logo

התיישנות עבירות מין במשפחה

התיישנות עבירות מין בתוך המשפחה היא סוגיה מורכבת ומעוררת מחלוקת. מצד אחד, היא נועדה להגן על קורבנות עבירות מין, שיכולים להתקשות לדווח על העבירה בשל קשיים רגשיים או אחרים. ובנוסף, היא מונעת מפוגעים להימנע מעונש על מעשיהם. מצד שני, היא עלולה לגרום לעיוות דין. אז מה ראוי לעשות?

עבירות מין בתוך המשפחה

עבירות מין בתוך המשפחה הן עבירות מין שבוצעו על ידי בן משפחה של הקורבן כגון אב, אם, אח, אחות, סבא, סבתא, דוד, דודה, וכו'. עבירות אלה יכולות לכלול מגוון רחב של מעשים, החל ממעשים מגונים ועד אונס.

הגדרת עבירות מין בתוך המשפחה

אין הגדרה חד משמעית של עבירות מין בתוך המשפחה בחוק הישראלי. עם זאת, ניתן להסתמך על הגדרת עבירות המין בכלל, כפי שקבועה בחוק העונשין כדי להגדיר עבירות מין בתוך המשפחה. לפי חוק העונשין, עבירת מין היא כל מעשה בעל אופי מיני שמבוצע שלא בהסכמת הקורבן או מעשה בעל אופי מיני שמבוצע בהסכמת הקורבן, אך בניגוד לחוק או נוהג מקובל.

נתונים על עבירות מין בתוך המשפחה

על פי נתוני משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מדי שנה נחשפים בישראל כ-10,000 ילדים ונוער לעבירות מין. מתוכם, כ-75% של הקורבנות הם בנים ובנות של ההורים, ו-25% הם ילדים קרובים אחרים, כגון אחים, סבים, סבתות, דודים ודודות.

התיישנות עבירות מין בכלל

בישראל, עבירות מין נחשבות לעבירות פליליות חמורות. עם זאת, גם לעבירות אלה חלה התיישנות, כלומר, לאחר פרק זמן מסוי לא ניתן להעמיד לדין את הנאשם בעבירה. תקופת ההתיישנות על עבירות מין נקבעת בהתאם לסוג העבירה. כך, למשל, תקופת ההתיישנות על אונס היא 15 שנים, ותקופת ההתיישנות על מעשה מגונה היא 10 שנים

החוק והפסיקה ובישראל

בישראל החוק קובע כי תקופת ההתיישנות בעבירת מין בתוך המשפחה שנעברה בקטין מתחילה מיום שמלאו לקטין 28 שנים. משמעות הדבר היא, שכאשר קורבן עבירת מין בתוך המשפחה היה קטין בעת ביצוע העבירה, הוא יכול להגיש תלונה למשטרה ולדרוש להעמיד לדין את הפוגע גם לאחר 28 שנים.

בית המשפט העליון בישראל קבע כי תקופת ההתיישנות הארוכה על עבירות מין בתוך המשפחה שנעברו בקטין נועד להגן על הקורבנות.בית המשפט קבע כי קורבן עבירת מין בתוך המשפחה עלול להתקשות לדווח על העבירה בשל קשיים רגשיים, כגון בושה, אשמה ובלבול. התיישנות ארוכה מאפשרת לקורבן להחלים מהפגיעה ולהרגיש חזק מספיק כדי להתמודד עם התהליך המשפטי.

גישות חלופיות להתיישנות עבירות מין במשפחה

הארכת תקופת ההתיישנות

גישה אחת להתיישנות עבירות מין במשפחה היא להאריך את תקופת ההתיישנות. גישה זו נועדה להגן על הקורבנות ולאפשר להם להגיש תלונה למשטרה גם לאחר זמן רב.

ישנן מספר סיבות להארכת תקופת ההתיישנות. ראשית, קורבן עבירת מין במשפחה עלול להתקשות לדווח על העבירה בשל קשיים רגשיים, כגון בושה, אשמה ובלבול. הארכת תקופת ההתיישנות מאפשרת לקורבן להחלים מהפגיעה ולהרגיש חזק מספיק כדי להתמודד עם התהליך המשפטי.

שנית, עבירות מין הן לעיתים קרובות קשות להוכחה. הארכת תקופת ההתיישנות מאפשרת לקורבן לאסוף ראיות נוספות, כגון עדויות של עדים או מסמכים רפואיים.

ביטול ההתיישנות

גישה אחרת להתיישנות עבירות מין היא לבטל את ההתיישנות לחלוטין. גישה זו נועדה להבטיח כי כל עבריין מין יועמד לדין ללא קשר לזמן שחלף מאז ביצוע העבירה.

ישנן מספר סיבות לביטול ההתיישנות. ראשית, עבירות מין במשפחה הן פגיעות חמורות בעלות השלכות הרסניות על הקורבנות. ביטול ההתיישנות מאפשר להבטיח כי הפוגעים ייענשו על מעשיהם.

שנית, ביטול ההתיישנות מחזק את החוק והופך אותו ליעיל יותר. ביטול ההתיישנות מאותת לציבור כי המדינה אינה סובלת עבירות מין, וכי היא תפעל להעמיד לדין את הפוגעים, ללא קשר לזמן שחלף.

הארכת ההתיישנות במקרים מסוימים

גישה שלישית להתיישנות עבירות מין במשפחה היא להאריך את תקופת ההתיישנות במקרים מסוימים. גישה זו נועדה להעניק הגנה מיוחדת לקורבנות עבירות מין ספציפיות, כגון עבירות מין שנעברו בקטינים או עבירות מין שבוצעו על ידי בן משפחה.

ישנן מספר סיבות להארכת ההתיישנות במקרים מסוימים. ראשית, קורבן עבירת מין ספציפית עלול להתקשות לדווח על העבירה בשל קשיים רגשיים או אחרים. הארכת תקופת ההתיישנות במקרים אלה מאפשרת לקורבן להגיש תלונה למשטרה גם לאחר זמן רב.

שנית, עבירות מין ספציפיות הן לעיתים קרובות קשות להוכחה. הארכת תקופת ההתיישנות במקרים אלה מאפשרת לקורבן לאסוף ראיות נוספות, כגון עדויות של עדים או מסמכים רפואיים.

על כן, קיימות מספר גישות חלופיות להתיישנות עבירות מין. כל גישה נועדה להגן על הקורבנות ולאפשר להם לקבל צדק. הבחירה בגישה המתאימה ביותר היא מורכבת וצריכה להיעשות בהתחשב בגורמים רבים, כגון האינטרסים של הקורבנות, האינטרסים של הנאשמים, והאינטרסים של הציבור.

עו"ד אלעד שאול

עו"ד אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מומחה בתחום עבירות מין בכלל ובעבירות מין בתוך המשפחה בפרט. הוא בעל ניסיון רב בייצוג קורבנות עבירות מין, והוא מחויב לעזור להם לקבל צדק. עו"ד שאול מבין את הקושי המיוחד של קורבנות עבירות מין במשפחה לדווח על העבירה והוא תומך בהם לאורך כל הדרך. הוא מספק להם ייעוץ משפטי מקצועי, וליווי אישי ועוטף.

אם אתה או מישהו שאתה מכיר נפגעו מעבירת מין, עו"ד שאול הוא הכתובת הנכונה עבורכם. הוא יעשה כמיטב יכולתו לעזור לכם לקבל צדק ולמצוא את השקט הנפשי שאתם זקוקים לו.

 

לסיכום

בסופו של דבר, השאלה האם להאריך, לבטל או להותיר את ההתיישנות על כנה היא שאלה מורכבת שצריכה להיענות בהתאם לנסיבות המקרה. יש לקחת בחשבון את האינטרסים של הקורבנות, הנאשמים והציבור, ולבחור את הגישה המתאימה ביותר להגנה על זכויותיהם של כולם.

 

 

שאלות ותשובות בנושא התיישנות עבירות מין במשפחה
הליך פלילי בעקבות הגשת תלונה על עבירת מין שנעברה לאחר חלוף תקופת ההתיישנות הוא הליך מורכב ונדיר. המשטרה והפרקליטות רשאים לפתוח בחקירה במקרים אלה, אך הם רשאים גם לסרב לפתוח בחקירה. אם המשטרה פותחת בחקירה, היא תבדוק את הראיות הקיימות ותקבע אם יש ראיות מספיקות להעמיד את הנאשם לדין. אם הפרקליטות מחליטה להגיש כתב אישום, היא תצטרך לשכנע את בית המשפט כי יש ראיות מספיקות להרשיע את הנאשם.
על מנת להגיש תביעה אזרחית בגין עבירת מין, יש לעמוד בתנאים הבאים: עבירת המין צריכה להתרחש בשטח המדינה שבה מוגשת התביעה. התביעה צריכה להיות מוגשת בתוך פרק זמן סביר לאחר שהקורבן ידע או היה צריך לדעת על העבירה. הקורבן צריך להוכיח כי העבירה גרמה לו לנזק.
הסעדים שניתן לקבל בתביעה אזרחית בגין עבירת מין הם: פיצויים כספיים בגין הנזק שנגרם לקורבן. צו מניעה האוסר על הפוגע לבצע עבירות נוספות. צו עשה המחייב את הפוגע לפצות את הקורבן או לבצע פעולות אחרות.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
תלונת שווא על הטרדה מינית בעבודה

במהלך השנים האחרונות, חלה עלייה משמעותית במודעות לתופעת ההטרדה המינית במקומות עבודה. כתוצאה מכך, נשים רבות יותר מעזות לפנות ולהתלונן על התנהגויות פוגעניות שחוו. לצד

פיצויים הטרדה מינית בעבודה

הטרדה מינית בעבודה היא תופעה נפוצה בישראל, הפוגעת קשות באיכות חייהם ובבריאותם הנפשית של קורבנותיה. למרות קיומו של חוק למניעת הטרדה מינית, נשים וגברים רבים

מניעת הטרדה מינית במשפחה

הטרדה מינית במשפחה היא תופעה קשה וכואבת הפוגעת קשות בקורבנותיה. קורבנות אלו חווים סבל פיזי, נפשי ורגשי קשה, ולעתים קרובות מתקשים להתמודד עם הפגיעה בעצמם.

טריגרים

קורבנות טראומה, בין אם כתוצאה מאירועי אלימות, תקיפה מינית, תאונות דרכים או אסונות טבע, מתמודדים עם אתגרים רבים, הן ברמה האישית והן ברמה המשפטית. זיכרונותיהם

מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן