logo

מה היא הטרדה מינית

הטרדה מינית היא תופעה חמורה שפוגעת במיליוני אנשים בכל שנה. היא יכולה להתרחש בכל מקום, בכל גיל ובכל מצב חברתי. הטרדה מינית יכולה ללבוש צורות רבות ושונות, החל מהערות מטרידות ועד אלימות מינית. היא יכולה להשפיע על הקורבן באופן פיזי ונפשי, ולגרום לנזק רב לתחושת הביטחון, העצמי והכבוד. הטרדה מינית היא בעיה חברתית חמורה שיש להילחם בה. חשוב להעלות את המודעות לנושא ולהבין את ההשפעות ההרסניות שלה.

מה היא הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא התנהגות בעלת אופי מיני המופנית לאדם בניגוד לרצונו או שלא בהסכמתו. כמו כן, היא פוגעת בכבודו של האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכותו לשוויון. החוק הישראלי קובע כי הטרדה מינית יכולה להתרחש גם במקרים שבהם יש קשר היררכי בין המטריד לקורבן. לדוגמה, הטרדה מינית של עובדת על ידי מעבידה או של תלמיד על ידי מורה. ההטרדה המינית יכולה להשפיע על הקורבן באופן פיזי ונפשי. השפעות פיזיות יכולות לכלול בעיות בריאותיות, כגון כאבי ראש, הפרעות שינה ובעיות עיכול. השפעות נפשיות יכולות לכלול חרדה, דיכאון, פוסט טראומה ופגיעה בדימוי העצמי.

הגדרה משפטית של הטרדה מינית בישראל:

על פי סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הבאים:

 • סחיטה באיומים בעלת אופי מיני.
 • מעשים מגונים.
 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני כלפי אדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות.
 • התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם ומתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.
 • אמירות מבזות ומשפילות בעלות אופי מיני.

הגדרות בינלאומיות של הטרדה מינית:

גם באמנות בינלאומיות יש הגדרות של הטרדה מינית. לדוגמה, אמנת האו"ם בדבר ביטול כל הצורות של אפליה נגד נשים (CEDAW)  מגדירה הטרדה מינית כ"כל התנהגות על רקע מיני, כגון התנהגות פיזית, מילולית או התנהגות אחרת, הנתפסת על ידי האדם אליו היא מופנית כבלתי רצויה או מאיימת או שיש בה כדי לפגוע בכבודו או בחירתו".

לפיכך, מרכיבי הגדרות הטרדה מינית כוללות בדרך כלל את המרכיבים הבאים:

 • התנהגות בעלת אופי מיני: התנהגות המתייחסת למערכת הרבייה או ליחסים אינטימיים.
 • התנהגות המופנית לאדם: הטרדה מינית היא התנהגות המופנית לאדם, ולא לסביבה או לחפץ.
 • התנהגות בניגוד לרצונו או שלא בהסכמתו: התנהגות המופנית לאדם בניגוד לרצונו או שלא בהסכמתו.

הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדה מינית במקום העבודה היא תופעה נפוצה בישראל ובעולם. היא יכולה להתרחש בין עובדים, בין מנהל לכפופים לו, בין עובד ללקוח או לספק, או אפילו בין עובדים לעובדים עצמאיים.

 1. סוגי הטרדה מינית במקום העבודה

הטרדה מינית במקום העבודה יכולה להתבטא בצורות שונות, כגון:

 • הטרדה מילולית כגון הערות בעלות אופי מיני, בדיחות מיניות, הצעות מיניות חוזרות וכו'.
 • הטרדה פיזית, כגון נגיעה פיזית לא רצויה, מגע מיני, חיזור בלתי רצוי וכו'.
 • הטרדה סמלית, כגון הצגת תמונות או חפצים בעל אופי מיני, הפצת שמועות בעלות אופי מיני וכו'.
 1. השפעות ההטרדה המינית במקום העבודה

ההטרדה המינית במקום העבודה יכולה להשפיע על הקורבן באופן פיזי ונפשי. השפעות פיזיות יכולות לכלול בעיות בריאותיות, כגון כאבי ראש, הפרעות שינה ובעיות עיכול. השפעות נפשיות יכולות לכלול חרדה, דיכאון, פוסט טראומה ופגיעה בדימוי העצמי.

 1. גורמי סיכון להטרדה מינית במקום העבודה

ישנם מספר גורמי סיכון להטרדה מינית במקום העבודה, כגון:

 • היררכיה: הטרדה מינית נפוצה יותר במקרים שבהם יש קשר היררכי בין המטריד לקורבן.
 • תרבות ארגונית: תרבות ארגונית המעודדת מיניות או פטרונות יכולה להוביל להטרדה מינית.
 • חוסר מודעות: חוסר מודעות לחוק למניעת הטרדה מינית יכול לגרום לקורבנות להימנע מהגשת תלונה.
 1. זכויות העובדים המוטרדים

לעובדים המוטרדים במקום העבודה ישנן מספר זכויות, כגון:

 • הזכות להגיש תלונה: עובד שנפגע מהטרדה מינית במקום העבודה רשאי להגיש תלונה לממונה על מניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
 • הזכות להגנה מפני אפליה: עובד שנפגע מהטרדה מינית במקום העבודה אינו יכול להיפגע בתנאי עבודתו או בזכויותיו בעבודה.
 • הזכות לקבל פיצויים: עובד שנפגע מהטרדה מינית במקום העבודה רשאי לתבוע פיצויים מהמטריד.
 1. מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

ישנם מספר דברים שניתן לעשות על מנת למנוע הטרדה מינית במקום העבודה, כגון:

 • חינוך: חינוך לעובדים על החוק למניעת הטרדה מינית ועל ההשלכות של הטרדה מינית יכול לסייע בהפחתת התופעה.
 • הקמת מערך טיפול: הקמת מערך טיפול מקצועי לעובדים המוטרדים במקום העבודה יכול לסייע להם להתמודד עם ההטרדה ולקבל את הסיוע הדרוש להם.
 • יצירת תרבות ארגונית בריאה: יצירת תרבות ארגונית המעודדת שוויון ומכבדת את זכויות העובדים יכולה להפחית את הסיכוי להטרדה מינית.

עו"ד אלעד שאול – עורך דין פלילי מומחה להטרדה מינית

עו"ד אלעד שאול הוא עורך דין פלילי מומחה להטרדה מינית. הוא בעל ניסיון רב בייצוג קורבנות הטרדה מינית בהליכים משפטיים מגוונים, כולל הגשת תלונות במשטרה, ניהול הליכי חקירה, ייצוג בפני בית המשפט וגישור.

עו"ד שאול הוא בעל ידע רב בתחום החוק למניעת הטרדה מינית. הוא מכיר היטב את הזכויות של קורבנות הטרדה מינית ואת ההליכים המשפטיים העומדים לרשותם. עו"ד שאול הוא עורך דין מקצועי ויסודי. הוא שם את הלקוח במרכז ומעניק לו יחס אישי ותמיכה לאורך כל ההליך המשפטי. אם נפגעתם מהטרדה מינית, עו"ד אלעד שאול הוא הכתובת הנכונה עבורכם. הוא יסייע לכם להגן על זכויותיכם ולקבל את הפיצוי המגיע לכם.

לסיכום

הטרדה מינית היא תופעה חמורה שיש להילחם בה בכל דרך אפשרית. ישנם מספר דברים שכל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי לסייע למאבק בהטרדה מינית: להעלות את המודעות לנושא, לעודד דיווח על מקרים של הטרדה מינית ולשנות את התרבות החברתית כך שנשים וגברים יהיו שווים בזכויותיהם ובכבודם.

בנוסף לפעולות אלו, חשוב לזכור כי הטרדה מינית היא לא אשמת הקורבן. הקורבן אינו אשם בכך שהוא או היא הוטרדו והם לא צריכים להרגיש בושה או אשמה. אם נפגעתם מהטרדה מינית, חשוב לפנות לעזרה. ישנם משאבים רבים זמינים לסייע לכם להתמודד עם הטראומה ולהגן על זכויותיכם.

 

שאלות ותשובות בנושא מה היא הטרדה מינית
כן, יש הבדל בין הטרדה מינית לבין תקיפה מינית. הטרדה מינית היא כל התנהגות בעלת אופי מיני אשר פוגעת בכבודו או בגופו של אדם אחר, ללא הסכמתו. תקיפה מינית היא כל פגיעה מינית בגופו של אדם אחר, ללא הסכמתו. הטרדה מינית יכולה לכלול התנהגויות כגון הערות או שאלות בעלות אופי מיני, הצעות מיניות לא רצויות, נגיעות מיניות או הטרדה מינית ברשת. תקיפה מינית יכולה לכלול התנהגויות כגון אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה או פגיעה מינית בקטין.
כן, הטרדה מינית יכולה להתרחש גם בין בני זוג. הטרדה מינית בין בני זוג יכולה להתרחש בכל שלב במערכת היחסים, ללא קשר לגיל, מין או היסטוריה של היחסים.הטרדה מינית בין בני זוג יכולה לכלול התנהגויות כגון כפייה מינית, איומים מיניים או מניפולציה מינית. היא יכולה להוביל לנזק נפשי ופיזי משמעותי לקורבן.
מאמרים נוספים בנושאי עבירות מין
מוצפות מינית

מוצפות מינית היא תופעה חמורה בעלת השלכות קשות על הקורבן, הן מבחינה נפשית והן מבחינה חברתית. קורבנות של מוצפות מינית עלולים לסבול מחרדה, דיכאון, פוסט

סאדיזם

סאדיזם הוא הפרעה נפשית קשה המובילה לאלימות, התעללות והנאה מסבלם של אחרים. עבריינים סדיסטים עלולים לפגוע פיזית ונפשית בקורבנותיהם, תוך גרימת נזק משמעותי וטראומות קשות.

מזוכיזם

מזוכיזם, מונח טעון ומורכב, מתייחס להנאה מינית או גירוי הנובעים מכאב, השפלה או שליטה. למרות תפיסות מוטעות נפוצות, מזוכיזם אינו סטייה או הפרעה נפשית, אלא

מב"ן

עבירות מין הן סוגיה מורכבת וקשה, הן עבור הקורבן והן עבור הנאשם. הן טומנות בחובן נזקים נפשיים ופיזיים קשים, פגיעה באמון ובביטחון, וטראומות שעלולות להותיר

Picture of עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול
עורך דין אלעד שאול שותף מייסד במשרד עורכי דין אלעד שאול ושות', ונחשב אחד מעורכי הדין הפליליים המובילים בישראל בתחומי עבירות מין ומשפט פלילי. בוגר LL.B במשפטים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. יוצא פרקליטות מחוז תל-אביב, במסגרת עבודתו בפרקליטות טיפל בתיקים רבים של עבירות מין, הגיש כתבי אישום נגד חשודים בעבירות מין וייצג את מדינת ישראל כתובע בבית המשפט נגד עברייני מין. כיום עורך דין אלעד שאול וצוות עורכי הדין במשרד, מייצגים חשודים ונאשמים בעבירות מין ואף מתלוננות, מתלוננים וקורבנות עבירה. עו"ד שאול הוא מחלוצי עורכי הדין בתחום הסייבר-פלילי בישראל ונחשב לאחד המומחים הבולטים בתחום, בדגש על עבירות מין ברשת האינטרנט, סחיטה מינית ברשת והטרדה מינית באינטרנט. לתיאום פגישה או לשיחה ראשונית, השאירו פרטים או חייגו.
עו"ד עבירות מין אלעד שאול ברשתות החברתיות
דילוג לתוכן