מי שמרוויח ומקבל ביודעין תמורה שניתנה עבור מעשה הזנות או חלק מהתמורה שניתנה. למעשה לא קיים הבדל ואין הבחנה בין מקרה שבו התמורה שקיבל עבריין הייתה כסף, טובת הנאה כלשהי שהינה שווה כסף או שירות אחר. וכן אין הבחנה אם התמורה התקבלה מאדם שעוסק בזנות או לחילופין ממישהו אחר שקיבל תמורה עבור מעשה זנות. המחוקק קבע איסור מוחלט לקבלת רווח כלשהו או חלק ממנו, בשום צורה או דרך שקשורה ונובעת ממעשה זנות.

חזקת סרסרות על פי חוק העונשין

לפי חוק העונשין במדינת ישראל, נקבעה חזקה שלפיה, אדם כלשהו שגר עם זונה או לחילופין מישהו שרגיל להתלוות לזונה באופן קבוע או שהוא משתמש בהשפעה או בפיקוח עליה בכל צורה או דרך שעשויה או מיועדת לסייע או להכריחה לזנות, הרי שחזקה עליו כי הוא חי על הרווחם שלה, למעט מצב שבו הוכח שההיפך הוא הנכון, כלומר על מנת לסייע לרשויות ולגורמי אכיפת החוק בניסיון להילחם בתופעה של סרסרות למעשה זנות, המחוקק קבע חריג בעולם המשפט הפלילי שלפיו אם התקיימו נסיבות ספציפיות, הרי שנטל ההוכחה יעבור מהמדינה לנאשם.

שידול או הבאת אדם למעשה זנות

חוק העונשין נקבע שהנעת או הבאת אדם למעשה של זנות עם אדם אחר מהווה עבירה מסוג פשע והעונש שעומד בצידה הינו מאסר של עד חמש שנים. יש לציין שעבירה מסוג זה מתקיימת גם במידה שמדובר במקרה יחיד וחד פעמי. לצד זאת, בחוק העונשין נקבע רף ענישה גבוה והוא מאסר של עד שבע שנים וזאת למי שהוביל והביא אדם כלשהו לעיסוק בזנות. כאשר מדובר בעבירת עיסוק בזנות, הרי שעל המדינה חלה החובה להוכיח שהנאשם גרם והביא אדם אחר כלשהו למצב שזנות היוותה עבורו עיסוק מתמשך וקבוע וזאת לעומת עבירה שהביאה אדם למעשה זנות שבה מספיק להוכיח מקרה חד פעמי ובודד.

עורך דין פלילי מומחה בעבירות זנות וסרסרות

כל העבירות שקשורות בסרסרות וזנות הן עבירות שנושאות ענישה חמורה ולכן המחוקק בחר לקבוע ולהציב את רובן של העבירות האלה כעבירות מסוג פשע שהעונש בגינן הינו מספר לא מבוטל של שנות מאסר. עבירות זנות ותועבה נתפסות כעבירות שהינן חמורות באופן מיוחד ומשום כך מערכת החוק והמשפט פועלת באופן מתמיד ותדיר במטרה להביא למיגורן. יחד עם זאת ובניגוד לדעה המקובלת והרווחת, אישה שעוסקת בזנות למעשה לא מבצעת עבירה פלילית וזאת משום שבחוק אין איסור מפורש לעיסוק בזנות. בחוק העונשין ישנה הגדרה שמעשה זנות הינו מעשה בו נעשה שימוש בגופה של אישה בתמורה לקבלת תשלום לצורך פורקן וסיפוק יצר מיני וזאת בכל דרך ובלבד שאכן בוצע מגע עם הגוף  של האישה. כלומר, מדובר במעשה מיני שניתן עבורו ותמורתו כסף. עיסוק בזנות, כאמור, אינו נחשב עבירה פלילית, אך המעשים שמובילים אישה כלשהי לעיסוק בזנות נחשבים ונתפסים כחמורים ביותר והם אסורים על פי החוק.

עבירת סרסרות למעשה זנות

עבירת סרסרות הינה העבירה הראשונה שמופיעה בסימן של עבירות זנות והיא מוגדרת בחוק בסעיף 199. על פי הסעיף הזה, סרסור הינו אדם שהמחייה שלו מבוססת על הרווחים של הזונה. אין הבחנה בחוק בין מצב שבו כל המחייה מבוססת על הרווחים לבין מצב שרק מקצת המחייה מבוססת על הכנסה מזנות וכן אין הבחנה בין מצב זמני לקבוע. כלומר, מספיק שרווחים של הזונה יהוו חלק כלשהו ממקור הכנסה או פרנסה אפילו לתקופה זמנית וזאת על מנת שניתן יהיה להרשיע בגין העבירה הזו. סרסור מוגדר כאדם שמקבל באופן מודע תמורה שניתנה בעבור מעשה זנות של אדם אחר או חלק מהתמורה שניתנה עבורם. כאשר מדובר בעבירה שנעברה בילד, בן זוג, ילד חורג או באמצעות ניצול של יחסי תלות, מרות, השגחה או חינוך, העונש הרבוע בחוק הינו עד שבע שנים מאסר.

ליצירת קשר עם עו"ד אלעד שאול המתמחה בעבירות מין לחצו כאן.

דוגמאות מפסיקות

  • לפניכם דוגמאות לפסיקות בתחום של סרסרות למעשה זנות, יהודה רותם נגד מדינת ישראל, בע"פ 1321/81: גבר הורשע בעבירת סרסרות והובלה למעשה של זנות וזאת בהתבסס על חזקה הקבועה בחוק בסעיף 200. אותו אדם התגורר עם זונה, שבעדותה היא סיפרה שהיא הייתה נוהגת להעביר לו כסף – דמי כיס עבור הוצאות שונות ובילויים. נוסף על כך, אותו אדם לא היה מועסק באותו זמן. הפסיקה של בית המשפט הייתה שדי בשני הנתונים הללו כדי להוכיח שהתקיימו יסודות של עבירת סרסרות למעשה זנות על פי סעיף 199. לאור הקיום של אותה החזקה שמופיעה בסעיף 200, ההוכחה הזו הייתה אפילו מעבר למה שנדרש.

 

  • מקרה נוסף הינו בע"פ – 3520/9 הלנה תורג'מן נגד מדינת ישראל: אישה הורשעה בביצוע סרסרות ושידול למעשי זנות ובית המשפט פסק לה עונש של שישה חודשי מאסר בפועל. אותה אישה החזיקה וניהלה דירה בתל אביב שבה הועסקו נשים שהעניקו לגברים בתמורה לתשלום, שירותי מין. מהתמורה – הסכום שהעובדות קיבלו, הן הפרישו אחוז מסוים לאותה מורשעת. בית העסק הזה הוצג ונוהל כמכון עיסוי ובעיתונים פורסמו מודעות המזמינות גברים להגיע למכון וליהנות משירותי עיסוי. אותה אישה ניסתה לטעון להגנתה שהיא כלל לא הייתה מודעת שבחדרים והחללים השונים התקיימו מעשים של זנות. לפי גרסתה, היא הניחה והאמינה שהלקוחות נהנו משירותי עיסוי בלבד. בית המשפט המחוזי וכן בית המשפט העליון לא קיבלו את הטענה ודחו אותה על הסף וקבעו שהאישה אכן ידעה מה מתרחש בחדרים. נוסף על כך, אותה אישה הורשעה גם בעבירת החזקה של מקום לצורך מתן שירותי מין ועיסוק בזנות וזאת בהתאם לסעיף 204 בחוק העונשין.

אנו ממליצים לכם לפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני דיסקרטי, ללא כל התחייבות. אנחנו בטוחים שלאחר מכן תוכלו להבין טוב יותר מה כדאי לכם לעשות, כך שתוכלו לפעול בדרך הנכונה ביותר עבורכם.

שאלות ותשובות בנושא סרסרות למעשי זנות
המשטרה מבצעת אכיפה בכל הנוגע לעבירות סרסרות וזנות באמצעים שונים ובאמצעות בלשים, חוקרים ושוטרים שקיבלו הכשרה ספציפית לצורך המטרה הזו וכן עברו הכנות והדרכות שמותאמות לחוק החדש בתחום זה. בהתאם לחוק החדש, לשוטר יש סמכות לקנוס אדם שנמצא כמי שעבר עבירת זנות או צריכת שירותי מין או לחילופין כמי ששהה במקום – מתחם שבו ניתנים שירותי מין וזנות.
דו"ח נרשם במרשם פנימי ומנהלי אותו מנהלת המשטרה, המרשם נערך לצורך מעקב פנימי של משטרת ישראל, לדוגמא במקרים של ביצוע עבירה חוזרת.
על פי הרישומים, בישראל מועסקים בזנות כ – 14,000 נשים ובהן כ – 11,500 נשים בגירות ו – 1100 קטינות, כ – 550 גברים שבהם 40 קטינים. נתוני הסקר הלאומי אותו ביצע משרד הרווחה בשנת 2016 מעידים ש – 7% מכלל שירותי המין והזנות במדינת ישראל ניתנים כזנות ברחוב, ומרביתן של הזירות הפועלות לצורכי זנות בכל המסגרות השונות הינן תחת קורת גג דוגמת בתי בושת, מכוני עיסוי, דירות דיסקרטיות וכו'.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן